31.12.1970
523 8337
kadri.koreinik@ut.ee

Career

Institutions and positions
13.01.2020–...   
Ministry of Education and Research, analyst (0,50)
01.01.2020–29.02.2020   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow (0,30)
18.01.2016–15.05.2016   
Helsinki Collegium for Advanced Studies, KONE Foundation Visiting Fellow (1,00)
2014–2019   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior researcher (0,90)
01.01.2013–31.08.2013   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,30)
01.11.2011–31.12.2012   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
01.03.2010–31.03.2010   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist for Sociolinguistic Research (0,40)
2007–2007   
ECOTEC Research & Consulting Ltd., freelance expert (1,00)
2005–2006   
WYG International in consortium with Ecotec Research & Consulting Ltd., country correspondent (1,00)
2002–2002   
Rural Partnership Programme, strategy coordinator (1,00)
1999–2007   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, lector on contract, economic sociology (0,50)
1999–30.04.2019   
Võru Institute, Researcher (0,20)
01.01.1998–31.12.1998   
Radio Free Europe/Radio Liberty, freelance correspondent in Warsaw
1996–1997   
advertizing agency Zavod BBDO, media planner (1,00)
 
 
Education
12.11.2019–14.11.2019   
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Stockholm University
26.09.2019–10.01.2020   
Learning and Teaching in Higher Education
20.11.2018–22.11.2018   
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Stockholm University
18.01.2017–08.03.2017   
Automatic analysis of Estonian textual data, University of Tartu
27.11.2017–01.12.2017   
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Stockholm University
05.11.2016–09.11.2016   
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Stockholm University
01.08.2005–05.08.2005   
Oslo Summer School in Comparative Social Sciences
2001–2002   
Diploma in community development, National University of Ireland, Galway
2000–2011   
PhD studies in University of Tartu
1997–1998   
MA studies in Central European University (Warsaw)
05.07.1992–18.07.1992   
4th IWM Summer School in political science in Cortona (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Centro Incontri e Studi Europei)
1991–1996   
BA studies in the department of sociology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Estonian Mother Tongue Society, member
2018−...   
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), member
2015−...   
Estonian Association of Sociologists, member
2015−2015   
member, scientific committee, The Bridging Language Acquisition and Language Policy symposium, Centre for Languages and Literature, Lund University
2008−2009   
member of the organising commitee of ICML XII
 
 
Additional information
Preliminary reviewer and opponent of a PhD dissertation (" Mediated discourses. Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: comparative case studies from Finno-Ugrian minority contexts" by Outi Tánczos, University of Helsinki, 2018).;
External examiner of a PhD thesis ("The Linguistic Profile of the Russian-speaking population of the Segregative Areas of Estonia: An Intergenerational Comparison" by Elvira Küün), member of the PhD dissertation defense committee, Tallinn University;
May 1997, BBDO Network Research Council Conference, Stresa, Italy;
Two maternity leaves (2002-2004, 2009-2010);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Kadri Koreinik, KONE Foundation Fellowship
2015, Kadri Koreinik, Alfred Kordelin Foundation grant
1999, Kadri Koreinik, Civic Education Project Eastern Scholar Fellowship
1994, Kadri Koreinik, Herman Lane-Lahesalu scholarship, Estonian World Council, Inc.,
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: linguistic representations and language ideologies, other extralinguistic factors in language maintenance and shift, Economy and Society, language sociology, sociolinguistics, discource studies, language ecology, Economy and Society, language policy theorising and research methods
 
 
Additional information
Ad hoc reviewer of papers submitted to Estonian Papers in Applied Linguistics, Keel ja Kirjandus, Ethnicities, Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Language Policy and Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
3.2.
2020
2.5.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
5.2.
2010
2.2.
2008
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.4.
2002
6.7.
2002
4.1.
2000
3.2.
1999
22.01.2020
31.12.1970
523 8337
kadri.koreinik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
13.01.2020–...   
Haridus- ja Teadusministeerium, analüütik (0,50)
01.01.2020–29.02.2020   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, keelesotsioloogia vanemteadur (0,30)
18.01.2016–15.05.2016   
Helsingi ülikooli kolleegium, KONE rahastu külalisteadur (1,00)
2014–2019   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Vanemteadur (0,90)
01.01.2013–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, teadur (0,30)
01.11.2011–31.12.2012   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, teadur (1,00)
01.03.2010–31.03.2010   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, keelesotsioloogiliste uuringute spetsialist (0,40)
2007–2007   
ECOTEC Research & Consulting Ltd., vabakutseline ekspert (1,00)
2005–2006   
WYG International konsortsiumis Ecotec Research & Consulting Ltd., kohalik koordinaator (1,00)
2002–2002   
Kagu-Eesti Partnerluse Programm, strateegiakoordinaator (1,00)
1999–2007   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, koosseisuväline majandussotsioloogia lektor (0,50)
1999–30.04.2019   
Võru Instituut, Teadur (0,20)
01.01.1998–31.12.1998   
Raadio Vaba Euroopa, vabakutseline korrespondent Varssavis
1996–1997   
reklaamiagentuur Zavod BBDO, meediaplaneerija (1,00)
 
