14.07.1969
+372 6711 761
helve.kirm@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Meditsiinitehnilise hariduse keskus, Farmatseudi õppekava, Assistent (1,00)
2010–2017   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Farmaatsia õppetool, Assistent (1,00)
2002–2003   
Aia Apteek OÜ, Aia Apteek OÜ proviisor (1,00)
1994–2010   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Assistent (1,00)
1994–2005   
Tallinna Meditsiinikool, Õpetaja (1,00)
1994–1997   
Õismäe Apteek OÜ, Õismäe Apteek OÜ proviisor (0,50)
 
 
Haridustee
1989–1994   
Tartu Ülikool, arstiteaduskond, farmaatsia eriala
1987–1989   
Tallinna Meditsiinikool, farmaatsia eriala
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Läbitud täienduskoolitused;
14.02.2019-14.02.2019 Konverents Bioloogiline ravi. Eesti Reumatoloogia Selts;
12.11.2018-13.11.2018 Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad. GCP R2. AS Ida-Tallinna Keskhaigla;
07.11.2018-07.11.2018 Geriaatrilise patsiendi käsitlus. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
01.12.2017-02.12.2017 Conference Next Chapter in Patient Care 2017 - Medication Review. Institute of Pharmacy, University of Tartu, Estonia, Estonian Academical Society of Pharmacy;
12.10.2017-12.10.2017 Farmaatsiaõppe ja -teaduse areng Tartu Ülikoolis: Farmaatsia instituut 175. Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts;
26.09.2017-26.09.2017 Sageli põdeja - lähemalt primaarsest immuunpuudulikkusest. Ida-Tallinna Keskhaigla;
15.06.2017-15.06.2017 Apteegi juhtimine ja farmatseudi ülesanded USA-s. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
05.01.2010-06.01.2010 Väljundipõhise õppekava üldväljundite ühisosa. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
29.10.2009-30.10.2009 Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine. Tallinna Ülikool;
28.10.2009-28.10.2009 Sinusiidi ravi põhimõtted. Krooniline köha. Eesti Apteekrite Liit;
25.08.2009-26.08.2009 Väljundipõhise õppekava elluviimine ja hindamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
16.04.2009-16.04.2009 Farmaatsia Eestis täna ja homme OÜ Celsius Healthcare;
12.01.2009-22.02.2009 E-õppe tehnoloogiad. Tartu Ülikool;
06.01.2009-07.01.2009 Väljundipõhise õppekava koostamise alused. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
21.11.2008-21.11.2008 Infektsioonikontrolli uued suunad. Eesti Infektsioonikontrolli Ühing;
23.10.2008-23.10.2008 Allergiahaigused ja seedetrakti haigused. Eesti Apteekrite Liit;
26.08.2008-27.08.2008 Õe, ämmaemanda ja hambatehnika õppekava. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
12.05.2008-16.05.2008 International week. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
13.09.2007-15.09.2007 The 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. Tartu Ülikool;
03.05.2007-16.05.2007 Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine arvutil. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
24.11.2006-20.06.2007 Akrediteerimise protsess. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
10.03.2005-03.05.2005 Reumaatilised haigused ja nende ravi. Tartu Ülikool;
22.05.2003-22.05.2003 Geneeriliste preparaatide biosaadavuse määramine. Tartu Ülikool;
02.05.2001-04.05.2001 Ravimite toksikoloogia ja ravimpatoloogia. Eesti Apteekrite Liit;
31.03.2001-31.03.2001 Astma, tuberkuloos ja stress. Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts;
21.10.2000-21.10.2000 Valu ja põletiku olemus ning ravi. Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts;
22.05.2000-26.05.2000 Kliiniline farmakoloogia Tartu Ülikool;
26.04.1999-04.06.2001 Kutsepedagoogika. Tallinna Pedagoogikaülikool;
03.02.1999-05.05.1999 Töö planeerimine. Tallinna Meditsiinikool;
03.11.1998-13.01.1999 Andragoogika. Tallinna Meditsiinikool;
05.10.1998-09.10.1998 Ravimite toksikoloogia ja ravimpatoloogia. Tartu Ülikool;

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.3. Farmaatsia
 
 
Lisainfo
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia erialal, minu haridus on võrdsustatud magistri haridustasemega.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.2.
2018
6.6.
2018
6.3.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
5.2.
2013
5.2.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.7.
2010
6.2.
2009
20.03.2019
14.07.1969
+372 6711 761
helve.kirm@ttk.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2017–...   
Tallinn Health Care College, Medical Technology Education Centre, Pharmacist Curriculum, Assistant (1,00)
2010–2017   
Tallinn Health Care College, Pharmacist Curriculum, Assistant (1,00)
2002–2003   
Aia Apteek OÜ, Aia Apteek OÜ pharmacist (1,00)
1994–2010   
Tallinn Health Care College, Assistant (1,00)
1994–2005   
Tallinn Medical School, Teacher (1,00)
1994–1997   
Õismäe Apteek OÜ, Õismäe Apteek OÜ pharmacist (0,50)
 
