This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
17.12.1974
+372 640 9466
helen.soovali@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2020–...   
Tallinn University, Vice-Rector of Sustainable Development (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Professor (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Senior Researcher (0,50)
01.09.2015–31.08.2016   
School of Humanities, Senior Researcher (1,00)
10.10.2012–10.05.2014   
Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, maternity leave (1,00)
2007–30.08.2015   
Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Senior Researcher (1,00)
10.02.2006–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (0,50)
08.10.2005–08.02.2006   
UCLA, Fulbright visiting scholar (1,00)
01.10.2005–09.02.2006   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (1,00)
24.01.2005–30.09.2005   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (0,50)
2005–2008   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Geoökoloogia õppetool, Associate Professor (0,50)
01.01.2005–01.02.2005   
Ökoloogia Instituut, Institute of Ecology, research assistant, (1,00)
01.07.2004–23.01.2005   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Lecturer (1,00)
2002–2006   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Human Geography, lecturer in human geography (0,50)
 
 
Education
University of Tartu, Institute of Geography, doctoral studies in human geography; PhD
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Head of Study Area Natural Sciences and Sustainable Development, School of Sciences and Health, TLU
2017−...   
Head of Master's Programme in Environmental Management
2017−...   
2016−...   
member of committee for preparing Estonia's ratification of Faro Convention, Ministry of Culture
2016−...   
2015−...   
member of study committee, Tallinn University, School of Humanties
2015−...   
Member of Estonia's ratification of European Landscape Convention, Ministry of Enviornment
2009−...   
member of Rebala Heritage Reserve working group
2009−...   
Head of Master's Programme in Urban Governance
2007−...   
member of American Association of Geographers
2018−2020   
Editor-in-chief of Estonian Human Development Report 2019/2020
2018−2018   
external reviewer for Swedish Research Agency FORMAS panel Housing policy and social sustainability
2017−2017   
external reviewer for Swedish Research Agency FORMAS panel Synthesis of Sustainable Tourism
2017−2019   
member of Estonian expertpanel on Politics of Space
2017−2018   
2016−2017   
member of expert group for developing prinicples for Estonia's General Plan, Ministry of Financial Affairs
2016−2018   
Member of Scientific Board, 10th International Conference on Cultural Policy Research
2014−2015   
Centre of Excellence in Cultural Theory, member of the scientific committee of the final conference
2013−2016   
external reviewer for The Swedish Research Council Formas panel Urban and Rural Development
2012−2013   
2011−2012   
member of the board of social sciences, Tallinn University
2010−2012   
2008−2011   
2008−2012   
head of academic committee, Tallinn University, Estonian Institute of Humanitites
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
Projects:
"Assesment of heritage conditions for theme plan and statue of Rebala Heritage Area", Estonian Heritage Board
"Estonian creative economy: potential, development and state measures", Ministry of Culture, 2009;
;
;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Helen Sooväli-Sepping,
2012, Helen Sooväli-Sepping, Helen Sooväli-Sepping, Estonian students' competition in science, third place, supervisor, Kadri Koppel Tallinna uus raekoda – jätkusuutliku linnaarengu sümbol?Administratiivhoone projekti kriitiline analüüs
2009, Helen Sooväli-Sepping, 2009, Helen Sooväli, Estonian students' competition in science, diploma, supervisor
2005, Helen Sooväli-Sepping, Cambridge University, Corpus Christi College, Cambridge Colleges' Hospitality Scheme, visiting scholar
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S230 Social geography ; SPECIFICATION: cultural geography, urban studies, environmental studies
 
