See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
14.02.1946
372-5137666
6356346
haav46@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2009–31.01.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Rahvusvaheliste Suhete Instituudi dotsent käsunduslepingu alusel (0,30)
01.01.2009–31.12.2014   
TTÜ Rahvusvaheliste Suhete Instituudi dotsent (käsundusleping)
01.01.2007–31.12.2009   
Audentese Rahvusvaheline Ülikool, erakorraline dotsent
01.01.2004–31.12.2008   
Tartu Ülikool, sotsioloogia osakond, erakorraline dotsent
01.01.2003–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, õppekava ekspert ja teadur.
01.01.1999–31.12.2002   
Mainori Majanduskool, sotsiaalteaduste professor, õppetooli juhataja.
01.01.1998–31.12.2000   
Riigikogu Kantselei, nõunik.
01.01.1994–31.12.1994   
Warwicku Ülikooli Ärikool (Coventry, Inglismaa), külalisteadur.
01.01.1994–31.12.1999   
1994-1999 TTÜ ja selle Kõrgem Majanduskool, õppejõud ja teadur.
01.01.1993–31.12.1993   
Kopenhageni Ärikool, külalisteadur.
01.01.1991–31.12.1998   
MTÜ Ettevõtluse Instituut, direktor.
01.01.1990–31.12.1991   
Eesti Ametiühingute Keskliit, teadus- ja arenduskeskuse osakonnajuhataja.
01.01.1989–31.12.1990   
Estonian Business School, juhtivteadur.
01.01.1980–31.12.1989   
Partei Ajaloo Instituut, sotsiaalpoliitika sektor, vanemteadur.
01.01.1968–31.12.1980   
Tartu Ülikool, Sotsioloogia labor, juhataja, teadur, psühholoogia osakond, vanemõpetaja.
 
 
Haridustee
2003–2003   
Oslo Ülikooli suveülikool kõrghariduse juhtimise muutumine Euroopas.
1998–1998   
Kesk-Euroopa Ülikool, Budapestis. Hariduspoliitika seminar.
1994–1994   
Organisatsiooni käitumise ja personalijuhtimise kursused Warwicku Ülikooli Ärikoolis (Inglismaal).
1989–1990   
Rahvusvahelise ärijuhtimise kursused. Estonian Business School.
1979–1979   
Väitekirja kaitsmine teemal: Töörahulolu tüpoloogia. 25. 04. 1979.
1976–1978   
Leningradi Riiklik Ülikool, aspirantuur, psühholoogiateaduste kandidaat, sotsiaalpsühholoogia.
1963–1968   
Tartu Ülikool, ajaloolase, ajaloo, ühiskonna õpetuse ja saksa keele õpetaja diplom, Tartu, 2. 07. 1968.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...   
Avatud Valitsemise partnerlus, Eesti esinduse ekspert, al 2013.
2012−...   
Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Täidesaatva Agentuuri ekspert.
2004−...   
Eesti Sotsiaalteadlaste aastakonverents, 13 november 2004. Hariduse juhtimise sekstsiooni moodustamine ja juhtimine. Ettekanne Ülevaade hariduse juhtimise uurimisest Eestis.
2004−...   
Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, liige al. 2004.
2003−...   
European Journal of Comparative Economics, referent.
2001−...   
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), vaatlejaliige alates 2001.
1999−...   
1999- Oxford University Press mittekoosseisuline retsensent, Oxford Textbook of Management toimetamine.
1996−...   
Haridusfoorum, osaleja alates 1996, toimkonna liige alates 2001, juhatuse liige 2002-2005, 2009-2010.
1989−...   
International Sociological Association (ISA), RC 10 Participation and Self-Management (alates 1989).
Osalus rahvuslikes ja rahvusvahelistes teaduslikes seltsides:
Eesti Sotsioloogide Liit, alates 1990.
Osalus rahvusvahelistes teaduslikes väljaannetes:
Konverentside korraldamine:
ISA konverents Privatiseerimine ja demokratiseerimine 5-7 juunil 1991 Tallinnas, programmkomitee esimees, sessiooni juhataja.
Rahvusvaheline seminar Seaduste regulatiivsest mõjust 3-4 novembril 1998 Tallinnas, korraldava komitee ja toimetiste komitee liige.
Chemnitz Ostforum 23-25 märts 2001 Chemnitzis, Saksamaal, sessiooni juhataja.
Eesti Sotsiaalteadlaste II aastakonverents 23-24 novembril 2001 Tartus, Innovatsiooni ja juhtimise sektsiooni organiseerimine ja juhtimine. V aastakonverents 12-13 november 2004, ettevalmistava komisjoni liige, hariduse juhtimise sessiooni juht.
Eesti Haridusfoorum, korraldava toimkonna liige alates 2001, juhatuse liige alates 2002.
Eesti Haridusfoorum 2002 ja 2003, hariduskorralduse töörühma juht.
Euroopa Õpetajahariduse Assotsiatsiooni kevadülikool, 6-8 mai 2004, Tartu, Sektsiooni juhataja.
Eesti haridusfoorum 2005, eelfoorum kodanikuharidusest, korraldustoimkonna liige, ettekande tegija.
2011−2011   
Eesti Sotsiaalteadlaste aastakonverents 20 aastat taasiseseisvumisest, ajaloolise mälu sessiooni moodustamine ja juhtimine 22. 08. 2011.
2011−2014   
Eesti Sotsioloogia Selts, juhatuse liige alates 23. 08. 2011 - 26. 04. 2014.
2000−2002   
Mainori Majandusinstituut, Sotsiaalteaduste professor, 2000-2002, õppetooli juhataja 2002.
1995−1998   
1995-1998 - International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research toimetuskolleegiumi liige.
1992−2002   
European Group for Organisation Studies.
1991−1998   
MTÜ Ettevõtluse Instituut, direktor, 1991-1998.
 
