This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
23.02.1949
737 4608
jaak.kikas@ut.ee

Career

Institutions and positions
1972-1974: military service in Soviet Army;
1974-1995: service and PhD studies at ESSR Acad. Sci. Institute of Physics (since 1990 Estonian Acad. Sci. Institute of Physics, since 1995 Institute of Physics): Engineer (1974-1975), PhD student (1975-1978), Junior Research Associate (1979-1982), Senior Research Associate (1982-1986); Leading Research Associate (1986-1987), Head of Laboratory (1987-1995);
1995- …: service at University of Tartu: Extraordinary Professor (1995-1996), Professor of Physics of Disordered Systems (1996-)
01.09.2006–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Professor (1,00)
01.09.2001–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Materials Science, Professor (1,00)
 
 
Education
2nd Secondary School of Tallinn (with Gold Medal), 1967;
State University of Tartu (with Honor) - Physicist (Theoretical Physics);
ESSR Acad. Sci. Institute of Physics – Cand. Sci. (in Solid State Physics), 1979
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
UT & TUT Doctoral School “Functional materials and processes”, Council Member
2007−...   
UT Institute of Physics, Council Member (last period)
2007−...   
UT Institute of Physics, Department of Materials Science, Head
2004−...   
AHHAA Science Centre Foundation, Board Member (UT Representative)
1999−...   
UT Science Centre AHHAA (since 2004 AHHAA Foundation), Head of Science Council
1997−...   
UT School of Science, Head of Council
1992−...   
Ajakirja "Eesti TA Toimetised. Füüsika*Matemaatika", Member of the Advisory Board liige
1989−...   
Estonian Physical Society, Member
2007−2010   
UT Faculty of Science and Technology, Council Member
2005−2008   
UT Doctoral School in Materials Science and Technologies, Head
2001−2003   
7th International Meeting on Hole Burning and Single Molecules (Taipei, Taiwan, 18.-23.11.2001), 8th International Meeting on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications (27.-31.07.2003, Bozeman, Montana, USA),
1996−2007   
UT Institute of Materials Science, Head
1995−2007   
UT Faculty of Physics and Chemistry, Council Member
1995−2007   
UT Department of Physics, Council Member

Qualifications

 
 
Honours and awards
0, Jaak Kikas, USSR State Prize in Science for study cycle “Photoburning of stable spectral holes and laser spectroscopy of complex molecules” within a research team (1986)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIFICATION: 1. Methods of site selection spectroscopy for studies of disordered systems. 2. Statistical theory of spectral inhomogeneity (energy correlation, spectral diffusion and pressure effects). 3. Processes of spectral hole burning in solids. 4. Optics of spectrally selective media and applications of spectral hole burning. 5. Temperature and pressure effects on low-temperature dynamics in glasses. 6. High-resolution spectroscopy of molecular systems (molecular crystals & proteins). 7. Molecular probing of local relaxation in incommensurate solids.
 
 
Additional information
Cand. Phys.-Math. Sci. (PhD) in Solid State Physics
ESSR Acad. Sci. Institute of Physics, 1979

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
6.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
5.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
1.1.
1982
5.1.
1982
5.1.
1982
1.1.
1981
1.1.
1978
1.1.
1977

Industrial property

9.09.2021
23.02.1949
737 4608
jaak.kikas@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1972-1974: ajateenistus Nõukogude Armees;
1974-1995: teenistus ja õpingud aspirantuuris ENSV TA Füüsika Instituudis (aastast 1990 Eesti TA Füüsika Instituut, aastast 1995 Füüsika Instituut) insenerina (1974-1975), aspirandina (1975-1978), nooremteadurina (1979-1982), vanemteadurina (1982-1986); juhtteadurina (1986-1987), laborijuhatajana (1987-1995);
1995- …: teenistus Tartu Ülikoolis erakorralise professorina (1995-1996) ja korrastamata süsteemide füüsika professorina (1996 -).
01.09.2006–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, korrastamata süsteemide professor (1,00)
01.09.2001–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut, korrastamata süsteemide füüsika professor (1,00)
 
