This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.02.1955
620 3364
5236945
juri.krustok@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2018–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Professor (1,00)
1981 assistant at physics department of Tallinn Technical University (TTU)
1983 junior researcher at Optoelectronic Materials Laboratory of TTU
1987 PhD, senior researcher at Optoelectronic Materials Laboratory of TTU
1992-2002 senior researcher at Institute of Materials Technology of TTU
Other staff
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Professor (0,25)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (0,75)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Physics, Chair of Applied Physics, Head of Chair (1,00)
01.04.2004–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Physics, Chair of Applied Physics, Professor (0,25)
01.09.2002–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Senior Researcher (0,75)
 
 
Education
Tartu University, physics
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the "Estonian Physical Society", SPIE, EMRS

Qualifications

 
 
Honours & awards
1998, Jüri Krustok, Estonian Science Prize, 1998
1996, Jüri Krustok, Royal Society (UK) grant for research at University of Salford.
1993, Jüri Krustok, "Viro Säätiö" (FI) scholarship for research at Helsinki University of Technology
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P265 Semiconductory physics ; SPECIFICATION: physics of semiconductors
 
 
Additional information
PhD
1987 Tartu University

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.3.
1994
6.7.
1994
6.7.
1994
1.1.
1990
25.08.2020
13.02.1955
620 3364
5236945
juri.krustok@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Professor (1,00)
1981- 1983 TTÜ füüsika kateedri assistent
1987-1992 TTÜ Optoelektroonika Materjalide labori vanemteadur
1987 Tartu Ülikooli füüsika- matemaatika kandidaat
1992-2002 TTÜ Materjalitehnika Instituudi vanemteadur
1983- 1986 aspirantuur TTÜ füüsika kateedris
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Professor (0,25)
01.01.2017–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (0,75)
01.09.2005–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool, õppetooli juhataja (1,00)
01.04.2004–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool, Professor (0,25)
01.09.2002–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Vanemteadur (0,75)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, füüsika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Füüsikaseltsi liige, SPIE liige, EMRS liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1998, Jüri Krustok, Eesti Vabariigi teaduspreemia 1998.
1996, Jüri Krustok, Royal Society (UK) grant uurimistööks Salfordi Ülikoolis
1993, Jüri Krustok, "Viro Säätiö" (FI) stipendium uuringuteks Helsinki Tehnikaülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P265 Pooljuhtide füüsika ; TÄPSUSTUS: pooljuhtide füüsika
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatika kandidaat
1987 Tartu Ülikool

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.3.
1994
6.7.
1994
6.7.
1994
1.1.
1990
25.08.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 29 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUVA16006Adapting CRYSTALSOL Product to a Moon Enviroment01.02.201631.05.2016Marit Kauk-KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 68 390,00 EUR
MUUV248Optical and structural analysis of single crystals and thin films of CuIn 3Se5, CuGa 3Se5,CuIn 4Se6, CuIn5Se8, CuGa 5Se8 for photovoltaic applications01.03.200401.03.2007Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 15 600,00 EUR
MUULep12065Increasing the efficiency of CZTS semiconductor material01.04.201230.06.2017Marit Kauk-KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 330 000,00 EUR
MUUT235 (0140235s98)Chemistry, physics and technology of electronmaterials01.01.199831.12.2002Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 278 654,79 EUR
MUUV282PV-Catapult01.12.200301.02.2006Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 25 819,99 EUR
MUU652FDevelopment of infrastructure of Center of Excellence in chemistry and materials science01.01.200601.08.2007Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 537 177,41 EUR
1.2.2.1.VFP20034Disruptive kesterites-based thin film technologies customised for challenging architectural and active urban furniture applications01.09.202028.02.2024Maarja GrossbergTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology395 687,50 EUR
ETFETF6554Defect studies in chalcopyrite ternaries01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology30 370,82 EUR
ETFETF9369Optical studies of kesterite type absorber materials01.01.201231.01.2017Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology69 600,00 EUR
MUUAR12128Kesterite materials for PV: investigation of mechanism and kinetics of formation of materials and their fundamental properties.01.09.201231.12.2014Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 472 625,00 EUR
MUUG3409 (ETF3409)Electrochemically deposited layers of II-VI and I-III-VI semiconductor compounds with controlled properties01.01.199831.12.2001Mare AltosaarTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 17 160,28 EUR
TKTK117High-technology Materials for Sustainable Development01.01.201131.12.2015Enn LustUniversity of Tartu; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University2 870 086,58 EUR
MUUV198Materials and technologies for photovoltaic applications from Estonia01.01.200331.12.2005Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 31 955,82 EUR
MUUG5139 (ETF5139)Electrochemically and chemically deposited layers for solar cell elements01.01.200231.12.2004Mare AltosaarTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 16 297,47 EUR
MUU934FGLP and GMP laboratory for materials rsearch and development of new materials for solar energetics01.01.200031.12.2004Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 0,06 EUR
SFSF0142516s03Chemistry, physics and technology of solar energy materials01.01.200331.12.2007Enn MellikovTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology753 070,95 EUR
ETFETF6160Synthesis of CuInSe2 type solar cell absorber materials and their surface modification01.01.200531.12.2008Mare AltosaarTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology32 053,58 EUR
MUUV316A science base on PV performance for increased market transparency and customer confidence- PERFORMANCE01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 147 200,03 EUR
MUUÜPTK01Centre of Excellence in PV materials01.01.200831.12.2011Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 31 955,82 EUR
MUUVFP638Cost-reduction through material optimisation and higher energy output of solar photovoltaic modules - joining Europes's research and development efforts in support of its PV industry - CHEETAH01.01.201431.12.2017Maarja GrossbergTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 229 249,00 EUR
MUULEKEE20041Improving reliability of photovoltaic modules by investigating the long-term environmental impacts on polymeric encapsulants01.05.202031.08.2022Maarja GrossbergTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology362 857,20 EUR
ETFETF8282Recombination losses in CZTS(Se) solar cells.01.01.201031.12.2013Jüri KrustokTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology46 017,30 EUR
MUUG5149 (ETF5149)Recombination processes in CuInSe2 based solar cells01.01.200231.12.2005Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 24 530,76 EUR
MUUG3417 (ETF3417)Recombination processes in compound semiconductors used in solar cells01.01.199831.12.2001Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 12 462,77 EUR
TKTAR16016 (TK141)Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics01.01.201501.03.2023Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 1 207 917,00 EUR