 
Additional information
PhD University of Tartu
MA University of Tartu

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
6.3.
2020
4.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
6.3.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2002
4.2.
2001
5.2.
2001
2.09.2020
17.12.1974
+372 640 9466
helen.soovali@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2020–...   
Tallinna Ülikool, Jätkusuutliku arengu prorektor (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Professor (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus, Vanemteadur (0,50)
01.09.2015–31.08.2016   
Humanitaarteaduste Instituut, Vanemteadur (1,00)
10.10.2012–10.05.2014   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Lapsepuhkus (1,00)
2007–30.08.2015   
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Vanemteadur (1,00)
10.02.2006–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, inimgeograafia lektor (0,50)
08.10.2005–08.02.2006   
UCLA, Fulbrighti stipendium (1,00)
01.10.2005–09.02.2006   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, inimgeograafia lektor (1,00)
24.01.2005–30.09.2005   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, inimgeograafia lektor (0,50)
2005–2008   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool, Dotsent (0,50)
01.01.2005–01.02.2005   
Ökoloogia Instituut, (10.01.2005-30.09.2005), (1,00)
01.07.2004–23.01.2005   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, inimgeograafia lektor (1,00)
2002–2006   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool, inimgeograafia lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2000-2004 TÜ Geograafia Instituudi inimgeograafia doktoriõpe, PhD;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
TLÜ Loodus- ja terviseteaduste Instituudi loodusteaduste ning jätkusuutliku arengu suunajuht
2017−...   
Keskkonnakorralduse magistriõppekava juht
2017−...   
TTÜ Maastikuarhitektuuri magistriõppekava nõukogu liige
2016−...   
Eesti liitumise Faro konventsiooniga töögrupi liige, Kultuuriministeerium
2016−...   
liige Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppekolleegium
2015−...   
Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi õppekolleegiumi liige
2015−...   
Euroopa maastikukonventsiooni ratifitseerimise Eesti juhtrühma liige, Keskkonnaministeerum
2009−...   
Rebala muinsuskaitseala töörühma liige
2009−...   
Linnakorralduse magistriõppekava juht
2007−...   
Ameerika geograafia assotsiatsiooni liige
2018−2020   
Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 peatoimetaja
2018−2018   
välishindaja Rootsi Teadusagentuuri FORMAS paneelile Eluaseme poliitika ja sotsiaalne jätkusuutlikkus
2017−2017   
välishindaja Rootsi Teadusagentuuri FORMAS paneelile Jätkusuutliku turismi süntees
2017−2019   
liige Ruumiloome ekspertrühm Riigikantselei juures
2017−2018   
Nordic-Baltic Impact Assessment Conference 2018 konverentsi korraldustoimekonna liige, Tallinna Ülikool, 30-09-02-10.2018
2016−2017   
Üldplaneeringu põhimõtete väljatöötamise ekspertgrupi liige, Rahandusministeerium
2016−2018   
Teaduskomitee liige, 10th International Conference on Cultural Policy Research
2014−2015   
Kultuuriteooria tippkeskuse lõppkonverentsi teaduskomitee liige
2013−2016   
välishindaja Rootsi Teadusnõukogu Formas paneelis Linnalise ja maapiirkonna areng
2012−2013   
Kultuuripärandi aasta juhtnõukogu liige, Kultuuriministeerium
2011−2012   
TLÜ sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu liige
2010−2012   
Ruumilise planeerimise täiendõppe õppekava nõukogu esimees, TÜ Pärnu Kolledzh
2008−2011   
TLÜ loodusteaduste valdkonna nõukogu liige
2008−2012   
TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi akadeemilise komisjoni esimees
 
 
Loometöö
XX.
 
 
Lisainfo
Projektid:
"Muinsuskaitseliste eritingimuste koostamine Rebala muinsuskaitseala teemaplaneeringule ja põhimäärusele", Muinsuskaitseamet, 2005
"Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed", Kultuuriministeerium, 2009;
Kultuuripärandi aasta juhtnõukogu liige, 2012-2013;

Retsenseerinud artikleid ajakirjadele Landscape and Urban Planning, Land Use Policy, Landscape Research, Norsk Geografisk Tidsskrift, Journal of Baltic Studies, Journal of the Community Development etc ;
Oponent doktoritööle Michael Amundsen, doktorikraad, 2017, (juh) Hannes Palang, Taking it to the streets: getting to the real gritty, gritty through autoethnography (Minnes tänavale: autoetnograafia abil asjade tuumani), Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Helen Sooväli-Sepping, Tallinna teenetemärk
2012, Helen Sooväli-Sepping, Helen Sooväli-Sepping, Ülevabariiklik üliõpilastööde konkurss, magistritöö, kolmas koht, juhendaja, Kadri Koppel Tallinna uus raekoda – jätkusuutliku linnaarengu sümbol?Administratiivhoone projekti kriitiline analüüs
2009, Helen Sooväli-Sepping, 2009, Helen Sooväli; Eesti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi diplom ühiskonnateaduste ja kultuuri magistritöö valdkonnas konkursitöö juhendaja Tauri Tuvikene „Sotsialismist postsotsialismi fragmentaarse linnamaastiku transformatsioonil: Eesti
2005, Helen Sooväli-Sepping, Cambridge University, Corpus Christi College, Cambridge Colleges' Hospitality Scheme stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S230 Sotsiaalne geograafia; TÄPSUSTUS: kultuurigeograafia, linnauuringud, keskkonna uuringud
 
