See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
10.08.1961
5 018 817
jelena.trahtman@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2003–2014   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
01.01.2002–31.12.2003   
Muraste Piirivalvekolledz, vene keele kui erialakeele õpetaja
01.01.1998–31.12.2002   
AS Rukon - Info, ajakirjanik
01.01.1992–31.12.1998   
6. keskkool , vene ja eesti kirjanduse õpetaja
01.01.1986–31.12.1992   
Tallinna Tehnikaülikool, vene keele kateedri assistent, vene keele kui erialakeele õpetaja
01.01.1984–31.12.1986   
Kehra eesti-vene keskkool, vene keele kui võõrkeele õpetaja
 
 
Haridustee
1979–1984   
Tartu Ülikool; vene filoloog, õppejõud
 
 
Lisainfo
Ülikoolidiplom võrdsustatud magistrikraadiga. 1984 aastal kaitsesin Tartu Ülokoolis diplomitöö "Употребление глаголов настоящего времени в значении будущего в современном русском языке". Juhendaja prof. M.Sheljakin.
2011-2012 - Vene keele täienduskoolitus viisin läbi individuaalkeeleõpet 60 tundi (5 EAP) ja grupiõpet 36 tundi (3 EAP) Riigikogus ja jätkan.
2012 - Valmistasin ette ja viisin läbi vene keele täiendkoolitusi SKA töötajatele (24 tundi), detsember.
2012 – TLUs prof.A.Berditsevski loeng „Uue sõnademoodustamine internetisuhtluses“,16 veebruar.
2012 - Tõlkisin SKA erialasid tutvustava venekeelse bukleti. 3 lh, november 2012
2012 - Tegin E.Raska personaalbibliograafia vene keele korrektuuri, 9 lh, aprill 2012.
2012 - Tõlkisin Pääste ameti struktuuri. märts 2012.
2011 - PowerPoint koolitus, SKA, november.
2011 - Arvutikoolitus „Microsoft 2010“, SKA, september.
2011 – TLUs prof. M.Krongaus loeng „Uusim vene keele leksika“, 15 veebruar.
2010 - Koolitusseminaar "E-õpiobjektid ja -kursused abiks tõõalaseks suhtlemiseks vajaliku keele õpetamisel. Tallinn, Sisekaitseakadeemia.
2010-2011 -Vene keele täienduskoolitus viisin läbi 80 (7 EAP) individuaalõppetundi riigikogulastele ning jätkan.
2010-2011 - Vene keele täienduskoolitus viisin läbi 48 tundi (4 EAP) EASis.
2009 - Koolitusseminaar "Методические аспекты формирования языкового сознания учащегося в процессе обучения русскому языку". Frendship University of Russia, Moskva ja Pushkini Istituut, Tallinn.
2009 - Koolitusseminaar"Учебники нового поколения по русскому языку как иностранному".St.Peterburi Ülikool, Moskva Vene keele Instituut, Pushkini Istituut, Tallinn .
2009 - Viisin läbi vene keele intensiivkursus Norra Kaitsejõudude Akadeemia lõpetanud tõlkidele. Oslo, Norra (72 tundi= 6 EAP)
2008 - 2010 - Vene keele täienduskoolitus viisin läbi 120 (10 EAP) individuaalõppetundi riigikogulastele.
2007 - 2008 - Viisin läbi 2 vene keele intensiivkursust Norra Kaitsejõudude Akadeemia kadettidele (B1 ja B2 tase). Sisekaitseakadeemia, keelekeskus, ATAKi kaudu.( 2x100 tundi= 17,5 EAP)
2007 - Viisin läbi ametialase vene keele kursuse Kaitseministeeriumis. (40 tundi=3 EAP - B1 tasemele)
2007 - Koolitusseminaar "Дни русского языка в Эстонии" . Tunnistus "Vene keele õpetamise metoodika spetsiifilised küsimused", 16 t.
2006 - Koolitusseminaar "Методика преподавания русского языка как иностранного".Venemaa, Moskva, Vene keele Instituut. Tunnistus 04-11- 430, 72 tundi.

