20.10.1961
737 5537
hugo.mandar@ut.ee

Career

Institutions and positions
2005–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Senior Researcher (1,00)
01.01.2016–31.12.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Senior Research Fellow in Material Science (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
University of Tartu, Institute of Physics, exc. senior researcher
01.01.1999–31.12.2004   
Docent, University of Tartu, Inst. of Materials Science
01.01.1996–31.12.1999   
0.5pos. senior researcher, 0.5pos. docent, University of Tartu, Inst. of Materials Science;
01.01.1993–31.12.1996   
0.5 senior researcher, 0.5 docent, University of Tartu, Inst. of Experimental Physics and Technology;
01.01.1990–31.12.1993   
researcher, University of Tartu, Laboratory of Electroluminescence and Semiconductors;
01.01.1987–31.12.1989   
PhD student, University of Tartu, Dept. of Experimental Physics
01.01.1985–31.12.1987   
assistant-researcher, University of Tartu, Dept. of Experimental Physics;
 
 
Education
higher education
 
 
Additional information
Teaching courses:
1. LOFY.02.020: "X-ray structure analysis I"
2. LOFY.02.021: "X-ray structure analysis II" ;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P250 Condensed matter: structure, thermal and mechanical properties, crystallography, phase equilibria; SPECIFICATION: Implementation and application of the following X-ray structure analysis methods: powder diffraction (XRD), reflection (XRR), scattering (SAXS), X-ray topography (XRT), diffraction imaging (XRDI). Developing of image analysis software for dislocation density determination from XRT images and single crystal surface etched optical microscopy images.
 
 
Additional information
candidate of physics and mathematics, speciality solid state physics
Soviet Union Attestation Committee
1990

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.3.
1998
5.2.
1995
5.2.
1995
29.06.2019
20.10.1961
737 5537
hugo.mandar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2005–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
Tartu Ülikool, TÜ Füüsika Instituut, erakorraline vanemteadur
01.01.1999–31.12.2004   
dotsent TÜ materjaliteaduse instituudis
01.01.1996–31.12.1999   
samal ametikohal TÜ materjaliteaduse instituudis;
01.01.1993–31.12.1996   
1/2 vanemteadur + 1/2 dotsent TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudis;
01.01.1990–31.12.1993   
teadur TÜ elektronluminestsentsi ja pooljuhtide laboris;
01.01.1987–31.12.1989   
TÜ, eksperimentaalfüüsika kateeder, aspirant
01.01.1985–31.12.1987   
stazöör-uurija TÜ eksperimentaalfüüsika kateedris;
 
 
Haridustee
lôpetatud kôrgem haridus
 
 
Lisainfo
Loetavad kursused:
1. LOFY.02.020: "Röntgenstruktuuranalüüs I"
2. LOFY.02.021: "Röntgenstruktuuranalüüs II" ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Hugo Mändar, Preemia lõputöö "Raido Enn, Portlandtsemendi hüdratatsiooni röntgenanalüüs, Tartu 2017" juhendamise eest Eesti Betooniühingult.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; TÄPSUSTUS: Materjalide kristallstruktuuri, faasilise koostise, ôhukeste kilede tiheduse ja kareduse uurimine kasutades röntgendifraktsiooni ja röntgenpeegegelduse meetodeid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P250 Tahke aine: struktuur, termilised ja mehhaanilised omadused, kristallograafia, phase equilibria; TÄPSUSTUS: ...Ainete struktuuriga seotud järgmiste füüsikaliste parameetrite... kristallvôre sümmeetria, ühikraku môôtmed ehk vôreparameetrid, aatomite koordinaadid ja soojusvônkumise parameetrid ühikrakus, nanoosakeste keskmine suurus ja kuju nanomaterjalides, ôhukeste kilede paksus, tihedus ja siledate pindade karedus, epitaksiaalsete kihtide ja kilede tekstuur, dislokatsioonide ja vôredefektide paikenemise iseloom ja tihedus monokristallide pinnal ja epitaksiaalsetes kihtides...määramiseks oluliste füüsikaliste meetodite (röntgendifraktsioon XRD, röntgenpeegeldus XRR, röntgenkiirte hajumine SAXS, röntgentopograafia XRT) kasutuselevôtmine, väljatöötamine ja rakendamine materjaliteaduses.
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatika kandidaat (eriala: tahke keha füüsika)
Nôukogude Liidu Atestatsiooni Komisjon
1990

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.3.
1998
5.2.
1995
5.2.
1995
29.06.2019
  • Found 12 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF6010Laser deposition of advanced functional materials01.01.200431.12.2006Raivo JaanisoUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry51 098,19 EUR
1.1.5.3.4.2.2.LLTFY17350Identification and reduction of energy conversion losses in low-cost solar cells09.03.201709.05.2020Jaan AarikUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics481 390,00 EUR
IUTIUT2-24Thin-film structures for nanoelectronic applications and functional coatings01.01.201331.12.2018Väino SammelselgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics2 688 000,00 EUR
TKTK117High-technology Materials for Sustainable Development01.01.201131.12.2015Enn LustUniversity of Tartu; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University2 870 086,58 EUR
MUUSLOFY12164T (3.2.1101.12-0026)Thin nanomaterial coating for functionalising and protection of metal surfaces01.07.201231.12.2014Väino SammelselgUniversity of Tartu406 915,50 EUR
ETFETF9088Non-isostructural epitaxial thin films: growth and structure characterization01.01.201231.12.2015Hugo MändarUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu54 825,60 EUR
ETFETF7160Optoelectronic gas sensor materials01.01.200731.12.2010Raivo JaanisoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)59 827,44 EUR
SFSF0180046s07Surface phenomena in solid state physics and technology01.01.200731.12.2012Väino SammelselgUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu1 590 665,57 EUR
ETFETF7603X-ray scattering and X-ray reflection: application and development in the material research01.01.200831.12.2011Hugo MändarUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu38 159,58 EUR
MUUSLOFY12189T (2.1.1101.12-0006)Advanced material technologies for GaAs-based electronic devices01.07.201231.12.2014Jaan AarikUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)402 467,50 EUR
TKSLTKT16141T (TK141)Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics (TK141)01.01.201601.03.2023Enn LustUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology3 293 473,70 EUR
SFSF0382150s02Laser spectroscopy and applications of photosensitive materials01.01.200231.12.2006Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu629 082,36 EUR