henn.korjus@emu.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies, Professor (1,00)
 
 
Education
1990–1995   
postgraduate studies in forest management and planning, Estonian Agricultural University / Estonian Forest Research Institute / Swedish University of Agricultural Sciences
1983–1990   
forestry engineer, Estonian Agricultural University
1980–1983   
Tallinn Secondary School No. 1
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Editor-in-Chief of the journal "Forestry Studies/Metsanduslikud Uurimused"
2017−...   
Member of Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Henn Korjus, Honorary Professor of Transilvania University of Brașov
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS CLASSIFICATION: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIFICATION: forest management, forest policy
 
 

Supervised dissertations

22.01.2020
henn.korjus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool, Professor (1,00)
 
 
Haridustee
1990–1995   
kraadiõpingud metsakorralduse alal, Eesti Põllumajanduse Akadeemia / Eesti Põllumajandusülikool / Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut / Rootsi Põllumajandusülikool
1983–1990   
metsamajanduse insener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia
1980–1983   
Tallinna 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Ajakirja "Forestry Studies/Metsanduslikud Uurimused" peatoimetaja
2017−...   
Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Henn Korjus, Transilvaania Ülikooli (Universitatea Transilvania din Brașov) auprofessor
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; TÄPSUSTUS: metsakorraldus, metsapoliitika

Juhendatud väitekirjad

22.01.2020
  • Found 28 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0172100s02Sustainable and Close to Nature Management of the Estonian Forests01.01.200231.12.2006Hardi TullusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering264 402,48 EUR
IUTIUT21-4The carbon dynamics in Estonian forests affected by sustainable management01.01.201431.12.2019Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering1 233 000,00 EUR
MUU8-2/T15022MIKO (9201)Analysis of the Estonian Forest Conservation Area Network and monitoring of forest ecosystem dynamics in Western Taiga habitat type (9010*)01.03.201530.11.2016Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering37 013,13 EUR
MUU8T160028MIKO (12815)Merging training plots of Estonian Forest Survey Centre with information systems FORMIS and NOLTFOX01.07.201630.11.2017Andres KivisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering38 499,40 EUR
ETFETF8890Modelling Estonian forest stands growth in changing conditions on the background of European forest growth and yield models01.01.201131.12.2014Andres KivisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering40 800,00 EUR
MUU8-2/T12044MIKO (FP0603)Forest models for research and decision support in sustainable forest management12.12.200711.12.2011Andres Kiviste; Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering0,00 EUR
MUU8-2/T7131MIMIJärvselja vanade puistu kasvukäigu püsiproovitükkide puuanalüüside kogumine ja andmete töötlemine27.08.200731.10.2007Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering7 801,95 EUR
MUU8-2/T0134MEKO04 (49)KIK-i 2004. aasta metsanduse programmi projekt nr 49, Õpik-teatmiku "Metsatakseerimine" toimetamine ja värvifotod01.10.200430.04.2005Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering5 752,05 EUR
1.1.7.2.18-2/T5008MIMI05 (05-04-8/94)KIK-i 2004. aasta metsanduse programmi projekt nr 59, Järvselja vanade (prof. Andres Mathieseni) puistu kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku korrastamine, kordusmõõdistamine ja andmebaasi loomine01.06.200531.05.2006Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering8 868,06 EUR
MUU8-2/T12045MIKO (FP0703)Expected Climate Change and Options for European Silviculture27.05.200826.05.2012Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering0,00 EUR
MUU8-2/T14072MIKO (7618)Follow-up of naturalness restoration experiment in Karula National Park01.07.201431.05.2015Diana LaarmannEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering8 232,00 EUR
1.1.7.2.1T190064MIMP (15710)Follow up of naturalness restoration experiment in Karula National Park01.07.201930.09.2020Diana LaarmannEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies27 269,94 EUR
MUU8-2/T13003MIGOThe impact of land-related decisions on the use of land, forest and water resources01.01.201331.12.2016Siim MaasikamäeEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics314 048,00 EUR
1.1.8-2/T0038MEKO04Maaüksuste ja nendel paiknevate metsade hariliku väärtuse määramiseks vajaliku hindamismetoodika väljatöötamine12.04.200411.06.2004Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering1 853,44 EUR
MUU8-2/T8074PKPK (5.6-7.1/23)Metsa puistuandmete kordusseire metsa taastamise 50 püsiseirealal29.04.200812.01.2009Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering10 181,13 EUR
MUU8-2/T13039MIKO (4723)Evaluation of forest naturalness restoration areas01.04.201330.04.2014Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering30 169,70 EUR
MUU8-2/T8047MIMI (08-08-8/392)Metsade pindala muutumise ja raiete jälgimine kaugseire meetoditega01.04.200831.05.2009Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering18 218,65 EUR
MUU8-2/T9025MIMI (55)Metsade pindala muutumise ja raiete jälgimine kaugseire meetoditega01.04.200931.05.2010Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering25 330,87 EUR
MUU8-2/T15124MIKOMetsakorraldustööde teostamine riigihanke "Pidev metsakorraldus 2015-2016" raames09.02.201531.12.2016Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering13 440,00 EUR
1.1.7.2.1T180206MIMP (3-2_8/8609-1/2018)Publishing scientific journals "Forestry Studies" and "Baltic Forestry"01.03.201910.12.2020Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies53 911,80 EUR
1.1.L190148MIMPMetsanduse arengukava aastani 2030 arengustsenaariumite koostamine koostöös AS-ga PricewaterhouseCoopers Advisors 18.06.201930.06.2019Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Forest Management and Wood Processing Technologies2 000,00 EUR
1.1.8-2/T5153MIMI05Metsanõustamise OÜ poolt Kaitseväe keskpolügooni territooriumil olevate kinnistute alghinna määramisel kasutatud arvutitarkvara ja hindamise vastavuse kontrollimine05.10.200526.10.2005Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering1 866,22 EUR
MUU8-2/T10195MIMI (510184-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-ECDCE)MSc technology-enhanced Forest Fire Fighting Learning01.10.201030.09.2012Henn KorjusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering30 824,25 EUR
SFSF0170014s08The effect of changing climate on forest disturbance regimes in temperate and boreal zone01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering523 048,05 EUR
2.1.8-2/T0126MEKO04Nõustamine kultuurpuistute loodusväärtuste taastamisel ja puistute seire läbiviimisel01.09.200431.08.2005Henn KorjusEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering5 496,40 EUR