ilzija.ahmet@ttu.ee
08.07.1988−06.09.1995 Ahmetova, Ilzija

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALITY: S181 Financial science
 
 

Supervised dissertations

8.05.2018
ilzija.ahmet@ttu.ee
08.07.1988−06.09.1995 Ahmetova, Ilzija

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2009–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Rahanduse ja panganduse õppetool, Dotsent (1,00)
01.07.2008–30.06.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, International University Audentes, Ärikool, Dotsent (1,00)
2008–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Rahanduse ja panganduse õppetool, Dotsent (1,00)
1999–2008   
Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes, Dotsent (1,00)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetegevus:
2011-2012 õppeaasta
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus
TXX0020-0050 Uurimistöö I,II
TER0220 Raha ja pangandus
TER0420 Rahanduse alused
2012-2013 õppeaasta
TXX0025 Uurimistöö
TER0220 Raha ja pangandus
TER0420 Rahanduse alused
2013-2014 õppeaasta
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus TXX0025,0050,0020 Uurimistöö,I,II
TER0220 Raha ja pangandus
TER2550 Rahanduse alused
2014-2015 õppeaasta
TER2620 Finantsjuhtimine
TER2576 Raha, finantsinstitutsioonid ja turud TXX0025,0030,0020,0040 Uurimistöö,I,II
TER0220 Raha ja pangandus
TER0610 Finantsjuhtimine
2015-2016 õppeaasta
TXX0025,0050,0040 Uurimistöö,I,II
TER0220 Raha ja pangandus ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S181 Rahandus

Juhendatud väitekirjad

8.05.2018
  • Found 16 results
PublicationAuthorsYearSource titleClassificationFileInstitutions
Краткая историческая справка об истории татар ЭстонииAhmet, I.; Hadiullina, F.2014Сборник статей итоговой научно.практической конференции "История России и Татарстана: Итоги и перспективы"/Институт татарской энциклопедии АН РТ5.2.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
Eesti majandus ja rahandusAhmet, Ilzija2013Maailmaa entsüklopeedia6.7.
Особенности идентичности русских в ЭстонииЛенсмент, А.; Ахмет, И.2011Национальная философия в контексте современных глобальных процессов. Материалы международной научной конференции г. Минск, 16–17 декабря 2010 года3.2.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of International Relations and Political Science
Financial behavior of households and the underlying basic beliefs Ahmet, Ilzija2010Journal of International Scientific Publications: Economy and Business1.2.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
The Comparative Analysis of Fundamental Assumption of the Russians in Estonia and RussiaLensment, A.; Ahmet, I.; Rodins, M.2010Proceedings of the Institute for European Studies1.2.Tallinn University of Technology ;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of European Studies;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of Communication and Culture;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration
Объективные и субъективные факторы отношения этнического меньшинства к этническому большинствуУлыбина, Е.; Ленсмент, А.; Ахмет, И.2010Psychology : Journal of the Higher School of Economics1.2.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
Связь базовых убеждений с отношением к представителям аутгруппы на примере отношения русских к эстонцамУлыбина, Е.; Ленсмент, А.; Ахмет, И.2009Человеческий фактор: Социальный психолог1.3.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations
Eesti venelased: tähelepanekuid identieedikriisistLensment, A.; Ahmet, I.2009Haridus6.3.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of International Relations and Political Science
Образ Я у русских и эстонцев в разных культурных контекстахЛенсмент, А.; Ахмет, И.20083.5.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking;
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Chair of International Relations and Political Science
Eesti venelaste identsuse eripärasusLensment, Anželika; Ahmet, Ilzija2007Eesti Sotsiaateaduste VII Aastakonverents. Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist 23.-24. novembril 2007. Teeside kogumik5.2.Audentes Ltd;
Audentes Ltd, International University Audentes
Мультилингвистическое общество: языковая политика и образование на языке национальных меньшинств (пример Эстонии) Ахмет, И.2006Образование: исследовано в мире1.3.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
Информативность показателей финансовой отчетности: показатель М/В эстонских биржевых предприятий за 1997-2003 гг. Ahmet, Ilzija2004Audentese Ülikooli toimetised3.2.Audentes Ltd
Образование на языках национальных меньшинств в Эстонии: тенденции и финансирование Ахмет, И.2003Образование:исследовано в мире1.3.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
Haridus vähemusrahvuste keeltes mitmekeelses ühiskonnas ja keelepoliitika Eesti näitelAhmet, Ilzija2003Haridus ja majandus 2003 : rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid3.5.Audentes Ltd
Экономическая статистика : учебник Ахмет, И.; Паульман, В.19996.2.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking
Статистический анализ внешнеэкономических связей ЭстонииАхметова, И.19942.3.Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Finance and Banking