See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.10.1961
kart.rummel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, Keelte ja kommunikatsiooni keskuse juhataja (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, Lektor (PhD) (1,00)
01.06.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, juhataja (1,00)
01.06.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat, lektor (1,00)
01.01.2012–01.01.2017   
Tallinna Ülikool, Romaani-Germaani Keelte ja Kultuuride Instituut, külalislektor (0,20)
2010–2016   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, dotsent (1,00)
01.11.2007–30.06.2008   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,50)
01.09.2007–31.10.2007   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.05.2006–31.08.2007   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.01.2002–31.12.2009   
Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus, TOEFL, GRE, GMAT, SAT testide ettevalmistuskursused, lektor (0,20)
2001–31.05.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat, lektor (0,50)
2001–2010   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, lektor (1,00)
01.01.2000–31.12.2001   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, külalislektor (0,50)
1997–1999   
Tartu Ülikool, Avatud Ülikool (0,20)
1994–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat, Lektor (1,00)
01.01.1993–31.12.2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Keeltekeskus, inglise keele lektoraadi juhataja, lektor (1,00)
01.01.1993–31.12.1994   
Tallinna Tehnikaülikool, Keeltekeskus, inglise keele lektoraadi juhataja, assistent (1,00)
01.01.1988–31.12.1993   
Tallinna Tehnikaülikool, Võõrkeelte kateeder, assistent (1,00)
01.01.1986–31.12.1988   
Tallinna Tehnikaülikool, Võõrkeelte kateeder, laboratooriumi juhataja, tunnitasuline õppejõud (1,00)
1984–1986   
Tallinna Tehnikaülikool, Võõrkeelte kateeder, vanemlaborant-tunnitasuline õppejõud (1,00)
 
 
Haridustee
2010–2010   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, doctor philosophiae
2005–2005   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, magister artium (teadusmagister)
2004–2010   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, inglise keel ja kirjandus, doktoriõpe
2003–2005   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, inglise keel ja kirjandus, magistriõpe
1979–1984   
Tartu Riiklik Ülikool, Filoloogiateaduskond, romaani-germaani keeled ja kirjandus, inglise keele filoloog, tõlk, õpetaja
1976–1979   
Tallinna Reaalkool
1970–1977   
Nõmme Muusikakool, klaver
1968–1976   
Tallinna 10.Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Birmingham City University, külalisteadur (Dr. Amanda French töörühm)
2015−...   
Euroopa akadeemilise kirjutamise õpetamise assotsiatsioon (EATAW), komitee liige, tegevsekretär
2015−...   
Euroopa Akadeemilise Kirjutamise Assotsiatsiooni EATAW võrgupõhise töögrupi EATAW Forum liige
2014−...   
Tallinna Tehnikaülikool, Personali arendus- ja mobiilsuskeskuse (PAMK) töörühma korraline liige
2010−...   
LiHERG (Language in Higher Education Research Group) akadeemilise keele uurimisrühm, King's College, London, Suurbritannia, välisliige
1999−...   
Briti Nõukogu koostööprojekt noorte õppejõudude koolitamiseks, TTÜ esindaja
1997−...   
ELTECS rahvusvahelise võrgupõhise töögrupi liige
1996−...   
Soome ja Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide keeleõppejõudude töögrupi Communication Skills Workshop (CSW), liige
1996−...   
Science across Europe rahvusvahelise võrgupõhise töögrupi liige
1995−...   
Inglise keele riigieksamit "Year 12" ettevalmistava töögrupi liige
1993−...   
Eesti Inglise Keele Õpetajate Liidu (EATE) liige
2015−2016   
Tallinna Tehnikaülikool, akadeemilise konkursi komisjoni esimees (keeltekeskus)
2014−2014   
Tallinna Ülikool, akadeemilise konkursi ekspert
2014−2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
2014−2015   
Tallinna Tehnikaülikooll, terminoloogiakomisjoni liige
2013−2013   
Sisekaitseakadeemia, akadeemilise konkursi ekspert
2013−2015   
Euroopa akadeemilise kirjutamise õpetamise assotsiatsioon (EATAW); TTÜ keeltekeskuse korraldatud konverentsi EATAW 2015 initsiaator ja korralduskomitee esimees
2013−2015   
Soome ja Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide keeleõppejõudude töögrupp Communication Skills Workshop (CSW), komitee esimees; CSW 27.konverentsi Tartu Conference 2015 korralduskomitee esimees
2011−2013   
Briti Nõukogu, inglise keele õppe konsultant
2004−2008   
Soome ja Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide keeleõppejõudude töögrupp Communication Skills Workshop (CSW), komitee esimees
2003−2009   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eramus programmi juht
1999−2002   
Tallinna Tehnikaülikool, Humanitaarteaduskonna nõukogu liige
1996−2007   
Tallinna Tehnikaülikool, Keeltekeskuse nõukogu liige
1995−1995   
TTÜ inglise keele sisseastumiseksamit koostava töögrupi liige
1995−2000   
BESIG (Business English Special Interest Group) liige
1993−2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Inglise keele lektoraadi juhataja
1993−1996   
TTÜ keeleõppe programmide arendusgrupi juht
1993−1995   
TTÜ keeleõppe konseptsiooni loova töögrupi liige
1991−2014   
Teadus- ja arendusprojektidega seotud organisatsiooniline ja -administratiivne tegevus on toodud 'Teadustegevus' all.
 
 
Loometöö
HUVIPAKKUVAD ERIALAVALDKONNAD:
rakenduslingvistika
teksti analüüs
võrdlev keeleteadus
akadeemiline kirjutamine emakeeles ja võõrkeeles
teadusartiklite publitseerimine
võõrkeelte õpetamise metoodika
akadeemilised oskused
erialane võõrkeel, inglise erialakeel
akadeemiline võõrkeel, akadeemiline inglise keel
tööalane võõrkeel, tööalane inglise keel
kultuuridevaheline suhtlus, kultuuridevahelised erinevused
inglise ärikeel ja ametialane kirjavahetus
rahvusvahelised inglise keele testid (TOEFL, GRE, GMAT)

