17.05.1961
7313777
kalev.sepp@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2003–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Professor (1,00)
2000–2003   
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Dotsent (1,00)
01.01.1996–31.12.2004   
Eesti Põllumajandusülikooli Keskkonnakaitse Instituut, maastikuökoloogia labori juhataja
01.01.1994–31.12.1994   
Kesk-Euroopa Ülikool (CEU), Ungari, assistant
01.01.1993–31.12.1996   
Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut, teadur
01.01.1992–31.12.1992   
Rahvusvaheline Rakenduslik Süsteemanalüüsi Instituut (IIASA), Keskkonnariski ja -poliitika teadur
01.01.1989–31.12.1992   
Tartu Ülikooli geograafiainstituut, teadur
01.01.1984–31.12.1987   
Tartu Riiklik Ülikooli, geograafiaosakond, teadur
01.01.1984–31.12.1987   
Tartu III Keskkool, õpetaja
 
 
Haridustee
1995–1999   
Tartu Ülikool, Londoni Ülikool, doktoriõpe maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal. Filosoofiadoktor (PhD),maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses. Väitekirja teema: THE METHODOLOGY AND APPLICATIONS OF AGRICULTURAL LANDSCAPE MONITORING IN ESTONIA
1992–1992   
Kesk-Euroopa Ülikooli magistrikursused keskkonnateadustes ja -politikas
1991–1993   
Tartu Ülikool, magistriõpe loodusgeograafia ja maastikuökoloogia erialal. Geograafiamagister (1993), väitekirja teema: KURTNA JA KAIU MÕHNASTIKU TAIMEKOOSLUSTE JA TEISTE MAASTIKUKOMPONENTIDE VÕRDLEV ANALÜÜS. Juhendaja: prof. Ülo Mander
1985–1987   
Tartu Riiklik Ülikool, aspirantuur bioloogia-geograafia teaduskonnas
1979–1984   
Tartu Riiklik Ülikool, diplomiõpe bioloogia geograafia teaduskonnas biogeograafia ja geograafia õpetaja eriala. Diplomitöö teemal: GEOGRAAFILISTEST INORMATSIOONI SÜSTEEMIDEST JA NENDE ANDMEHANKEST MAJANDI TASANDIL, juhendaja dots. Ants Raik
1976–1979   
Tallinna X Keskkool (Nõmme Gümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
EV üliõpilaste teadustööde hindamisnõukogu liige
2017−...   
Eesti Maaülikool, akadeemiline komisjon, liige
2016−...   
Eesti Metsahoolekogu (FSC) metsamajandamise standardi töörühma keskkonnakoja liige
2014−...   
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmi Horizon 2020 keskkonnavaldkonna programmikomitee ekspert
2014−...   
Eesti Maaülikooli doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige, keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
2010−...   
EMÜ doktorantide atesteerimiskomisjoni esimees keskkonnateadus ja rakendusbioloogia õppekaval
2009−...   
Ajakirja Oil-shale toimetuskolleegium, liige
2008−...   
Riigimetsa Majandamise Keskus, teadusnõukogu liige
2008−...   
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, teadusnõukogu esimees, Eesti Maaülikool
2006−...   
Põllumajandusministeeriumi, rakendusuuringute ekspertkomisjon, ekspert
2005−...   
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, teadusnõukogu liige
2005−...   
Eesti Maaülikool, nõukogu liige
2005−...   
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnakaitse magistrinõukogu, liige
2003−...   
Rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN), valitud teadusekspert;
1993−...   
Rahvusvaheline Maastikuökoloogia Assotsiatsioon (IALE), liige;
2013−2016   
Eesti Maaülikool, õppekomisjon, liige
2011−2012   
Harold Jefferson Coolidge auhinna žürii esimees
2011−2012   
John C. Phillips medali žürii esimees
2011−2012   
Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) auliikme žürii esimees
2010−2015   
Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Ajalooliste looduslike pühapaikade ekspertkomisjon, liige
2009−2016   
Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu, liige
2009−2016   
TTÜ Majandusteaduskonna nõukogu liige
2009−2012   
Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), asepresident
2009−2015   
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu, liige
2008−2012   
Rahvusvahelise looduskaitseliidu eetika komitee liige
2008−2012   
Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), Juhtkomitee liige
2007−2013   
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse VII raamprogrammi (2007-2013) keskkonna- ja kliimamuutuste valdkonna programmikommitee liige, ekspert
2006−2010   
Eesti Maaülikool, keskkonnakaitse valdkonna juht
2006−2010   
Looduskaitse Bioloogia Selts (SBC), liige
2004−2016   
Rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN), ökosüsteemse kaitsekorralduse teaduskomisjoni aseesimees;
2004−2012   
Rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN),Põhja- ja Kesk-Aasia ning Ida-Euroopa regionaalnõunik
2004−2012   
Eesti Maaülikool, teadus- ja arenduskomisjon, liige
2004−2012   
Maailma Looduskaitse Liit (IUCN), nõukogu liige, al 2004. aastast
2004−2012   
Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), liikmeskonna kommitee liige;
2003−2007   
Eesti Keskkonnaministeerium, teadusnõukogu liige
2003−2010   
Rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN) algatuse "Countdown 2010" ekspertkomisjoni liige
1999−2005   
EPMÜ keskkonnakaitse ja -hoolduse ja maastikuarhitektuuri magistrinõukogu, liige; nõukogu esimees al 2004-2005
1998−2000   
Euroopa Nõukogu, Euroopa maastikukonventsiooni ekspertkomisjoni liige
1996−2004   
Euroopa Looduskaitse Keskus (ECNC), teadusnõukogu liige
1996−2004   
EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, teadusnõukogu, liige
1991−1995   
Eesti Geograafia Selts, asepresident