 
Loometöö
Rahulolu teoreetiline ja empiiriline tüpoloogia, mis näitab seoseid töötajate motivatsiooni, sotsiaalse positsiooni ja käitumise vahel.
Otsustamismudelite tüpoloogia, autoritaarse (vähemuse otsus) ja demokraatliku (enamuse otsus) otsustamismudeli täiendamine partnerluse mudeliga (otsustavad huvigruppide esindajad).
Sotsioloogia põhimõistete süsteem (sotsiaalsed subjektid ja struktuurid, sotsiaalne efektiivsus, võrdsus ja õiglus, konkurentsi või koostöö väärtustamine).
Sotsioloogiline õppekava teooria, mis lähtub inimese, ühiskonna, kultuuri ja looduse vahekorrast ja süvendab nende käsitlusi ainetes. See teooria võimaldab ületada vastuolu õpilaste arendamise ja ainete vahel. .
 
 
Lisainfo
Lähtudes inimese, organisatsiooni, ühiskonna ja kultuuri mõistete integreeritud käsitlustest, olen arendanud töörahulolu, osalusdemokraatia, partnerluse ja identiteedi teooriaid. Olen rakendanud neid teooriaid avaliku ja erasektori organisatsioonide, koolide ja ülikoolide juhtimisstruktuuride ja organisatsiooni kultuuri uurimisel ning organisatsioonilise identiteedi arendamisel. Viimastel aastatel olen keskendunud nende teooriate kasutamisele üldhariduskoolide õppekavas ja sotsiaalainete kavades, samuti rahvusvaheliste suhete õppe- ja ainekavades ning õppetöös.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Kaarel Haav, Briti Nõukogu ja Cambridge Ülikool, grant Inglise kõrghariduse ja Cambridge Ülikooli juhtimise uurimiseks.
1997, Kaarel Haav, ETF grant Ärikoolide juhtimise uurimiseks.
1996, Kaarel Haav, PHARE grant ärisüsteemide ja rahvuslike haridussüsteemide uurimiseks.
1995, Kaarel Haav, Kesk-Euroopa Ülikooli grant "Organisatsioonid ja sotsioloogia üleminekustaadiumis."
1994, Kaarel Haav, PHARE grant Innovatiivsete firmade uurimiseks.
1993, Kaarel Haav, PHARE grant Demokraatliku privatiseerimise uurimiseks.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Efektiivsed organisatsiooni ja otsustamise mudelid. Õpilaste ja üliõpilaste sotsiaalsete ja professionaalsete oskuste ja identiteetide kujundamine.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S282 Võrdlev ja ajalooline pedagoogika; TÄPSUSTUS: Sotsioloogiline õppekava teooria, Eesti koolide õppekavade sotsiaalkriitiline analüüs (1920-2011).
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Hariduse, haridusasutuste ja haridussüsteemide juhtimise võrdlev uurimine.
 
