13.10.1961
5515902
kaiveispak@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2000–31.08.2013   
Sisekaitseakadeemia, Language Center (1,00)
01.01.1997–31.12.2006   
Euroülikool, inglise keele lektor
01.01.1997–31.12.2005   
Jaan Tõnissoni Instituut, inglise keele õpetaja
01.01.1997–31.12.2000   
Kaitseministeerium, välisuhete büroo, spetsialist
01.01.1995–31.12.1997   
Justiitsministeerium, Euroopa Liidu õiguse talitus, peaspetsialist
01.01.1992–31.12.1995   
Välisministeerium, Poliitikaosakond, Lähis-Ida ja Aafrika riigid, 2. sekretär
01.01.1986–31.12.1991   
Ajaloo Instituut, Feodalismisektori juhi abi
 
 
Haridustee
1993–1995   
Jeruusalemma Heebrea Ülikool, heebrea keel ja Lähis-Ida poliitika
1981–1986   
Tartu Ülikool, keeleteaduskond
1980–1981   
Tallinna Ülikool, keeleteaduskond
1969–1980   
Tallinna Inglise Kolledzh
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitused:
2011 - Bratislava, piirivalveametnike keelekoolitusvahendite analüüs
2011 - Psühholoogia aastakonverents, motivatsioon töökohal
2010 - Archimedese projektihindajate koolitus
2009 - Ketryn, Poola Piirivalvekool, veebipõhiste keelematerjalide koostamise koolitus
2009 - Bratislava, Frontex, Schengeni riikide piirivalveametnike keelekoolitaja koolitus
2006 - Tallinna Ülikool, e-õppe-alane konverents, ettekanne "Sotsiaalmeedia osast integratsiooniprotsessis"
2006 - Tallinna Ülikool, kursus "Euroopa keelepoliitika"
2005 - Tallinna Ülikool, kursus "Tekstikorpuse analüüs"
2000 - 2005 Moskva, osalemine ettekannetega igaaastasel juudi kultuuri ja ajaloo konverentsil SEFER
2000 – Kesk – Euroopa Ülikooli suvekool Budapestis (Juudi tsivilisatsioon ja filosoofia)
1998 – Kieli Ülikooli suvekool Kielis, Brüsselis, Bonnis (Rahvusvaheline julgeolek)
1996-1997 Prantsuse Kultuurikeskuse prantsuse keele ja kultuuri kursused
1997 – Soome Prantsuse Kultuurikeskuse kursus Helsingis (Prantsusekeelsetel konverentsidel
osalemine)
1993 – Salzburgi Seminar (Etnosed, rahvad ja rahvuste kujundamine;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Kai Veispak, Siseministri tänukiri eesti keele õpetamise eest välistudengitele ERASMUSE programmi raames
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Ingliskeelse ametikirja koostamine; E-projekt vertikaalne keeleõpe (arendamisel)
 
 
Lisainfo
Magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon, 1986 Tartu Ülikool
2006 - praeguseni eesti keele õpetamine välistudengitele ERASMUSE projekti raames
2007 - praeguseni eesti keele õpetamine välismaalastele Tallinna Ülikooli Suveülikoolis
ATAKi vahendusel inglise keele õpetamine riigiametnikele
ATAKi vahendusel ingliskeelse kirjakursuse läbiviimine Riigikantseleile
Akadeemia akrediteerimismaterjalide tõlkimine eesti keelest inglise keelde (ca 5000 lk)
Finantskolledshi õppematerjalide tõlkimine eesti keelest inglise keelde (ca 2000 lk)
Ohtlike ainete alase kursuse materjalide tõlkimine inglise keelest eesti keelde
Risto Pullati monograafia "Organiseeritud kuritegevusega seotud uimastiäri Läänemere maades : politseiline vaade" tõlkimine inglise keelest eesti keelde
Kogu Akadeemia kõigi tõlkimist vajavate dokumentide tõlkimine inglise keelest eesti keelde, eesti keelest inglise keelde, soome keelest eesti keelde
Frontexi koostatud piirivalvekoolituse tuumõppekava tõlkimine inglise keelest eesti keelde
Frontexi koostatud piirivalvekoerte koolituse õppekava tõlkimine inglise keelest eesti keelde
2008 - praeguseni osalemine Frontexi raames piirivalve ametikeele koolituse õppekava koostamise seminaridel
2009 - praeguseni osalemine Frontexi raames piirivalve ametikeele koolitusel koolitajana
Keeleoskus: eesti keel (emakeel)
inglise keel (kõrgtasemel)
soome keel (kõrgemal kesktasemel)
prantsuse keel (kõrgemal kesktasemel)
vene keel (kesktasemel)
saksa keel (kesktasemel)
rootsi keel (kesktasemel)
heebrea keel (madalamal kesktasemel)
8.10.2018
13.10.1961
5515902
kaiveispak@gmail.com

Career

Institution(s) and position(s)
2000–31.08.2013   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer of English, French and Estonian languages (1,00)
01.01.1997–31.12.2006   
Eurouniversity, lecturer of English
01.01.1997–31.12.2005   
Jaan Tõnisson Institute, English teacher
01.01.1997–31.12.2000   
Ministry of Defence, Foreign Relations Department, specialist
01.01.1995–31.12.1997   
Ministry of Justice, Division of EU Law, chief specialist
01.01.1992–31.12.1995   
Ministry of Foreign Affairs, Political Department, Middle Eastern and Africal countries, 2nd secretary
01.01.1986–31.12.1991   
Institute of History, assistant to the Head of Feudalism Sector
 
 
Education
1993–1995   
Hebrew University of Jerusalem, Hebrew language and Middle Eastern politics
1981–1986   
Tartu University, Department of Linguistics
1980–1981   
Tallinn University
1969–1980   
Tallinn English College
 
 
Additional career information
Continuing education:
2011 Bratislava, analysis of language tools for border guard officials
2011 Annual Conference of Psychology, Motivation on the job
2010 Archimedes training for project evaluators
2009 Bratislava, Frontex, training for language instructors of the border guard officials of Schengen states
2006 Tallinn University, a course on e-learning, presentation:The role of Social Media in Intergration Process"
2006 Tallinn University, a course "European Language Policy"
2005 Tallinn University, a course "Corpus analysis"
2000-2005 Moscow, particiaption with presentations in the annual conference of Jewish Culture and History "Sefer"
2000 CEU Summer School, Budapest (Jewish Civilisation and Philosophy)
1998 - Kiel University Summer School in Kiel, Brussels, Bonn (International Security)
1996-1997 Centre Culturel Français de Tallinn, courses on French language and culture
1997 - Centre Culturel Français d'Helsinki (training of participation in a conference held in French)
1993 - Salzburg Seminar (Ethicities, Nations and Building of Nations);

Qualifications

Honours & awards
2009, Kai Veispak, Letter of commendation granted by the Minister of Interior for successful teaching of Estonian to foreign students in the framework of ERASMUS program
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
8.10.2018
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU7-3.1/11, nr 162Riigihange: Koolitussüsteemi väljatöötamine haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele06.09.201114.03.2012Kadi LuhtSisekaitseakadeemia62 910,00 EUR