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
Lisainfo
2012 - Rahvusvaheline konverents" Võõrkeelteõpetamine juriidilises valdkonnas", Rostov na Donu Juriidiline Instituut, ettekandega " Профессиональный диалог при изучении языка специальности в Академии МВД Эстонии"(kaudne osavõtmine). Konverentsi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel.
2012 – LAK-õppe rahvusvaheline konverents TÜ Narva kolledžis,1-2 november.
2012 – SKA Keelekeskuse rahvusvaheline konverents „Innovatiivsed meetodid keele õpetamisprotsessis“,15 märts.
2012 – SKA Rahvusvaheline konverents „Haritud Turvalisus“, ja SKA sisekonverents . Osalesin keelekeskuse töötoas „Lõimitud keeleõppe“ ja SKA sisekonverentsil.
2012 – SKAs LAK-õppe seminar, osalesin ettekandega „Politsei eriala praktiliste tundide vaatlus ning sisend keeleõppes“ ja „Keeleõppe lõimimine tulevaste piirivalvurite erialaainesse „Dokumendikontroll ja erinevad infosüsteemid“, 27 november.
2012 – konverents TLUs „Emakeele ökoloogia“.
2012 - osalesin Tallinna Ülikoolis Juri Lotmani 90.sünnipäevale pühendatud mälestuskonverents,26 – 27 veebruar .
2011 - Shanhai XII Rahvusvaheline Kongress MAPRYAL (kaudne osavõtmine) Kongressi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel " РКИ в образовательном стандарте подготовки государственных служащих в Академии МВД Эстонии". XII Конгресс МАПРЯЛ. Том 3 (673 - 677). Shanghai Foreign Language Education Press
2011 - V. Rahvusvaheline teaduslik konverents «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного». Moskva, Moskva Ülikool, osalesin ettekandega „Filmitekst kui õppetekst erialase keele õpetamiseks SKA-s“, 24¬26. november
2011 - Rahvusvaheline konverents „Tark Turvalisus – sisejulgeoleku väljakutsed ja kvaliteet“, Sisekaitseakadeemia, 16. november. Osalesin töötoas „Tark piirivalvur“, osalesin kokkuvõte koostamisel, tõlkisin vene keelt eesti keeles.
2011 - Sisekaitseakadeemia sisekonverents „Tark Akadeemia“, 17. november.
2010 - osalesin ettekandega IY Rahvusvahelisel Konverentsil Moskvas «РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме». Ilmunud teaduslik-metoodilised teesid Трахтман Е.С.(2010). Подготовительный курс в обучении русскому языку как языку специальности: учебные программы и учебные материалы. IY Международная научно-практическая конференция РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме, 18-19 ноября 2010. Тезисы докладов. Москва, МАКС Пресс, 2010, 219-221
2010 - osalesin ettekandega II Kongressi ROPRJAL töös St. Peterburis Русский язык и культура в пространстве Русского мира». Esinesin ettekandega Подготовка к обучению русскому языку как языку специальности а Академии МВД Эстонии. Учебная программа и учебные материалы. Kongressi programm, lk. 14. Konverentsi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel Е.Трахтман, М.Таммела, Н.Нечунаева Язык профессионального общения. Подготовительный курс. Учебное пособие для студентов Академии МВД Эстонии. II Конгресс РОПРЯЛ, 26-28 октября 2010, Санкт-Петербург.