KONVERENTSIDE JA SEMINARIDE KORRALDAMINE
15.-17.06.2015 Euroopa Akadeemilise Kirjutamise Assotsiatsiooni (European Association for the Teaching of Academic Writing) rahvusvaheline konverents EATAW 2015 Academic Writing in Multiple Scholarly, Socio-Cultural, Instructional and Disciplinary Contexts: Challenges and Perspectives organiseerimine TTÜ-s:
1) 2013 taotluse kirjutamine EATAW komiteele (Bid for Hosting EATAW 2015)
2) 2014 konverentsi põhiteema ja alateemade valik ja sisuline mõtestamine; peaesinejate valimine
3) 2014 kodulehe loomine ja täitmine sisuga (tehniline tugi TTÜ)
4) korraldustegevused (osavõtjate registreerimine, autoritega suhtlemine)
5) osavõtutasu elektroonse ülekande hankimine, makseterminali rakendamine (Katrin Toompuu, Rauno Gordoni ja X toetusel)
6) ettekannete programmi koostamine (280 ettekannet)
5) konverentsi materjalide koostamine
6) konverentsi programmiraamatu koostamine

Sisuline ja tehniline tugi: Alar Rummel
Graafiline ja tehniline tugi: Kristi Rummel
Ettekandeteeside hindamine: rahvusvaheline 16-liikmeline töögrupp sh Kärt Rummel, Hele Saar ja Mare-Anne Laane TTÜ-st.
Programmiraamatu lõppversiooni redigeerimine: Hele Saar, Ivi Kääramees, Ulvi Renser, Katrin Sune, Gyla Pesur, Mare Roes, Kärt Rummel
Konverentsi korraldustegevused 14.-17.06. 2015: TTÜ keeltekeskuse õppejõud ning vabatahtlikud (üliõpilased ja Reaalkooli ning teiste koolide gümnasistid).

KEELEÕPPEGA SEONDUV:

2016 originaalkursus HLI Academic Writing in English TTÜ-s
2016 TTÜ keeleõppe uued ainekavad(töögrupp)
2016 keeleõppe uue kontseptsiooni arendamine (töögrupp), mis oli aluseks TTÜ keelepoliitika kujundamisele
2014- akadeemilise kirjutamise magistri- ja doktoriseminaride algatamine ja organiseerimine TTÜ-s
1996-2016 keeleõppe ainekavad ja programmid TTÜ-s (töögrupp)
keeleõppe kontseptsioon TTÜ-s (töögrupp)
2014 rahvusvaheline ainekava I024 Oral and Written Communication Eesti Infotehnoloogia Kolledžis
2002 Erasmus programmiga liitumise taotlus Eesti Infotehnoloogia Kolledžis
2000 keeleõppe ainekavad ja programmid Eesti Infotehnoloogia Kolledžis

ERIALAVÄLINE LOOMETÖÖ:
Estonia Seltsi Segakoor

.
 
 
Lisainfo
KURSUSED TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS:
HLI0010 Inglise keel
HLI0020 Akadeemiline inglise keel
HLI8750 Inglise teaduskeel
HLI4003 Inglise teaduskeele eelkursus
HlI4231 Ärivõõrkeel 1
HLI4234 Ärivõõrkeel 2
HLI2101 Inglise ärikeel 1
HLI2102 Inglise ärikeel 2
HLI0110 Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (originaalkursus 2017)
Täpsem informatsioon kursuste ja tagasiside kohta on saadaval ÕIS-s.

KURSUSED JA SEMINARID EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽIS:
(kursused loodud 2002.a. ja üle kantud Tallinna Tehnikaülikooli 2017.a.)
I012 Inglise keele grammatika
I023 Inglise keel (IT-alane) (ICY0007)
I379 Inglise ärikeel IT spetsialistidele (ICY0008)
I024 Suuline ja kirjalik suhtlus (ICY0003)

Rahvusvahelised intensiivõppeseminarid:
DITS 2013 Ettekannete koostamine ja pidamine
DITS 2014 Ettekannete koostamine ja pidamine

KURSUSED TEISTES ÜLIKOOLIDES JA ASUTUSTES:
1) 2000-2009 originaalkursused Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuses (TTÜ-s):
TOEFL Preparation Course
TOEFL Intensive Course
TOEFL iBT Preparation Course
GRE/GMAT Preparation Course
Analytic Writing

2) 2011-2014 Originaalkursus Tallinna Ülikoolis (külalisõppejõud): GRA6035 Inglise ärikeel ja ametlik kirjavahetus
3) 2014 originaalkursus Eesti Kunstiakadeemias (külalisõppejõud): Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (magistriõpe)
4) 2006 originaalkursus Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris (intensiivõpe): Teadustekstide kirjutamine
5) 2002 TTÜ majandusteaduskonna õppejõudude inglise keele koolitusprogrammi koostamine ja läbiviimine
6) 1997-1999 Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli sotsioloogia erialakeele õppe programmi koostamine ja läbiviimine
7) 1997-1999 TAK töötajate keeleõppe programmi väljatöötamine ning läbiviimine TTÜ-s.

MOBIILSUS-JA STIPENDIUMIPROGRAMMID
1) EMP/Norra stipendiumiprogramm
2016 Oslo ja Akershus Rakenduskõrgkool, Norra
2) Erasmus õppejõudude mobiilsusprogramm (loengud ja seminarid):
2017 Oulu Ülikool, Keelte ja Kommunikatsiooni Kool
2017 Aalto Ülikool, Keeltekeskus
2012 Kymenlaakso Rakenduskõrgkool, Keeltekeskus
2012 Oulu Ülikool, Keelte ja Kommunikatsiooni Kool
2009 Haaga-Helia Rakenduskõrgkool

ALGATAMISEL PROJEKTID:
2017 Innove AS PRÕM Eesti keele ja kultuuri kursus välisõppuritele (töögrupp, Lilian Vanem)
2017 Inglise keele B2 ja C1 tasemetestide loomine (töögrupp, Hele Saar). Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool,Tallinna Ülikool, Maaülikool ja Tartu Ülikool.
2017 Bimrmingham University, Dr Amanda French

AKADEEMILISE KIRJUTAMISE KONVERENTSID JA SEMINARID:
15.-17.06. 2015 EATAW 2015: peaesinejad Dr Ulla Connor (USA), Dr Terry Myer Zawacki (USA) ja Dr Jim Donohoue (Suurbritannia); 320 osavõtjat rohkem kui 40 välisriigi ülikoolidest, 280 ettekannet
1996 Advanced Writing Conference (British Council Pan-Baltic Project): Dr Ron White, Clare Furneaux (Suurbritannia) 100 osavõtjat

