See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
20.07.1961
55634739
ilana@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Lektor (1,00)
2010–2013   
Tallinna Ülikool, Keelekeskus, Õpetaja (1,00)
2003–2010   
Tallinna Inglise Kolledž, õpetaja-metoodik (1,00)
1992–2003   
Ehte Humanitaargümnaasium, Vanemõpetaja (1,00)
1988–1992   
Tallinna 38. Põhikool, Õpetaja (1,00)
1984–1986   
Tallinna 39. Keskkool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2004   
TPÜ, magister
1979–1984   
TpedI, vene keel ja kirjandus rahvuskoolis
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Konverentsi «Язык и культура в билингвальном образовательном пространстве» sektsiooni modereerimine. Pihkva. 2015
2013−...   
Tänukiri sisuka koostöö ja VÕSi liikmete silmaringi avardamise eest
2007−...   
Vene keele õpetajate selts (liige)
2002−...   
Puškini preemia laureaat
2013−2015   
TLÜ Keelekeskuse nõukogu liige
2010−2012   
Projekt "Kaks keelt-üks meel" (projektijuht)
 
 
Loometöö
vene keele kui võõrkeele õpikute kirjutamine
vene keele kui võõrkeele õpikute toimetamine

.
 
 
Lisainfo
Täiendkoolituse läbiviimine

17.11.2015 Õpetajate maja. Loeng: Rollimängude kasutamine vene keele grammatika õpetamisel. (2 t.). Projektijuht Merike Palts

14.11.2014 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: “Обучение письму на начальном уровне“. (2t.)

14.04.2014 Tallinna Ülikool EDUKO. Loengud: Veebipõhise õppe kasutamise võimalikkus läbivate teemade käsitlemisel vene keele kui võõrkeele õpetamisel koolis. (4 t.)
Koolitusjuht I. Birjukova

8.01.2013 Õpetajate maja. Loeng: „Обучение чтению на уроках русского языка как иностранного“ (2 t.) Projektijuht Merike Palts

23.11.2013 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Мыслительная деятельность учащихся на уроках русского языка как иностранного“ (2 t.)
5.05.2012 Projekti „Kaks keelt – üks meel“ lõpuseminari korraldamine.
13.09.2011 Õpetajate maja. Loeng: Töö kakskeelsete õpilastega vene keelt õpitakse võõrkeelena. Koos T. Trojanova (2t.) Projektijuht Merike Palts

5.01.2012 Kirjastus ARGO. Loeng: Õpilaste kommunikatiivse oskuste arendamine vene keele kui võõrkeele tundides (4t).

10.11. – 11.11. 2011. Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Euroopa keeleportfell – töö tekstidega (vene keele kui võõrkeel). (7t.) Koolitusjuht: Alla Masing
25.11. 2011. TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Обучение чтению на уроках русского языка как иностранного“ (4 t.)

2.03. – 2.03. 2011 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Edukas õpetaja: loovtööd vene keele tundides: dialoogid ja rollmäng vene keele tundides. (8t.)
Koolitusjuht: Alla Masing

19.02.2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Metoodiline strateegia vene keele õpetamisel – multikultuuriliste õpilastega klassid. (6t.) Koolitusjuht: Alla Masing
12.11.2010 TLÜ Keelekeskuse Metoodikapäev Vene keele õpetajatele. Loeng: „Пути и способы повышения мотивации на уроках русского языка как иностранного“. (3t.)
1.03.2008 Koolituskeskus Osilia. Loengud: Kaasaaegne vene keele tund eesti koolide õpetajatele. Projektijuht Margit Düüna. (6 t.)
12.03.2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Motivatsiooni äratamise võimalused. Õpetaja ja õpilase koostöö alused. (8 t.) Koolitusjuht: Alla Masing

13.11. 2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud: Vene keele kui võõrkeele tundides: ideed ja meetodid. (4t.) Koolitusjuht: Alla Masing

20.09.2007 Vene keele Õpetajate Selts ja kirjastus ARGO . Loeng. Teema: Vene keele grammatika õpetamine eesti koolis. (4 t.)
14.04. 2007 – Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Dialoogide erinevad tüübid ja nendega töötamise tehnika ( 2t.) Koolitusjuht: Alla Masing
13.02.2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loeng. Teema: Didaktilised mängud vene keele tunnis. Motivatsiooni loomine vene keele tunnis. ( 2t.) Koolitusjuht: Alla Masing
31.01 – 20.02. 2007 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Kuidas muuta vene keele tund huvitamaks ja tulemuslikuks (12t.) Koolitusjuht: Alla Masing
12.11.2007 Jõgeva Gümnaasium. Loeng. Teema: Edukas õpetaja. (6 t.)
11.11.2006 Hagudi kool. Pedagoogiline meistriklass Edukas õpetaja. (5t.)
11.05 - 12.05. 2006 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. ( 7t.) Koolitusjuht: Alla Masing
14.02-15.02.2005 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. ( 6t.) Koolitusjuht: Alla Masing
22.04 – 15.05. 2004. Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Vene keele ja kirjanduse nüüdisaegne õpetamine. (16 t.) Koolitusjuht: Alla Masing
20.02.2004 Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: „Aktiivõppemeetodid vene keele tunnis“ (4t.) Koolitusjuht: I. Birjukova
1.02 – 10.03. 2004 Tallinna Pedagoogika Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. (12 t.) Koolitusjuht: Alla Masing
5.01 - 27.01. 2004 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõpekeskus. Loengud. Teema: Vene keele ja kirjanduse nüüdisaegne õpetamine (18t.) Koolitusjuht: Alla Masing
4.11. 2003 Õpetajate maja. Loeng. Teema: Innovaatilised meetodid kirjandustunni läbiviimisel (2t.) Projektijuht Merike Palts
;
Konverentsidest osavõtt
10.04.2015 Rahvusvaheline konverents Teaching and Learning Foreign Languages Today, Ettekanne “Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языка”. Tallinn, TLÜ

28.10 – 31.10.2015 V Всероссийская конференция «Стратификация национального языка в современном российском обществе». Ettekanne «Мотивационные установки как механизм освоения русского языка эстонскими студентами» С.- Петербург.

