See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
25.07.1978
+3725283936
jelena.kapura@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2013–...   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
01.01.2006–...   
SA Innove, PISA testid, hindaja, testide läbiviija (0,10)
01.01.2003–...   
Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus (aastast 2013 SA Innove), vene keele kui võõrkeele põhikooli lõpueksami ja riigieksami materjalide koostaja (komisjoni liige)
01.01.2013–31.12.2013   
firma INVARU, vene keele kursus
01.01.2012–31.12.2013   
Sisekaitseakadeemia, vene keele kursus
01.01.2011–31.12.2013   
Sihtasutus INNOVE, EIS (Eksamite Infosüsteem, A1-B2 tasemete ülesandepanga loomine, vene keel kui võõrkeel)
01.01.2009–31.12.2009   
Eesti Kutsekoda, vene keele kursus
01.01.2009–31.12.2009   
Tallinna Mustjõe Gümnaasium, vene keele ja kirjanduse õpetaja
01.01.2008–31.12.2008   
firma KOMATSU, vene keele kursus
01.01.2008–31.12.2009   
PISA. Eesti tulemused (loengud vene koolide õpetajatele,Haridus-ja Teadusministeerium)
01.01.2006–31.12.2007   
PTA, vene keele kursus
01.01.2005–31.12.2005   
Falck Eesti AS, vene keele kursus
01.01.2005–31.12.2005   
PricewaterhouseCoopers Advisors, vene ärikeele kursus
01.01.2005–31.12.2006   
British Embassy in Tallinn, Russian oral exam, eksamineerija
01.01.2002–31.12.2009   
EBS Gümnaasium, vene keele õpetaja
01.01.1998–31.12.2001   
Ajaleht MAARDU INFO, tõlkija
 
 
Haridustee
2003–2006   
Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogia teaduskond, vene keele kui võõrkeele didaktika, pedagoogikamagistri kraad (kutsemagistri õppekava)
1997–2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogia osakond, vene filoloogia, vene keele ja kirjanduse õpetaja, vene filoloog, lisaeriala – tõlk-ajakirjanik
1984–1996   
Tallinna 6. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
International Conference "Multilingualism as a Key to Success“ , Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences
 
 
Loometöö
Seminar „Erialakeele õppija. Mida ja kuidas õpetada?“
Rahvusvaheline konverents "Innovation in Language Learning"
Ettekanne teemal "Catering for the Needs of an Ageing Bilingual Post-Soviet Country – CLIL Training for Emergency Dispatchers in Estonia "
e-õpiobjekt „Venekeelsete hädaabiteadete menetlemine: Liiklus“
Erasmus+ Project Strategic Partnership Project„English and Russian language training tool for border guards“ (2014-2016)
Nordplus Horizontal programmi projekt "Integrated Language Teaching in the Field of Cross-border Security" (ILTICS).
rahvusvaheline projekt „Border Security Program for Central Asia” (juuni 2015)(esitluste tõlkimine vene keelde, sünkroontõlge)
Pääste ja politseiliste hädaabiteadete menetlemise küsimustiku tõlkimine vene keelde (Häirekeskus)
 
 
Lisainfo
Oktoober, 2003 Eesti keelemapi Eesti versiooni väljatöötamise alasel koolitusseminar
September, 2004 Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus, koolitus “Nüüdisaegsetest
lähenemisest eksamiarendusele”
Oktoober, 2005 Euroopa keelemapi kasutamine keeleõppes (konverents)
2004 - … Eksamiülesannete koostajate koolitused (REKK)
Juuni 2010 “Pedagoogide Euroopa Liidu erinevad aspektid õpetamisel”- metoodiline täiendkoolitus
August, 2011 - ESF programmiga „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu“ (A1-B2 tasemed) seotud koolitised
2013 koolitaja Ott Ojamees, koolituse nimetus „Ennastjuhtiv keeleõppija“;
16.09-2.12.2013, TLÜ personali arendus-ja mobiilsuskeskus, õppejõudude baaskoolitus „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“, maht 60 ak.tundi
21.08-13.09.2013 koolitaja TLÜ personali arendus-ja mobiilsuskeskus, täiendusõpe „Praktikale orienteeritud uuringudisaindid“,
17.-18.12.2013 koolitaja Edunet OÜ, koolituse nimetus „Kontoritarkvara MS Office põhikursus“
02.04.2014 konverents "Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation" Language Center of Estonian Academy of Security Sciences;
28.03.2014 keelekeskuse seminar "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“, Tartu Ülikool ;
15.11.2014 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 5.aastapäeva konverents;
28.11.2014 koolitaja TÜ Keelekeskus/Tartu Kutsehariduskeskus, seminar „Erialakeeleõpetamise praktilisi käsitlusi“, maht 1EAP
2014-2015 koolitaja Sisekaitsekadeemia keelekeskus, koolituse nimetus "Teaching Academic Subjects in English", 48 akadeemilist tundi;
10.03.2015 koolitaja Tallinn University Language Centre, conference „Teaching and Learning Foreign Languages Today“, maht 8 tundi
5.03.2015, rahvusvaheline konverents "Multilingualism as a Key to Success“ , Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
8.10.2015, koolitaja HITSA, koolituse nimetus „Nutiseadmega nutiõpetajaks“
21.11.2015, EVÕLi sügiskonverents „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus digiajastul“, maht 7 tundi.
Täienduskoolituste läbiviimine: vene keele kursus Kaitsepolitsei ametnikele, lugemiskursus Kaitseministeeriumis; pääste, meditsiini ja politsei moodulid Häirekeskuse töötajatele, erialase vene keele kursus lennujaama ja reisisadama piirivalvuritele jne
25.03.2020
25.07.1978
+3725283936
jelena.kapura@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
01.08.2013–...   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2006–...   
Foundation Innove, PISA tests, assessor, test conductor (0,10)
01.01.2003–...   
The National Examinations and Qualifications Centre (from 2013 SA Innove), basic and upper secondary school final examinations (Russian as foreign language), exam materials` composer
01.01.2013–31.12.2013   
firm INVARU, Russian course
01.01.2012–31.12.2013   
Estonian Academy of Security Sciences, Russian courses
01.01.2011–31.12.2013   
Foundation INNOVE, EIS (Eksamite Infosüsteem – Exams Information System, A1-B2 level tasks, Russian as a foreign language)
01.01.2009–31.12.2009   
Eesti Kutsekoda, Russian course
01.01.2009–31.12.2009   
Tallinn Mustjõe Gymnasium, teacher of Russian and Literature
01.01.2008–31.12.2008   
firm KOMATSU, Russian course
01.01.2008–31.12.2009   
PISA. Estonia results (lectures for Russian schools teachers, Estonian Ministry of Education and Research)
01.01.2006–31.12.2007   
PTA, Russian course
01.01.2005–31.12.2005   
Falck Eesti, Russian course
01.01.2005–31.12.2005   
PricewaterhouseCoopers Advisors, Business Russian course
01.01.2005–31.12.2006   
British Embassy in Tallinn, Russian oral exam, examiner
01.01.2002–31.12.2009   
EBS Gymnasium, teacher of Russian
01.01.1998–31.12.2001   
Newspaper MAARDU INFO, translator
 
