See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
3.11.1949
6203001
6766130
joel@staff.ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2004–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool, Lektor (1,00)
1994–2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Rakendusfüüsika õppetool, Assistent (1,00)
01.01.1986–31.12.1993   
ETA Geoloogia Instituut, geofüüsika ja struktuurigeoloogia sektor, teadur
01.01.1978–31.12.1986   
ETA Geoloogia Instituut, geofüüsika sektor, nooremteadur
01.01.1975–31.12.1978   
ETA Geoloogia Instituut, geofüüsika sektor, vaneminsener
01.01.1973–31.12.1975   
ETA Geoloogia Instituut, geofüüsika sektor, insener
 
 
Haridustee
1978–1982   
Venemaa TA Maa Füüsika Instituut, kaugõppe aspirantuur
1968–1973   
Tartu Ülikool, füüsika-keemia teaduskond, lõpetasin füüsiku diplomiga
1965–1968   
Kunda Keskkool, lõpetasin hõbemedaliga
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−2004   
Katselise seismograafilise vaatluspunkti rajamine TTÜ peahoone keldrisse GPS-ile tugineva ajasüsteemi ja arvutipõhise andmehõivega (koos L.Kuriku, V. Sinivee ja R.Rõaga)
1980−1993   
Tallinna gravimeetria jaama väljaarendamine rahvusvahelistele nõuetele vastavaks. Seismoloogiateenistuse töö organiseerimine seal 1988-1993 (koos H.Sildveega).
 
 
Lisainfo
LÜHIARUANNE 2004.-2009.a. TEGEVUSE KOHTA
1. Õppetöö.
Töötasin füüsika I ja II praktikumi juhendava õppejõuna. Peale selle andsin mitmel semestril harjutustunde ehitusteaduskonna üliõpilastele. 2007./ 20008. õa kevadsemestril viisin läbi metroloogia aluste kursuse (loeng+praktikum) tehnilise füüsika eriala tudengitele. Sama on käsil 2008./ 2009. õa kevadsemestril. Konsultatsioone andsin vähemalt neli tundi nädalas. Õppetöö üldkoormus oli normist suurem, kuna järeleaitamisele kulus palju aega.
Õppe-metoodilise tööna on koos J. Niitsoo ja L.Kurikuga ümber töötatud ja täiendatud KÕIK FÜÜSIKA II (elektromagnetismi ja laineoptika) PRAKTIKUMI 23 TÖÖ JUHENDID, mis ON nüüd ÕPPEMATERJALIDENA E-VÕRGUS lingil parsek.yf.ttu.ee ÜLES RIPUTATUD.
Peale eespool nimetatu on II praktikumi juhendikogumik (ca 200 lk) olemas ka minu poolt kokku pandud ja toimetatud KÄSIKIRJANA, mis on praegu L.Kuriku käes ühtlustaval ümbervormindamisel enne kirjastusele esitamist. Käsikiri on juba retsenseeritud lektor V.Benderi ja dotsent Ü.Uderi poolt.
Metroloogia aluste kursuse ja ka praktikumide jaoks on minu poolt koostatud ja E-VÕRGUS lingil parsek.yf.ttu.ee ÜLES RIPUTATUD ÕPPEMATERJAL "Füüsikaliste suuruste mõõtmisest ja mõõtemääramatusest".
Retsenseerisin Ü. Uderi õppevahendi "Metroloogia füüsika praktikumis" 2. väljaande käsikirja.
Retsenseerisin riiklikule üliõpilastööde konkursile esitatud E.Mäekivi töö. Kirjutasin arvamuse A. Bloomi bakalaureusetöö kohta.
Olin Marek Vilipuu magistritöö üks juhendajatest. Töö kaitsti edukalt 2004.a. sügissemestril.
2. Teadustegevus.
Tallinna gravimeetria jaamas jätkasin viie aasta jooksul raskuskiirenduse loodeliste variatsioonide vaatlusrida, mida olin alustanud 1985.a. suvel. Sellega viisin ümberehitatud gravimeetriga tehtud mõõteseeria kogupikkuse tähelepanuväärse 205 000 tunninäiduni.
Kolme harmoonilise analüüsi meetodiga töötlesin vaatlusmaterjali aastatest 2001-2007 (52 872 tunninäitu). Tänu pikale analüüsitud reale ja kolme meetodi kasutamisele õnnestus Tallinna vaatluspunktis esmakordselt 3% täpsusega eraldada kolmandikööpäevane loodelaine M3 (amplituud vaid 0,2 mikroGal). Märgatavalt tõusis pooleööpäevaste ja ööpäevaste väikelainete määramise täpsus.
Internetis kättesaadavate materjalide abil hoidsin ennast kursis maailma geofüüsikateaduses toimuvaga.
3. Muu tegevus.
Tallinna gravimeetria jaamas ööpäevaringselt töötava täppisaparatuuri igapäevane tehnohooldus ja jooksvad tööd.
09.aprill 2009.a.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2001, Joel Paesalu, Aastakümneid enamasti minu vastutada olnud Tallinna gravimeetria jaama tegevusele hinde "neli" andmine Eesti Teaduse Rahvusvahelise Evalveerimiskomisjoni poolt.
1992, Joel Paesalu, 1985.-86.a. meie poolt Tallinnas mõõdetud raskuskiirenduse loodeliste variatsioonide analüüsi tulemuste paigutamine maaloodete rahvusvahelisse andmepanka Data Bank - 92 (BIM, 1994, 119, 8899-8936).
1987, Joel Paesalu, Maa Loodete Rahvusvahelises Keskuses meie kahe artikli tõlkimine prantsuse keelde ja avaldamine selle keskuse jätkväljaandes BIM nr 95 ja 100.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; TÄPSUSTUS: Raskuskiirenduse loodeliste variatsioonide pikaajalised pidevmõõtmised Tallinna gravimeetria jaamas (nr 1102) ja nendele toetuv uurimistöö.
 
 
Lisainfo
Tallinna gravimeetria jaamas 23,5 aasta pikkuse maaloodete vaatlusrea (205 000 tunninäitu) saavutamine, mis on üks pikemaid Euroopas ja maailmaski märkimisväärne.
Nii pikk ühes ja samas kohas kogutud mõõterida rajab kindla aluse loodelainete parameetrite ajaliste muutuste väljaselgitamise alustamiseks.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.2.
2010
3.5.
2005
1.2.
1998
3.5.
1995
3.4.
1991
1.3.
1989
1.3.
1988
3.4.
1988
3.4.
1988
1.3.
1987
6.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1984
3.2.
1984
3.2.
1981
3.2.
1981
6.3.
1981
3.2.
1976
8.01.2021
3.11.1949
6203001
6766130
joel@staff.ttu.ee

Career

Institutions and positions
2004–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Physics, Chair of Applied Physics, Lecturer (1,00)
1994–2004   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Physics, Chair of Applied Physics, Assistant (1,00)
01.01.1986–31.12.1993   
Institute of Geology Estonian Academy of Sciences, division of structural geology and geophysics, researcher
01.01.1978–31.12.1986   
Institute of Geology Estonian Academy of Sciences, division of geophysics, junior researcher
01.01.1975–31.12.1978   
Institute of Geology Estonian Academy of Sciences, division of geophysics, senior engineer
01.01.1973–31.12.1975   
Institute of Geology Estonian Academy of Sciences, division of geophysics, engineer
 
 
Education
1978–1982   
Institute of Earth Physics, nonstationary postgraduate course
1968–1973   
Tartu University, faculty of physics and chemistry, graduated physicist
1965–1968   
Kunda Gymnasium, gained the silver medal
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−2004   
Foundation of an experimental seismographical observation point in the cellar of the main building of TUT with time system based on GPS and computerized data acquisition (with L. Kurik, V. Sinivee and R. Rõa)
1980−1993   
Development of Tallinn Gravimetric Station according to international requirements. Organizing seismological service at the station in 1988-1993 (with H.Sildvee).
 