18.05 – 20.05.2015 Rahvusvaheline konverents «Культура в билингвальном образовательном пространстве». Ettekanne „Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языка”. Pihkva

26.11 – 28.11. 2014 Rahvusvaheline konverents "Государственный язык и языки национальных меньшинств в образовательном пространстве". Ettekanne Организация обучения русскому языку русскоязычных учеников в эстонской школе (опыт проекта «Kaks keelt - üks meel» («Два языка – душа едина»)). S.-Peterburg
10.05. – 11.05.2014 Rahvusvaheline konverents Language Envinroment in Universitaty: Assesibility, Envinroment, Quality, Sustainability. Ettekanne: Групповые формы работы на занятиях по русскому языку как иностранному. Latvinian State Universitaty

28.-29. 11.2013 Rahvusvaheline konverents Emakeel ja teised keeled VIII, Tartu. Role play as a method for development of grammar skills (with Anna Contreras). Tartu

12.04.2013 Rahvusvaheline konverents TLÜ Keelekeskus Tallinn. Foreign Languages Creating Learning Communities. Ettekanne: «Подходы к развитию образовательной среды в ходе обучения иностранному языку» (koos K. Rebane)

30.11.2012 Vene keele Õpetajate Seltsi aastakonverents «Motivatsioon kui oluline tegur vene keele õppes“ Tallinn. Ettekanne: Kuidas tõsta vene keele õppemotivatsiooni eesti kooli õpilastel (õpetaja tähelepanekud).

30.03.2012 Rahvusvaheline konverents Breaking Routines in Foreign Language Teaching TLÜ Keelekeskus Tallinn. Ettekanne „Игры и игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному“.
;
Erialase täiendkoolituse läbiviimine
2014 - Politsei ja piirivalve amet. Ametialane vene keele kursus. (20t.)
;
2016 - Ida Tallinna Keskhaigla. Ametialane vene keele kursus. (20t.);

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
3.4.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2007
3.2.
2004
26.06.2018

Otsi publikatsiooni

  • {{item.Name}}
 kuni 
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 41 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Между прагматизмом и желанием общаться (о мотивации к изучению русского языка в странах Восточной Европы и Прибалтики)Файман, Илана; Бойцов, Иван2016Мир русского слова1.2.Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧЕНИКОВ В ЭСТОНСКОЙ ШКОЛЕФайман, Илана2016Специальный выпуск журнала «Эксперимент и инновации в школе»5.2.Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Обучение русскому языку русскоязычных учеников в эстонской школе: подходы к составлению учебных материалов Faiman, Ilana2015Русский язык за рубежом1.2.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивы выбора русского языка эстонскими студентамиFaiman, Ilana2015Võõrkeele õpetus ristteel3.2.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивационные установки эстонских студентов как фактор освоения русского языкаFaiman, Ilana2015Сборник статей Пятой Всероссийской конференции "Стратификация национального языка в современном российском обществе"3.4.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языкаFaiman, Ilana2015Язык культура в билингвальном пространстве. Материалы I международной научно-практической конференции3.4.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языкаFaiman, Ilana20155.2.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A 2.2 (päevaõpe)Faiman, Ilana20156.7.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A 2.2 (tsükliõpe)Faiman, Ilana20156.7.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A2.1 (kaugõpe)Faiman, Ilana20156.7.
Vene keel A2.2 (kaugõpe)Faiman, Ilana20156.7.
Vene keel A2.2 (sotsiaaltöötajatele)Faiman, Ilana20156.7.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel B 1.2 (päevaõpe)Faiman, Ilana20156.7.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивационные установки студентов как механизм освоения русского языка эстонскими студентамиФайман, Илана20156.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Мотивационные установки эстонских студентов при выборе и изучении русского языкаFaiman, Ilana20156.7.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУFaiman, Ilana2014Proceedings of the International Conference "Language environment in university: accessibility, quality, sustainability"3.2.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Организация обучения русскому языку русскоязычных учеников в эстонской школе (опыт проекта «Kaks keelt - üks meel» («Два языка – душа едина»))Faiman, Ilana2014Международная конференция "Государственный язык и языки национальных меньшинств в образовательном пространстве"3.2.Tallinna Ülikool;
Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Групповые формы работы на занятиях по русскому языку как иностранномуFaiman, Ilana20145.2.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Praktiline vene keel sotsiaaltöötajatele (päevaõpe)Faiman, Ilana20146.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A 2.1 (päevaõpe)Faiman, Ilana20146.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A 2.1 (sotsiaaltöötajatele)Faiman, Ilana20146.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel A 2.1 (tsükliõpe)Faiman, Ilana20146.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Vene keel B 1.1 (päevaõpe)Faiman, Ilana20146.7.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Игры и игровые задания при изучении грамматики на занятиях по русскому языку как иностранномуФайман, Илана2013Võõrkeeleõpetus ristteel3.2.Tallinna Ülikool, Keelekeskus
Конспект урока "Вот такие русские ..."Файман, И.2013Сборник материалов по итогам ежегодной методической мастерской для преподавателей-русистов стран СНГ и Балтии3.2.Tallinna Ülikool