This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
5.04.1967
+372 737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2002–...   
University of Tartu, Professor of Geology and Mineralogy (1,00)
01.06.2003–31.12.2013   
University of Tartu, Head of the Department of Geology, member of the Goverment of the Institute of Ecology and Earth Sciences (1,00)
01.09.2002–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geology*, Professor (1,00)
2001–2002   
Institute of Geography, University of Tartu, post-doctoral fellow (1,00)
1998–2001   
Institute of Geology, University of Tartu, researcher (1,00)
1995–1998   
Institute of Geology, University of Tartu, lecturer (1,00)
1993–1994   
Institute of Geology, University of Tartu, assistant (1,00)
1992–1993   
Institute of Geology, University of Tartu, senior laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
1992 - Diploma in geology (cum laude), University of Tartu;
1994 - MSc. in applied geology, University of Tartu;
2000 - Doctor philosophiae (PhD) (Applied and Quaternary geology), University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the Estonian Academy of Sciences
2013−...   
Member of Editorial Board of journal Oil Shale
2008−...   
member of the Council of the Institute of Ecology and Earth Sciences
2007−...   
Associated Editor of Estonian Journal of Earth Sciences
2004−...   
Nordic Society for Clay Research, Member of the Board
2003−...   
Estonian Geological Society, Member of the Board;
2011−2016   
National student research competition, Member of Committee
2009−2011   
Consulting Editor of Geological Quarterly
2005−2007   
Member of Editioral Board of journal "Baltica"
2005−2006   
Member of Editioral Board of Proceedings of Estonian Acadamy of Sciences. Geology
 
 
Additional information
Teaching in last 5 years (courses and field practices):
2002 - 2008 Geology and mineral resources of Estonia
2015 - … Applications of Geology and Environmental Technology
2008 - … Sedimentology
2008 - … Field-training in Geological Mapping
2008 - … Field Training in Regional and Structural Geology
2008 - … Field-training in Earth Sciences I
… - 2012 Mineralogy
2008 - … Principles of Geological Research
2008 - … Impactgeology
2008 - … Earth and Biosphere Evolution and Global Change
2008 - … Fundamentals of Earth Sciences I
2008 - … Field-training in Geology
2009 - … Geochemistry
2008 - … Mineralogy II
2009 - … Sedimentary Petrology
2008 - … Seminar in Planetary Geology and Astrobiology
2013 - … Introduction to Geology;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Kalle Kirsimäe, Estonian National Science Award 2012 in Geo- and Biosciences (with Ülo Mander)
1992, Kalle Kirsimäe, cum laude diploma in geology, University of Tartu
1992, Kalle Kirsimäe, The Geological Society of Estonia, Young Geologist Award
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P420 Petrology, mineralogy, geochemistry ; SPECIFICATION: Natural Sciences and Engineering, Geosciences (Natural Sciences and Engineering, Geosciences (1) Sedimentology, mineralogy and geochemistry of sedimentary systems; (2) Fluid-rock interaction in sedimentary, diagenetic and hydrothermal processes; (3) Geochemistry and mineralogy of mining/industrial wastes and thir potential application in environmental technology
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.09.2009−31.08.2012    Sten Suuroja  "Neugrund meteorite crater – formation and development" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)
  • 01.04.2013−31.03.2016    Ilze Vircava  "Clay mineral polytype mapping for identifying paleoheat-pulses and hot fluid migration" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)
  • 01.05.2017−30.04.2019    Any Hynninen  "Deciphering biotic and abiotic processes in weathering: influence of microbial interactions" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.02.2020
5.04.1967
+372 737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2002–...   
Tartu Ülikool, geoloogia-mineraloogia professor (1,00)
01.06.2003–31.12.2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi geoloogia osakonna juhataja, instituudi valitsuse liige (1,00)
01.09.2002–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*, geoloogia ja mineraloogia professor (1,00)
2001–2002   
Tartu Ülikooli geograafia instituut, järeldoktor, erakorraline teadur (1,00)
1998–2001   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, teadur (1,00)
1995–1998   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, lektor (1,00)
1993–1994   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, assistent (1,00)
1992–1993   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, 1992, diplom (cum laude) geoloogia erialal;
Tartu Ülikool, 1994, teadusmagister (MSc.) (rakendusgeoloogia);
Tartu Ülikool, 2000, Doctor philosophiae (PhD) (pinnakatte- ja rakendusgeoloogia)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti Teaduste Akadeemia liige
2013−...   
Ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige
2008−...   
Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2007−...   
Ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences kaastoimetaja
2004−...   
Nordic Society for Clay Research - volikogu liige
2003−...   
Eesti Geoloogia Selts, volikogu liige;
2011−2016   
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige
2009−2011   
Ajakirja Geological Quarterly toimetuskolleegiumi liige
2005−2007   
Ajakirja Baltica toimetuskolleegiumi liige
2005−2006   
ajakirja Proceedings of Academy of Sciences. Geology - toimetuskolleegiumi liige.
 
 
Lisainfo
Viimase 5 aasta õppetoo (loengukursused ja välipraktikad):
2002 - 2008 Eesti geoloogilised tingimused ja maavarad
2015 - … Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia rakendused
2008 - … Sedimentoloogia
2008 - … Geoloogilise kaardistamise välipraktikum
2008 - … Regionaal- ja struktuurigeoloogiline välipraktika
2008 - … Maateaduste alused I välipraktikum
… - 2012 Mineraloogia
2008 - … Geoloogilise uurimistöö alused
2008 - … Impaktgeoloogia
2008 - … Maa ja biosfääri areng ja globaalmuutused
2008 - … Maateaduste alused I
2008 - … Geoloogiline komplekspraktikum
2009 - … Geokeemia
2008 - … Mineraloogia II
2009 - … Settekivimite petroloogia
2008 - … Planetoloogia ja astrobioloogia seminar
2013 - … Erialane sissejuhatus geoloogiasse;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Kalle Kirsimäe, Eesti Vabariigi 2012. aasta teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel“ eest, koos Ülo Mander'iga
1992, Kalle Kirsimäe, Diplom geoloogias cum laude, Tartu Ülikool
1992, Kalle Kirsimäe, Eesti Geoloogia Selts, Noorgeoloogi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia ; TÄPSUSTUS: Loodusteadused ja tehnika, Maateadused (1) Settesüsteemide sedimentoloogia, mineraloogia ja geokeemia; (2) Kivim-fluidi reaktsioonid settelistes, diageneetilistes ja hüdrotermaalsetes protsessides; (3) (4) Keskkonnaohtlike kaevandus- ja energiatootmisjääkide jäätmete mineraloogia, geokeemia ja keskkonnatehnoloogiline kasutus

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.09.2009−31.08.2012 Sten Suuroja "Neugrund meteorite crater – formation and development" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond
  • 01.04.2013−31.03.2016 Ilze Vircava "Clay mineral polytype mapping for identifying paleoheat-pulses and hot fluid migration" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond
  • 01.05.2017−30.04.2019 Any Hynninen "Deciphering biotic and abiotic processes in weathering: influence of microbial interactions" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.02.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 43 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MOBJDMOBJD118Deciphering biotic and abiotic processes in weathering: influence of microbial interactions01.05.201730.04.2019Anu HynninenUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences72 010,00 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SLTKT17086TDevelopment of additional analytical capabilities for "Estonian Center of Analytical Chemistry01.01.201731.12.2021Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry996 387,72 EUR
MUULLOOM14135Co-dumping of solid-heat-carrier ash and semi-coke at Viru Keemia Grupp waste depositories01.01.201425.08.2014Kalle KirsimäeUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University51 065,00 EUR
ETFETF9196Tectono-thermal evolution and diagenetic-hydrothermal fluid flow in the Baltic Basin01.01.201231.12.2015Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University28 320,00 EUR
SFSF0180069s08Tectono-thermal development of the Baltic Paleobasin: linking physical and chemical processes01.01.200831.12.2013Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University653 945,96 EUR