MAGISTRI-JA DOKTORISEMINARID (TTÜ keelte ja kommunikatsiooni keskus; korraldamine)
07.-09.03.2017 Academic Writing Seminar. Dr Eva Braidwood ja Susan McAnsh, Oulu Ülikool.
18.05-19.05.2016 Academic Writing Seminars for Master’s and Doctoral Students. Dr. Amanda French, Birminghami Ülikool.
04.-05.05.2016 Seminars for Master’s and Doctoral Students in Engineering Pscyhology. Dr Pia Lappalainen, Aalto Ülikool.
08.-10.03.2016 Workshops in Academic Writing for Master’s and Doctoral Students, and Academic Staff. Dr Tom Muir ja Dr Kristin Solli, Oslo ja Akershusi Ülikooli Kolledž.
18.06.2015
Seminar 1: Paragraphing and Flow.
Seminar 2: Writing a Literature Review.
Dr. Tom Muir, Oslo ja Akershusi Ülikooli Kolledž.
18.06.2015 An Introductory Seminar to Presentations’ Course. Hele Saar, TTÜ.
17.06.2015 Academic Writing for Publication in English. Dr. Ulla Connor, Indiana Ülikool-Purdue Ülikool, USA.
17.06.2015 Writing in English for Academic Publication. Dr Terry Myers Zawacki, George Masoni Ülikool, USA.
11.06.2015
Seminar 1: Lectures’ Perceptions of Academic Writing.
Seminar 2: Academic Writing and Critical Thinking: Processes and Practices. Dr Amanda French, Birminghami Ülikool.
23.-25.04.2014 Scientific Writing for Engineers. Dr Eva Braidwood ja Susan McAnsh, Oulu Ülikool.

MUU:

TTÜ õppejõudude ja töötajate keelealane konsulteerimine, inglise keelsete teadusartiklite, ametlike dokumentide ja infomaterjalide tõlkimine ja redigeerimine. Üliõpilaste keelealane nõustamine ja kirjalike tekstide redigeerimine.LOOMISEL KURSUSED:
Teadustekstide kirjutamine ja publitseerimine

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; TÄPSUSTUS: teksti lingvistika, teksti analüüs, võrdlev keeleteadus, didaktika, keeleõppeprogrammide koostamine ja testimine, rahvustevaheline suhtlus, akadeemilised oskused, akadeemiline võõrkeel, akadeemiline inglise keel (EAP), akadeemiline kirjutamine võõr- ja emakeeles, erialane võõrkeel, inglise erialakeel (ESP), tööalane võõrkeel, tööalane inglise keel, inglise ärikeel ja ametialane suhtlus, rahvusvahelised inglise keele testid TOEFL, GRE/GMAT , keele ja eriala integreeritud õpe
 
 
Lisainfo
DoRa STIPENDIUMID:
2014 Birminghami Ülikool, Suurbritannia rakenduslingvistika assotsiatsiooni (BAAL) aastakonverents
2013 Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest, Ungari. Euroopa akadeemilise kirjutamise õpetamise assotsiatsiooni 7. rahvusvaheline konverents EATAW2013
2013 Lodzi Ülikool, Poola. Võõrkeeleõppejõudude rahvusvahelise liidu IATEFL 3. konverents. Ettekanne
2012 Manhesteri Ülikool, Suurbritannia
2012 Leedsi Ülikool (Leeds Metropolitan University). Ettekanne

BRITI NÕUKOGU STIPENDIUMID:
2000 Homertoni Kolledž, Cambridge’i Ülikool, Suurbritannia
1996 Rakenduslingivistika Uuringute Keskus (CALS), Reading’i Ülikool, Suurbritannia
1993 UCLES testikeskus, Cambridge’i Ülikool, Suurbritannia
1991 Wales’i Ülikool, Swansea, Suurbritannia
INGLISE KEELE TASEMETUNNISTUS
14.-15.06.2012 sooritasin UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate)
rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge Proficiency Exmination kõrgeimal tasemel (Level C2 native speaker competence). Selline kvalifikatsioon võimaldab mul kandideerida UCLES keeletestide rahvusvaheliseks eksaminaatoriks.
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS
2017- ... Birmingham City University
2016- ... Euroopa Akadeemilise Kirjutamise Assotsiatsiooni (European Association for the Teaching of Academic Writing) Suurbritannias (University of Royal Holloway, London) toimuva konverentsi EATAW 2017 organiseerimiskomitee nõustamine ja ettekandeteeside hindamine
2015- ... EATAW komitee liige Membership Secretary
2014- ... EATAW komitee liige, Co-Chair Conference
2014-2015 EATAW konverentsi EATAW 2015 korraldamine TTÜ-s: konverentsi korraldustaotluse kirjutamine ja esitamine EATAW komiteele, ettekandeteestide hindamine, programmi koostamine, konverenstikogumiku koostamine ja toimetamine, jms tavapärased korraldustoimingud.
2011-2014 Eesti kõrgkoolide võõrkeeleõppejõudude testimiskoolitused, Primus projekt, projekti liige, osavõtt koolitusseminaridest;
2003-2005 Quality Assurance in Language for Specific Purposes QALSPELL, Leonardo da Vinci Baltimaade koostööprojekt; töögrupi liige, projekti koordinaator IT Kolledžis;
2003- 2003 IT Kolledži Socrates/Erasmus Euroopa ülikoolihartaga liitumise taotluse koostamine;
2002-2009 Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus, TOEFL ettevalmistuskursuse, TOEFL intensiivkursuse, GRE/GMAT testide ettevalmistuskursuse ja akadeemilise kirjutamise kursuse väljatöötamine ja läbiviimine;
2001-2003 Language and Content Integrated Teaching, TTÜ ja Soome ülikoolide koostööprojekt (Jyvaskyla); töögrupi liige;
1999-2000 Improving University Teaching, Briti Nõukogu Projekt; töögrupi liige
1998-2000 Pan-Baltic ESPELL, Briti Nõukogu ja Baltimaade kõrgkoolide koostööprojekt; töögrupi liige
1991- 1993 Syllabys Design and Testing, Briti Nõukogu projekt; projektijuht
1993-1995 TTÜ keeleõppekonseptsiooni väljatöötamine; töögrupi liige
1993–1995 TTÜ inglise keele õppeprogrammide ja ainekavade koostamine; töögrupi liige
1992-1994 Upgrading Staff at Tallinn Technical University in ESP, TEMPUS projekt; projekti koordinaator
1995-1999 Baltic Advanced Writing Project, Briti Nõukogu, Reading'i Ülikooli ja Baltimaade kõrgkoolide koostööprojekt; projektijuht
1995-2002 BESIG (Business English Special Interest Group) korralised seminarid Briti Nõukogus; töögrupi liige
Ettekanded, konverentside/seminaride organiseerimine ja läbiviimine:

KONVERENTSIDE JA SEMINARIDE LÄBIVIIMINE. ETTEKANDED


1994
11.-15.04 TEMPUS-projekti metoodikaseminar Upgrading Staff at TTU in ESP Lohusalus.
01.-08.06 Metoodikakursus Bid for Power TTÜ-s.
27.11 ETTEKANNE: Keeleõpetus Tallinna Tehnikaülikoolis. Eesti koolide keeleõpetajate seminaril Mainoris Tallinnas.