 
Haridustee
Tallinna 2. Keskkool, kuldmedaliga, 1967;
Tartu Riiklik Ülikool, kiitusega, füüsik (füüsik-teoreetik), 1972;
ENSV TA Füüsika Instituut, füüsika-matemaatikakandidaat(tahkisefüüsika), 1979
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
TÜ ja TTÜ doktorikool "Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad", nõukogu liige
2007−...   
TÜ Füüsika Instituudi nõukogu liige (viimases koosseisus)
2007−...   
TÜ Füüsika Instituudi materjaliteaduse osakonna juhataja
2004−...   
SA Teaduskeskus AHHAA nõukogu liige (TÜ esindajana)
1999−...   
TÜ Teaduskeskuse AHHAA (alates 2004 SA Teaduskeskus AHHAA) teadusnõukogu esimees
1997−...   
TÜ teaduskooli nõukogu esimees
1992−...   
Ajakirja "Eesti TA Toimetised. Füüsika*Matemaatika" nõuandva kogu liige
1989−...   
Eesti Füüsika Seltsi liige
2007−2010   
TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna nõukogu liige
2005−2008   
TÜ materjaliteaduse ja materjalide tehnoloogia doktorikooli juhataja
2001−2003   
Rahvusvaheliste konverentside 7th International Meeting on Hole Burning and Single Molecules (Taipei, Taiwan, 18.-23.11.2001), 8th International Meeting on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications (27.-31.07.
1996−2007   
TÜ materjaliteaduse instituudi juhataja
1995−2007   
Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna nõukogu liige
1995−2007   
TÜ füüsikaosakonna nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Jaak Kikas, NSVL riiklik teaduspreemia töödetsükli “Stabiilsete spektraalsälkude fototekitamine ja suurte molekulide laserspektroskoopia” eest autorite kollektiivi koosseisus (1986)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; TÄPSUSTUS: 1. Selektiivspektroskoopia meetodid korrastamata tahkiste uurimiseks. 2. Spektraalse mittehomogeensuse statistiline teooria (siirdeenergiate korrelatsioon, spektraaldifusioon ja rõhuefektid). 3. Spektraalsälkamise protsessid tahkistes. 4. Spektraalselektiivsete keskkondade optika ja spektraalsälkamise rakendused. 5. Temperatuuri- ja rõhuefektid klaaside madalatemperatuurses dünaamikas. 6. Molekulaarsüsteemide kõrglahutusspektroskoopia. 7. Lokaalse relaksatsiooni molekulaarsondeerimine ühismõõduta tahkistes.
 
 
Lisainfo
füüsika-matemaatikakandidaat (tahkisefüüsika)
ENSV TA Füüsika Instituut, 1979

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
5.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
6.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
5.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1983
1.1.
1982
1.1.
1982
1.1.
1982
5.1.
1982
5.1.
1982
1.1.
1981
1.1.
1978
1.1.
1977

Tööstusomand

9.09.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 11 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFunding
ETFETF9283Basic research of graphene for applications in optoelectronics and optical gas sensing01.01.201231.12.2015Valter KiiskUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu54 825,60 EUR
ETFJDJD77Madaladimensionaalsed struktuurid ja nende rakendused01.01.200731.12.2008Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu19 173,49 EUR
SFSF0180058s07Low-dimensional structures and their applications01.01.200731.12.2012Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu1 984 775,57 EUR
TKTK114Mesosystems - Theory and Applications01.01.201131.12.2015Vladimir HižnjakovUniversity of Tartu; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University2 901 099,84 EUR
ETFETF7141Nanoscale strains and stresses in solids: molecular probing01.01.200731.12.2010Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)63 525,38 EUR
ETFJDJD102Nanoparticle-metaloxide compounds for optical and sensing applications15.07.200814.07.2011Leonid DolgovUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu100 341,29 EUR
MUUILOFY11173K (EU41594)Optoelectronic Slit Lamp05.10.201131.01.2012Koit MauringUniversity of Tartu15 008,00 EUR
SFSF0382150s02Laser spectroscopy and applications of photosensitive materials01.01.200231.12.2006Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu629 082,36 EUR
APSF0180058s07AP11Modernization of small-scale research infrastructure01.01.201131.12.2012Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu28 779,42 EUR
APSF0180058s07APModernization of small-scale research infrastructure01.01.201031.12.2011Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu63 911,65 EUR
ETFETF5544Optical spectrsocopy of incommensurate phases01.01.200331.12.2006Jaak KikasUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu68 063,35 EUR