This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
12.10.1966
+372 659 39 51
irina.golovljova@tai.ee

Career

Institutions and positions
01.10.2015–...   
National Institute for Health Development, Senior Researcher (0,50)
2012–01.10.2015   
National Institute for Health Development, Head of Department of Virology (1,00)
2009–2011   
National Institute for Health Development, Senior Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2008   
Department of Virology, National Institute for Health Development, researcher
1997–2003   
Estonian Institute of Experimental and Clinical Medicine, Department of Virology, researcher (1,00)
1995–1997   
Virus Ecology Laboratory, Institute of Preventive Medicine, researcher (1,00)
1990–1995   
State reference HIV infection diagnostics laboratory, Institute of Preventive Medicine, researcher (1,00)
 
 
Education
1983–1990   
II Moscow State Medical Institute, biochemist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
The member of European Network for Diagnostics Imported Viral Diseases
2004−...   
The member of Estonian Society for Laboratory Medicine
1994−...   
The member of European Society for Clinical Virology
1992−...   
The member of Estonian Society for Immunology
2012−2015   
TerVe programe: Zoonoside risk in Estonia"
2009−2014   
Principal investigator in project "Emerging zoonotic pathogens and hepatotropic viruses in Estonia: presence, prevalence, coexistence, genetic characterization, significance for disease"
2007−2010   
ETF grant nr. 6938 Tick-borne pathogens (Tick-borne encephalitis virus, Borrelia, Anaplasma and Babesia), circulating in Estonia: their prevalence, coexistence and genetic characterization.
2004−2008   
ETF grant nr. 5963 "TBE as re-emeging infection in Estonia: spatial heterogenety in the incidence, the genetic diversity of TBE virus strains, distribution of different genotypes"
2004−2008   
Project: Molecular epidemiology and genetic characterisation of TBE, hanataviruses and hepatitis A-, B- and C-viruses in Estonia
2003−2006   
PhD student at Microbiology and Tumor Biology Center, Karolinska Institute , Stockholm, Sweden
2001−2004   
ETF grantnr.4739 "Detection of the genotupes of TBE virus strains isolated in Estonia and characterization their epidemiological significance"
2000−2003   
ETF grant nr. 4215 "Detection of genotypes of hantaviruses isolated in Estonia, studies os their antigenic properties, ecology and role in human pathology"
1999−2003   
Project: VIRAL ZOONOSES and ZOONOTIC VIRUSES IN ESTONIA: endemic areas; molecular-biological characteristics, distribution and immune response
1998−1999   
1996−1999   
ETF grant nr. 1899 "The study of little known hantaviruses and mapping of the hantavirus distribution in Estonia"

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Irina Golovljova, 13th Baltic Congress in Laboratory Medicine, Roche Best Poster Award, 1 place "Diagnostics of tick-borne encephalitis virus infection from acute antibody negative samples by real-time PCR"
2013, Irina Golovljova, Estonian Ministry of Education and Research, award for supervision of J. Geller research work "Detection and Genetic Characterization of Borrelia Species Circulating in Tick Population in Estonia", 3 place
2012, Irina Golovljova, Estonian Ministry of Education and Research, award for supervision of S. Russakova reasearch work "Tick-borne Encephalitis Virus in Esronia"
2011, Irina Golovljova, Estonian Ministry of Education and Research, award for supervision of O. Katargina reasearch work
2007, Irina Golovljova, National Institute for Health Development Award for Scientific work
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; SPECIFICATION: Tick-borne pathogens -TBP (Tick-borne encephalitis virus, Borrelia, Ehrilchia, Babesia) and robovirus (Hantaviruses): their sero- and genotyping ecology, role in human pathology, humoral immunity to TBP and hantaviruses.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
2.3.
2006
1.2.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
1.1.
2002
1.1.
2002
1.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1997
3.2.
1995
3.2.
1995
5.11.2019
12.10.1966
+372 659 39 51
irina.golovljova@tai.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2015–...   
Tervise Arengu Instituut, Vanemteadur (0,50)
2012–01.10.2015   
Tervise Arengu Instituut, viroloogia osakonna juhataja (1,00)
2009–2011   
Tervise Arengu Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2008   
Tervise Arengu Instituut, viroloogia osakond, teadur
1997–2003   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, viroloogia osakond, Teadur (1,00)
1995–1997   
Profülaktilise Meditsiini Instituut, Viiruste ökoloogia labor, Teadur (1,00)
1990–1995   
Profülaktilise Meditsiini Instituut, HIV-nakkuse ja AIDSi Vabariiklik Kontroll-labor, Nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1983–1990   
II Moskva Meditsiini Instituut, biokeemia eriala, arst-biokeemik
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Euroopa võrgustik sissetoodud viirushaiguste diagnoosimiseks, liige
2004−...   
Eesti Laborimeditsiini Ühingu liige
1994−...   
Kliinilise Viroloogia Euroopa Seltsi liige
1992−...   
Eesti Immunoloogide Seltse liige
2012−2015   
TerVe programm tegevus 2 alategevuse 2.1 „Keskkonnast lähtuvate riskitegurite mõju uuringute läbiviimine“: Zoonooside nakatumisrisk Eestis"
2009−2014   
Vastutav täitja sihtfinantseeritavas teemas "Emergeeruvate zoonooside tekitajad ja hepatotroopsed viirused Eestis: olemasolu, levik, kooseksisteerimine, geneetiline iseloomustus, tähendus inimese haigestumisele"
2007−2010   
Põhitäitja ETF grant 6938 Puukidega ülekantavate haigustekitajate (Puukentsefaliidiviirus, Borrelia, Anaplasma ja Babesia) tsirkulatsioon Eestis: nende levik, kooseksisteerimine ja geneetiline iseloomustus
2004−2008   
Põhitäitja ETF grant 5963 "Puukensefaliit kui re-emergeeruv viirusnakkus Eestis: selle leviku territoriaalne heterogeensus, tekitaja geneetiline mitmekesisus ja erinevate genotüüpide levik"
2004−2008   
Täitja sihtfinantseeritavas teemas "Eestis levivate loodusliku levikuga puukentsefaliidi- ja hantaviiruste ning A-, B- ja C-hepatiidiviiruste molekulaar-epidemioloogia ja geneetiline iseloomustus"
2003−2006   
Rootsi Karolinska Instituudi Mikrobioloogia ja Onkobioloogia Keskuse doktorant.
2001−2004   
Vastutavtäitja ETF grant 4739 "Eestisisoleeritud Puukensefaliidiviiruste genotüpeerimine ja saadud genotüüpide epidemioloogiline tähtsus"
2000−2003   
Põhitäitja ETF grant nr. 4215 “Eestis isoleeritud hantaviiruste (Puumala, Dobrava, Tula) geneetiliste, antigeensete omaduste iseloomustus, nende ökoloogia ja osatähtsus elanikkonna haigestumises”
1999−2003   
Täitja sihtfinantseeritavas teadusteemas “Loodusliku levikuga viirused ja viirusnakkused Eestis: looduslikud ohualad, tekitajate molekulaarbioloogiline iseloomustus, levik, organismi immuunvastus”.
1998−1999   
Pilootprojekti jüht “Eesti elanikkonda ohustavate loodusliku levikuga viirusnakkused: hantaviirused, arboviirused (flaviviirused) ja nende poolt põhjustatud haigused”.
1996−1999   
Kaastäitja ETF grandis nr. 1899 “Eestis vähetuntud hantaviiruste leviku uurimine ja hantaviiruste endeemiliste areaalide kaardistamine”