1995
20.10 Projektiseminar Advanced Writing TTÜ-s

1996
08.-09.02 Projektiseminar Advanced Writing Vilniuse Ülikoolis
14.02 Metoodikaseminar Process Writing Briti Nõukogus
19.-21.03 Metoodikaseminar Process Writing Inglise Keele Õpetajate Täienduskoolituskeskuses Tallinnas
15.-16.04 Projektiseminar Advanced Writing Läti Ülikoolis
17.-19.06 Advanced Writing I rahvusvahelise keelekonverents TTÜ-s.
ETTEKANNE: Devising Writing Syllabus for Students of Tallinn Technical University.
22.11 Projektiseminar Advanced Writing Vilniuse Ülikoolis.

1997
22.02 ETTEKANNE: Writing and Revising. Briti Nõukogu metoodikaseminar Tallinnas.
20.05 Projektiseminar “Advanced Writing” Läti Ülikoolis (läbiviimine).
12.06 Projektikoosolek “Advanced Writing” Vilniuse Ülikoolis.
13.06 ETTEKANNE: Writing Activities for Practical Classroom Application II rahvusvahelisel keelekonverentsil “Advanced Writing” Vilniuse Ülikoolis.
23.-24.05 Rahvusvaheline keeleseminar “Business English” TTÜ-s.

1998
23.11 Projektikoosolek “Advanced Writing” TTÜ-s.

1999
19.-20.02 Rahvusvaheline keeleseminar “Business Communication and Cross-Cultural Awareness” TTÜ-s.

2000
01.03 ETTEKANNE: Course Design. Devising a Unit. Kutsehariduskoolide keeleõpetajate erialakeele metoodikaseminaril Pärnus (Briti Nõukogu).
19.05 ETTEKANNE: Framework for Exploiting Texts in ESP Settings rahvusvahelisel keelekonverentsil “Teaching Languages at University” Tartu Ülikoolis.
27.-28.10 Rahvusvaheline keelekonverents “Teaching ESP: A Practical Approach” TTÜ-s.
27.10 ETTEKANNE: Teaching Business English: New Trends rahvusvahelisel keelekonverentsil “Teaching ESP: A Practical Approach” TTÜ-s.

2001
04.05 ETTEKANNE Content and Language Integrated Teaching Communication Skills Workshop, Helsingi Ülikooli Keeltekeskuse korraldatud rahvusvahelisel metoodika-seminaril Pärnus, TTÜ korraldaval osavõtul.
09.-12 Erialaõppejõudude inglise keele kursuse läbiviimine. TTÜ personalikoolitus.

2002
03.-06 Teadustöö “Content and Language Integrated Teaching” raames inglise keele tugikursuse loomine ja läbiviimine (majandusvaldkonna õppejõududele erialalaainete lugemiseks inglise keeles). TTÜ personalikoolitus.
08.03 ETTEKANNE: Content and Language Integrated Learning. Results of a Questionnaire Conducted among Students of TTU rahvusvahelisel keeleseminaril “Communicative Cross-Curricular Instruction” TTÜ-s.

2003
17.-18.10 ETTEKANNE: Aspects of Preparing Students for Instruction through English rahvusvahelisel konverentsil “Language Issues in Changing Europe” TTÜ-s.

2004
22.-25.01 ETTEKANNE: QALSPELL: Tertiary Level Proficiency Test in Writing. Test Specifications Leonardo da Vinci projekti seminaril Vilniuse Ülikoolis.
14.-17.04 ETTEKANNE: QALSPELL Writing: Specifications and Tasks Leonrado da Vinci projekti seminaril Riia Tehnikaülikoolis.
05.05 ETTEKANNE: TOEFL ettevalmistuskursus – arvamusi ja tähelepanekuid. Kuidas kirjutada TOEFL esseesid Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskuse infoseminaril TTÜ-s.
14.-15.05 ETTEKANNE: How to Write Reader Friendly Texts: Common Problems in Non-Native Writing rahvusvahelisel 20-ndal CSW (Communication Skills Workshop) seminaril Soomes.
10.-11.12 ETTEKANNE: Developing the Writing Test rahvusvahelisel konverentsil “QALSPELL Project Dissemination” TTÜ-s.
17.12 ETTEKANNE: QALSPELL: Unified Skills-Based Tertiary Level LSP Examinations rahvusvahelisel projektiseminaril Freseniuse Rakenduskõrgkoolis Saksamaal.
20.12 ETTEKANNE: QALSPELL: Unified Skills-Based Tertiary Level LSP Examinations rahvusvahelisel projektiseminaril Lyoni CFE Ülikoolis Prantsusmaal.

2005
08.11 ETTEKANNE: QALSPELL Writing Test: The Outcomes of the Project Leonardo da Vinci keeleõppeprojektide seminaril Tartus.
11.11 ETTEKANNE: QALSPELL Writing Test: Specifications, Trials and Expectations rahvusvahelisel konverentsil “Recycling Good Ideas“ Tallinna Tehnikaülikoolis.
12.11 ETTEKANNE: Reflections on Recent Research: Common Problems in the English Academic Writing of Estonian Writers rahvusvahelisel konverentsil “Recycling Good Ideas“ Tallinna Tehnikaülikoolis.

2006
02.04 ETTEKANNE: A Focus on English Academic Writing: Non-Native Writers’ Perceptions of Quality Texts rahvusvahelisel konverentsil Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.
05.-07.05 Konverentsi korraldamine:
Communication Skills Workshop (CSW) 21. rahvusvaheline konverents “Challenges of Academic Writing” Pühajärve konverentsikeskuses.
Osavõtjaid: 82 Soome ja Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide keeleõppejõudu
Eesti osavõtjate toetaja: Briti Nõukogu
Esinejad: Clare Furnaux (The University of Reading); Dr. Richard Kiely (The University of Bristol); John Harbord, President of the European Association for Teaching of Academic Writing (The Central European University)Communication Skills Workshop rahvusvahelise keelekonverentsi “Challenges of Academic Writing”.ENESETÄIENDAMINE:

2000
17.-21.01 ESPELL metoodikaseminar (Briti Nõukogu), Pärnu. Lektor: Jill Northcott (Suurbritannia).
19.-27.03 Business English in the New Millennium (Briti Nõukogu), Suurbritannia (Homerton College, Cambridge University).
31.03 BESIG metoodikaseminar Business English Publications (Briti Nõukogu). Lektor: Pirkko Airas (Soome).
01.03 Course Design. Devising a Unit (Briti Nõukogu). Erialakeele metoodikaseminari läbiviimine kutsehariduskoolide keeleõpetajatele, Pärnu.
19.-20.05 Teaching Languages at University. Rahvusvaheline keelekonverents, Tartu Ülikool. ETTEKANNE: “Framework for Exploiting Texts in ESP Settings”.
16.-21.06 Pan-Baltic ESPELL metoodikaseminar (Briti Nõukogu) Klaipeda, Leedu. Lektorid: Kevin Beattie (Suurbritannia).
21.-22.08 British Studies Conference. Rahvusvaheline keelekonverents, Tartu Ülikool.
07.09 7th Nordic Conference and Workshop on Autonomous Language Learning. Rahvusvaheline keelekonverents, Helsingi Ülikool. Lektorid: Chris Candlin (Hongkong), David Little (Iirimaa), Rebecca Oxford (USA).
27.-28.10 Teaching ESP: A Practical Approach. Rahvusvaheline keelekonverents TTÜ-s. Konverentsi organiseerimine.
ETTEKANNE: Teaching Business English: New Trends.

2001
04.05 17th Communication Skills Workshop (CSW). Rahvusvaheline inglise keele metoodikaseminar,Pärnu. TTÜ korraldaval osavõtul.
ETTEKANNE: Content and Language Integrated Teaching.
29.08 Visit of the Sherlock Holmes Society. Keeleõppejõudude metoodikaseminar, Tallinna Reakoda. Suurbritannia suursaadik Sarah Squire.
04.09 Oxford University Press Day. Õppekirjanduse seminar (Allecto). Lektor: Neal Hopkins (Suurbritannia).
05.11.- 22.02 Kaugkoolituskursuse loomine WeBCT keskkonnas. Tartu Ülikooli kaugkoolituskursus, WeBCT inglise keele tugimooduli ja kodulehekülje loomine Eesti Infotehnoloogia Kolledžis.

2002
26.02 Content and Language Integrated Teaching. Projektikohtumine Helsingi Ülikoolis.
27.02 Business English Programme. Koostöökohtumine Soome kolleegidega Helsingis (The Swedish School of Economics).
28.02 ESP Programmes. Koostöökohtumine Helsingi Tehnikaülikoolis.
08.-09.03 Communicative Cross-Curricular Instruction. Rahvusvaheline keeleseminar TTÜ-s.
ETTEKANNE: Content and Language Integrated Instruction. Results of a Questionnaire Conducted among Undergraduate and Postgraduate Students of TTU.
03.-05.05 18th Communication Skills Workshop: The Internet and ELT. Rahvusvaheline keeleseminar Lammis, Soome. Lektor: David Eastment (Suurbritannia).
06.05 Business English Programme. Koostöökohtumine Helsingi Rootsi Majanduskooli õppejõud Karen Owreniga, Tallinn.
28.05 Kirjaliku tõlke magistriõpe Tallinna Pedagoogikaülikoolis (tehnika, majanduse ja õiguse valdkondades). Koostööseminar TTÜ-s erialakeele õppejõudude kaasamisest programmi.
30.05 Oxford Advanced Learners’ Dictionary with Genie CD-Rom. Metoodikasemiar TTÜ-s. Lektor: Neal Hopkins (Suurbritannia).
18.-19.06 Quality Assurance in LSP. Leonardo da Vinci rahvusvahelise projekti QALSPELL seminar TTÜ-s.
29.08 Express Publishing Festival 2002: New developments in ELT. Allecto metoodikaseminar Tallinnas.
21.10 TOEFL Testing Centre for CBT. Arvutiseeritud koolituskeskuse asutamise seminar TTÜ-s. Korraldaja: Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus.
29.10 Smart Board: Classroom Applications. Kaasaegsete tehniliste õppevahendite rakendamise koolitusseminar IT Kolledžis.
22.11 Oxford IT Day for Teachers. Metoodikaseminar arvutipõhiste materjalide kasutamisest TTÜ-s.


2003
07.01 Learning Space: New Learning Environment. Metoodikaseminar uute tehniliste vahendite kasutamisest ITK-s.
21.-22.02 QALSPELL Conference. Projektikonverents TTÜ-s (Euroopa Liit ja Briti Nõukogu). Osalejad: Dresden Tehnikaülikool, Vilniuse Ülikool, Kaunase Tehnoloogiaülikool, Ventspilsi Kolledž, Riia Tehnikaülikool, Vilniuse Tehnikaülikool, Sisekaitseakadeemia ning TTÜ . Lektor: Dr Barry O’Sullivan (Suurbritannia).
19.03 TOEFL Test: New Developments. Metoodikaseminar Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuses TTÜ-s.
26.03 Leonardo da Vinci programmi arendusprojektide tulemused Eestis. Projektide partnerinstitutsioonid ja koostöövõimalused. Projektiseminar Tallinnas. Korraldaja: Eesti Leonardo Keskus, Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform.
16.-18.05 19th Communication Skills Workshop (CSW): On Words and Methods. CSW töögrupi rahvusvaheline metoodikaseminar Taipalsaaris, Soomes. Lektorid: Dr B.Kumaravadivelu (USA), Dr Robert Anderson (Suurbritannia).
22.-23.05 Multicultural Persepectives on English Language and Literature. Rahvusvaheline keelekonverents TPÜ-s. Lektorid: Richard Nordquist (USA), Hamish Norbrook (Suurbritannia), Tony Thorne (Suurbritannia).
25.06-01.07 QALSPELL: Test Specifications. Leonardo da Vinci projektiseminar Valklas. Osalejad: partnerinstitutsioonide esindajad. Lektor: Dr. Barry O’Sullivan (Suurbritannia).
26.08 Leonardo da Vinci QALSPELL projekt. Eesti töögrupi koosolek TTÜ-s, IT Kolledži esindaja.
28.08 Leonardo da Vinci QALSPELL projekt. Eesti töögrupi koosolek TTÜ-s, IT Kolledži esindaja.
29.08 Communication Skills Workshop (CSW) töögrupi koosolek Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW Eesti esindaja.
03.09 Leonardo da Vinci QALSPELL projekt. Eesti töögrupi koosolek TTÜ-s, IT Kolledži esindaja.
04.09 Erasmus programmi koordinaatorite töökoosolek Tallinnas, IT Kolledži esindaja.
09.09 Leonardo da Vinci arendusprojektide infoseminar Tallinnas. Korraldaja: Eesti Leonardo Keskus, Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform.
19.09 Communication Skills Workshop (CSW) töögrupi koosolek Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW Eesti esindaja.
17.-18.10 Language Issues in Changing Europe. Rahvusvaheline keelekonverents TTÜ-s. Lektorid: Helsingi Ülikooli ja TTÜ õppejõud. Korraldaja : TTÜ Keelekeskus.
ETTEKANNE: Aspects of Preparing Students for Instruction through English.
30.10 Erasmus programmi koordinaatorite töökoosolek Tallinnas, IT Kolledži esindaja.
31.10 Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise töögrupi koosolek Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW Eesti esindaja.
09.12 Erasmus programmi koordinaatorite töökoosolek Tallinnas, IT Kolledži esindaja.