 
Lisainfo
Lähtudes inimese, organisatsiooni, ühiskonna ja kultuuri mõistete integreeritud käsitlustest, olen arendanud töörahulolu, osalusdemokraatia, partnerluse ja identiteedi teooriaid. Olen rakendanud neid teooriaid avaliku ja erasektori organisatsioonide, koolide ja ülikoolide juhtimisstruktuuride ja organisatsiooni kultuuri uurimisel ning organisatsioonilise identiteedi arendamisel. Viimastel aastatel olen keskendunud nende teooriate kasutamisele üldhariduskoolide õppekavas ja sotsiaalainete kavades, samuti rahvusvaheliste suhete õppe- ja ainekavades ning õppetöös.
Ettepanek viia ühiste väärtuste kujundamine Eesti riiklikku Integratsiooniprogrammi 2007-2012.
Ettepanekud Riikliku Õppekava arendamiseks koos Jakob Kübarsepa ja Peeter Müürsepaga, märtsis 2009.
Ettepanekud haridusministrile hinnata haridussüsteemi muutuste (1991-2012) mõju õpetajatele, veebruar 2012.
Psühholoogiakandidaadi kraad sotsiaalpsühholoogias.
Väitekirja teema: Tööliste tüpologiseerimine töörahulolu alusel. Vene keeles.
Juhendaja: Anatoli Sventsitski.
Leningradi Riiklik Ülikool, 1979.
Ettepanekud Eesti Kutsekoja hariduse kutsenõukogule, 15 märts 2013: Lähtuda õpetajate kutsestandardite kavandamisel õpetajate arengu seniste uurimuste üldistustest, arengu astmetest ja tüpoloogiatest (näiteks tüpoloogia õpetaja, õppijate ja õppeaine vahekorra alusel). Võtte arvesse ka õigusloome häid tavasid, organisatsiooniteooriat ja juhtimispraktikat. Standardid tuleb sõnastada täpselt, et vältida suvalisi hinnanguid ja tõlgendusi.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
3.1.
2018
6.6.
2018
5.2.
2014
6.3.
2013
1.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.2.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
3.2.
1998
6.3.
1998
3.4.
1997
3.1.
1996
1.3.
1991
3.4.
1991
2.2.
1990
6.3.
1989
1.2.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
3.3.
1988
6.3.
1988
3.2.
1986
2.2.
1985
2.3.
1978
3.11.2018
14.02.1946
372-5137666
6356346
haav46@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2009–31.01.2015   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Department of International Relations, Visiting Ass. Prof. (0,30)
01.01.2009–31.12.2014   
Tallinn University of Technology, Institute for International Relations, Visiting Ass. prof.
01.01.2007–31.12.2009   
International University Audentes, extraordinary ass. prof.
01.01.2004–31.12.2008   
University of Tartu, department of sociology, extraord. ass. prof.
01.01.2003–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Education, curriculum expert and scholar.
01.01.1999–31.12.2002   
Mainor Business School, Tallinn, Professor of social studies.
01.01.1998–31.12.2000   
Chancellery of the Riigikogu (Parliament of Estonia), Counsellor.
01.01.1994–31.12.1994   
Warwick Business School, Visiting Scholar.
01.01.1994–31.12.1999   
1994–1999, Tallinn Technical University, School of Economics, Lecturer, and Institute of Business Administration, Senior Scholar.
01.01.1993–31.12.1993   
Copenhagen Business School, Visiting Scholar.
01.01.1991–31.12.1998   
Free Enterprise Institute, Tallinn, Director.
01.01.1990–31.12.1991   
Central Union of Estonian Trade Unions, head of department.
01.01.1989–31.12.1990   
Estonian Business School, leading scholar.
01.01.1980–31.12.1989   
Institute of History of Communist Party, Tallinn, Senior Scholar.
01.01.1968–31.12.1980   
University of Tartu, Laboratory of Sociology, Head, Research Fellow, Department of Psychology, Lecturer.
 
