22.06.1976
6199833
jaanus.terasmaa@tlu.ee
Ökoloogia Keskuse juhataja, järvede töörühma juht, vanemteadur. Peamisteks uurimissuundadeks on põhja- ja pinnavee vahelised seosed, põhjaveest mõjutatud ökosüsteemid ja veekogude ökosüsteemiteenused.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2018–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Juhataja
2017–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (0,60)
01.09.2015–2017   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (0,75)
01.06.2012–30.05.2018   
Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, ekspert-spetsialist (0,20)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Vanemteadur (0,75)
2010–01.09.2015   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Osakonnajuhataja (0,10)
2006–2011   
Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Keskkonnauuringute osakond, Vanemteadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2006   
TPÜ Ökoloogia Instituut, teadur
01.01.2001–31.12.2001   
TPÜ Ökoloogia Instituut, assistent
01.01.1998–31.12.2001   
TPÜ Ökoloogia Instituut, insener
01.01.1997–31.12.1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool, vanemlaborant
 
 
Haridustee
01.09.2001–14.06.2005   
Tallinna Ülikool, ökoloogia Ph.D. ökoloogias
01.09.1999–01.06.2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, M.Sc. geoökoloogias
01.09.1994–01.06.1999   
Tallinna Pedagoogikaülikool, matemaatika- loodusteaduskond, geökoloog-keskkonnaspetsialist, B.Sc. geoökoloogias
01.09.1991–01.06.1994   
Rapla Vesiroosi Gümnaasium, bioloogia klass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi nõukogu liige
2013−...   
Tallinna Ülikooli Arengu- ja Koostööfondi nõukogu liige
2003−...   
Eesti Geograafia Seltsi liige
2010−2015   
TLÜ Ökoloogia Instituut, teadusnõukogu liige
2009−2015   
Tallinna Ülikooli loodusteaduste valdkonna nõukogu liige
2008−2014   
Tallinna Ülikooli SPINNER programmi juhtkomitee liige
2007−2007   
Eesti Geograafia Seltis Noorteklubi juht
2004−2008   
Tallinna Ülikooli SPINNO programmi juhtkomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Jaanus Terasmaa, TLü preemia parima loodusteaduste alase artikli eest 2013: (Natural and human-induced environmental changes in Eastern Europe during the Holocene:a multi-proxy palaeolimnological study of a small Latvian lake in a humid temperate zone. Journal of Paleolimnology, 49 (4), 663−678)
2008, Jaanus Terasmaa, TLU preemia parima loodusteaduste alase artiklite eest 2007. aastal (Changes in lake sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia)
2005, Jaanus Terasmaa, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia doktoritöö "Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes" eest
2001, Jaanus Terasmaa, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia magistritöö "Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõningates Eesti väikejärvedes" eest
2000, Jaanus Terasmaa, Haridusministeeriumi diplom teadustöö "Ruusmäe järve fosforibilanss aastatel 1964-1996: modelleerimine ja verifikatsioon" eest Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
1998, Jaanus Terasmaa, Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia kursusetöö "Maakasutus ja inimmõjud Ruusmäe järve valgalal 20. sajandil" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS ERIALA: S240 Linna ja maa planeerimine; PÕHISUUND: Ökosüsteemiteenused
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Paleoökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Sedimentoloogia, paleolimnoloogia, -geograafia,
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia
 
 
Lisainfo
Põhisuunad: Limnoloogia, sedimentoloogia, paleolimnoloogia, hüdroloogia, hüdrobioloogia, ökohüdroloogia, hüdrogeoloogia.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
2.5.
2019
3.4.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
2.2.
2001
1.2.
1999
25.09.2019
22.06.1976
6199833
jaanus.terasmaa@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.11.2018–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Director
2017–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,60)
01.09.2015–2017   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,75)
01.06.2012–30.05.2018   
Tallinn University, Haapsalu College , The Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation, Mud Products Development Laboratory Expert-Specialist (0,20)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Ecology, Senior Researcher (0,75)
2010–01.09.2015   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Environmental Research, Head of department (0,10)
2006–2011   
Tallinn University, Institute of Ecology, Department of Environmental Research, Senior Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2006   
Institute of Ecology at TPU, research assoc.
01.01.2001–31.12.2001   
Institute of Ecology at TPU, technician
01.01.1998–31.12.2001   
Institute of Ecology at TPU, technician
01.01.1997–31.12.1997   
Tallinn Pedagogical University, laboratory assistant
 
 
Education
01.09.2001–14.06.2005   
Tallinn University, Ph.D. (ecology)
01.09.1999–01.06.2001   
Tallinn Pedagogical University, M.Sc. (geoecology)
01.09.1994–01.06.1999   
Tallinn Pedagogical University, B.Sc. (geoecology)
01.09.1991–01.06.1994   
Rapla Vesiroosi Gümnaasium, bioloogia klass
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the TU School of Natural Sciences and Health committee
2013−...   
TU Development and Cooperation Fund, council member
2003−...   
Member of Estonian Geographical Society
2010−2015   
TU Institute of ecology, council member
2009−2015   
Tallinn University, member of Council of Natural Sciences
2008−2014   
Member of Tallinn University SPINNER programm steering committee
2007−2007   
Leader of Estonian Geographical Society Youth Club
2004−2008   
Member of Tallinn University SPINNO programm steering committee

