This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.03.1940
52 51095
punning@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2005–2007   
Tallinn University, Institute of Ecology, Research Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.2005   
Institute of Ecology, director
01.01.1990–31.12.1992   
Institute of Ecology and Marine research, director
01.01.1990–31.12.1992   
Tartu Ülikool
01.01.1987–31.12.1990   
Tartu University, professor
01.01.1970–31.12.1987   
Institute ofGeology, head of laboratory
01.01.1963–31.12.1970   
Estonian Geological Survey
 
 
Education
1958–1963   
Tartu State University, Faculty of Natural Sciences, 1963
1951–1958   
A.H. Tammsaare named Tartu I Basic School, 1958

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Jaan-Mati Punning, Roofer from the President of Estonian Republic
2005, Jaan-Mati Punning, Certificate of merit of the Minister of Environment
2005, Jaan-Mati Punning, Honoured member Russian Geographical Society
2003, Jaan-Mati Punning, Honoured memeber Estonian Geographical Society
2003, Jaan-Mati Punning, Order of merit of Ida-Viru County
2001, Jaan-Mati Punning, White Star orden
1999, Jaan-Mati Punning, The Medal of Merit of TPU
1998, Jaan-Mati Punning, Medal of Merit Academy of Sciences
1995, Jaan-Mati Punning, The Science award of the Estonian Republic in bio-, geo and agricultural sciences
1992, Jaan-Mati Punning, Karl Ernst v Baer Medal
1988, Jaan-Mati Punning, Academician Sergey Vavilov Medal
1974, Jaan-Mati Punning, Medal of Helsinki University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies
 
 
Additional information
Cand. geol.-min. sci, 1968; doctor of geogr., 1981
Cand: Tallinn, Acad Sci; DR Sci, Moscow, Inst of Geogr.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
5.1.
1998
5.1.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
6.4.
1997
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.3.
1994
2.2.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
6.7.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.3.
1993
6.3.
1993
17.04.2019
13.03.1940
52 51095
punning@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2009   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Vanemteadur (0,50)
2005–2007   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Juhtivteadur (0,50)
1993–2009   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.2005   
Ökoloogia Instituut, direktor
01.01.1990–31.12.1992   
TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, direktor
01.01.1990–31.12.1992   
professor
01.01.1987–31.12.1990   
asedirektor ENSV TA TEFI
01.01.1970–31.12.1987   
sektorijuhataja ENSV TA Geoloogia Instituudis
01.01.1963–31.12.1970   
Insener ja vaneminsener Eesti NSV Geoloogia Valitsuses
 
 
Haridustee
1958–1963   
Tartu Riiklik Ülikool, mat-loodusteaduskond,
1951–1958   
Tartu, A.H. Tammsaare nim Tartu I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2009   
Estonian Journal of Earth Sciences, peatoimetaja
2007−2008   
Eesti TA Toimetiste "Bioloogia*Ökoloogia" ja "Geoloogia" toimetuskollegiumi esimees
2006−2009   
Tallinna Ülikooli loodusteaduste valdkonna nõukogu esimees
2005−2009   
Ökoloogia Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2009   
EV Haridusministeeriumi keskkonnaõppe ainenõukogu liige;
2002−2009   
Eesti TA Akadeemiliste seltside assotsiatsiooni esimees;.
2002−2007   
Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
2000−2009   
Ajakirja "Oil Shale" Toimetuskolleegiumi liige;
1998−2005   
TPÜ teadusnõukogu liige ja arenduskomisjoni esimees;
1996−2009   
Eesti Kliimakomisjoni aseesimees.
1995−2009   
TPÜ (TLÜ) doktorikraadi kaitsmisnõukogu esimees;
1994−2009   
Eesti Rohelise Risti juhatuse liige;
1992−2009   
Rahvusvahelise Geograafia Liidu Peaassamblee liige;
1990−2007   
Eesti TA Toimetiste seeriate "Bioloogia*Ökoloogia" ja "Geoloogia" toimetuskollegiumite liige;
1990−2005   
ÖI teadusnõukogu esimees;
1985−2009   
Eesti Geograafia Seltsi President

