9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Silviculture and Forest Ecology, Research Professor (0,50)
01.09.2017–31.08.2019   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Chair of Silviculture and Forest Ecology, Professor (0,50)
01.01.2016–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Research Professor (0,50)
01.09.2010–31.05.2011   
Univerity of Minnesota, Fulbright scholar (1,00)
01.09.2009–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Professor (0,50)
01.09.2009–31.12.2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (0,50)
2005–31.08.2009   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology, Senior Researcher (1,00)
2003–2004   
Forest Research Institute, Estonian Agricultural University, Director (1,00)
1998–2003   
Estonian Agricultural University, Associate Professor (1,00)
1995–1998   
Estonian Agricultural University, Lecturer (1,00)
1993–1995   
Estonian Agricultural University, Assistant (1,00)
1991–1993   
Estonian Forest Research Institute, Junior Researcher (1,00)
1989–1991   
Estonian Forest Research Institute, Engineer (1,00)
 
 
Education
1984–1989   
Estonian Agricultural Academy, MSc, Forestry
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
WOS Journal Forest Science, member of the Editorial Board
2016−...   
Latvian Academy of Sciences, Division of Agriculture and Forestry Sciences, Foreign member
2015−...   
Defence Board of PhD theses in Forestry of the Estonian University of Life Sciences, member
2013−...   
EFINORD Advisory Board member
2010−...   
IUFRO, Deputy co-ordinator 1.01.12; Silviculture and ungulates
2008−...   
Scientific Board of State Forest Management Centre, member
2003−...   
SNS/EFINORD network FORDISMAN coordinator
1999−...   
IUFRO International Board Member
1993−...   
International Association for Vegetation Science
2013−2014   
Chair of the Organizing Committee of the World Conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change"
2009−2017   
The Council of the Estonian University of Life Sciences, member
2009−2017   
Academic Commission at Estonian University of Life Sciences, member
2005−2017   
The Council of the Institute of Forestry and Rural Engineering, member
2003−2005   
Environmental Investment Centre, forestry expert
2003−2004   
Chairman of the scientific board of international conference "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management"
2003−2006   
Journal Metsanduslikud Uurimused/Forestry Studies, member of the Editorial Board
2003−2005   
Estonian Agricultural University, member of council
2003−2004   
Estonian Agriculturl University, member of board
2003−2004   
Forest Research Institute of EAU, member of council
2000−2003   
Estonian Science Foundation expert of 4.3 section
1999−2010   
WOS Journal Forest Ecology and Management, member of the Editorial Board
1997−2006   
Estonian Naturalists' Society, chair of forestry section
1996−2003   
Deputy dean of Faculty of Forestry

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Kalev Jõgiste, National Science Award in agricultural sciences (together with Marek Metslaid and Kajar Köster)
1989, Kalev Jõgiste, The award by Committe of Forest Management and Natur Conservation for graduation thesis (Forest Succession on Väinamere Islets)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
 
 
Additional information
Ph.D. 1998, Estonian Agricultural University;
M.Sc. 1994, Estonian Agricultural University

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998
21.01.2020
9.02.1963
7313133
5056619
kalev.jogiste@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Juhtivteadur (0,50)
01.09.2017–31.08.2019   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Professor (0,50)
01.01.2016–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Juhtivteadur (0,50)
01.09.2010–31.05.2011   
Minnesota Ülikool, Fulbright stipendiaat (1,00)
01.09.2009–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Professor (0,50)
01.09.2009–31.12.2015   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
2005–31.08.2009   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, metsabioloogia osakond, Vanemteadur (1,00)
2003–2004   
Eesti Põllumajandusülikool, Metsanduslik Uurimisinstituut, Direktor (1,00)
1998–2003   
Eesti Põllumajandusülikool, Dotsent (1,00)
1995–1998   
Eesti Põllumajandusülikool, Lektor (1,00)
1993–1995   
Eesti Põllumajandusülikool, Assistent (1,00)
1991–1993   
Eesti Metsainstituut, Nooremteadur (1,00)
1989–1991   
Eesti Metsainstituut, Vaneminsener (1,00)
 
 
Haridustee
1984–1989   
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, metsamajanduse insener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
WOS ajakirja Forest Science toimetuskolleegiumi liige
2016−...   
Läti Teaduste Akadeemia, Põllumajandus- ja metsandusteaduste osakond, välisliige
2015−...   
Eesti Maaülikooli metsandusalaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liiige
2013−...   
EFINORD nõukogu liige
2010−...   
IUFRO, asekoordinaator 1.01.12; Metsakasvatus ja sõralised
2008−...   
Riigimetsa Majandamise Keskuse teadusnõukogu liige
2003−...   
SNS/EFINORD võrgustiku FORDISMAN koordinaator
1999−...   
IUFRO International Board Member
1993−...   
International Association for Vegetation Science
2013−2014   
Ülemaailmse konverentsi "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change" korralduskomitee esimees
2009−2017   
Eesti Maaülikooli nõukogu liige
2009−2017   
Eesti Maaülikooli nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2005−2017   
Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu liige
2003−2005   
Keskkonnainvesteeringute Keskuse metsanduse programmi ekspert
2003−2004   
Rahvusvahelise konverentsi "Natural Disturbances and Ecosystem-Base Forest Management" korralduskomitee esimees
2003−2006   
Ajakirja Metsanduslikud Uurimused/Forestry Studies toimetuskolleegiumi liige
2003−2005   
Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu liige
2003−2004   
Eesti Põllumajandusülikooli valitsuse liige
2003−2004   
Eesti Põllumajandusülikooli Metsandusliku Uurimisinstituudi nõukogu liige
2000−2003   
Teadussuuna 4.3 ekspert ETF-is
1999−2010   
WOS ajakirja Forest Ecology and Management toimetuskolleegiumi liige
1997−2006   
Eesti Looduseuurijate Seltsi metsandussektsiooni esimees
1996−2003   
Metsandusteaduskonna prodekaan

