11.12.1977
5227128
kaire.maimets@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Teadur (1,00)
2011–2012   
Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus, Kunstiline juht (1,00)
2009–2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool; üldkoordinaator (1,00)
2008–2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Projektijuht (1,00)
2003–2008   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Erakorraline teadur (0,50)
2001–2004   
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (end. Eesti Akadeemiline Raamatukogu), Komplekteerimisosakonna vanembibliograaf (1,00)
1998–1999   
Avatud Eesti Fond, Meedia ja meditsiini programmide assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2003–2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (2009), filosoofiadoktori kraad muusikateaduse alal
2000–2003   
Eesti Muusikaakadeemia (2003), magister artium’i kraad muusikateaduse erialal
1997–2000   
Tartu Ülikool (2000), baccalaureus artium’i kraad semiootika ja kulturoloogia erialal; muusikateadus kõrvalerialana
1996–1997   
Augusta State University (Georgia, USA), viiuli ja muusikateaduse eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Koostöövõrgustiku "Network for the Inclusion of Music in Music Studies" (NIMiMS) laekur
2015−...   
International Association for the Study of Popular Music (IASPM), liige
2007−...   
Ajakirja Journal of Interdisciplinary Music Studies konsultatiivnõukogu liige
2007−...   
Konverentsisarja Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM) nõukogu liige
2000−...   
Organisatsiooni Musical Signification Project lihtliige
2000−...   
Eesti Muusikateaduse Seltsi liige, juhatuse liige 2001-2011, aseesimees 2005-2009
 
 
Lisainfo
Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikooli intensiivseminari "Analysing Popular Music: Theory, Method, and Practice" ("Popmuusika analüüs: teooria, meetod, praktika") korraldamine ja assisteerimine EMTA-s 3.-6.03, 2015. Põhiõppejõud: prof. Philip Tagg.;
Loonud ja läbi viinud järgmised originaalloengukursused: "Pildi, heli ja muusika seosed filmis" (Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003), "Muusika ja heli audiovisuaalses teoses" (Tallinna Pedagoogikaülikool / Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakool, 2004, 2006), "Muusika filmis: sissejuhatus" (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2005, 2013, 2015–...), "Muusika filmis ja filmimuusika ajalugu" (Balti Filmi ja Meediakool, 2014; inglise keeles), "Sissejuhatus muusikasemiootikasse" (Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikool, 2014 ja 2016), "Semiootiline muusikaanalüüs" (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2015–...).;
Retsenseerinud artikleid ajakirjadele Acta Semiotica Estica (ISSN 1406-9563), Music and the Moving Image (ISSN 1940-7610), Sign System Studies (ISSN 1406-4243) ja Res musica (ISSN 1736-8553 / ISSN 2382-8080).;
Sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel märtsist 2010 juulini 2011.;
Sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel jaanuarist 2007 augustini 2008.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Kaire Maimets, Ajakirja "Akadeemia" 2017. a humaniora aastapreemia artikli "Boolerost "Koiduni"" eest.
2009, Kaire Maimets, I preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes 2009. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil osalenud konkursitöö "Vahendades 'Üht(sust)': Arvo Pärdi valmismuusikast filmis" eest
2006, Kaire Maimets, Ajakirja Teater.Muusika.Kino aastapreemia laureaat
2006, Kaire Maimets, Tänukiri konkursilt "Eesti teaduse populariseerimise auhind 2006"
2003, Kaire Maimets, Ajakirja Teater.Muusika.Kino aastapreemia laureaat
2001, Kaire Maimets, Eesti Rahvuskultuurifondi stipendium
2001, Kaire Maimets, Ajakirja Teater.Muusika.Kino aastapreemia laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; TÄPSUSTUS: Kultuurisemiootika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: H320 Musikoloogia ; TÄPSUSTUS: Muusikateadus, muusikaanalüüs, filmimuusikauuringud, popmuusikaanalüüs
 
 
Lisainfo
Osalemine Kesk-Euroopa Suveülikooli kursusel "Crossing the Boundaries: Music as the Expression of Social and Political Ideas in Modern East-Europe (with Extension to the Middle East)", Budapest, 7–18 Jul 2003. Kursusejuht: Judit Frigyesi, Bar Ilan University, Israel.
Invited lectures, keynotes, etc. in last 3 yrs:

2016: "Music in film, and perception". Invited 3-hour lecture at the Baltic Film and Media School course "Reception Psychology", 20.04.2016

2015: "Music and the moving image". Invited presentation at the intensive graduate seminar on contemporary music and visuality, "Sculpting the Sound". Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA), Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), Tallinn, 23.-24.05.2015.

2015: "Mida teeb muusika filmis ja kuidas ta seda teeb?". Avalik loeng Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna kutsel, Pärnu, 23.04.2015.

