jana@energiakeskus.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
07.11.2018–...   
Tabasalu Ühisgümnaasium, Füüsikaõpetaja (0,28)
04.06.2018–...   
Energy Discovery Centre, Metoodik (0,80)
2012–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, füüsikadoktorant (1,00)
05.02.2018–01.06.2018   
Tuumafüüsika instituut, Poola teaduste akadeemia, Intern (1,00)
01.04.2017–04.06.2018   
Energia avastuskeskus (SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus), Konsultant (0,10)
22.08.2016–31.01.2018   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Reaalainete keskus, Füüsika (1,00)
11.01.2016–31.07.2016   
Energia avastuskeskus (SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus), Haridustöö koordinaator (1,00)
01.05.2015–31.12.2015   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Rakendusfüüsika õppetool, Nooremteadur (0,50)
01.01.2015–31.12.2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut; Külalisõppejõud
01.09.2012–17.01.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool, Lektor (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
Gustav Adolfi Gümnaasium; Füüsikaõpetaja põhi- ja keskkoolis (0.5)
01.01.2010–31.12.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool; Külalisõppejõud
01.01.2009–31.12.2010   
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium; Füüsikaõpetaja põhikoolis (0.5)
01.01.2006–31.12.2007   
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium; Füüsikaõpetaja põhi- ja keskkoolis (0.5)
 
 
Haridustee
2012–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut (end. Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond) , doktorant
2010–2012   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond; MSc füüsika erialal
2006–2010   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond; BA loodusteadustes (füüsika erialal, kõrvalaine bioloogia)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2013 - 2014 Osalemine eksperdina õpetajakoolituse mooduli "Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas" väljatöötamises, projekti "Open Learning" raames. Rahastaja Nordplus Higher Education.;
2012 - 2016 Tallinna Tehnikaülikoolis:
1) õpetanud bakalaureuse ja magistritaseme üliõpilasi, õppeainetes TMT0040 Ergonoomika ja TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus, kus olen läbi viinud nii loenguid kui harjutustunde (praktikume). 2015 aasta algusest õpetan ka ainet TMT3820 - Riski- ja ohutusõpetus, kus olen läbi viinud eelkõige praktikume.
2) Koostanud ja täiendanud ainete TMT0040 ja TMT3360 õppematerjale kasutamiseks Moodles, sh arendanud materjale interaktiivseks.
3) Osalenud õppeaine TMT0070 Riski ja ohutusõpetus elektritöödel ainekaardi loomises ning ainekursuse väljatöötamises.;
01.2016 - 07.2016 osalalemine PARRISE projektis (Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education) ühe Eesti poolse koordinaatorina ja konsortsiumi liikme (ENERGY) esindajana algklassiõpetajate professionaalse arengu töörühmas. Projekti peamiseks eesmärgiks oli noorte teadlikkuse tõstmine vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni teemadel, läbi uurimuspõhise teadushariduse.(http://www.parrise.eu/);
04.2017 - 08.2017 PARRISE konsultant Energia avastuskeskusele.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Jana Paju, Tallinna Ülikooli üleülikooliliste üliõpilasttööde konkursi II koht (terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonnas teaduspublikatsioonide kategoorias)
2014, Jana Paju, Tallinna Ülikooli 2014. aasta silmapaistvaimate teaduspublikatsioonide ja loomingulise projekti konkursi võitja täppisteaduste artiklite valdkonnas
2012, Jana Paju, TLÜ Üliõpilaste teadustööde konkurss, II koht (täppisteaduste magistritööde kategoorias)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P240 Gaasid, vedelike dünaamika, plasma; PÕHISUUND: Plasmafüüsika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P250 Tahke aine: struktuur, termilised ja mehhaanilised omadused, kristallograafia, phase equilibria; PÕHISUUND: Kõrgtemperatuurse plasma ja ioonide lööklaine põhjustatud ruumiliste kahjustuste uurimine materjalides

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
6.6.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
8.03.2019
jana@energiakeskus.ee

Career

Institution(s) and position(s)
07.11.2018–...   
Tabasalu Ühisgümnaasium, Physics teacher (0,28)
04.06.2018–...   
Energy Discovery Centre, Educator (0,80)
2012–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, PhD student of Physics (1,00)
05.02.2018–01.06.2018   
The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Intern (1,00)
01.04.2017–04.06.2018   
Energy Discovery Centre, Consultant (0,10)
22.08.2016–31.01.2018   
TTK University of Applied Sciences, Centre for Sciences, Physics (1,00)
11.01.2016–31.07.2016   
Energy Discovery Centre, Educational Specialist (1,00)
01.05.2015–31.12.2015   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Rakendusfüüsika õppetool, Junior Researcher (0,50)
01.01.2015–31.12.2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences; Visiting lecturer
01.09.2012–17.01.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Labour Environment and Safety, Lecturer (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
Gustav Adolf Grammar School; Physics teacher in upper and high school (0.5)
01.01.2010–31.12.2012   
Tallinn University of Technology , School of Economics and Business Administration, Department of Business Administration, Chair of Labour Environment and Safety; Visiting lecturer
01.01.2009–31.12.2010   
Tallinn Õismäe Grammar School; Physics teacher in upper school (0.5)
01.01.2006–31.12.2007   
Tallinn Õismäe Grammar School; Physics teacher in upper school and senior high (0.5)
 
 
Education
2012–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health (previously Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Sciences), PhD student
2010–2012   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Sciences; MSc in physics
2006–2010   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department ofl Natural Sciences; BA in physics (with Biology as second subject)
 
 
Additional career information
2013 - 2014 Expert-level participation in development of teacher training module "Experiential Learning in Open Environment". The module belongs to the framework "Open Learning" financed by Nordplus Higher Education.;
2012 - 2016 Tallinn University of Technology:
Teaching undergraduate and graduate students, through three courses. During which I have: carried out lectures, practical laboratory lessons, composing new educational materials for myself and colleagues to use (labs, assignments), developed the study materials further and more interactive and taken part of creating a new subject (TMT0070).;
01.2016 - 07.2016 Taking part in PARRISE (Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education) project as one of the coordinators in Estonia and as a representative of a consortium member (ENERGY) in the workpackage of Teacher Professional Development in SSIBL Primary Education (WP2). The aim of the project is raising youth awareness to Responsible Research and Innovation through InquiryBased Science Education. (http://www.parrise.eu/);
04.2017 - 08.2018 Consulting Energy Discovery Centre on PARRISE.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Jana Paju, Tallinn University contest of students research, II prize (in the category of scientific publications)
2014, Jana Paju, Outstanding scientific publication and creative project in 2014 in Tallinn University, winner in the category of exact sciences
2012, Jana Paju, TLU contest of students research, II prize (in exact sciences master's thesis category)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALITY: P240 Gases, fluid dynamics, plasmas ; SPECIALITY: Plasmaphysics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALITY: P250 Condensed matter: structure, thermal and mechanical properties, crystallography, phase equilibria; SPECIALITY: three-dimentional damages in materials due to high temperature plasma and ion shockwaves
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
6.6.
2018
6.8.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
8.03.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0130010s12Stohhastilised protsessid nano- ja mesosüsteemides : teooria ja rakendused materjaliteaduses ja biokeemias01.01.201231.12.2014Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut209 130,00 EUR
ETFETF9005Üldistatud Langevin`i võrrandiga kirjeldatavate süsteemide dünaamika multiplikatiivse müra korral01.01.201231.12.2015Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut39 648,00 EUR