 
Education
2003–2006   
Tallinn Univercity, Faculty of Philology, Russian as a Foreign Language Didactics, Master`s Degree in Pedagogy
1997–2002   
Tallinn Pedagogical Univercity, Faculty of Philology, Russian Philology, teacher of Russian Language and Literature, Bachelor`s Degree in Russian Philology, minor speciality – journalist-translator
1984–1996   
Tallinn 6th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
International Conference "Multilingualism as a Key to Success“ , Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences
 
 
Creative work
Seminar "Student of professional language: What to teach and how?"
International Conference Innovation in Language Learning (Florence, Italy).
Presentation "Catering for the Needs of an Ageing Bilingual Post-Soviet Country – CLIL Training for Emergency Dispatchers in Estonia "
e-learning object "Emergency calls in Russian: traffic"
Erasmus+ Project Strategic Partnership Project„English and Russian language training tool for border guards“ (2014-2016)
Nordplus Horizontal project "Integrated Language Teaching in the Field of Cross-border Security" (ILTICS).
International project „Border Security Program for Central Asia” (June 2015)(presentationsˇtranslation, simultaneous translation)
Translation of the rescue and police emergency call manual for dispatchers into Russian (Emergency Response Centre)
 
 
Additional information
Oktober, 2003 European Language Portfolio, Estonian version, training seminar
September, 2004 The National Examinations and Qualifications Center, training “Test system. Contemporary approach”
Oktober, 2005 Europe Language Portfolio in language teaching (conference)
2004 - … Tests composers`trainings (The National Examinations and Qualifications Centre)
June 2010 Methodical futher training (for teachers of Russian schools)
August, 2011 - ESF (European Science Foundation) program (A1-B2 levels), trainings (The National Examinations and Qualifications Centre)
2013 trainer Ott Ojamees, training course „Ennastjuhtiv keeleõppija“;
16.09-2.12.2013, Tallinn University, basic training for lecturers„Learning and Teaching in High School“, 60 academic hours
21.08-13.09.2013 Tallinn University, in-service training „Praktikale orienteeritud uuringudisaindid“,
17.-18.12.2013 trainer Edunet OÜ, training course „Kontoritarkvara MS Office põhikursus“
02.04.2014 conference "Modern methodology and practices for teaching foreign languages: tradition and innovation" Language Center of Estonian Academy of Security Sciences;
28.03.2014 training seminar (coordinator Tartu University Language Center) "Veebipõhine keeleõpe - praktilised lahendused VIII“, Tartu University
15.11.2014, Association of Estonian Foreign Language Teachers, annual conference
28.11.2014 Tartu Univercity, Language Centre/Tartu Vocational Education Centre, training seminar "Teaching LSP in practice"
2014-2015, Estonian Academy of Security Sciences, Language Center, "Teaching Academic Subjects in English", 48 academic hours
10.03.2015 Tallinn University, Language Centre, conference „Teaching and Learning Foreign Languages Today“, 8 academic hours
5.03.2015, International Conference "Multilingualism as a Key to Success“ , Language Centre of Estonian Academy of Security Sciences;
8.10.2015, The Information Technology Foundation for Education (HITSA), training course „Nutiseadmega nutiõpetajaks“
21.11.2015, Association of Estonian Foreign Language Teachers, autumn conference „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus digiajastul“, 7 academic hours
In-service trainings: Russian course for Estonian Internal Security Service officers, reading course in Ministry of Defence, resque, police, medicine emergency call modules for Estonia Emergency Response Centre, Professional Russian course for airport and harbour border guards etc.
25.03.2020

Otsi publikatsiooni

  • {{item.Name}}
 kuni 
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
На страже закона и порядка : Учебные материалы по русскому языку для служащих полицииКапура, Е., Хачатурян А.20172.4.
Possibilities of Using Innovative Methods and Techniques in Teaching Russian for Specific Purposes when Training Civil Servants in EstoniaLuige, Silvia; Kapura, Jelena2015Reconsidering the practice of CLIL and ELT5.2.Sisekaitseakadeemia;
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž