This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
18.01.1941
53030990
6006120
juha.kallas@ttu.ee
0,5 senior researcher, Laboratory of inorgnic materialls, Faculty of chemical and materials technology, Tallinn university of technology

Career

Institutions and positions
01.01.2009–...   
emeritus professor, Lappeenranta university of technology, Finland
01.01.2010–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Professor emeritus (1,00)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Senior Researcher (0,25)
01.01.1998–31.12.1999   
Helsinki univ. of technology, professor
01.01.1991–31.12.2008   
Lappeenranta univ. of technology
01.01.1978–31.08.2006   
docent, professor,senior researcher (1,00)
01.01.1965–1977   
Tallinn Jewel Factory, technologist (1965-1968), Estonian Ministry of building materials, senior engineer (1968), Tallinn Technical University , postgraduate student (1968-1971), senior engineer (1972), senior researcher (1972-1978) (1,00)
 
 
Education
2010–...   
emeritus professor, Tallinn unisersity of technology
1986–...   
1973–...   
Diploma engineer, TTU 1964
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...   
Proceedings of Estonian Academy of Science: Chemistry
2006−...   
Member of Scientific Board of International Ozone Assosiation
2005−...   
Member of Scientific Board of European-African-Australian Group
-

Qualifications

Honours & awards
2007, Juha Kallas, Award for the publications , Foundation of Lappeenranta univ. of technology, Finland
2001, Juha Kallas, National Science Award, 2001 (for the publications about Advanced Oxidation Processes in Water Treatment in 1995-2000, together with Munter, Trapido and Preis)
2001, Juha Kallas, Award for the publications , Foundation of Lappeenranta univ. of technology, Finland
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIFICATION: chemical and environmental engineering, modelling
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
PhD (Tech),
Dr.Sc. (Tech.) (Doctor of Science),
1973, Tallinn Technical University
1986, Institute of General and Inorganic Chemistry Academy of Science USSR, Moscow.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
5.2.
1998
3.4.
1997
3.4.
1996
3.4.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
3.2.
1995
3.5.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.4.
1994
12.12.2019
18.01.1941
53030990
6006120
juha.kallas@ttu.ee
0,5 erakorraline vanemteadur, Keemia-ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Tallinna Tehnikülikool

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2009–...   
emeritus professor, Lappeentanna tehnoloogiaülikool
01.01.2010–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Emeriitprofessor (1,00)
01.09.2006–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,25)
01.01.1998–31.12.1999   
Helsingi tehnoloogiaülikool, professor
01.01.1991–31.12.2008   
Lappeenranna tehnologiaülikool: vanemöpetaja, vanemteadur, professor
01.01.1978–31.08.2006   
TPI: vanemõpetaja(automaatika kateeder),dotsent, professor,vanemteadur(keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateeder, hiljem Keemiatehnika Instituut) (1,00)
01.01.1965–1977   
Tallinna Juveelitehas, meister, tehnoloog (1965-68), ENSV Ehitusmaterjalide tööstuse ministeerium, vaneminsener (1968), Tallinna Polütehniline Instituut, hiljem Tallinna Tehnikaülikool: aspirant (1969-72), vaneminsener(1972), vanemteadur (1972-78) (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...   
emeriitptofessor, Tallinna tehnikaõlikool
1986–...   
tehnikadoktor, Institute of General and Inorganic Chemistry, USSR
1973–...   
tehnikakandidaat (TPI)
tehnoloogiainsener, TTÜ 1964,
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...   
Eesti TA Toimetised: Keemia, toimetuse liige
2006−...   
International Ozone Assosiation, programmkomitee liige
2005−...   
European-African-Australian Group, programmkomitee liige
-

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Juha Kallas, Lappeenranna tehnikaülikkooli fondi preemia aasta publikatsioonide eest
2001, Juha Kallas, Eesti riiklik teaduspreemia tehnikateaduste alalt,2001, (koos Munteri, Preisi ja Trapidoga).
2001, Juha Kallas, Lappeenranna tehnikaülikkooli fondi preemia aasta publikatsioonide eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: keemia ja keskonnakeemia protsessid, matemaatiline modelleerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: anorgaaniliste mitmekomponentsete süsteemide keemia ja rakendused
 
 
Lisainfo

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
5.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.1.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
3.5.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
3.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
5.2.
1998
3.4.
1997
3.4.
1996
3.4.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
3.2.
1995
3.5.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
3.4.
1994
12.12.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0140082s08Chemistry and applications of carbonate-phosphate-based inorganic systems01.01.200831.12.2013Rein KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology802 264,57 EUR
SFSF0142518s03Chemistry and applications of inorganic multicomponent systems01.01.200331.12.2007Rein KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology389 445,63 EUR
SFSF0141755Bs01Studies on combined treatment processes for gaseous, liquid and solid wastes01.01.200131.12.2005Rein MunterTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology251 172,78 EUR
ETFETF9334Abatement of emissions and production of PCC-type filler material on the basis of oil shale combustion wastes01.01.201231.12.2015Mai UibuTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology69 600,00 EUR
MUUG4263 (ETF4263)Complex modelling of the wastewater combined oxidative treatment processes01.01.200031.12.2002Juha KallasTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Chemical Engineering22 369,08 EUR
MUUG5607 (ETF5607)Handling of excess activated sludge - production of activated carbon for wastewater treatment01.01.200331.12.2005Inna KamenevTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Chemical Engineering24 993,16 EUR
ETFETF8207Hydroxyapatite based hybrid materials for catalysts01.01.201031.12.2013Kaia TõnsuaaduTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology31 291,19 EUR
IUTIUT33-19Fundamentals of multicomponent mineral-organic systems: Chemistry, modeling and sustainable processing01.01.201531.12.2020Andres TrikkelTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology540 000,00 EUR
MUULep12103Põlevkivituha osalemine väävlisidumisprotsessis.01.06.201230.06.2012Mai UibuTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials2 590,00 EUR
SFSF0142719s06Intensification of technological processes for the solution of actual environmental problems01.01.200631.12.2011Rein MunterTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology509 599,89 EUR