This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
26.12.1947
24.09.2015
6203855
pastarus@cc.ttu.ee

Career

Institutions and positions
1985 - present, Tallinn Technical University, Department of Mining, Associate Professor
1994, Helsinki University of Technology, Laboratory of Rock Engineering, training
1986-1989, University of Oran, Algeria, Visiting Professor
1985-1986, Leningrad State Universiy, French courses
1981-1985, Tallinn Polytechnic Institute, Chair of Mining, Assistant Professor
1878-1981, Tallinn Polytechnic Institute, Chair of Mining, Senior Scientist
1974-1977, Leningrad Mining Institute, Post Graduate Student
1971-1974, Tallinn Polytechnic Institute, Chair of Mining, Laboratory Assistant
2004–24.09.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
1971, high, Tallinn Polytechnic Institute (TPI), electrical engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
RTU Scientific journal "Environmental and Climate technologies", reviwer
2010−...   
Estonian Qualifications Authority. Professional Cauncil: Energy, Mining and Chemical Industry. Member.
2007−...   
Member of Society of Mining Professors (SOMP). Member of Educational Commitee
Member of International Organizing Committee of International Symposium "Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production" (SWEMP).
Member of International Organizing Committee of International Symposium "Mine Planning and Equipment Selection" (MPES).
Member of International Organizing Committee of International Conference "Environment. Technology. Resources.".
World Business University Association (WBUA), member.
Estonian Mining Society (EMS) member, Head of Rock Mechanics Section.

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Jüri-Rivaldo Pastarus, 1990 - Associated Professor, USSR (VAK)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS CLASSIFICATION: T340 Mining
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Minig technology and rock mechanics problems in oil shale, phosphorite, granite, graphite and minera building material deposits. Numerical modeling. Sability analysis and prognosis of the surface and undrground constructions. Mining influence on environment. Risk management: risk assessment (risk analysis, risk evaluation), risk mitigation.
 
 
Additional information
Doctor of Science in Engineering (Dr.Eng.).
Tallinn Technical University, 1996.

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.).
Leningrad Mining Institute (VAK), 1978.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
3.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.7.
2002
3.1.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.7.
2001
3.1.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
2.3.
1996
2.3.
1996
1.1.
1995
1.2.
1995
3.4.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
5.04.2018
26.12.1947
24.09.2015
6203855
pastarus@cc.ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1985.a. kuni käesoleva ajani - Tallinna Tehnikaülikool, mäeinstituut, dotsent
1994 - Helsingi Tehnikaülikool, stažeerimine
1986-1989 - Oran'i Ülikool, Alžeeria, Geoloogia ja Geograafia Instituut, professor
1985-1986 - Leningradi Riiklik Ülikool, prantsuse keele kursused
1981-1985 - Tallinna Polütehniline Instituut, mäekateeder, vanemõpetaja
1978-1981 - Tallinna Polütehniline Instituut, mäekateeder, vanemteadur
1974-1977 - Leningradi Mäeinstituut, aspirant
1971-1974 - Tallinna Polütehniline Instituut, mäekateeder, vanemlaborant
2004–24.09.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool, Dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
1971, kõrgem, Tallinna Polütehniline Instituut (TPI), elektriinsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...   
RTU ajakirja "Environmental and Climate technologies", retsensent
2010−...   
SA Kutsekoda. Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu. Liige
2007−...   
Mäeprofessorite Ühingu (SOMP) liige. Hariduskomitee liige
Rahvusvahelise sümpoosioni "Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production" (SWEMP)rahvusvahelise orgkomitee liige.
Rahvusvahelise sümpoosioni "Mine Planning and Equipment Selection" (MPES) rahvusvahelise orgkomitee liige.
Rahvusvahelise konverentsi "Environment. Technology. Resources." orgkomitee liige.
World Business University Association (WBUA), liige
Eesti Mäeselts (EMS) liige, kivimimehhaanika sektsiooni juhataja.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Jüri-Rivaldo Pastarus, 1990 - dotsent, NSVL MN Kõrgem Atestatsioonikomisjon (VAK)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS KLASSIFIKAATOR: T340 Kaevandamine/mäendus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Kaevandamise tehnoloogia ja kivimimehaanika probleemid põlevkivi, fosforiidi, graniidi, grafiidi ja ehitusmaterjalide maardlates. Matemaatiline modelleerimine ja modelleerimine arvutil. All- ja pealmaakonstruktsioonide stabiilsusanalüüs, prognoos. Vigade analüüs ja täpsushinnangud. Kaevandamise keskkonnamõju. Riskide haldamine:hindamine (riski analüüs, riski evalveerimine), riski vähendamine.
 