2004
22.-25.01 Leonardo da Vinci QALSPELL projekti seminar Vilniuse Ülikoolis. Osavõtjad: partnerinstitutsioonide esindajad. Lektor: Dr. Barry O’Sullivan (Suurbritannia).
ETTEKANNE: Tertiary Level Proficiency Test in Writing. Test Specifications. Kirjutamistesti ettevalmistava töögrupi juht.
14.-17.04 Leonardo da Vinci QALSPELL projekti seminar Riia Tehnikaülikoolis. Lektor: G.Cullen (Saksamaa)
ETTEKANNE: On Finalised Writing Specifications and Test Trialling Procedures. Kirjutamistesti ettevalmistava töögrupi juht.
16.04 ELT Today. Rahvusvaheline konverents Riia Tehnikaülikoolis.
23.-24.04 Britain between Europe and America. 5. rahvusvaheline Briti Uuringute konverents Tartu Ülikoolis. Põhiettekandjad: R.Muhls, A. Pulverness, J.A. Stotesbury, J.Gooding (Suurbritannia), J.F. Moe (USA).
05.05 Uut, olulist ja huvitavat. Infoseminar õpetajatele, koolitajatele ja karjäärinõustajatele Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuses TTÜ-s.
14.-15.05 Bridging Theory and Practice. 20th Communication Skills Workshop. Rahvusvaheline konverents Soomes. Korraldaja: CSW Helsingi Ülikooli töögrupp.
ETTEKANNE: How to Write Reader Friendly Texts: Common Problems in Non-Native Writing.
13.-15.06 Leonardo da Vinci QALSPELL projekti seminar Riia Tehnikaülikoolis. Kirjutamistesti ettavalmistava töögrupi juht.
01.-03.10 The Fourth International Canada Day Conference on Canadian Studies ̶ Home and Exile. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikoolis.
21.10 Issues in Language Testing, Jyväskyla Ülikooli ja Tartu Ülikooli kollokvium Tartu Ülikoolis.
10.-11.12 Leonardo da Vinci QALSPELL projekti rahvusvaheline konverents QALSPELL Project Dissemination Tallinna Tehnikaülikoolis.
ETTEKANNE: Developing the Writing Test: Specifications and Sample Tasks.
17.12 QALSPELL projektiseminar Freseniuse Rakenduskõrgkoolis Saksamaal. Publikatsiooni “Handbook of LSP Examinations“ tutvustamine.
ETTEKANNE QALSPELL: Unified Skills-Based Tertiary Level LSP Examinations.
20.12 QALSPELL projektiseminar Lyoni CFE Ülikoolis Prantsusmaal. Publikatsiooni “Handbook of LSP Examinations“ tutvustamine.
ETTEKANNE QALSPELL: Unified Skills-Based Tertiary Level LSP Examinations.


2005
14.-15.01 Using Electronic Text Collections in Language Education. Metoodikaseminar Briti Nõukogus. Lektor: Dr. Chris Tribble (Suurbritannia).
25.-27.04 North America ̶ Tensions and (Re)solutions, 7. rahvusvaheline Ameerika uuringute konverents TÜ-s.
08.11 Leonardo da Vinci keeleõppeprojektide seminar Tartus. ETTEKANNE: QALSPELL Writing Test: The Outcomes of the Project.
11.11 Recycling Good Ideas. Rahvusvaheline konverents Tallinna Tehnikaülikoolis (Keeltekeskus). ETTEKANNE: QALSPELL Writing Test: Specifications, Trials and Expectations.
12.11 Recycling Good Ideas. Rahvusvaheline konverents Tallinna Tehnikaülikoolis (Keeltekeskus). ETTEKANNE: Reflections on Recent Research: Common Problems in the English Academic Writing of Estonian Writers.
16.09; 28.10; 20.12 Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise keeleõppejõudude töögrupi koosolekud Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW töögrupi juht.

2006
31.03-02.04 New Approaches to Teaching English in a Multicultural World. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. ETTEKANNE: A Focus on English Academic Writing. Non-Native Writers’ Perceptions of Quality Texts.
04.04 Natural English. Briti Nõukogu metoodikaseminar Lektor: Paul Zbihlyj, Suurbritannia (Cambridge University Press).
25.01; 17.02; 24.03; 25.04 Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise töögrupi koosolekud Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, töögrupi juht.
28.-29.04 The Sixth International Tartu Conference on British Studies. Redrawing Boundaries. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikoolis.
5.- 7.05 21st Communication Skills Workshop (CSW). Challenges of Academic Writing, rahvusvaheline konverents Pühajärvel (organiseerimine ja osavõtt)
Esinejad: Clare Furnaux (The University of Reading); Dr. Richard Kiely (The University of Bristol); John Harbord, President of the European Association for Teaching of Academic Writing (The Central European University)Communication Skills Workshop rahvusvahelise keelekonverentsi “Challenges of Academic Writing” .

2007
28.03 Back to the Future with Cambridge e-classroom and Courses for Adults. Cambridge University Press koolistusseminar Tallinnas.
02.02; 16.03; 21.05; 18.06 Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise töögrupi seminar- koosolekud Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, töögrupi juht.
28.-29.04 The Sixth International Tartu Conference on British Studies. Redrawing Boundaries. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikoolis.

2008
31.03-02.04 New Approaches to Teaching English in a Multicultural World. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. ETTEKANNE: A Focus on English Academic Writing. Non-Native Writers’ Perceptions of Quality Texts.
04.04 Natural English. Briti Nõukogu metoodikaseminar Lektor: Paul Zbihlyj, Suurbritannia (Cambridge University Press).
25.01
17.02
24.03
25.04
Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise töögrupi koosolekud Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW töögrupi juht.
28.-29.04 The Sixth International Tartu Conference on British Studies. Redrawing Boundaries. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikoolis.

