See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
19.09.1983
+372 51902597
indreksell@indreksell.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...   
MTÜ Puuseen, mükoloog (seente seire ja inventuuride läbiviimine, looduskaitseliste eksperthinnangute ja liikide kaitse tegevuskavade koostamine) (1,00)
2014–2014   
Euroakadeemia, Vanemteadur (0,25)
2013–2016   
SA Eestimaa Looduse Fond, metsaekspert ja projektijuht (1,00)
2006–2013   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, spetsialist (0,50)
2005–2006   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2012   
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, filosoofiadoktori kraad mükoloogia erialal
2006–2006   
Helsingi Ülikool, õpingud torikseente taksonoomias ja bioloogias
2002–2007   
Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, loodusteaduste bakalaureuse- ja magistrikraad loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal
1990–2002   
Tartu Descartes´i Lütseum (Tartu 15. Keskkool)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...   
Keskkonnaministeeriumi range kaitsega metsade töörühma liige
2013−...   
Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liige Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajana
2010−...   
Prantsusmaa mükoloogide seltsi "Aphyllophiles" liige
2010−...   
Mittetulundusühing Puuseen juhatuse liige
2009−...   
Eesti Taimekaitse Seltsi liige
2009−...   
Euroopa Seenekaitse Komitee esindaja Eestis
2007−...   
Euroopa Mükoloogia Assotsiatsiooni liige
2005−...   
Eesti Looduseuurijate Seltsi liige
1997−...   
Eesti Ornitoloogiaühingu liige
2010−2010   
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu ekspert
2008−2008   
Rahvusvahelise konverentsi "XVII Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists" org. komitee liige
2007−2007   
Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi arengukava koostamise töögrupi liige
 
 
Loometöö
Loodusfotograaf, looduse ja teaduse populariseerija.
 
 
Lisainfo
Pikaajaline kogemus looduskaitsealuste seeneliikide seire alal. Viinud läbi kaitsealuste seeneliikide inventuure eri piirkondades, juhendanud koolitusi metsa vääriselupaikade indikaator-seeneliikidest. Teinud ettepanekuid looduskaitsealuste seeneliikide püsielupaikade moodustamiseks. 10 looduskaitsealuse seeneliigi kaitse tegevuskava autor.

Juhendamisel kaitstud 8 bakalaureusetööd (neist kõik hinnetele "suurepärane" ja "väga hea") Eesti Maaülikoolis, juhendanud kaitsmiseni diplomitöö Räpina aianduskoolis. Viinud läbi loenguid ja praktikume taimekahjustajatest ja nende tõrjest, mükoloogiast ja Eesti seenestikust ning ilutaimede kahjustajatest ja nende tõrjest Eesti Maaülikoolis. Juhendanud looduse tundmise praktikat Tartu Ülikoolis. Luua Metsanduskooli külalisõpetaja aastatel 2011-2014 (ainekursus "Puude seenhaigused" täies mahus). Euroakadeemia külalisõppejõud 2010. aastast - lugenud ainekursusi "Üldbioloogia", "Looduskaitseökoloogia", "Antropogeensed ökosüsteemid", "Keskkonnariskide reguleerimine", "Keskkonnaseire" ning juhendanud seminare aktuaalsete keskkonnasündmuste teemal.

Retsenseerinud teadusartikleid rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavatele teadusajakirjadele Mycotaxon, Phytaxa ja Folia Cryptogamica Estonica.

Olnud Eesti Teaduste Akadeemia poolt välja antavate Eesti Vabariigi teaduspreemiate hindamisretsensent.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Indrek Sell, Eesti Maaülikooli Raefondi stipendiumi laureaat
2010, Indrek Sell, Teaduse populariseerimise auhind 2010, II preemia (puuseenepäevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest, väljaandja: Eesti Maaülikool)
2009, Indrek Sell, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendiumi laureaat
2008, Indrek Sell, Eesti Maaülikooli Raefondi stipendiumi laureaat
2006, Indrek Sell, I koht rahvusvahelisel üliõpilaste loodusteaduste konverentsil, ettekande "Muraka looduskaitseala põlismetsade puitulagundavad seened" eest (Vilniuse ülikool, Leedu, 15.- 18. märts 2006)
2006, Indrek Sell, Eesti Maaülikooli Raefondi stipendiumi laureaat
2002, Indrek Sell, III preemia Noorte teadlaste teadustööde riiklikul konkursil teadustöö "Muna mustri ja kaalu varieeruvus kalakajakal (Larus canus)" eest (juh. Kalev Rattiste)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: puitulagundavate seente süstemaatika ja ökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; TÄPSUSTUS: puitulagundavate seente süstemaatika ja ökoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; TÄPSUSTUS: puitulagundavate seente süstemaatika ja ökoloogia
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor mükoloogia erialal, 2012, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Maailma looduskaitseliidu (IUCN) sertifikaat punase nimestiku liikide hindamiskoolituse läbimise kohta (Tallinn, 2015). Läbinud täiendkoolituskursuse torikseente kasutamisest põlismetsade indikaatorliikidena (Helsingi ülikooli Lammi bioloogiajaam, Soome, 2016).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
5.2.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
2.3.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2004
6.3.
2003
3.2.
2002
6.3.
2001
6.3.
1999
7.10.2021
19.09.1983
+372 51902597
indreksell@indreksell.ee