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Kalev Jõgiste, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest (koos Marek Metslaidi ja Kajar Kösteriga)
1989, Kalev Jõgiste, Metsamajanduse ja Looduskaitse Komitee auhind lõputöö "Metsasuktsessioon Väinamere laidudel" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor (metsandus) 1998, Eesti Põllumajandusülikool;
Metsandusmagister (metsakasvatus) 1994, Eesti Põllumajandusülikool

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.2.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
4.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.3.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
1.1.
1998
21.01.2020
  • Found 24 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
2.1.2.8-2/T0119MUMB04Bioregulaatorite kasutamine metsanduses ROTSTOP-i näitel01.09.200431.12.2004Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering1 278,23 EUR
IUTIUT21-4The carbon dynamics in Estonian forests affected by sustainable management01.01.201431.12.2019Veiko UriEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering1 233 000,00 EUR
MUU8-2/T0136MUMB04 (78)KIK-i 2004. aasta metsanduse programmi projekt nr 78, U. Valgu monograafia "Eesti rabad. Ökoloogilis-metsanduslik uurimus"01.11.200431.03.2005Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering15 841,78 EUR
MUU8-2/T5109MIMI05 (7)KIK-i 2005. aasta metsanduse alamprogrammi projekt nr 7, Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.01.200531.12.2005Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering9 586,75 EUR
1.1.7.2.18-2/T6016MIMI06 (10)KIK-i 2006. aasta metsanduse programmi projekt nr 10, Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.01.200631.12.2006Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering14 060,46 EUR
2.1.8-2/T5141MIMI05Koolituse "Metsade majandamise sertifitseerimisauditi kursus" korraldamine ja läbiviimine01.11.200501.12.2005Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering2 876,02 EUR
SFSF0432486s03Impact of natural disturbances and anthropogenic factors to dynamics and diversity of forest ecosystems01.01.200331.12.2007Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering387 528,29 EUR
1.1.8-2/T0130MUMB04Looduslike protsesside imiteeritavus metsamajandusliku tegevuse käigus - boreaalse ja hemiboreaalse metsavööndi suktsessioonitrendide analüüs, arengustsenaariumide võrdlus ja teemakohaste uuringute ülevaade15.11.200415.04.2005Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering3 131,67 EUR
1.1.7.4.1.PM170153MIMBMetsade häiringurežiimi ja taastumisvõime uuringud muutuva kliima tingimustes01.01.201731.12.2017Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering16 941,00 EUR
MUU8-2/T0013MUMB04Metsade uuenemise hindamine ökofüsioloogiliste ja produktsioonibioloogia meetoditega01.02.200430.06.2004Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering38 474,81 EUR
MUU8-2/T0128MUMB04 (25)Metsahariduse ja metsandusliku teadustöö arendamise koostöökoja moodustamine, alamprojekt nr 2, Rahvusvahelise konverentsi "Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management (Loodusliku häiringurežiimi analüüs metsade ökosüsteemse01.08.200430.11.2004Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering7 158,10 EUR
MUU8-2/T0129MUMB04 (25)Metsahariduse ja metsandusliku teadustöö arendamise koostöökoja moodustamine, alamprojekt nr 3, Rahvusvahelise ajakirja "Baltic Forestry" kirjastamine ja trükkimine01.07.200430.11.2004Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering868,88 EUR
ETFETF8496Microsites and other ecological factors influencing natural regeneration in disturbance areas01.01.201031.12.2012Marek MetslaidEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering36 813,44 EUR
SFSF0170014s08The effect of changing climate on forest disturbance regimes in temperate and boreal zone01.01.200831.12.2013Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering523 048,05 EUR
MUU; 1.2.8-2/T9073MIMBNetwork: Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management01.01.200901.03.2019Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering58 161,05 EUR
1.1.7.8-2/T7030MIMIRahvusvaheline metsade häiringurežiimide koostöövõrgustik01.09.200731.12.2007Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering6 231,39 EUR
MUU8-2/T8154MIMI (08-08-8/1090)Rahvusvaheline metsade häiringurežiimide koostöövõrgustik01.10.200831.12.2008Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering10 164,57 EUR
MUU8-2/T12169MIMBWorkshop "Impact of ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems"05.10.201201.01.2013Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Forest Biology2 000,00 EUR
MUU8-2/T9030MIMI (5)Economical and ecological estimation of forest windthrows and fires01.04.200931.03.2010Kajar KösterEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering40 400,02 EUR
MUU8-2/T7029MIMITormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine02.04.200731.03.2008Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering19 076,92 EUR
MUU8-2/T8036MIMI (08-08-8/395)Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine01.04.200831.03.2009Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering22 592,77 EUR
MUU8-2/T0056MUMB04Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine Eesti metsades01.01.200431.12.2004Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering9 267,19 EUR
APSF0170014s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170014s08 raames01.01.201031.12.2011Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering30 054,45 EUR
MUU8-2/T14069MIMB (7874)International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change"01.04.201430.11.2014Kalev JõgisteEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering12 500,00 EUR