rakaselg@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2001–...   
direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Tartu Vangla
01.01.1998–31.12.2001   
kriminaalhooldusosakonna juhataja Tartu Maakohus
8.05.2018
rakaselg@ut.ee
8.05.2018