2010 - IV Rahvusvaheline vene keele õpetajate kongress "Русский язык: исторические судьбы и современность". Moscow State University, the International Association of Teachers Russian Language and Literature (MAPRYAL). Venemaa, Moskva. Esinesin ettekandega "Обучение русскому языку как языку специальности в Академии МВД Эстонии".
2010 - Läti, Riia 13 Rahvusvahelinel teadusliku konverentsi “Rusistika ja kaasaeg” Riias Baltimaade Rahvusvahelises Akadeemias. Traditsiooniline konverents toimub MAPRYAL (Vene keele ja kirjanduse õppejõudude rahvusvaheline assotsiatsioon) egiidi all. Esinesin ettekandega “Erialane suhtlemise keel. Ettevalmistuskursus. Õppeprogramm ja õppematerjalid Eesti Sisekaitseakadeemia tudengitele”. Konverentsi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel Е.Трахтман, М.Таммела, Н.Нечунаева . Подготовка к обучению русскому языку как языку специальности: учебная программа и учебные материалы для студентов Академии МВД Эстонии.
2010 - Bulgaaria, Sumen I Rahvusvaheline Kongress „Русское слово на Балканах“.
Ümarlaud Rahvusvahelised Projektid. (Kaudne osavõtmine). Konverentsi teaduslike tööde kogumikus avaldatakse artikkel Трахтман, Елена. Нечунаева, Наталья; Таммела, Мерле Международные проекты по изучению русского языка как языка специальности в Академии МВД Эстонии. I Международный симпозиум "Русское слово на Балканах" Болгария, Шумен 14. – 16.10.10
2010 - Bulgaaria, Veliko Tõrnovo X Rahvusvaheline Konverents Congress of Russian Language Researchers. Теоретичиские и методические проблемы русского языка как иноcтранного в традиционной и корпусной лингвистике. (kaudne osavõtmine). Konverentsi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel Нечунаева Н., Таммела М., Трахтман Е. Русский язык как язык специальности в Академии МВД Эстонии.
2009 - III Rahvusvahelise konverents "Kultuuride dialoog - võimalus või paratamatus". Eesti, Tallinna Ülikool.
2008 - Rahvusvaheline konverents "I Международная научно-практическая конференция "Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы".Moskva, People Frendship University of Russia. Esinesin ettekandega "Преподавание русского языка как иностранного в Академии МВД Эстонии", konverentsi programm lh.15
2007 - Konverents "Keelekeskus läbi aegade..." Tallinn, Sisekaitseakadeemia. Esinesin ettekandega "О работе секции преподавателей русского языка: обучение русскому языку как языку профессионального общения".
2007 - Rahvusvaheline konverents "Современное состояние и перспективы развития русского языка в Эстонии" (Eesti, Tallinn). Esinesin ettekandega "Преподавание русского языка как иностранного госслужащим в Академии МВД Эстонии".