 
Education
2003–2003   
Oslo University Summer School on Governance Schifts in European Higher Education.
1998–1998   
Central European University, Budapest. Seminar on education policy.
1994–1994   
Courses on Organizational Behavior and Human Resource Management, Warwick Business School.
1989–1990   
Courses on International Business Administration. Estonian Business School.
1979–1979   
Ph. D. theses onTypology of work satisfaction. Defended on 25. 04. 1979.
1976–1978   
Leningrad State University, post-graduate studies in social psychology. Leningrad.
1963–1968   
University of Tartu, diploma of historian, teacher of history, civics and German. Tartu, July 2, 1968.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
Open Government Partnership, expert at the Estonia's team since 2013.
2012−...   
EC Education, Culture and Audiovisual Executive Agency (EACEA), expert.
2004−...   
The V Annual Conference, on 12-13 November 2004, member of organizing committee, head of the session on educational management.
2004−...   
Estonian Educational Research Association
2003−...   
European Journal of Comparative Economics, referee.
2001−...   
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), observer since 2001.
1999−...   
1999- Oxford University Press, referee, participation in editing of Oxford Textbook of Management.
1996−...   
Estonian Educational Forum, participant since 1996, member of board since 2001, member of governors 2002-2005 and 2009-2010.
1989−...   
International Sociological Association (ISA), RC 10 Participation and Self-Management (since 1989).
Participation in national and international academic associations:
Union of Estonian Sociologists, since 1990.
Participation in international scientific proceedings:
Arrangement of Conferences:
ISA Conference on Privatisation and Demokratisation, 5-7 June 1991 in Tallinn, head of program committee esimees, head of sessiooni.
International Seminar on regulatory impact of laws, 3-4 November 1998 in Tallinn, member of organizing committee and committee of proceedings.
Chemnitz Ostforum, 23-25 March 2001 in Chemnitz, Germany, head of session.
The II Annual Confernce of Estonian Social Scientists, on 23-24 November 2001, in Tartu, organizing and leading the session on Innovation and management.
Estonian Educational Forum, member of board since 2001, member of governors since 2002.
Estonian Educational Forum 2002 and 2003, head of workshop on educational management.
European Association of Teacher Education, Spring University, on 6-8 May 2004, in Tartu, head of session.
Estonian Educational Forum 2005, prelimiminary Forum on Citizenship Education, member of organizing committee, presentation of the key issue.
2011−2011   
Annual Conference of Estonian social scientists. Organization and management of the session on historical memories, 22. 08. 2011.
2011−2014   
Estonian Association of Sociologists, member of board, 23. 08. 2011 - 26. 04. 2014.
2000−2002   
Mainor Business School, Professor of Social Sciences, 2000-2002, head of chair 2002.
1995−1998   
1995-1998 - International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, member of editorial collegium.
1992−2002   
European Group for Organisation Studies.
1991−1998   
NGO Free Enterprise Institute, director, 1991-1998.
 