 
Haridustee
12.11.2019–14.11.2019   
Erasmus+ õpiränne õppejõududele, Stockholmi ülikool
26.09.2019–10.01.2020   
Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis
20.11.2018–22.11.2018   
Erasmus+ Õpiränne õppejõududele, Stockholmi ülikool
18.01.2017–08.03.2017   
Eestikeelsete tekstiandmete automaatanalüüs, Tartu ülikool
27.11.2017–01.12.2017   
Erasmus+ Õpiränne õppejõududele, Stockholmi ülikool
05.11.2016–09.11.2016   
Erasmus+ Õpiränne õppejõududele, Stockholmi ülikool
01.08.2005–05.08.2005   
Oslo ülikooli võrdleva sotsiaalteaduse suvekool
2001–2002   
diplom kogukonna arenduses, Iiri Riiklik Ülikool, Galway
2000–2011   
doktoriõpe Tartu Ülikoolis
1997–1998   
magistriõpe Kesk-Euroopa Ülikoolis (Varssavi)
05.07.1992–18.07.1992   
4. poliitikateaduse suvekool Cortonas (Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Centro Incontri e Studi Europei)
1991–1996   
bakalaureuseõpe sotsioloogia osakonnas, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Emakeele Selts, liige
2018−...   
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), liige
2015−...   
Eesti Sotsioloogide Liidu liige
2015−2015   
teaduskomitee liige, sümpoosion "Bridging Language Acquisition and Language Policy Symposium", Centre for Languages and Literature, Lundi ülikool
2008−2009   
ICML XII korralduskomitee liige
 
 
Lisainfo
Doktoritöö (Outi Tánczos, " Mediated discourses. Ethnic minority media in linguistic and ethnic identity-building and language revitalization: comparative case studies from Finno-Ugrian minority contexts", Helsingi ülikool, 2018) retsensent ja oponent.;
Doktoritöö (Elvira Küün,"Eesti segregatiivsete piirkondade venekeelse elanikkonna keeleline profiil: põlvkondade võrdlus”, Tallinna ülikool, 2012) oponent, kaitsmiskomisjoni liige.;
1997 mai, BBDO Network Research Council Conference, Stresa, Itaalia;
Vanemapuhkused: 2002-2004, 2009-2010;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Kadri Koreinik, KONE rahastu stipendium
2015, Kadri Koreinik, Alfred Kordelini sihtasutuse Eesti fondi stipendium
1999, Kadri Koreinik, Civic Education Project Eastern Scholar stipendium
1994, Kadri Koreinik, Herman Lane-Lahesalu nimeline stipendium, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: keelelised representatsioonid ja keeleideoloogiad Eestis, teised keelevälised tegurid, mis mõjutavad keelehoidu ja -vahetust, majandussotsioloogia, keelesotsioloogia, sotsiolingvistika, diskursuseuuringud, keeleökoloogia, majandussotsioloogia, keelepoliitika teooria ja uurimise meetodid
 
 
Lisainfo
Retsenseerinud Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu ning ajakirjade Keel ja Kirjandus, Ethnicities, Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Language Policy ja Journal of Multilingual and Multicultural Development kaastöid.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
3.2.
2020
2.5.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
2.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
1.2.
2011
2.3.
2011
3.1.
2011
5.2.
2010
2.2.
2008
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.4.
2002
6.7.
2002
4.1.
2000
3.2.
1999
22.01.2020
  • Found 5 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
IUTIUT20-3Sustainability of Estonian in the Era of Globalisation (SEEG)01.01.201431.12.2019Martin EhalaUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics498 000,00 EUR
EKKMEKKM11-241Study of forms of Estonian and language contacts01.01.201131.12.2013Helle MetslangUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy9 600,00 EUR
RITA2RITA2/016Survey about Estonian language status17.11.201631.05.2017Maarika LukkUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies34 920,00 EUR
MUUMFLEE10011RELDIA - European Language Diversity for All: Reconceptualising, promoting and re-evaluating individual and societal multilingualism01.03.201031.08.2013Helle MetslangUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics217 680,01 EUR
EKKDEKKD3Teen speak in Estonia01.01.201931.12.2021Virve-Anneli VihmanUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics70 000,00 EUR