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.1.
2014
3.2.
2013
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
3.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
7.12.2020
10.08.1961
5 018 817
jelena.trahtman@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
2003–2014   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2002–31.12.2003   
Muraste College of Border Defence; teacher of Russian language for Professionals
01.01.1998–31.12.2002   
AS Rukon, Journalist
01.01.1992–31.12.1998   
Secondary School 6, Teascher of Estonian Literature
01.01.1986–31.12.1992   
Tallinn University of Technology, Teacher of Russian for Professionals
01.01.1984–31.12.1986   
Kehra Estonian-Russian Secondary School, Teascher of Russian as foreign language
 
 
Education
1979–1984   
Tartu University, Russian filolologist, teacher
 
 
Additional information
 Self-perfection: University Masters Degree. In 1984 read my dissertation “Using present tense verbs in context of future tense in modern Russian language”, supervisor Prof M. Sheljakin
2011-2012 - Vene keele täienduskoolitus viisin läbi individuaalkeeleõpet 60 tundi (5 EAP) ja grupiõpet 36 tundi (3 EAP) Riigikogus ja jätkan.
2012 - Valmistasin ette ja viisin läbi vene keele täiendkoolitusi SKA töötajatele (24 tundi), detsember.
2012 – TLUs prof.A.Berditsevski loeng „Uue sõnademoodustamine internetisuhtluses“,16 veebruar.
2012 - Tõlkisin SKA erialasid tutvustava venekeelse bukleti. 3 lh, november 2012
2012 - Tegin E.Raska personaalbibliograafia vene keele korrektuuri, 9 lh, aprill 2012.
2012 - Tõlkisin Pääste ameti struktuuri. märts 2012.
2011 - PowerPoint koolitus, SKA, november.
2011 - Arvutikoolitus „Microsoft 2010“, SKA, september.
2011 – TLUs prof. M.Krongaus loeng „Uusim vene keele leksika“, 15 veebruar.
2010 – Training seminar “E-learning objectives and e-courses as necessary aid to teaching professional language communication”, Tallinn, Estonian Academy of Security Sciences
2010 – 2011 held 80 (7 EAP) individual Russian language lessons for members of Parliament and continuing
2010 – 2011 held 48 (4 EAP) Russian language lessons at EAS.
2009 – Training seminar “Methodological aspects of forming a language consciousness in the process of teaching Russian language”, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow and Pushkin Institute, Tallinn
2009 – Training seminar “New generation textbooks on Russian language as foreign”, St Petersburg University, Moscow Russian Language Institute, Pushkin Institute, Tallinn.
2009 – held intensive Russian language course for graduated interpreters of Norwegian Defense Forces Academy, Oslo, Norway (72 hours = 6EAP)
2008 – 2010 held 120 (10 EAP) individual Russian language lessons for members of Parliament.
2007 – 2008 held 2 intensive Russian language courses for cadets of Norwegian Defense Forces Academy in Oslo, Norway (2x100 hours = 17,5 EAP)
2007 – held Russian language courses for professionals in the Estonian Academy of Security Sciences. (40 hours = 3 EAP)
2007 – Training seminar “Russian language days in Estonia”. Certificate “Specific questions on methodology of teaching Russian language”, 16 hours.
2006 – Training seminar “Methodology of teaching Russian language as foreign”, Russia, Moscow, Russian Language Institute. Certificate 04-11-430, 72 hours.