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Jaanus Terasmaa, Reward from Tallinn University: best scientific article in natural sciences 2013 (Natural and human-induced environmental changes in Eastern Europe during the Holocene:a multi-proxy palaeolimnological study of a small Latvian lake in a humid temperate zone. Journal of Paleolimnology, 49 (4), 663−678)
2008, Jaanus Terasmaa, Reward from Tallinn University: best scientific article in natural sciences 2007 (Changes in lake sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia)
2005, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. PhD thesis "Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes"
2001, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. Master thesis "Influence of morhpometric charcteristics to sediment accumulation in small Estonian lakes"
2000, Jaanus Terasmaa, Diploma of Ministry of Education for research paper "The phosphorus balance of Lake Ruusmäe in 1964-1996: modelling and verification" Estonian students research competition
1998, Jaanus Terasmaa, I prize of Tallinn Pedagogical University students research competition. Course paper "Land use and human impact in the catchment area of Lake Ruusmäe"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS SPECIALITY: S240 Town and country planning ; SPECIALITY: Ecosystem services
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIALITY: Paleoecology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALITY: S281 Computer-assisted education
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Sedimentology, palaeolimnology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology
 
 
Additional information

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
2.5.
2019
3.4.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
6.3.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
4.2.
2004
1.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
2.2.
2001
1.2.
1999
25.09.2019
  • Leitud 44 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTRU18055A Aidu sõudekanali hüdrogeoloogiline prognoos 16.04.201826.04.2018Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus0,00 EUR
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring01.09.200528.02.2007Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut77 567,27 EUR
MUU18-20/227Eesti aruandlus ÜRO säästva arengu komisjoni 18/19 istungiks 2010-201114.09.200916.11.2009Mihkel KangurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut14 610,20 EUR
MUUTRU15074A Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine08.06.201531.01.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
ETFETF6857Eesti väikejärvede pindmiste setete litoloogilise koostise muutus sõltuvana järvepõhja topograafiast01.01.200631.12.2009Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut35 151,60 EUR
MUUTAU13002 (30.7-7.1/2172-3; TLÜ teaduskomisjoni otsus 15.10.12 nr 32)Elussüsteemide dünaamika loodushoiu kontekstis (EDULOOD)01.01.201231.12.2014Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut88 808,50 EUR
TRU17152A Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal01.12.201731.05.2019Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUAU5-9.1/7Hüdroloogiliste tingimuste mõju väikeste veekogude ja tiikide settimisrežiimile ja süsiniku ladestumisele03.02.201331.12.2014Tiiu KoffTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut4 640,00 EUR
SFSF0282120s02Järvede troofsustaseme looduslikud ja antropogeensed arenguteed Holotseenis:rekonstruktsioonid ja projektsioonid01.01.200231.12.2006Jaan-Mati PunningTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut386 090,27 EUR
SFSF0280016s07Järvede veetasemete fluktuatsioonid pärastjääajal: põhjused ja mõju järve ökosüsteemile01.01.200731.12.2011Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut314 265,84 EUR
MUURU5-9.2/5Keskkonnaindikaatorid04.03.201331.01.2014Mihkel KangurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut15 400,00 EUR
MUUTF515 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr 38)Keskkonnakommunikatsiooni praktikate väljatöötamine Kurtna MKA näitel (KUrtna KEskkonnaKOMMunikatsioon - KUKEKOMM)01.01.201331.12.2018Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut34 800,00 EUR
IUTIUT18-9Keskkonnamuutuste mõju rannikutele minevikus, tänapäeval ja tulevikus - ENCHANTED01.01.201431.12.2019Shinya SugitaTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus699 600,00 EUR
MUU5-7/1Koostööleping pooltevaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks.09.09.2011Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUURU5-9.2/3 (V 17-7.4/12)Kurtna maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine ja külastusuuringu teostamine22.05.201231.01.2013Tiit VaasmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut33 000,00 EUR
MUU18-20/620Kümne mõõdiku/indikaatori alusel Eesti riigi territooriumi kui toimiva ökosüsteemi olemuse ja selle tasakaalu seisundi defineerimine19.11.200810.12.2008Tiit VaasmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut8 947,63 EUR
1.1.7.4.1.TF6116 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a koosoleku otsus nr 9/16)Loodus- ja terviseteaduste instituudi veeseire alase taristu täiendamine automaatanduritega21.11.201621.03.2017Oliver KoitTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut3 000,00 EUR
1.2.3.4.3.TRU17066 Looduspõhised lahendused: Innovatsioonist igapäevaellu 01.06.201728.02.2018Galina KapanenTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut217 936,58 EUR
MUUPartnerluslepe 5/06/2014Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine05.06.201430.12.2015Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut40 636,00 EUR
MUU15/5-9.2/1Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine 2. Omafinantseering01.03.201420.11.2016Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut4 515,14 EUR
1.1.7.4.1.TF1119Mitteformaalse keskkonnahariduse arendamise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine ja pilootuuringu läbiviimine01.05.201930.04.2020Grete ArroTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut5 000,00 EUR
MUUTT5-9/4 (4-1.1/151)Märgalade seisundi hindamine ja keskkonnaeesmärkide määramine16.02.201131.12.2012Elve LodeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut52 407,00 EUR
MUUTRU17077A Nõmme järve enesereostuse uuring01.07.201731.08.2018Jaanus TerasmaaTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUPEIPSI II (KIK) (08-08-3/1097)Peipsi järve fosfori jaotus pindmistes põhjasetetes. "Veemajandus, mittetehnilised tööd" programmi projekt nr. 104.04.09.200804.10.2009Jaan-Mati PunningTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut29 704,86 EUR
MUUPEIPSI (KIK) (06-06-3/381)Peipsi järve seisundi hindamine kasutades paleouuringuid."Veekaitse, mittetehnilised tööd" programmi projekt nr. 51.01.04.200601.04.2007Jaan-Mati PunningTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut14 835,36 EUR