17.01.1971
6204068
jelena.matina@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Lektor (1,00)
01.09.2008–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Majandusteooria õppetool, Lektor (1,00)
01.01.2006–31.12.2007   
EBS, Sotsiaalteaduste instituut, külalislektor
1997–31.08.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool, Teadur (1,00)
01.01.1994–31.12.1997   
Tallinna Politsei Prefektuur, Lilleküla Politsei Jaoskond, noorsoopolitsei inspektor
01.01.1993–31.12.1994   
Tartu Õhtukeskkool, õpetaja;
 
 
Haridustee
1997–2000   
Sotsiaalteaduste magister
1988–1994   
Tartu Ülikool, Matemaatikateaduskond, matemaatika eriala diplom
1988–1994   
Õpetaja kutsetunnistus
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õpetetavad ained:
TES0020 ``Statistika`` harjutustunnid (eesti keeles)
TET0010``Mikroökonoomika põhikusrsus`` (eesti keeles)
TEM0320 ``Majandusmatemaatika`` harjutustunnid (eesti keeles)
TET3070 ``Mikro- ja makroökonoomika``(eesti keeles)
TTP0010 ``Majanduspoliitika``(eesti keeles, vene keeles)
TTR0030 ``Avaliku sektori ökonoomika`` (eesti keeles, vene keeles)
Alusõpe uurimistöö
Põhiõpe uurimistöö;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Jelena Matina, ``Mikroökonoomika põhikursus`` sai e-kursuse kvaliteedimärgi. Autorid on Raissa Kokkota ja Jelena Matina
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S186 Rahvusvaheline kaubandus
 
 
Lisainfo
Sotsiaalteaduste magistri kraad
TTÜ; 08.06.2000 a.
Kvalifikatsioonitõstmine ja enesearendamine:
2016, TÜ, ``Hindamine ja tagasiside e-õppes (e-kursus)``
2013, TTÜ, ``Auditooriumist e-õppesse``
2012, TTÜ ``Inglise keel eesti keele baasil``
2011, Sakala Eragümnaasium ``Inglise keel``, 180 akadeemilist tundi
2011, Tallinna Tehnika Ülikool, Majandusteaduskond ``Applied Time Series Econometrics``
2010, Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus ``Loengupidamise kunst õppejõududele``
2010, Koolituskorralduse OÜ ``Korrektne eesti keel``
2010, TTÜ ``Tööalane eesti keel vene keele baasil``
2010, TTÜ ``Eesti keel vene keele baasil – edasijõudnutele``
2009, TTÜ ``Eesti suhtluskeel vene keele baasil``
2009, TTÜ ``E-õpe keskkond Moodle``
2007, Eesti keele kõrgtase, tunnistus nr. AA070774
2005, TTÜ ``MS PowerPoint`i kasutamine``
2000, TTÜ ``Eesti ärikeel``
1999, TTÜ ``TTÜ akadeemiliste juhendajate täienduskoolitus``
1998, Mikkeli Ülikool `` Inglise keel ``
25.03.2019
17.01.1971
6204068
jelena.matina@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Economics and Finance, Lecturer (1,00)
01.09.2008–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Economic Theory, Lecturer (1,00)
01.01.2006–31.12.2007   
EBS, lecturer
1997–31.08.2008   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Finance and Economics, Chair of Economic Theory, Chair of Public Economics, Researcher (1,00)
01.01.1994–31.12.1997   
Police of Tallinn, inspector;
01.01.1993–31.12.1994   
Tartu Everning School,teacher;
 
 
Education
1997–2000   
Master of Social Sciences
1988–1994   
University of Tartu,Faculty of mathematics and computer science, diploma of mathematics
1988–1994   
Teacher´s certificate

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALITY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALITY: S186 International commerce
 
 
Additional information
Master of Social Sciences
Tallinn University of Technology;
08.06.2000
25.03.2019
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU206LEesti elektroenergeetika arengukava aastani 203025.02.200231.12.2002Olev LiikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool52 791,02 EUR
3.1.EITSA19007 Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine R keskkonnas andmeanalüüsi läbiviimisel01.01.201931.12.2020Kirsti RummaTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut16 306,08 EUR
MUUT855 (0140855s99)Euroopa Liidu nõuetele vastava seadusandliku ja institutsionaalse majanduskeskkonna areng Eestis. Võrdlev analüüs ja arenguperspektiivid01.01.199931.12.2003Vello VenselTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Majandusteooria õppetool50 937,58 EUR
MUUG5166 (ETF5166)Heaoluriigi mudelid ja nende mõju majanduskasvule01.01.200231.12.2004Alari PurjuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahanduse ja majandusteooria instituut, Majandusteooria õppetool, Avaliku sektori ökonoomika õppetool13 421,45 EUR
SFSF0142086s02Majandusmehhanismi täiustamise ja harmoniseerimise teoreetilised ja empiirilised probleemid Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga01.01.200231.12.2006Alari PurjuTallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond133 894,91 EUR