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
2012 - Rahvusvaheline konverents" Võõrkeelteõpetamine juriidilises valdkonnas", Rostov na Donu Juriidiline Instituut, ettekandega " Профессиональный диалог при изучении языка специальности в Академии МВД Эстонии"(kaudne osavõtmine). Konverentsi teaduslike tööde kogumikus ilmunud artikkel.
2012 – LAK-õppe rahvusvaheline konverents TÜ Narva kolledžis,1-2 november.
2012 – SKA Keelekeskuse rahvusvaheline konverents „Innovatiivsed meetodid keele õpetamisprotsessis“,15 märts.
2012 – SKA Rahvusvaheline konverents „Haritud Turvalisus“, ja SKA sisekonverents . Osalesin keelekeskuse töötoas „Lõimitud keeleõppe“ ja SKA sisekonverentsil.
2012 – SKAs LAK-õppe seminar, osalesin ettekandega „Politsei eriala praktiliste tundide vaatlus ning sisend keeleõppes“ ja „Keeleõppe lõimimine tulevaste piirivalvurite erialaainesse „Dokumendikontroll ja erinevad infosüsteemid“, 27 november.
2012 – konverents TLUs „Emakeele ökoloogia“.
2012 - osalesin Tallinna Ülikoolis Juri Lotmani 90.sünnipäevale pühendatud mälestuskonverents,26 – 27 veebruar .
 2011 – Shanghai XII International Congress MAPRYAL (long distance attendance). Article “Russian language as foreign in educational standard of training governmental employees in Estonian Academy of Security Sciences” published in scientific work compilation. XII Congress MAPRYAL, Vol. 3 (673-677), Shanghai Education Press
2011 - V. Rahvusvaheline teaduslik konverents «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного». Moskva, Moskva Ülikool, osalesin ettekandega „Filmitekst kui õppetekst erialase keele õpetamiseks SKA-s“, 24¬26. november
2011 - Rahvusvaheline konverents „Tark Turvalisus – sisejulgeoleku väljakutsed ja kvaliteet“, Sisekaitseakadeemia, 16. november. Osalesin töötoas „Tark piirivalvur“, osalesin kokkuvõte koostamisel, tõlkisin vene keelt eesti keeles.
2011 - Sisekaitseakadeemia sisekonverents „Tark Akadeemia“, 17. november.
 2010 – attended IV International Conference in Moscow “Russian language as foreign in modern educational and geopolitical paradigm” with a presentation. Research and methodological theses: Trahtman E.S. (2010) Preparatory course in teaching Russian language as profession language: teaching plans and teaching materials. IV International Scientific and Practical Conference Russian language as foreign in modern educational and geopolitical paradigm, 18-19 November 2010. Theses of presentations. Moscow, MAKS Press, 2010, 219-221
 2010 – attended II Congress RORPYAL in St Petersburg with the presentation “Preparation for teaching Russian language as foreign in the Academy of Estonian Academy of Security Sciences. Teaching plan and teaching materials. Congress program, page 14. Compilation of scientific works presented on the conference, article “Professional communication language. Preparatory course. Learning handbook for students of Estonian Academy of Security Sciences J. Trahtman, M. Tammela, N. Nechunaeva II Congress ROPRYAL, 26-28 October 2010, St Petersburg
 2010 – IV International Congress of Russian Language Teachers “Russian Language: Historical Fates and Contemporaneity”, Moscow State University, the International Association of Russian Language and Literature Teachers (MAPRYAL), Russia, Moscow. Gave the presentation “Teaching Russian Language as a professional language in the Academy of the Estonian Academy of Security Sciences”.
2010 – Latvia, Riga 13th International Science Conference “Russian Studies and Modern Days” in Baltics International Academy in Riga. Traditional conference held under the auspices of MAPRYAL (International Association of Russian Language and Literature Teachers). Gave the presentation “Professional Communication Language. Preparatory course. Teaching programs and materials for students of Estonian Academy of Estonian Academy of Security Sciences”. J. Trahtman, M. Tammela, N. Nechunaeva. The article was published in the compilation of scientific works.
2010 – Bulgaria, Shumen I International Congress “Russian Word in the Balkans”. Roundtable International Projects (long distance attendance). Compilation of scientific works opens with article J. Trahtman, N. Nechunaeva, M. Tammela “International Projects on Learning Russian Language as Professional Language in the Academy of Estonian Academy of Security Sciences”, I International Congress, “Russian Word in the Balkans”, Bulgaria, Shumen, 14-16.10.10
2010 – Bulgaria, Veliko Tyrnovo X International Congress of Russian Language Researchers. Theoretical and methodological issues of Russian Language as foreign in traditional and basic linguistics (long distance attendance). Compilation of scientific works included article N. Nechunaeva, M. Tammela, J. Trahtman “Russian Language as Professional in Estonian Academy of Security Sciences
2009 – III International Conference “Dialogue of Cultures – Opportunity of Necessity”, Estonia, Tallinn University.
2008 –I International Scientific and Practical Conference “Position and Perspectives of Methods of Teaching Russian Language and Literature”, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow. Gave presentation “Teaching Russian language as foreign in Estonian Academy of Security Sciences”, conference program p. 15
2007 – Conference “Language Centre Through Years”, Tallinn, Estonian Academy of Security Sciences. Gave presentation “Work of a section of Russian language teachers: teaching Russian as a language of professional communication
2007 – International Conference “Modern State and Perspectives of Development of Russian Language in Estonia” (Tallinn, Estonia). Gave presentation “Teaching Russian Language as Foreign to Public Servants in Estonian Academy of Security Sciences”.

Publications

Category
Year
Publication
 
5.1.
2014
3.2.
2013
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
3.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
7.12.2020

