30.06.1976
+995 557 99 00 10
+31 06 42 964 013
i.kveladze@utwente.nl

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia
8.05.2018
30.06.1976
+995 557 99 00 10
+31 06 42 964 013
i.kveladze@utwente.nl

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology
8.05.2018