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Irina Golovljova, 13th Baltic Congress in Laboratory Medicine; Roche parim poster, 1 koht "Diagnostics of tick-borne encephalitis virus infection from acute antibody negative samples by real-time PCR"
2013, Irina Golovljova, Haridus- ja teadusministeerium, üliõpilaste teadustööde riiklik konkurssil 3. preemia pälvinud J. Geller konkursitöö "Detection and Genetic Characterization of Borrelia Species Circulating in Tick Population in Estonia" juhendamise eest
2012, Irina Golovljova, Haridus- ja Teadusministeerium, riiklikul konkursil 1. preemia pälvinud S. Russakova konkursitöö "Puukentsefaliidi viirus Eestis" juhendamise eest
2011, Irina Golovljova, Haridus- ja Teadusministeerium, riiklikul konkursil 1. preemia pälvinud O. Katargina teadustöö juhendamise eest
2007, Irina Golovljova, Tervise Arengu Instituudi teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; TÄPSUSTUS: Loodusliku levikuga patogeenid, (mida kannavad üle puugid, sääsed, väikenärilised) ja nende poolt tekitatud nakkused (puukentsefaliit, sääseentsefaliidid, borrelioos, ehrlichioos, babesioos, hantaviirusnakkused). Patogeeni ja nende looduslikke peremehi ning nende poolt põhjustatud nakkusi Eestis uuriti järgmistes suundades: levivate patogeenide bioloogiliste omaduste uurimine, genotüpeerimine, nende leviku ohualade kindlaks tegemine, nende nakkuste osatähtsuse määramine elanikkonna haigestumises ja epidemioloogiliste iseärasuste väljaselgitamine.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
2.3.
2006
1.2.
2005
1.1.
2004
1.3.
2004
1.1.
2002
1.1.
2002
1.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.3.
1997
3.2.
1995
3.2.
1995
5.11.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF7650Genetic variability of Estonian hepatitis C virus isolates from chronically infected patients and response to antiviral therapy01.01.200831.12.2011Valentina TefanovaNational Institute for Health Development59 514,48 EUR
SFSF0942657s04Molecular epidemiology and genetic characterisation of TBE, hantaviruses and hepatitis A-, B- and C-viruses in Estonia01.01.200431.12.2008Ljudmilla PriimägiNational Institute for Health Development304 219,46 EUR
MUUVIR.EDENEmerging Diseases in changing European eNviromnent (EDEN)01.11.200431.10.2009Veera VasilenkoNational Institute for Health Development18 776,03 EUR
SFSF0940033s09Emerging zoonotic pathogens and hepatotropic viruses in Estonia: presence, prevalence, coexistence, genetic characterization, significance for disease.01.01.200931.12.2014Irina GolovljovaNational Institute for Health Development503 733,24 EUR
ETFETF5963TBE as the re-emerging infection in Estonia: spatial heterogeneity in the incidence, the genetic diversity of TBE virus strains, distribution of different genotypes01.01.200431.12.2007Veera VasilenkoNational Institute for Health Development31 587,08 EUR
ETFETF6938Tick-borne pathogens (Tick-borne encephalitis virus, Borrelia, Anaplasma and Babesia), circulating in Estonia: their prevalence, coexistence and genetic characterization01.01.200731.12.2010Irina GolovljovaNational Institute for Health Development63 134,50 EUR
ETFETF8691Competence of vertebrate species for tick-borne pathogen maintenance and transmission in natural foci in Estonia; and genetic characterization of local Borrelia species. 01.01.201131.12.2014Irina GolovljovaNational Institute for Health Development48 000,00 EUR
APSF0940033s09APModernization of small-scale research infrastructure01.01.201031.12.2011Irina GolovljovaNational Institute for Health Development44 738,15 EUR
MUUVIR TerVE 2012Risk of infection with zoonoses in Estonia: mapping and characterization of natural outbreaks and endemic areas of tick-borne pathogens and hepatitis E virus (ZoonRisk)01.02.201231.05.2015Irina GolovljovaNational Institute for Health Development32 667,00 EUR
IUTIUT42-1Zoonotic and hepatotropic pathogens in Estonia: old and new emerging infections and their impact on public health01.01.201531.12.2020Irina GolovljovaNational Institute for Health Development334 200,00 EUR