18.12.1984
+49 221 4701584
+49 (0) 151 21578617
j.suurvaeli@uni-koeln.de

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Universität zu Köln, Institut für Genetik, Järeldoktor / teadur (1,00)
01.10.2015–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Teadur (0,25)
01.10.2012–30.09.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Nooremteadur (0,25)
2008–2009   
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Teadur (0,50)
2008–30.09.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Insener (0,25)
2008–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool, Insener (0,25)
 
 
Haridustee
2012–2014   
IGIP Rahvusvahelise Insenerpedagoogi kvalifikatsioon ING-PAED IGIP
2008–2014   
Tallinna Tehnikaülikool, doktoriõpe
2005–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, magistriõpe
2002–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureuseõpe
1999–2002   
Tallinna Reaalkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Molekulaarbioloogia ja Evolutsiooni Seltsi (SMBE) liige
2014−...   
Rahvusvahelise Insenerpedagoogika Liidu (IGIP) liige
2009−...   
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi (EIAS) liige
2012−2015   
Kaitsmiskomisjonide liige TTÜ Geenitehnoloogia Instituudis
2008−2009   
Üliõpilaste esindaja TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna nõukogus
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetamise kogemus:
2008 Molekulaardiagnostika praktikum
2008 - 2015 Bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine
2011 PhD kursuse "Imuunregulatsioon, tsütokiinid ja interferoonid", YTD9020, kaaskorraldaja
2010 - 2016 Immunoloogia I ja II, loengud kaasasündinud immuunsusest, autoimmuunsusest ja immuunsüsteemi evolutsioonist
2017 Loengud ja praktikum Kölni ülikoolis (kursus: `Omics´-Analysis of high dimensional data);
2012 veebruaris töötasin Eesti-Prantsuse teadus- ja tehnoloogiaalase koostööprogrammi “G. F. PARROT”
raames lühikest aega Pariisis Pasteuri Instituudis Prof. Jean Marc Cavailloni laboris.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Jaanus Suurväli, Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium
2015, Jaanus Suurväli, II preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes
2014, Jaanus Suurväli, Noorteadlase auhind, väljastaja Geenitehnoloogia instituut, Tallinna Tehnikaülikool
2013, Jaanus Suurväli, Euroopa Immunoloogide Seltside Föderatsiooni (EFIS) reisigrant
2012, Jaanus Suurväli, Euroopa Immunoloogide Seltside Föderatsiooni (EFIS) reisigrant
2011, Jaanus Suurväli, SA Archimedes, DoRa stipendium
2011, Jaanus Suurväli, 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases Young Person's Bursary
2010, Jaanus Suurväli, Rahvusvahelise Immunoloogide Seltside Liidu (IUIS) reisigrant
2009, Jaanus Suurväli, Euroopa Immunoloogide Seltside Föderatsiooni (EFIS) reisigrant
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.7. Kliiniline meditsiin; CERCS ERIALA: B500 Immunoloogia, seroloogia, transplantoloogia
 
 
Lisainfo
Juhendanud 4 bakalaureuse- ja 3 magistritööd, retsenseerinud 5 magistritööd
30.03.2010 - 31.03.2010 - Applied Biosystems 7900HT Real-Time PCR kasutajate kursus, Tallinn, Eesti
02.06.2010 - SSI-BaIS Immunoloogia Baaskursus (prof Abul K. Abbas), Tallinn, Eesti
05.04.2011 - SSI Vaktsiinidealane Talvekool, Geilo, Norra
18.05.2011-19.05.2011 - Läbivoolutsütomeetria kursus "Advances in flow cytometry", Tartu, Eesti
10.10.2011-19.10.2011 - Osavõtt Prof Jean Marc Cavailloni loengukursusest "Imuunregulatsioon, tsütokiinid ja interferoonid", YTD9020
05.09.2012-08.09.2012 - Osavõtt 3. Euroopa Immunoloogia Kongressist Glasgows
22.05.2015-12.06.2015 - ELIXIR bioinformaatika kursused (R, arvutiklastrite kasutamine, RNA-Seq andmete analüüs), Tartu, Eesti
2014 - Intervjuu ajalehe Postimees teadusrubriigile
2014 - Intervjuu Kuku Raadio teadussaates "Kukkuv Õun"

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
5.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2002
22.04.2019
18.12.1984
+49 221 4701584
+49 (0) 151 21578617
j.suurvaeli@uni-koeln.de

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2016–...   
University of Cologne, Institute for Genetics, Postdoc / Research Associate (1,00)
01.10.2015–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Researcher (0,25)
01.10.2012–30.09.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Early Stage Researcher (0,25)
2008–2009   
Center of Food and Fermentation Technologies, Researcher (0,50)
2008–30.09.2012   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Engineer (0,25)
2008–2008   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Gene Technology, Engineer (0,25)
 