Otsi publikatsiooni

  • {{item.Name}}
 kuni 
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Профессиональный диалог как средство и цель обучения языку специальности:учебный текст и продукт речевой деятельностиТрахтман, Е.С.; Нечунаева, Н.А.; Таммела, M.2014Русский язык: исторические судьбы и современность V Международный конгресс исследователей русского языка Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, филологический факультет 18-21 марта 2014 года Труды и материалы5.1.Sisekaitseakadeemia;
Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut
Профессиональный диалог при изучении языка специальности в Академии МВД ЭстонииНечунаева, Н; Таммела, М; Трахман, Е.2013Личность, речь и юридическая практика3.2.Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut
Подготовка к обучению русскому языку как языку специальности: учебная программа и учебные материалы для студентов Академии МВД.Трахтман, Е; Таммела, М; Нечунаева, Н.2011Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Рецензент проф. PhDr. Эва Колларова - президент Ассоциации русистов Словакии, главный редактор журнала "Русский язык в центре Европы". Редакторы: Э.Архангельская, Л. Игнатьева, О. Романова.3.2.Sisekaitseakadeemia
ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Нечунаева, Н; Таммела, М; Трахтман, Е.2011Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Рецензeнт проф. PhDr. Эва Колларова - президент Ассоциации русистов Словакии, главный редактор журнала "Русский язык в центре Европы". Редакторы: Э.Архангельская, Л. Игнатьева, О. Романова.3.2.Sisekaitseakadeemia
РКИ в образовательном стандарте подготовки государственных служащих в Академии МВД Эстонии. Трахтман, Е.С.; Таммела, М.; Нечунаева, Н.А.2011XII Конгресс международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы "Русский язык и литература во времени и пространстве." Под редакцией Вербицкой Л.А., Лю Люминя, Юркова Е.Е.Том 33.2.Sisekaitseakadeemia
Русский язык как язык специальности в Академии МВД Эстонии Нечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена.2011Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике3.2.Sisekaitseakadeemia
Кинотекст в обучении языку специальности студентов Академии МВД: о специфике целесообразностиТрахтман, Е.С.; Таммела, М.; Нечунаева, Н.А.20115.1.Sisekaitseakadeemia
Учебный текст в преподавании языка специальности в Академии МВД ЭстонииНечунаева, Н.; Таммела, М.; Трахтман, Е.20115.1.Sisekaitseakadeemia
Обучение языку специальности: предметы, программы, учебные материалы по русскому языку для студентов Академии МВД Эстонии.Нечунаева, Н.А.; Таммела, М.; Трахтман, Е.С.2010ХХХVIII Международная филологическая конференция. Выпуск 21. Русский язык как иностранный и методика его преподавания. 16-20 марта 2009 г.3.2.Sisekaitseakadeemia
Язык профессионального общения. Подготовительный курс. Учебное пособие для студентов Академии МВД Эстонии. Трахтман, Е; Таммела, М; Нечунаева, Н.2010Русский язык и культура в пространстве русского мира. Материалы II Конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Санкт-петербург, 26-28 октября 2010 г. / Под ред. Е.Е.Юркова, Т.И.Поповой, И.М.Вознесенской, А.С.Шатилова. - В двух частях. Т.23.2.Sisekaitseakadeemia
Язык специальности: профессиональные ситуации, текст, диалог, грамматикаНечунаева, Н; Таммела, М; Трахтман, Е.2010русский язык и культура в пространстве Русского мира. Материалы II Конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 26-28 октября 2010 г./ Под ред. Е.Е.Юркова, Т.И.Поповой, И.М.Вознесепнской, А.С.Шатилова. - В двух частях. Т.23.2.Sisekaitseakadeemia
Обучение русскому языку как языку специальности в Академии МВД ЭстонииНечунаева, Н.А.; Таммела, М.; Трахтман, Е.С.2010IV Международный конгресс исследователей русского языка Русский язык: исторические судьбы и современность Труды и материалы5.1.Sisekaitseakadeemia
Подготовительный курс в обучении русскому языку как языку специальности:учебные программы и учебные материалы.Трахтман, Е.С.; Таммела, М.; Нечунаева, Н.А.2010IV Международная научно-практическая конференция5.1.Sisekaitseakadeemia
Учебные программы и учебные материалы по русскому языку как языку специальности для студентов академии МВД ЭстонииНечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена.2009Nauczanie studentow jezyka rosyjskiego na kierukach filologicznych i niefilologicznych3.2.Sisekaitseakadeemia
Русский язык Учебные материалы Подготовительный курсНечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена.20096.2.Sisekaitseakadeemia
Преподавание русского языка как иностранного в Академии МВДТрахтман Е.,Таммела, М; Нечунаева, Н.2008I Международная научно-методическая конференция "Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы"3.4.Sisekaitseakadeemia
Язык специальности: учебные материалы по русскому языку для студентов Академии МВДНечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена2008I Международная научно-методическая конференция "Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы". Москва, РУДН, 1-4 ноября 2008 г. Сборник статей3.4.Sisekaitseakadeemia
Русский язык. Учебные материалы. Подготовительный курсТаммела, Мерле; Трахтман, Елена20086.2.Sisekaitseakadeemia