See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.07.1971
50 37 624
info@3dekspert.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–...   
Euroakadeemia, arvutigraafika (0,20)
01.01.1998–...   
3D Ekspert OÜ - juhataja; ArchiCAD - BIM mudelprojekteerimise spetsialist, koolitaja
1995–...   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuriinstituut, Lektor (0,50)
2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Arhitektuuri- ja urbanistikainstituut, tunnitasuline õppejõud BIM; Arhitektuurne muldelprojekteerimine (BIM) (0,20)
01.01.1994–31.12.1998   
A.Pähn Projekt AS, tarkvaraosakonna juhataja (FastCAD, EasyCAD)
01.01.1993–31.12.1994   
USESOFT AS, programmeerija (videotöötlusprogrammid)
01.01.1992–31.12.1992   
IVF (Rootsi, Göteborg) – programmeerija (AutoCAD LISP), VOLVO keevitusrobotid (3D mudelid)
 
 
Haridustee
2010–2012   
Tallinna Tehnikaülikool : tehnikateaduse magistri kraad (Cum Laude), Äriinfotehnoloogia
1989–2003   
Tallinna Tehnikaülikool : tehnikateaduste bakalaureuse kraad
1986–1989   
Võru I keskkool : matemaatika-füüsika eriklass
1977–1986   
Võru I 8-klassiline kool
 
 
Loometöö
Visualiseerimistööd programmiga Artlantis Studio; päikesevarjude liikumise projektid; energiatõhususe arvutusprogrammi EcoDesigner kohandamine Eesti seadustele vastavalt ja kasutusjuhendi tõlge; ArchiCAD 6.0 õppejuhend, tõlge, 200+ lehekülge; Rahvusooper Estonia: 3D visauliseerimismudel; RKAS –Narva Politseimaja BIM-pilootprojekti IFC andmemudeli loomine, - konsultant; MKM tootekataloogide uuringu - töögrupi liige; BIM strateegia töötuba - töögrupi liige; Projektkomitee EVS/PK 50 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)“ - töögrupi liige; "EHITUSINFORMATSIOONI MODELLEERIMISE (BIM) TERMINID" standardi töögrupi liige.
 
 
Lisainfo
Huvipakkuvad teemavaldkonnad: BIM - tarkvarad (peamiselt ArchiCAD); IFC - andmevahetus; BIM - mudelprojekteerimise standardid; BIM oskuste populariseerimine Eestis
26.06.2018
6.07.1971
50 37 624
info@3dekspert.ee

Career

Institutions and positions
2006–...   
Euroacademy, Lecturer (0,20)
01.01.1998–...   
3D Ekspert OÜ - manager; ArchiCAD - BIM specialist
1995–...   
TTK University of Applied Sciences, Institute of Architecture, Lecturer (0,50)
2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture and Urban Studies, Other staff (0,20)
 
 
Education
2010–2012   
Tallinn University of Technology : Master of Science degree (Cum Laude)
1989–2003   
Tallinn University of Technology : Bachelor's degree in engineering sciences
1986–1989   
Võru I Secondary School : Mathematics and physics special class
1977–1986   
Võru I 8-class school
 
 
Creative work
Visualizations in Artlantis Studio; sunshades mobility projects; Energy calculation software EcoDesigner adaption based on Estonian laws and translation of the instructions; ArchiCAD 6.0 study guide, translation, 200+ pages; Estonian National Opera: 3D visualization model; RKAS - Narva Polisehouse BIM pilot project, the IFC data model creation - Consultant; MKM product catalogs survey - a member of the working group; BIM strategy workshop - working group member; Project Committee EVS / PK 50 "Building Information Modeling (BIM)" - a member of the working group; "Building information modeling (BIM), terms" standard working group member.
 
 
Additional information
Interest areas: BIM - software (mainly ArchiCAD); IFC - data exchange; BIM - standards; BIM skills popularization in the Estonia
26.06.2018