Career

Institutions and positions
2010–...   
MTÜ Puuseen, mycologist (1,00)
2014–2014   
Euroacademy, Senior Researcher (0,25)
2013–2016   
Estonian Fund for Nature, expert of forestry and manager of the project (1,00)
2006–2013   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, specialist (0,50)
2005–2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
2007–2012   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, PhD (Mycology)
2006–2006   
Helsinki University, studies in the taxonomy and biology of the polypores
2002–2007   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, BSc and MSc (natural resources management)
1990–2002   
Tartu Descartes' Lyceum
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
Member of the concil of high-protected forests of the Ministry of Environment of Estonia
2013−...   
Member of the council of forestry of Ministry of Environment of Estonia
2010−...   
Member of the French mycologists society "Aphyllophiles"
2010−...   
Member of the board of fungal conservation society "Puuseen"
2009−...   
Member of the Estonian Plant Protection Society
2009−...   
European Council for the Conservation of Fungi, representative in Estonia
2007−...   
Member of the European Mycological Association (EMA)
2005−...   
Member of the Estonian Naturalists' Society
1997−...   
Member of the Estonian Ornithological Society
2010−2010   
Assessor of the Estonian Higher Education Quality Agency
2008−2008   
International conference "XVII Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists", member of organizing comittee
2007−2007   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, member of "development-plan elaboration group"
 
 
Creative work
Nature photographer, popularizer of nature and science.
 
 
Additional information
Long-time experience in monitoring of protected species of fungi. Organized inventories of rare and protected fungi in different nature reserves, supervised the events of indicator-species of keystone habitats. Made proposals for making permament habitats protected with law for protected fungal species. Author of 10 action plans of protected fungal-species in Estonia. Supervised 8 bachelor's thesis in Estonian University of Life Sciences (all's results "excellent" or "very good"). Teaching experience in universities: lectures and practical sessions in plant pests and their control, mycology and Estonian mushrooms, ornamental pants pests and their control in Estonian University of Life Sciences, summer practics in field course of natural history in the University of Tartu, whole course in general biology in Euroacademy, whole course of conservation ecology in Euroacademy, whole course of wood-rotting fungi in Luua Forestry School.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Indrek Sell, Shcolarship of Raefond (Tartu City Goverment and Estonian University of Life Sciences)
2010, Indrek Sell, Award of popularization of science, II Prize (Estonian University of Life Sciences)
2009, Indrek Sell, Shcolarship of Estonian World Council, Inc.
2008, Indrek Sell, Shcolarship of Raefond (Tartu City Goverment and Estonian University of Life Sciences)
2006, Indrek Sell, 1st place in the International Natural Sciences Students Conference, presentation "Wood rotting fungi in primeval forests of Muraka Nature Reserve in Estonia" (Vilnius University, Lithuania, March 15-18, 2006)
2006, Indrek Sell, Shcolarship of Raefond (Tartu City Goverment and Estonian University of Life Sciences)
2002, Indrek Sell, Estonian National Contest for Young Scientists at high school level, III Prize, "Variability of egg pattern and weight of Common Gull (Larus canus)", sup. Kalev Rattiste
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: Systematics and ecology of wood-rotting fungi
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; SPECIFICATION: Systematics and ecology of wood-rotting fungi
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; SPECIFICATION: Systematics and ecology of wood-rotting fungi
 
 
Additional information
PhD (Mycology), 2012, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences. Certificate of attendance of IUCN Red List Assessor Training Course (2015). Certificate of a course "Polypores as tools in Forest Conservation" (Lammi Biological Station, Helsinki University, Finland, 2016).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
5.2.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
2.3.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2005
6.3.
2004
6.3.
2003
3.2.
2002
6.3.
2001
6.3.
1999
7.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0170052s08Agroökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja jätkusuutlikkus 01.01.200831.12.2013Tiiu KullEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut644 923,62 EUR
MUU8-2/T8151PKPK (JLV 5.6-7.1/19)Järva ja Lääne-Viru regiooni haruldaste seente inventuur15.09.200801.02.2010Indrek SellEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut16 058,44 EUR
SFSF0172655s04Keskkonnasäästliku taimekaitsetehnoloogia arendamine II01.01.200431.12.2008Anne LuikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut840 246,45 EUR
ETFETF4994Liikide piiritlemine ja fülogeneetilised suhted seeneperekondades Hypomyces ja Cladobotryum (Hypocreales, Ascomycota)01.01.200231.12.2006Kadri PõldmaaEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 545,42 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T5067PKPK05Looduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005. aastal - Seente seire19.05.200515.12.2005Kadri PõldmaaEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 409,25 EUR
MUU8-2/T11166PKTKPihla-Kaibaldi looduskaitseala (Pihla-Kaibaldi loodusala) kaitstavate seeneliikide inventuur29.12.201130.11.2012Indrek SellEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 750,00 EUR
MUU8-2/T7024PKPKRaamatu "Torikulised - puuseened" avaldamine01.12.200630.06.2008Bellis KullmanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 404,38 EUR
MUU8-2/T9034PKPKRiikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Kaitstavad seened" täitmine18.03.200915.11.2009Indrek SellEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 154,26 EUR
MUU8-2/T8038PKPKRiikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alaprogrammi "Kaitstavad seened" täitmine13.03.200801.11.2008Indrek SellEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 515,14 EUR
MUU8-2/T1167PKTKTahkuna looduskaitseala (Tahkuna loodusala) kaitstavate seeneliikide inventuur29.12.201130.11.2012Indrek SellEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 750,00 EUR
MUU8-2/T5082PKPK05Taimehaiguste tekitajate taksonoomia ja bioloogia sõltuvalt peremeestaimedest ja nende kasvutingimustest01.07.200531.12.2008Anne LuikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut241 586,03 EUR
SFSF0170057s09Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele01.01.200931.12.2014Marika MändEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 212 478,43 EUR