 
Additional information
LÜHIARUANNE 2004.-2009.a. TEGEVUSE KOHTA
1. Õppetöö.
Töötasin füüsika I ja II praktikumi juhendava õppejõuna. Peale selle andsin mitmel semestril harjutustunde ehitusteaduskonna üliõpilastele. 2007./ 20008. õa kevadsemestril viisin läbi metroloogia aluste kursuse (loeng+praktikum) tehnilise füüsika eriala tudengitele. Sama on käsil 2008./ 2009. õa kevadsemestril. Konsultatsioone andsin vähemalt neli tundi nädalas. Õppetöö üldkoormus oli normist suurem, kuna järeleaitamisele kulus palju aega.
Õppe-metoodilise tööna on koos J. Niitsoo ja L.Kurikuga ümber töötatud ja täiendatud KÕIK FÜÜSIKA II (elektromagnetismi ja laineoptika) PRAKTIKUMI 23 TÖÖ JUHENDID, mis ON nüüd ÕPPEMATERJALIDENA E-VÕRGUS lingil parsek.yf.ttu.ee ÜLES RIPUTATUD.
Peale eespool nimetatu on II praktikumi juhendikogumik (ca 200 lk) olemas ka minu poolt kokku pandud ja toimetatud KÄSIKIRJANA, mis on praegu L.Kuriku käes ühtlustaval ümbervormindamisel enne kirjastusele esitamist. Käsikiri on juba retsenseeritud lektor V.Benderi ja dotsent Ü.Uderi poolt.
Metroloogia aluste kursuse ja ka praktikumide jaoks on minu poolt koostatud ja E-VÕRGUS lingil parsek.yf.ttu.ee ÜLES RIPUTATUD ÕPPEMATERJAL "Füüsikaliste suuruste mõõtmisest ja mõõtemääramatusest".
Retsenseerisin Ü. Uderi õppevahendi "Metroloogia füüsika praktikumis" 2. väljaande käsikirja.
Retsenseerisin riiklikule üliõpilastööde konkursile esitatud E.Mäekivi töö. Kirjutasin arvamuse A. Bloomi bakalaureusetöö kohta.
Olin Marek Vilipuu magistritöö üks juhendajatest. Töö kaitsti edukalt 2004.a. sügissemestril.
2. Teadustegevus.
Tallinna gravimeetria jaamas jätkasin viie aasta jooksul raskuskiirenduse loodeliste variatsioonide vaatlusrida, mida olin alustanud 1985.a. suvel. Sellega viisin ümberehitatud gravimeetriga tehtud mõõteseeria kogupikkuse tähelepanuväärse 205 000 tunninäiduni.
Kolme harmoonilise analüüsi meetodiga töötlesin vaatlusmaterjali aastatest 2001-2007 (52 872 tunninäitu). Tänu pikale analüüsitud reale ja kolme meetodi kasutamisele õnnestus Tallinna vaatluspunktis esmakordselt 3% täpsusega eraldada kolmandikööpäevane loodelaine M3 (amplituud vaid 0,2 mikroGal). Märgatavalt tõusis pooleööpäevaste ja ööpäevaste väikelainete määramise täpsus.
Internetis kättesaadavate materjalide abil hoidsin ennast kursis maailma geofüüsikateaduses toimuvaga.
3. Muu tegevus.
Tallinna gravimeetria jaamas ööpäevaringselt töötava täppisaparatuuri igapäevane tehnohooldus ja jooksvad tööd.
09.aprill 2009.a.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2001, Joel Paesalu, Tallinn Gravimetric Station, that has been working decades due to our commitment, was considered "good" by the International Evaluation Commission of Estonian Science.
1992, Joel Paesalu, The results of tidal gravity observation obtained in Tallinn in 1985-86 have been internationally appreciated and therefore placed into Data Bank -92 at ICET (BIM, 1994, 119, 8899-8936).
1987, Joel Paesalu, Our two articles being translated at ICET into French and published in BIM N 95 and 100.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIFICATION: Long-term continuous observation of tidal gravity variation at station N 1102, Tallinn and research work, based on this observation.
 
 
Additional information
An achievement of 23,5 year long tidal observation series (205 000 hourly values) at Tallinn Gravimetric Station (N1102). This series is one of the longest in Europe and also remarkable worldwide.
Such a long observation series gives a strong foundation in order to elucidate issues concerning the temporal changes of the parameters of the tidal waves .

Publications

Category
Year
Publication
 
6.2.
2010
3.5.
2005
1.2.
1998
3.5.
1995
3.4.
1991
1.3.
1989
1.3.
1988
3.4.
1988
3.4.
1988
1.3.
1987
6.3.
1986
1.3.
1985
1.3.
1984
3.2.
1984
3.2.
1981
3.2.
1981
6.3.
1981
3.2.
1976
8.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUT241 (0140241s98)Muutlike tähtede uurimine01.01.199831.12.2002Rein-Karl LoideTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Teoreetilise füüsika õppetool72 731,46 EUR