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Jaan-Mati Punning, Eesti Vabariigi Preidendi tänukiri
2005, Jaan-Mati Punning, Keskonnaministri aukiri
2005, Jaan-Mati Punning, Vene Geograafia Seltsi auliige
2003, Jaan-Mati Punning, Eesti Geograafia Seltsi auliige
2003, Jaan-Mati Punning, Ida-Virumaa teenetemärk
2001, Jaan-Mati Punning, Valgetähe IV klassi orden
1999, Jaan-Mati Punning, Tallinna Pedagoogikaülikooli teenetemedal
1998, Jaan-Mati Punning, Teaduste Akadeemia Medal
1995, Jaan-Mati Punning, Eesti Vabariigi teaduspreemia bio-, geo- ning põllumajandusteaduste alal
1992, Jaan-Mati Punning, Karl Ernst von Baer Medal
1988, Jaan-Mati Punning, Akadeemik Sergei Vavilovi Medal
1974, Jaan-Mati Punning, Helsingi Ülikooli Medal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
 
 
Lisainfo
Geol.-min. teaduste kandidaat 1968 a.; geogr. doktor, 1981
kand: Tallinn, Eesti TA; doktor: Moskva, NSVL TA Geograafia Instituut (VAK)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
3.5.
2003
5.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
2.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.5.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
6.7.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.2.
1998
5.1.
1998
5.1.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.3.
1998
6.7.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
3.2.
1997
6.4.
1997
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.5.
1996
4.1.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.3.
1994
2.2.
1994
3.1.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
3.2.
1994
4.1.
1994
6.7.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.3.
1993
6.3.
1993
17.04.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 13 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Action for Training in Land Use and Sustainability01.09.200528.02.2007Hannes PalangTallinn University; Tallinn University, Institute of Ecology77 567,27 EUR
ETFETF6857Impact of the bottom topography on the upper sediments lithological composition in Estonian small lakes01.01.200631.12.2009Jaanus TerasmaaTallinn University, Institute of Ecology35 151,60 EUR
ETFJDJD55Eesti väikejärvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile01.01.200731.12.2008Jaan-Mati PunningTallinn University, Institute of Ecology19 173,49 EUR
SFSF0282120s02Natural and human induced trends of the lake trophicity development in the Holocene: reconstructions and projections01.01.200231.12.2006Jaan-Mati PunningTallinn University, Institute of Ecology386 090,27 EUR
SFSF0280016s07The lake-level fluctuations during the postglacial period: causes and impact on the lake ecosystems01.01.200731.12.2011Jaanus TerasmaaTallinn University, Institute of Ecology314 265,84 EUR
MUUÕA,12906 (06-06-2/343)Co-operation of students of environment in the research on the Peipus-Pihkva lake01.04.200601.10.2006Jaan-Mati PunningTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces4 473,82 EUR
MUUPEIPSI II (KIK) (08-08-3/1097)Phosphorus distribution in the surface sediments of the Lake Peipsi04.09.200804.10.2009Jaan-Mati PunningTallinn University; Tallinn University, Institute of Ecology29 704,86 EUR
MUUPEIPSI (KIK) (06-06-3/381)Assessment of the state of Lake Peipsi by using paleoresearch01.04.200601.04.2007Jaan-Mati PunningTallinn University; Tallinn University, Institute of Ecology14 835,36 EUR
ETFETF7392Formation of the bottom sediments of Lake Peipsi and their palaeolimnological indicativeness01.01.200831.12.2011Jaanus TerasmaaTallinn University, Institute of Ecology78 856,60 EUR
ETFETF5584Spatio-temporal regularities of sediment formation in Estonian small lakes01.01.200331.12.2006Jaan-Mati PunningTallinn University, Institute of Ecology35 680,89 EUR
MUUAU30908 (TLÜ teadusprorektori korraldus nr. 39, 27.05.2008)The activation of center of excellence "Studies of natural and man-made environments"01.09.200830.05.2009Jaan-Mati PunningTallinn University; Tallinn University, Institute of History; Tallinn University, Institute of Ecology; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences31 955,82 EUR
MUUAU7109 (TLÜ senati teaduskomisjoni otsus 26.10.09, TLÜ teaduskomisjoni otsus 06.10.2010)TU natural sciences center of excellence "Natural and Built Environment Studies" doctoral study support project01.09.200928.02.2011Tiit LandTallinn University, Institute of History; Tallinn University, Institute of Ecology; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences31 955,82 EUR
APSF0280016s07APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0280016s07 raames01.01.201031.12.2011Jaan-Mati PunningTallinn University, Institute of Ecology38 068,97 EUR