 
Creative work
Theoretical and empirical typology of work satisfaction that relates workers' motivation, position and behavior.
Typology of models of decision making: autoritarian (thesis), democratic (antithesis) and partnership (synthesis).
System of basic concepts in sociology: social actors and structures, social effectiveness, equality and justice, competitive or compassoinate values.
Sociological curriculum theory that relies on integrated concepts of man, society, culture and nature. Different subjects sophisticate these relations. The theory overcomes the contradiction between development of students and subject knowledge. .
 
 
Additional information
Lähtudes inimese, organisatsiooni, ühiskonna ja kultuuri mõistete integreeritud käsitlustest, olen arendanud töörahulolu, osalusdemokraatia, partnerluse ja identiteedi teooriaid. Olen rakendanud neid teooriaid avaliku ja erasektori organisatsioonide, koolide ja ülikoolide juhtimisstruktuuride ja organisatsiooni kultuuri uurimisel ning organisatsioonilise identiteedi arendamisel. Viimastel aastatel olen keskendunud nende teooriate kasutamisele üldhariduskoolide õppekavas ja sotsiaalainete kavades, samuti rahvusvaheliste suhete õppe- ja ainekavades ning õppetöös.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Kaarel Haav, British Council and Cambridge University, grant for study on English higher education and management of Cambridge University.
1997, Kaarel Haav, ESF grant for research on management of business schools.
1996, Kaarel Haav, PHARE grant for research on business systems and national education systems.
1995, Kaarel Haav, Central European University, grant for research "Organizations and sociology in transition".
1994, Kaarel Haav, PHARE grant for research on innovative firms.
1993, Kaarel Haav, PHARE grant for research on democratic privatization.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: Effective models of organization and decision making. Development of social and professional skills and identities of students at schools and universities.
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S282 Comparative and historical pedagogy ; SPECIFICATION: Sociological curriculum theory, critical analysis of the history of curricula in Estonia.
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
 
 
Additional information
Lähtudes inimese, organisatsiooni, ühiskonna ja kultuuri mõistete integreeritud käsitlustest, olen arendanud töörahulolu, osalusdemokraatia, partnerluse ja identiteedi teooriaid. Olen rakendanud neid teooriaid avaliku ja erasektori organisatsioonide, koolide ja ülikoolide juhtimisstruktuuride ja organisatsiooni kultuuri uurimisel ning organisatsioonilise identiteedi arendamisel. Viimastel aastatel olen keskendunud nende teooriate kasutamisele üldhariduskoolide õppekavas ja sotsiaalainete kavades, samuti rahvusvaheliste suhete õppe- ja ainekavades ning õppetöös.
Proposal for value clarification in the National Integration Program 2007-2012.
Proposals for Curriculum development to Minstry of Education, March, 2009. Co-authors Jakob Kübarsepp and peeter Müürsepp.
Proposals to Minister of Education to evaluate the impact of changes in education system in 1991-2011 on teachers.
Ph. D. in psychology (candidate of psychological sciences) Leningrad State University, 1979.
Proposals to the Estonian Qualifications Authority, March 15, 2013: The design of teacher qualification standards should rely on former studies on teacher development and a typology of this development. The typology stems from relations between teacher, students and study materials. The standards should be defined as precisely as possible, in order to avoid arbitrary interpretations.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
3.1.
2018
6.6.
2018
5.2.
2014
6.3.
2013
1.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
6.6.
2008
3.2.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.2.
2002
3.5.
2002
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.5.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
3.2.
1998
6.3.
1998
3.4.
1997
3.1.
1996
1.3.
1991
3.4.
1991
2.2.
1990
6.3.
1989
1.2.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
3.3.
1988
6.3.
1988
3.2.
1986
2.2.
1985
2.3.
1978
3.11.2018

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUSHTPK05034Osalemine seminaril "Towards Open e-Europe - Challenges for Teacher Education"01.02.200501.04.2005Kaarel HaavTartu Ülikool224,97 EUR
SFSF0182139s02Õpetajate professionaalne areng kiiresti muutuvas ühiskonnas01.01.200231.12.2006Edgar KrullTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut111 589,74 EUR