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Kalev Sepp, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) tänukiri
1997, Kalev Sepp, ORS Award - University College London
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
Tartu Ülikool, 1999

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
3.1.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.5.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.5.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
2.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
1.1.
1999
2.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.3.
1999
3.4.
1998
6.3.
1998
6.3.
1998
3.3.
1997
1.1.
1996
3.4.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
6.7.
1996
1.1.
1993
6.3.
0
14.10.2019
17.05.1961
7313777
kalev.sepp@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2003–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Professor (1,00)
2000–2003   
Estonian University of Life Sciences, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Associate Professor (1,00)
01.01.1996–31.12.2004   
Estonian Agricultural University, Head of the Department of Landscape Ecology at the Institute of Environmental Protection
01.01.1994–31.12.1994   
Central European University, Teaching Assistants for MSc Students
01.01.1993–31.12.1996   
Estonian Institute of Forestry and Nature Conservation, Researcher
01.01.1992–31.12.1992   
International Institute for Applied System Analyses (IIASA), Researcher
01.01.1989–31.12.1992   
University of Tartu, Institute of Geography, Researcher
01.01.1987–31.12.1989   
Soviet Army
01.01.1984–31.12.1987   
University of Tartu, Institute of Geography, Researcher
01.01.1984–31.12.1987   
Tartu Secondary School No 3, Teacher
 
 
Education
1995–1999   
University of Tartu and UCL (1995-1997), PhD studies in landscape ecology and environmental protection
1992–1992   
Central European University, MSc Courses on Environmental Science and Policy
1991–1993   
University of Tartu, MSc studies in geography and landscape ecology
1985–1987   
Tartu State University, Studies of Candisate of Science
1979–1984   
Tartu State University, biogeography
1976–1979   
Secondary School No 10 Tallinn
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of the state evaluation committee of students diseertations
2017−...   
Estonian University of Life Sciences, Academic Committee, a member
2016−...   
Estonian Forest Stewardship Council (FSC), member of standard commision
2014−...   
National expert of the Horizon 2020 Programme Committee on Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
2014−...   
Member of the Defence Board for PhD Studies on Environmental Sciences and Applied Biology at the Estonian University of Life Sciences
2010−...   
Chairman of the Evaluation Committee of PhD studies on environmental science and applied biology curriculum
2009−...   
A member of Editorial Board of the Journal "Oil-shale"
2008−...   
State Forest Management Centre, member of the scientific board
2008−...   
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, Science Council, chairman
2006−...   
Ministry of Agriculture, Expert commission of applied research projects, expert
2005−...   
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, a member of the Science Council
2005−...   
Estonian University of Life Sciences, a member of the Council
2005−...   
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, a member of master defence board in environmental sciences
2003−...   
The World Conservation Union (IUCN), a Scientific expert on biodiversity in agriculture and landscape management
1993−...   
International Association for Landscape Ecology (IALE), a member
2013−2016   
Estonian University of Life Sciences, Committe on Studies, a member
2011−2012   
Jury for the Harold Jefferson Coolidge Award, Chair
2011−2012   
Jury for the John C. Phillips Medal, Chair
2011−2012   
Jury for the IUCN Honorary Membership, Chair
2010−2015   
Estonian Ministry of Culture, National Heritage Board, expert commission of historical sacred places, member
2009−2016   
Scientific Baoard of Botanical Garden of Tallinn
2009−2016   
Member of Council of Faculty of Economics, Tallinn Univ. of Tech.
2009−2012   
The International Union for Conservation of Nature (IUCN), Vice-President
2006−2010   
Head of studies on environmental sciences at the Estonian University of Life Sciences
2004−2016   
International Union for Conservation of Nature (IUCN), Vice-Chair of the Scientific Commission on Ecosystem Management
1998−2000   
The European Council, a member of the Expert Commssion on European Landscape Convention

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
2.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1996
1.1.
1993
14.10.2019