2014: “Arvo Pärdi muusikast filmides”. Lecture in the series “Word and Music: Seminars on Arvo Pärt’s Creation” celebrating Arvo Pärt as Professor of Liberal Arts at the University of Tartu, appointed for the academic year 2013/14. http://www.uttv.ee/naita?id=19679

2013: "Mida me kuuleme muusikat kuulates?" Eesti Semiootika Seltsi 15. sünnipäeva tähistav konverents "Semiootika Eestis, Eesti semiootikas", 06.12.2013, Tartu.

2013: "Mis kõnetab meid Arvo Pärdi muusikas?". Avalik loeng Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna kutsel, Pärnu.

2013: „(Üles)tähendusi muusikast“. Semiosalong, Viljandi. http://www.mixcloud.com/Semiosalong/3-vlj-kaire-maimets-volt-ulestahendusi-muusikast/
Täienduskoolitus: Tartu Ülikool, "Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" (HTHT.TK.144), juhendajad Mari Karm (PhD), Anu Sarv. Tartu, 18.02–7.05.2013.
Täienduskoolitus: Eesti Muusika- ja Tetariakadeemia, Muusikateraapia algkursus, 2017-2018. Õppeprogrammi juht: Alice Pehk.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.6.
2019
2.4.
2018
3.2.
2018
1.3.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2010
2.3.
2009
1.2.
2008
4.1.
2008
4.2.
2007
4.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
23.09.2019
11.12.1977
5227128
kaire.maimets@gmail.com
Kaire Maimets is a musicologist (PhD, 2009, Estonian Academy of Music and Theatre) with a background in semiotics and cultural studies (BA, 2000, University of Tartu) and film studies (courses on film history and analysis attended at Dept. of Audiovisual Arts, Tallinn Pedagogical University during MA studies at the Estonian Academy of Music). She has presented conference papers, published and lectured on musical multimedia, film and popular music, and on the use of semiotics as a way of unlocking meaning in music. One of her profound research interests has been the use of Arvo Pärt’s pre-existing concert works in film soundtracks, which was also the subject of her 2009 PhD dissertation. Since 2003 Maimets has primarily worked as a research fellow and lecturer at the Dept. of Musicology of the Estonian Academy of Music and Theatre, except during 2011–12 when she helped the Pärt family establish the International Arvo Pärt Centre at Laulasmaa (Estonia).

Career

Institutions and positions
2013–...   
Estonian Academy of Music and Theatre, Researcher (1,00)
2011–2012   
International Arvo Pärt Centre, Artistic director (1,00)
2009–2011   
Estonian Academy of Music and Theatre, Doctoral School of Cultural Sciences and Artistic Research; general coordinator (1,00)
2008–2009   
Estonian Academy of Music and Theatre, Project manager (1,00)
2003–2008   
Estonian Academy of Music and Theatre, Extraordinary Researcher (0,50)
2001–2004   
Academic Library of Tallinn University (former Estonian Academic Library), Senior librarian at the Department of Acquisitions (1,00)
1998–1999   
Open Estonia Foundation, Assistant of media and medicine programmes (0,50)
 
 
Education
2003–2009   
PhD in musicology, Estonian Academy of Music and Theatre, 2009
2000–2003   
MA (magister artium) in musicology, Estonian Academy of Music, 2003
1997–2000   
BA (baccalaureus artium) in semiotics and culturology, University of Tartu, 2000; minor in musicology
1996–1997   
Augusta State University, GA, Department of Music and Fine Arts; double major in violin and musicology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Treasurer of the "Network for the Inclusion of Music in Music Studies" (NIMiMS)
2015−...   
Member of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM)
2007−...   
Member of advisory board of the Journal of Interdisciplinary Music Studies
2007−...   
Member of CIM council
2000−...   
Member of the International Musical Signification Project
2000−...   
Member of the Estonian Musicological Society, Member of the Board 2001-2011, Vice-chairman 2005-2009
 