IUTIUT20-34The Phanerozoic journey of Baltica: sedimentary, geochemical and biotic signatures of changing environment - PalaeoBaltica01.01.201431.12.2019Tõnu MeidlaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences1 268 400,00 EUR
MUUSLOOM12033TCO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihikatlas01.01.201231.12.2014Kalle KirsimäeUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University54 836,00 EUR
MUUAR12003Reduction of CO2 emission of CFB boiler by enrichment of combustion air with oxygen01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment689 970,00 EUR
1.1.7.2.1SLTOM16251 (12057)Estonian glauconitic sandstone as potential raw material for K-ferilizers I: composition and properties of glaucony01.06.201631.05.2018Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences94 250,00 EUR
1.1.5.2.1.36.SLOOM12036T (3.2.0802.11-0043)Geoinformatic development of biodiversity, soil and earth data systems01.01.201231.12.2014Tõnu OjaUniversity of Tartu431 892,45 EUR
PUT; PUT_OPPUT696Phosphogeneesi sünd Maa hapnikulise atmosfääri tekkimisel: mehhanismid ja ökosüsteemi piirtingimused 01.01.201531.12.2018Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences254 400,00 EUR
ERMOSERMOS100Clay mineral polytype mapping for identifying paleo heat-pulses and hot fluid migration01.04.201331.03.2016Ilze VircavaUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University100 580,00 EUR
PRGPRG447Rise of the Phosphorous: tracing the nutrient dynamics during the oxygenation of the Earth01.01.201931.12.2023Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences325 750,00 EUR
MUUSLOOM12093TSustainable technologies for phosphorus reduction in constructed wetlands: removal processes and long-term perfomance of hydrated oil-shale ash filters01.01.201231.08.2015Kalle KirsimäeUniversity of Tartu221 406,50 EUR
MUUSBGGL05052Restoration of geological nature monuments in Võru and Põlva County01.03.200530.11.2005Kalle KirsimäeUniversity of Tartu4 992,14 EUR
MUULLOOM12153Assessment and prognosis of the hazard and possible development scenarios of self-ignited semi-coke waste heaps at Kohtla-Järve01.09.201220.09.2012Kalle KirsimäeUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University4 900,00 EUR
ETFETF6975DEVELOPMENT OF IMPACT INDUCED HYDROTHERMAL SYSTEMS AT LAST STAGE OF COOLING01.01.200731.12.2010Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)45 096,06 EUR
RITA1SubprojectLLTOM18302 (RITA1/01-60-08)Innovative Gasification, Pyrolysis, and Combustion Technologies for Oil Shale03.09.201802.09.2021Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences50 517,00 EUR
MUULLTOMGL 13C/12C and 18O/16O stable isotope ratio measurements of carbonate rocks 06.05.201905.11.2019Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences5 000,00 EUR
MUULBGGL04053Landuplift influences on ecosystem in Kasari river delta and eastern part of the Matsalu Bay: part II15.06.200431.12.2004Kalle KirsimäeUniversity of Tartu3 515,14 EUR
MUULLOOMKeemiliselt sidustatud fosfaat-keraamika väljatöötamise nõustamine (innovatsiooniosak)01.04.200924.04.2009Kalle KirsimäeUniversity of Tartu3 195,58 EUR
ETFETF8744Environmental conditions and chemical weathering during periods of global change at Archean – Proterozoic -Phanerozoic transitions 01.01.201131.12.2014Peeter SomelarUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University28 800,00 EUR
TAPTAP2-10Keskkonnauuringute Struktuur- ja Mikroanalüüsi tuumiklabor01.01.201031.12.2011Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University762 593,79 EUR
RITA1SubprojectLLTOM19190 (RITA1/02-20-01/02)Climate change mitigation with CCS and CCU technologies01.04.201931.03.2021Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences55 591,77 EUR
SFSF0182533s03STRUCTURE, COMPOSITION AND EVOLUTION OF UPPER CONTINENTAL CRUST01.01.200331.12.2007Kalle KirsimäeUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography264 466,40 EUR