2009
31.03-02.04 New Approaches to Teaching English in a Multicultural World. Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. ETTEKANNE: A Focus on English Academic Writing. Non-Native Writers’ Perceptions of Quality Texts.
04.04 Natural English, metoodikaseminar Briti Nõukogus. Lektor: Paul Zbihlyj, Suurbritannia (Cambridge University Press).
25.01; 17.02; 24.03; 25.04 Communication Skills Workshop (CSW) rahvusvahelise töögrupi koosolekud Helsingi Ülikooli Keelekeskuses, CSW töögrupi juht.
28.-29.04 The Sixth International Tartu Conference on British Studies. Redrawing Boundaries.
Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikoolis.

2011-2017 tegevused esitatud TTÜ Portfolio.

TULEMAS:
8.-9.06 NFEAP 2017: EAP and Positioning. Rahvusvaheline konverents Oslos (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences).

KEELTEOSKUS

inglise keel (kõrgtase)
vene keel, soome keel (kõrgem kesktase)
saksa keel (kesktase)
hispaania keel (algtase)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
4.2.
2015
4.2.
2015
2.3.
2010
1.2.
2009
3.2.
2005
6.7.
2005
4.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
1999
6.2.
1999
3.5.
1997
6.01.2021
29.10.1961
kart.rummel@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, School of Economics and Business Administration, Deans Office , Centre for Language and Communication, Head (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, School of Economics and Business Administration, Deans Office , Lecturer (PhD) (1,00)
01.06.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Head (1,00)
01.06.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Department of English and Nordic Languages, Lecturer (1,00)
01.01.2012–01.01.2017   
Tallinn University, Institute of Germanic-Romance Languages and Cultures, Visiting Lecturer (0,20)
2010–2016   
The Estonian Information Technology College, Assistant Professor (1,00)
01.11.2007–30.06.2008   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.09.2007–31.10.2007   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,15)
01.05.2006–31.08.2007   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,15)
01.01.2002–31.12.2009   
Educational Advising Center for Northern American Universities, Preparatory Courses for TOEFL, GRE, GMAT, SAT tests, Lecturer (0,20)
2001–31.05.2014   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Department of English and Nordic Languages, Lecturer (0,50)
2001–2010   
The Estonian Information Technology College, Lecturer (1,00)
01.01.2000–31.12.2001   
The Estonian Information Technology College, Visiting Lecturer (0,50)
1997–1999   
University of Tartu, Open University (0,20)
1994–2001   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Department of English and Nordic Languages, Lecturer (1,00)
01.01.1993–31.12.2001   
Tallinn University of Technology , Language Centre, Head of English Department, Lecturer (1,00)
01.01.1993–31.12.1994   
Tallinn University of Technology , Head of English Department, Assistant Lecturer (1,00)
01.01.1988–31.12.1993   
Tallinn University of Technology , Department of Foreign Languages, Assitant Lecturer (1,00)
01.01.1986–31.12.1988   
Tallinn University of Technology , Head of Laboratory, Lecturer (1,00)
1984–1986   
Tallinn University of Technology , Department of Foreign Languages, Senior Laboratory Assistant, Lecturer (1,00)
 
 
Education
2010–2010   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, PhD
2005–2005   
University of Tartu, Faculty of Philosophy,
2004–2010   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Doctoral Studies in English Language and Literature
2003–2005   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Master’s Studies in English Language and Literature
1979–1984   
Tartu State University, Department of Philology, Romance and Germanic Languages, English philologist, teacher, interpreter
1976–1979   
Tallinn Secondary Science School
1970–1977   
Nõmme Music School, piano
1968–1976   
Tallinn Secondary School No 10
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Birmingham City University, Research Associate (Dr. Amanda French)
2015−...   
European Association for the Teaching of Academic Writing, member of the Board, Membership Secretary
2015−...   
Euroopa Akadeemilise Kirjutamise Assotsiatsiooni EATAW võrgupõhise töögrupi EATAW Forum liige
2014−...   
Tallinn University of Technology, Centre for Staff Development and Mobility (PAMK) SIG, member
2010−...   
LiHERG (Language in Higher Education Research Group of King's College, London, UK, Affiliate Member
1999−...   
Briti Nõukogu koostööprojekt noorte õppejõudude koolitamiseks, TTÜ esindaja
1997−...   
ELTECS rahvusvahelise võrgupõhise töögrupi liige
1996−...   
Communication Skills Workshop (CSW) SIG based at Helsinki University, Finland, member
1996−...   
Science across Europe rahvusvahelise võrgupõhise töögrupi liige
1995−...   
Inglise keele riigieksamit "Year 12" ettevalmistava töögrupi liige
1993−...   
Eesti Inglise Keele Õpetajate Liidu (EATE) liige
2015−2016   
Tallinn University of Technology, Head of Public Recruitment of Academic Staff Committee (Language Centre)
2014−2014   
Tallinn University, expert for public recruitment of academic staff
2014−2016   
Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Member of Board
2014−2015   
Tallinn University of Technology, Member of Terminology Board
2013−2013   
Estonian Academy of Security Sciences, reviewer/expert for public recruitment of academic staff
2013−2015   
European Association for the Teaching of Academic Writng (EATAW), Initiator and Co-Chair of EATAW 2015 Conference at Tallinn University of Technology, Initiator and Co-Chair
2013−2015   
Communication Skills Workshop (CSW) SIG based at Helsinki University, Head of the Committee; 27th CSW 2015 Tartu Conference, Chair
2011−2013   
British Council, English Language Teaching (ELT) Associate
2004−2008   
Communication Skills Workshop (CSW) SIG based at Helsinki University, Head of Committee
2003−2009   
Estonian Information Technology College, Erasmus Programme Manager
1999−2002   
Tallinn University of Technology, Faculty of Humanities, Board Member
1996−2007   
Tallinn University of Technology, Language Centre, Board Member
1995−1995   
TTÜ inglise keele sisseastumiseksamit koostava töögrupi liige
1995−2000   
BESIG (Business English Special Interest Group) liige
1993−2001   
Tallinn University of Technology, Head of English Department
1993−1996   
TTÜ keeleõppe programmide arendusgrupi juht
1993−1995   
TTÜ keeleõppe konseptsiooni loova töögrupi liige
1991−2014   
Other organisational and administrative activities and duties related with different projects is displayed below.
 