 
Additional information
Assisting lecturer in the four-day intensive graduate seminar “Analysing Popular Music: Theory, Method, and Practice”, led by Prof. Philip Tagg, organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts at the Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn, 3–6 March 2015. http://ktkdk.edu.ee/event/intensiivseminar-popmuusika-analuus-teooria-meetod-praktika/?lang=en;
Designed and lectured original full-semester courses: "Image, sound and music in film" (Dept. of Audiovisual Arts, Tallinn Pedagogical University, 2003; undergraduates, in Estonian, for non-music students), "Music and sound in audiovisual work of art" (Tallinn University Baltic Film and Media School, 2004, 2006; undergraduates, in Estonian, for non-music students), "Music in film: Introduction" (Estonian Academy of Music and Theatre, 2005, 2013, 2015–...; undergraduates, in Estonian, for music students), "Music in Film and History of Film Music" (Baltic Film and Media School, Tallinn University, 2014; graduates, in English, for non-music students), "Introduction to Music Semiotics" (Institute of Philosophy and Semiotics, University of Tartu, 2014 and 2016; graduates, in Estonian, for non-music students), and "Semiotic Music Analysis" (Estonian Academy of Music and Theatre, 2015–..., for musicology majors).;
Reviewed proposed contributions for journals Acta Semiotica Estica (ISSN 1406-9563), Music and the Moving Image (ISSN 1940-7610), Sign System Studies (ISSN 1406-4243), and Res musica (ISSN 1736-8553 / ISSN 2382-8080).;
On maternity leave from March 2010 to July 2011.;
On maternity leave from January 2007 to August 2008.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Kaire Maimets, Award for the article "From Bolero to "Koit"" as the best humanities article published in the journal "Akadeemia" in 2017.
2009, Kaire Maimets, 1st prize at the Estonian National Competion for Young Researchers, PhD level, category of 'social studies and culture studies' for PhD dissertation "Mediating the 'idea of One': Arvo Pärt's pre-existing music in film"
2006, Kaire Maimets, Laureate of the yearly award of the journal Teater.Muusika.Kino
2006, Kaire Maimets, Acknowledgement letter for participating in the competition for the "Estonian Science Popularization Award"
2003, Kaire Maimets, Laureate of the yearly award of the journal Teater.Muusika.Kino
2001, Kaire Maimets, Scholarship from Estonian National Culture Foundation
2001, Kaire Maimets, Laureate of the yearly award of the journal Teater.Muusika.Kino
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS CLASSIFICATION: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIFICATION: Semiotics of culture
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS CLASSIFICATION: H320 Musicology ; SPECIFICATION: Music analysis, Film music studies, Pop music analysis
 
 
Additional information
Attended the Central European University Summer University, A Program for University Teachers, Advanced Ph.D. Students, Researchers and Professionals in the Social Sciences and Humanities: "Crossing the Boundaries: Music as the Expression of Social and Political Ideas in Modern East-Europe (with Extension to the Middle East)", Budapest, 7–18 Jul 2003. Course director: Judit Frigyesi, Bar Ilan University, Israel.
Invited lectures, keynotes, etc. in last 3 yrs:

2016: "Music in film, and perception". Invited 3-hour lecture at the Baltic Film and Media School course "Reception Psychology", 20.04.2016

2015: "Music and the moving image". Invited presentation at the intensive graduate seminar on contemporary music and visuality, "Sculpting the Sound". Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA), Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), Tallinn, 23.-24.05.2015.

2015: "Mida teeb muusika filmis ja kuidas ta seda teeb?" [How and why does music function in film?] Public lecture invited by the Dept. of Music, Pärnu Central Library.

2014: “Arvo Pärdi muusikast filmides” [Arvo Pärt’s music in films]. Lecture in the series “Word and Music: Seminars on Arvo Pärt’s Creation” celebrating Arvo Pärt as Professor of Liberal Arts at the University of Tartu, appointed for the academic year 2013/14. http://www.uttv.ee/naita?id=19679

2013: "Mida me kuuleme muusikat kuulates?" [What do we hear when listening to music?]. Presentation in celebration of the 15th anniversary of Estonian Semiotics Association: “Semiootika Eestis, Eesti semiootikas“ [Semiotics in Estonia, Estonia in semiotics].

2013: “Mis kõnetab meid Arvo Pärdi muusikas?” [What speaks to us in Arvo Pärt’s music?]. Public lecture invited by the Dept. of Music, Pärnu Central Library.

2013: „(Üles)tähendusi muusikast“ [Music’s meanings]. Student workshop Semiosalong in Viljandi (Estonia). http://www.mixcloud.com/Semiosalong/3-vlj-kaire-maimets-volt-ulestahendusi-muusikast/
One-semester course for improving teaching skills: "Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis" [Learning and teaching at the tertiary level]. Directors: Mari Karm (PhD), Anu Sarv. University of Tartu (Estonia).
Music Therapy Course and Training Program, 2017-2018. Estonian Academy of Music and Theatre, Tallinn. Program director: Alice Pehk.

Publications

Category
Year
Publication
 
6.6.
2019
2.4.
2018
3.2.
2018
1.3.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2010
2.3.
2009
1.2.
2008
4.1.
2008
4.2.
2007
4.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2004
3.3.
2004
1.3.
2003
3.4.
2003
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2001
23.09.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT12-1Muusika performatiivsed aspektid01.01.201331.12.2018Jaan RossEesti Muusika- ja Teatriakadeemia408 000,00 EUR
SFSF0152156s02Uute analüüsimeetodite rakendamine eesti muusikaloo ja muusika uurimisel01.01.200231.12.2006Jaan RossEesti Muusika- ja Teatriakadeemia139 966,51 EUR