 
Lisainfo
tehnikadoktor (Dr.Eng.).
Tallinna Tehnikaülikool, 1996.

tehnikakandidaat (Ph.D.).
Leningradi Mäeinstituut (VAK), 1978.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
1.2.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
3.1.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
6.7.
2002
3.1.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
6.7.
2001
3.1.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
3.4.
1998
3.5.
1998
1.2.
1997
3.4.
1997
5.2.
1997
2.3.
1996
2.3.
1996
1.1.
1995
1.2.
1995
3.4.
1995
1.1.
1994
1.1.
1993
5.04.2018

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 42 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUG3651 (ETF3651)Long-term behavior of the underground rock constructions, rock mass and their environmental01.01.199931.12.2001Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering13 357,53 EUR
MUUG5164 (ETF5164)Stability prediction and environmental consequences of the mined out area01.01.200231.12.2005Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering19 759,24 EUR
MUULep9014Evaluation of the stability of undermined area for road constraction25.02.200913.04.2009Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering4 513,06 EUR
MUUT001Geotechnical models of Estonian earth crust - case flat deposits01.01.200431.12.2006Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering54 964,02 EUR
MUULep12083Expertise for determination of limestone strength in Kohtla mining field10.05.201229.06.2012Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering4 876,00 EUR
MUULep11072Evaluation of phosphate rock mining possibilities in Estonia15.09.201110.10.2011Enno ReinsaluTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering8 594,00 EUR
MUULep9050Regulation of the geological terms14.05.200910.01.2010Ülo SõstraTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology2 173,00 EUR
MUULep10061Regulation of the geological terms II30.04.201010.01.2011Ülo SõstraTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology958,67 EUR
MUULep11053Regulation of the geological terms III20.06.201110.01.2012Ülo SõstraTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology1 400,00 EUR
MUULep12097Systemization of geoterminilogy IV05.06.201210.01.2013Ülo SõstraTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology1 000,00 EUR
MUULep14060Analyses of spatial planning of oil shale mining area in Ida-Virumaa11.04.201430.09.2014Vivika VäizeneTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering3 880,00 EUR
MUULep9090Backfilling in mining05.08.200930.09.2009Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering6 373,40 EUR
MUULep10030Quality analyses of ROM24.03.201010.05.2010Ülo SõstraTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering3 393,52 EUR
MUULep12165Geotechnical expertise for a construction site05.10.201226.10.2012Veiko KaruTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering1 632,90 EUR
MUUB36Extraction and processing of rock with selective methods01.07.201430.06.2017Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering100 050,00 EUR
MUUVE518Determination of conversion factor between compression strength and point load test index08.03.201125.06.2011Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering5 583,00 EUR
MUUVE509Physical, mechanical parameters of the rock08.04.201114.04.2011Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering9 492,71 EUR
MUUF7088Express methods for rock strength properties21.08.200721.11.2007Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering12 782,33 EUR
MUULep10096Georeferencing builging and mining constructions in an undermined area08.09.201015.09.2010Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering894,76 EUR
MUULep10098Stability analises of an undermined area21.09.201030.09.2010Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering639,12 EUR
MUULep9005Engineering evaluation of the design and planning of the granite mine05.01.200928.02.2009Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering9 586,75 EUR
MUUT851 (0140851s99)Environmental influence of mineral extraction01.01.199931.12.2001Enno ReinsaluTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering54 644,46 EUR
SFSF0140093s08Creating environment for sustainable and acceptable mining01.01.200831.12.2008Ingo ValgmaTallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering63 272,53 EUR
MUUBF81Mine Conference 'Aggregate extraction and usage'01.03.200702.05.2008Ingo ValgmaTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Mining Engineering3 195,58 EUR
ETFETF6558Concept and methods of risk management in mining01.01.200631.12.2009Jüri-Rivaldo PastarusTallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering38 874,65 EUR