 
Creative work
Applied Linguistics
Written Discourse Analysis
Contrastive Linguistics
Academic Writing L1 and L2
Scientific Writing, Writing for Publication
Methodology of EFL/ESL
Academic Literacies
Foreign Languages for Specific Purposes, English for Specific Purposes (ESP)
Foreign Languages for Specific Purposes, English for Academic Purposes (EAP)
English for Specific Purposes (ESP)
Foreign Languages for Occupational Purposes, English for Professional Purposes (EOP)
Cross-Cultural Communication, Socio-Cultural differences
Business English and Business Correspondence
Standardized English Tests (TOEFL, GRE, GMAT, SAT)
.
 
 
Additional information
COURSES AT TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY:
HLI0010 English
HLI0020 Academic English
HLI8750 English for Science and Research
HLI4003 Preparatory Course for Science and Research
HlI4231 Business Foreign Language 1
HLI4234 Business Foreign Language 2
HLI2101 Business English 1
HLI2102 Business English 2
HLI0110 Academic Writing in English (original course 2017).
More information on the content of the courses and feedback is available in the Study Information System ÕIS.

COURSES AND SEMINARS AT THE ESTONIAN INFORMATION TECHNOLOGY COLLEGE (original courses devised in 2001 and transferred to Tallinn University of Technology in 2017):
I012 English Grammar
I023 English for IT (ICY0007)
I379 Business English for IT Specialists (ICY0008)
I024 Oral and Written Communication (ICY0003)

International Intensive Study Seminars:
DITS 2013 Presentation Skills
DITS 2014 Presentation Skills

COURSES AT OTHER UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS:
1)2000-2009 original courses at the Educational Advising Center for Northern American Universities at Tallinn University of Technology:
TOEFL Preparatory Courses
GRE/GMAT Preparatory Courses
SAT Academic Writing
2) 2011-2014 original course at Tallinn University (Visiting Lecturer): GRA6035 Business English and Correspondence
3) 2014 Original course at the Estonian Academy of Art (Visiting Lecturer): Academic Writing in English (Master's Programme)
4) 2006 original intensive course at Mainor Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences :
Writing for Research and Publication
5) 2000 English for Specific Purposes for the distance students of Sociology at Tartu University
6) 1996 Upgrading Staff in English at TAK (TAK bus drivers and administrative staff)

MOBILITY AND GRANT PROGRAMMES:
1) EEA/Norway Grants Programme:
2016 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences,Norway
2) Erasmus Staff Mobility
2017 Oulu University, Extension School of Languages and Communication
2017 Aalto University, Language Centre
2012 Kymenlaakson University of Applied Sciences
2012 University of Oulu, Extension School of Languages and Communication
2009 Haaga-Helia University of Applied Sciences

PROJECTS UNDER DEVELOPMENT:
2017 Innove AS PRÕM Estonian Language and Culture (project team, Lilian Vanem)
2017 English Proficiency Tests B2 and C1. Partners: Tallinn University of Technology, Tallinn University, Tartu University and University of Life Sciences.
2017 Birmingham University,
COURSES UNDER DEVELOPMENT:
Writing for Research and Publication

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIFICATION: text linguistics, written discourse analysis, comparative linguistics, didactics, syllabus design and testing, cross-cultural studies, academic literacies, academic languages (English for Academic Purposes EAP), L1 and L2 academic writing, language for specific purposes (English for Specific Purposes ESP), professional languages, professional English, Business Communication and Correspondence, standardized English proficiency tests TOEFL, GRE/GMAT, language and content integrated teaching
 
 
Additional information
DoRa PROGRAMME ACTIVITY 8 STIPENDS:
2014 University of Birmingham, UK. BAAL British Association for Applied Linguistics Annual Conference
2013 Central European University, Budapest, Hungary . 7th Conference of European Association for the Teaching of Academic Writing
2013 Lodz University, Poland. IATEFL Research SIG 3 International Conference 'Classroom-Oriented Research: Reconciling Theory and Practice'
2012 University of Manchester

BRITISH COUNCIL GRANTS:
2000 Homerton College, University of Cambridge, UK 1996 project attachment to CALS, University of Reading, attachment to CALS (Centre for Applied Linguistics Studies),UK
1993 University of Cambridge /UCLES Testing Centre, UK
1991 University of Wales, Swansea, UK
CERTIFICATE OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY:
2013 Cambridge ESOL Certificate of Proficiency in English (CPE), Common European Framework of Reference (CEFR) Level C2
RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES:
2017 Birmingham City University
2017 Project for the development of the Test of English Proficiency B2 and C1 (4 Estonian universities)
2016 EATAW 2017 9th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing, Royal Holloway, London, the UK: Organizing Committee Adviser and Reviewer

2014-2015 EATAW 2015 8th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing run by the Language Centre of Tallinn University of Technology: Initiator and Conference Bid Writer; Head of the Organizing Committee at Tallinn University of Technology; Abstract Reviewer; Conference Programme Compiler and Conference Programme Book Chief Editor; Co-Chair Conference.

2015- ... EATAW Board, Co-Chair Conference EATAW 2015, Membership Secretary

2011-2014 Testing Seminars for Foreign Language Teachers of Estonian Higher Educational Institutions, Primus Project; member of the project team of TUT, participation in training
2003-2005 Quality Assurance in Language for Specific Purposes (QALSPELL) Baltic Project, Leonardo da Vinci, Project Co-Ordinator at the Estonian Information Technology College
2002-2007 Devising test preparation programmes for the Educational Advising Centre of Northern American Universities based at TUT
2001-2003 Language and Content Integrated Teaching Project, TUT and Universities of Finland (Jyvaskyla), member
1999-2000 Improving University Teaching Project, British Council, member
1998-2000 Pan-Baltic English for Specific Purposes - Estonia, Latvia and Lithuania (ESPELL) Project, British Council, member
1995-2002 Business English Special Interest Group (BESIG), British Council, member
1995-1999 Baltic Advanced Writing Project, British Council, Project Manager
1993-1995 Development of Teaching Languages Policy at Tallinn University of Technology, team member
1993-1995 Development of EAP Syllabi and Programmes for Tallinn University of Technology, member
1992-1994 Upgrading Staff at Tallinn Technical University in ESP, TEMPUS, Project Co-Ordinator
1991-1993 Syllabys Design and Testing Project, British Council, Project Manager

Publications

Category
Year
Publication
 
4.2.
2015
4.2.
2015
2.3.
2010
1.2.
2009
3.2.
2005
6.7.
2005
4.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
1999
6.2.
1999
3.5.
1997
6.01.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUV194Keeleõppe korraldus ja kvaliteedi kindlustamine erialakeele õppes Eesti, Läti ja Leedu ülikoolides (QASPELL).01.01.200310.12.2004Mari UiboTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat203 517,06 EUR