 
Education
1989–1994   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Pharmacy
1987–1989   
Tallinn Medical School, Pharmacy
 
 
Additional career information
Completed in-service training;
14.02.2019-14.02.2019 Conference. Biological Treatment. Estonian Society of Rheumatology;
12.11.2018-13.11.2018 Clinical Investigations of Drugs and Good Practices of Drug Investigations. GCP R2. East - Tallinn Central Hospital;
07.11.2018-07.11.2018 Geriatric Patient. North-Estonian Medical Center;
01.12.2017-02.12.2017 Conference Next Chapter in Patient Care 2017 - Medication Review. Institute of Pharmacy, University of Tartu, Estonia, Estonian Academical Society of Pharmacy;
12.10.2017-12.10.2017 The Development of the Studies of Pharmacy and the Science of Pharmacy in Tartu University: Institute of Pharmacy 175. Estonian Academic Society of Pharmacy;
26.09.2017-26.09.2017 Frequently Ill - on Primary Immunodeficiency. East-Tallinn Central Hospital ;
15.06.2017-15.06.2017 Managing a Pharmacy and the Role of the Pharmacist in USA. Tallinn Health Care College;
05.01.2010-06.01.2010 Common Parts of the General Outcomes in Outcome-Based Curriculum. Tallinn Health Care College;
29.10.2009-30.10.2009 Supervising Students and Giving Feedback. Tallinn University;
28.10.2009-28.10.2009 The Principles of Treating Sinusitis. Chronic Cough. Estonian Pharmacists Assiciation;
25.08.2009-26.08.2009 Implementing and Assessing Outcome-Based curriculum. Health Care College;
16.04.2009-16.04.2009 Pharmacy in Estonia - Today and Tomorrow. OÜ Celsius Healthcare;
12.01.2009-22.02.2009 E-learning Technologies. Tartu University;
06.01.2009-07.01.2009 Basics of Compiling Outcome-Cased Curricula. Tallinn Health Care College;
21.11.2008-21.11.2008 New Directions in Infection Control. Estonian Union of Infection Control ;
23.10.2008-23.10.2008 Allergic Diseases and Diseases of Digestive System. Estonian Pharmacists Assiciation;
26.08.2008-27.08.2008 Curriculum of Nursing, Midwifery and Dental Technology. Tallinn Health Care College;
12.05.2008-16.05.2008 International week. Tallinn Health Care College;
13.09.2007-15.09.2007 The 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences. Tartu University;
03.05.2007-16.05.2007 Compiling and Writing Student Papers on Computer. Tallinn Health Care College;
24.11.2006-20.06.2007 Process of Accreditation. Tallinn Health Care College;
10.03.2005-03.05.2005 Rheumatic Diseases and their Treatment. Tartu University;
22.05.2003-22.05.2003 Determining the Bioavailability of Generic Preparations. Tartu University;
02.05.2001-04.05.2001 Toxicology of Medicines and Medicinal Pathology. Estonian Pharmacists Assiciation;
31.03.2001-31.03.2001 Asthma, Tuberculosis and Stress. Pharmaceutical Society of University of Tartu;
21.10.2000-21.10.2000 The Nature and Treatment of Pain and Inflammation. Pharmaceutical Society of University of Tartu ;
22.05.2000-26.05.2000 Clinical Pharmacology. Tartu University;
26.04.1999-04.06.2001 Professional Pedagogy. Tallinn Pedagogical University;
03.02.1999-05.05.1999 Work Planning. Tallinn Medical School;
03.11.1998-13.01.1999 Andragogy. Tallinn Medical School;
05.10.1998-09.10.1998 Toxicology of Medicines and Medicinal Pathology. Tartu University.;

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.3. Pharmacy
 
 
Additional information
I have graduated from the Faculty of Medicine of the University of Tartu in the field of pharmacy, my education is equivalent of a master's degree.

Publications

Category
Year
Publication
 
6.2.
2018
6.6.
2018
6.3.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
5.2.
2013
5.2.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.7.
2010
6.2.
2009
20.03.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.7.1 / 6 Ekstemporaalsete ravimite valmistamise analüüs11.11.201631.03.2018Merle KilomanTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Meditsiinitehnilise hariduse keskus5 000,00 EUR
1.1.7.1.2014-2020.1.05.16-0070Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikaarendus02.10.201701.10.2019Liis Johanson; Ulvi KõrgemaaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus49 391,74 EUR