7370236
imbisagar@nooruse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õppejõud (0,50)
01.01.1998–...   
OÜ Fertiilsuse Keskus, Elite Kliinik AS; ämmaemand
01.01.2010–31.12.2012   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool; õppekorraldus spetsialist
01.01.2008–31.12.2010   
FIE Perearst Jane Ott; pereõde
01.01.2007–31.12.2009   
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu; doonorite andmekoguja
01.01.1998–31.12.1998   
Ida-Tallinna Keskhaigla; ämmaemand
01.01.1995–31.12.1998   
Erakliinik Fertilitas; ämmaemand
01.01.1989–31.12.1995   
Keila Haigla; ämmaemand
 
 
Haridustee
2017–...   
Tartu Ülikool
2013–2016   
Tallinna Ülikool; sotsiaalteadused
2011–2012   
Tartu Ülikool; sotsiaaltöö korraldus
2004–2009   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool; ämmaemandusalane kõrgharidus
1985–1989   
Tallinna Meditsiinikool; ämmaemanda põhiõpe
1973–1984   
Kanepi Keskkool; keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Eesti Ämmaemandate Ühing; liige
2011−...   
Eesti Perinatoloogia Selts; liige
2010−...   
Eesti Autismiühing; liige
8.05.2018
7370236
imbisagar@nooruse.ee

Career

Institutions and positions
2013–...   
Tartu Health Care College, academician (0,50)
01.01.1998–...   
Elite Clinic; midwife
01.01.2010–31.12.2012   
Tartu Health Care College; Specialist in Academic Affairs
01.01.2008–31.12.2010   
GP Jane Ott; GP assistant
01.01.2007–31.12.2009   
Estonian Genome Center at the University of Tartu (EGCUT); data acquisition of the donors
01.01.1998–31.12.1998   
East-Tallinn Central Hospital; midwife
01.01.1995–31.12.1998   
Private Hospital Fertilitas; midwife
01.01.1989–31.12.1995   
Keila hospital; midwife
 
 
Education
2017–...   
University of Tartu
2013–2016   
University of Tallinn; social work
2011–2012   
University of Tartu; social work
2004–2009   
Tartu Health Care College; midwifery
1985–1989   
Tallinn Medical School; midwife basic studies
1973–1984   
Kanepi High School; secondary education
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Estonian Midwives Association; member
2011−...   
Estonian Perinatology Association; member
2010−...   
Estonian Autism Association; member
8.05.2018