 
Lisainfo
PhD Tartu Ülikool
MA Tartu Ülikool

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
6.3.
2020
4.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
6.3.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2002
4.2.
2001
5.2.
2001
2.09.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 22 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUÕA/11110 (Nr 26.10-3/343)Development of Estonian spatial planning curricula (EPA): sector co-operation for establishing joint courses, practice and training system01.09.201031.08.2013Helen Sooväli-SeppingTallinn University; Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities7 439,32 EUR
ETFETF6856Estonian national landscape imagery01.01.200631.12.2008Helen Sooväli-SeppingTallinn University, Institute of Ecology; Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities20 975,79 EUR
MUUTKA17144 (NPAD-2017/10048 )Informal Adults’ Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries 15.10.201714.10.2019Hannes PalangTallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture9 165,00 EUR
1.1.7.4.1.TF519 Human-nature interactions in the city: establishing an "environmental behavior" research group and network at the University of Tallinn 01.01.201931.12.2021Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health32 000,00 EUR
1.1.7.4.1-32/12 Nr 5Human well-being in the city. Challenges of needs-based green space planning: methodologies and possible applications01.06.201801.06.2020Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health44 168,00 EUR
1.2.2.4.TÕA19106 Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region01.10.201931.12.2020Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health25 705,00 EUR
1.2.2.1.14.4.TRU18030 (14.5.2018 1/26 )Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities 31.12.201728.02.2021Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture105 646,00 EUR
MUUF/2412 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012 )Publishing the book "Maastik ja mälu: Eesti pärandiloome arengujooni" 23.04.201231.12.2012Helen Sooväli-SeppingTallinn University, The Estonian Institute of Humanities1 420,00 EUR
IUTIUT3-2Culturescapes in transformation: towards an integrated theory of meaning making01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinn University, School of Humanities639 000,00 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Partial covering of self financing for project Centre of Excellence in Cultural Theory01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinn University, The Estonian Institute of Humanities18 232,00 EUR
MUUTKA18014 (1.1-5.1/18/149 )The 10th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR2018) 01.12.201731.10.2018Indrek IbrusTallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School30 000,00 EUR
PRGPRG398Landscape approach to rurbanity01.01.201931.12.2023Hannes PalangTallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture422 875,00 EUR
SFSF0130033s07Landscape practice and heritage01.01.200731.12.2012Hannes PalangTallinn University; Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities490 579,46 EUR
MUUTRU19092A Estonian Forestry Development Plan 20121-2030, participation in scenario building working group 03.06.201901.10.2019Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health2 916,67 EUR
MUUTRU18134A (3-19_75_1_27092018_93152)Organizing Parking in Mustamäe City District Government 01.10.201801.04.2019Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health5 000,00 EUR
ETFETF5858Transboundary landscapes01.01.200431.12.2006Hannes PalangTallinn University, Institute of Ecology20 396,09 EUR
SFSF0181788s01Systems supporting spatial decions in analysis of landscape values and regional development and in regional planning01.01.200131.12.2005Tõnu OjaUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography165 019,88 EUR
1.1.7.4.TF5419 The assessment of biological and chemical soil parameters in Tallinn community and study gardens. 01.01.202031.12.2021Kairi KoortTallinn University, School of Natural Sciences and Health9 600,00 EUR
1.1.7.4.1.TF2219 Tallinn University participation for implementing 2019 Tartu Planning Conference 01.09.201930.11.2019Tauri TuvikeneTallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture; Tallinn University, School of Natural Sciences and Health2 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF2917 (TLÜ uuringufondi teadusprorektori eelarverida)Participation of Tallinn University in organizing Tartu Planning Conference 201728.11.201730.11.2017Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health700,00 EUR
1.1.7.4.1.TF5020 Tallinn University participation for implementing 2020 and 2021 Tartu Planning Conference 01.08.202031.12.2021Tauri TuvikeneTallinn University, School of Humanities4 000,00 EUR
MUUTRU18172A Conducting research on the vitality of small settlements for the Estonian Ministry of Finances22.10.201817.12.2018Helen Sooväli-SeppingTallinn University, School of Natural Sciences and Health0,00 EUR