 
Education
2012–2014   
Qualification of an International Engineering Educator ING-PAED IGIP
2008–2014   
Tallinn University of Technology, PhD
2005–2008   
Tallinn University of Technology, MSc
2002–2005   
Tallinn University of Technology, BSc
1999–2002   
Tallinn Secondary Science School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Member of the Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE)
2014−...   
Member of the International Society for Engineering Pedagogy (IGIP)
2009−...   
Member of the Estonian Society for Immunology and Allergology (ESIA)
2012−2015   
Member of thesis defense committees in TUT Department of Gene Technology
2008−2009   
Elected student representative in the Faculty Council of the Tallinn University of Technology Faculty of Science
 
 
Additional career information
Teaching experience at Tallinn University of Technology:
2008 Molecular Diagnostics, practical course
2008 - 2014 supervising BSc and MSc students
2011 PhD course "Immunoregulation, Cytokines and Inflammation", YTD9020, co-organizer
2010 - 2016 Immunology I and II, lectures on Innate Immunity, Autoimmunity and Evolution of the Immune System.
2017 Lectures and practical course in the University of Cologne (course: 'Omics'-Analysis of high dimensional data);
In February 2012 I worked for a short while at Prof. Jean Marc Cavaillon's lab in Pasteur Institute in Paris as part of the Estonian-French science and technology partnership program “G. F. PARROT”.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Jaanus Suurväli, The résumé in Estonian for dissertation in a foreign language scholarship
2015, Jaanus Suurväli, II Prize award on Estonia's national students' science competition, in the category of doctoral projects in bio- and environmental sciences.
2014, Jaanus Suurväli, The Young Scientist Award, issued by the Department of Gene Technology, Tallinn University of Technology
2013, Jaanus Suurväli, European Federation of Immunological Societies (EFIS) travel grant
2012, Jaanus Suurväli, European Federation of Immunological Societies (EFIS) travel grant
2011, Jaanus Suurväli, SA Archimedes, DoRa fellowship
2011, Jaanus Suurväli, 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases Young Person's Bursary
2010, Jaanus Suurväli, International Union of Immunological Societies (IUIS) travel grant
2009, Jaanus Suurväli, European Federation of Immunological Societies (EFIS) travel grant
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALITY: B230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B320 Systematic zoology, zoogeography
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.7. Clinical Medicine; CERCS SPECIALITY: B500 Immunology, serology, transplantation
 
 
Additional information
Supervised a total of 4 Bachelor's and 3 Master's Theses, opponent for the defense of 5 Master's Theses
30.03.2010 - 31.03.2010 - Applied Biosystems 7900HT Real-Time PCR System Basic Training, Tallinn, Estonia
02.06.2010 - SSI-BaIS Basic Immunology Course (by prof Abul K. Abbas), Tallinn, Estonia
05.04.2011 - SSI Winter School on Vaccines, Geilo, Norway
18.05.2011-19.05.2011 - FACS Users Course "Advances in flow cytometry", Tartu, Estonia
10.10.2011-19.10.2011 - Participation in Prof Jean Marc Cavaillon's course "Immunoregulation, Cytokines and Interferons", YTD9020
05.09.2012-08.09.2012 - Participation in the 3rd European Congress of Immunology at Glasgow
22.05.2015-12.06.2015 ELIXIR bioinformatics workshops (R, High Performance Computing, RNA-Seq data analysis), Tartu, Estonia
2014 - Interview for the science column of the newspaper "Postimees"
2014 - Interview in Kuku Raadio's science program "Kukkuv Õun"

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.3.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
5.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2002
22.04.2019
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PUT; PUT_OPPUT685G valkude signaaliülekande regulatsiooni roll kesknärvisüsteemi autoimmuunhaigustes hulgiskleroosi näitel01.01.201531.12.2018Sirje Rüütel BoudinotTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut225 292,00 EUR
ETFETF5909Keskkonnaohutute taimsete viirusvektorite konstrueerimine01.01.200431.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond36 698,52 EUR
ETFETF8914RGS16 osalus immuunregulatsioonis01.01.201131.12.2014Sirje Rüütel BoudinotTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond56 616,00 EUR
ETFETF7363Sobemoviirused: paljunemine ning interaktsioonid peremehega01.01.200831.12.2011Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond86 296,05 EUR
SFSF0222604s03Taimede ja taimeviiruste geenide ekspressiooni ja funktsiooni uurimine01.01.200331.12.2007Erkki TruveTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond218 130,45 EUR
SFSF0140066s09Tsirkoviiruse bioloogia ja vaktsinoloogia01.01.200931.12.2014Sirje Rüütel BoudinotTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond475 082,37 EUR
ETFETF7601Tsirkoviiruse ORF3-RGS16 interaktsiooni osa viiruse poolt p?hjustatud immuun-modulatsioonis01.01.200831.12.2010Sirje Rüütel BoudinotTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond53 299,25 EUR