This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
5.04.1967
+372 737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2002–...   
University of Tartu, Professor of Geology and Mineralogy (1,00)
2001–2002   
Institute of Geography, University of Tartu, post-doctoral fellow (1,00)
1998–2001   
Institute of Geology, University of Tartu, researcher (1,00)
1995–1998   
Institute of Geology, University of Tartu, lecturer (1,00)
1993–1994   
Institute of Geology, University of Tartu, assistant (1,00)
1992–1993   
Institute of Geology, University of Tartu, senior laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
1992 - Diploma in geology (cum laude), University of Tartu;
1994 - MSc. in applied geology, University of Tartu;
2000 - Doctor philosophiae (PhD) (Applied and Quaternary geology), University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the Estonian Academy of Sciences
2013−...   
Member of Editorial Board of journal Oil Shale
2007−...   
Associated Editor of Estonian Journal of Earth Sciences
2004−...   
Nordic Society for Clay Research, Member of the Board
2011−2016   
National student research competition, Member of Committee
2009−2011   
Consulting Editor of Geological Quarterly
2008−2021   
member of the Council of the Institute of Ecology and Earth Sciences
2005−2007   
Member of Editioral Board of journal "Baltica"
2005−2006   
Member of Editioral Board of Proceedings of Estonian Acadamy of Sciences. Geology
2003−2018   
Estonian Geological Society, Member of the Board;
 
 
Additional information
Teaching in last 5 years (courses and field practices):
2002 - 2008 Geology and mineral resources of Estonia
2015 - … Applications of Geology and Environmental Technology
2008 - … Sedimentology
2008 - … Field-training in Geological Mapping
2008 - … Field Training in Regional and Structural Geology
2008 - … Field-training in Earth Sciences I
… - 2012 Mineralogy
2008 - … Principles of Geological Research
2008 - … Impactgeology
2008 - … Earth and Biosphere Evolution and Global Change
2008 - … Fundamentals of Earth Sciences I
2008 - … Field-training in Geology
2009 - … Geochemistry
2008 - … Mineralogy II
2009 - … Sedimentary Petrology
2008 - … Seminar in Planetary Geology and Astrobiology
2013 - … Introduction to Geology

Qualifications

 
 
Honours and awards
2012, Kalle Kirsimäe, Estonian National Science Award 2012 in Geo- and Biosciences (with Ülo Mander)
1992, Kalle Kirsimäe, cum laude diploma in geology, University of Tartu
1992, Kalle Kirsimäe, The Geological Society of Estonia, Young Geologist Award
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS RESEARCH FIELD: P420 Petrology, mineralogy, geochemistry ; SPECIFICATION: Natural Sciences and Engineering, Geosciences (Natural Sciences and Engineering, Geosciences (1) Sedimentology, mineralogy and geochemistry of sedimentary systems; (2) Fluid-rock interaction in sedimentary, diagenetic and hydrothermal processes; (3) Geochemistry and mineralogy of mining/industrial wastes and thir potential application in environmental technology
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.09.2009−31.08.2012    Sten Suuroja  "Neugrund meteorite crater – formation and development" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)
  • 01.04.2013−31.03.2016    Ilze Vircava  "Clay mineral polytype mapping for identifying paleoheat-pulses and hot fluid migration" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)
  • 01.05.2017−30.04.2019    Any Hynninen  "Deciphering biotic and abiotic processes in weathering: influence of microbial interactions" (Tartu University, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geology)
  • 01.09.2019−31.08.2020    Kärt Paiste  " High resolution investigation of sulfur isotope variability in co-existing pyrite and organic sulfur: discerning environmental information from organic-rich metasediments" (University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences)

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09.2022
5.04.1967
+372 737 5894
kalle.kirsimae@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2002–...   
Tartu Ülikool, geoloogia-mineraloogia professor (1,00)
2001–2002   
Tartu Ülikooli geograafia instituut, järeldoktor, erakorraline teadur (1,00)
1998–2001   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, teadur (1,00)
1995–1998   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, lektor (1,00)
1993–1994   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, assistent (1,00)
1992–1993   
Tartu Ülikooli geoloogia instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, 1992, diplom (cum laude) geoloogia erialal;
Tartu Ülikool, 1994, teadusmagister (MSc.) (rakendusgeoloogia);
Tartu Ülikool, 2000, Doctor philosophiae (PhD) (pinnakatte- ja rakendusgeoloogia)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti Teaduste Akadeemia liige
2013−...   
Ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige
2007−...   
Ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences kaastoimetaja
2004−...   
Nordic Society for Clay Research - volikogu liige
2011−2016   
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjoni liige
2009−2011   
Ajakirja Geological Quarterly toimetuskolleegiumi liige
2008−2021   
Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2005−2007   
Ajakirja Baltica toimetuskolleegiumi liige
2005−2006   
ajakirja Proceedings of Academy of Sciences. Geology - toimetuskolleegiumi liige.
2003−2018   
Eesti Geoloogia Selts, volikogu liige;
 
 
Lisainfo
Viimase 5 aasta õppetoo (loengukursused ja välipraktikad):
2002 - 2008 Eesti geoloogilised tingimused ja maavarad
2015 - … Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia rakendused
2008 - … Sedimentoloogia
2008 - … Geoloogilise kaardistamise välipraktikum
2008 - … Regionaal- ja struktuurigeoloogiline välipraktika
2008 - … Maateaduste alused I välipraktikum
… - 2012 Mineraloogia
2008 - … Geoloogilise uurimistöö alused
2008 - … Impaktgeoloogia
2008 - … Maa ja biosfääri areng ja globaalmuutused
2008 - … Maateaduste alused I
2008 - … Geoloogiline komplekspraktikum
2009 - … Geokeemia
2008 - … Mineraloogia II
2009 - … Settekivimite petroloogia
2008 - … Planetoloogia ja astrobioloogia seminar
2013 - … Erialane sissejuhatus geoloogiasse

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Kalle Kirsimäe, Eesti Vabariigi 2012. aasta teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel“ eest, koos Ülo Mander'iga
1992, Kalle Kirsimäe, Diplom geoloogias cum laude, Tartu Ülikool
1992, Kalle Kirsimäe, Eesti Geoloogia Selts, Noorgeoloogi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS VALDKOND: P420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia ; TÄPSUSTUS: Loodusteadused ja tehnika, Maateadused (1) Settesüsteemide sedimentoloogia, mineraloogia ja geokeemia; (2) Kivim-fluidi reaktsioonid settelistes, diageneetilistes ja hüdrotermaalsetes protsessides; (3) (4) Keskkonnaohtlike kaevandus- ja energiatootmisjääkide jäätmete mineraloogia, geokeemia ja keskkonnatehnoloogiline kasutus

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.09.2009−31.08.2012 Sten Suuroja "Neugrund meteorite crater – formation and development" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond
  • 01.04.2013−31.03.2016 Ilze Vircava "Clay mineral polytype mapping for identifying paleoheat-pulses and hot fluid migration" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond
  • 01.05.2017−30.04.2019 Any Hynninen "Deciphering biotic and abiotic processes in weathering: influence of microbial interactions" Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, geoloogia osakond
  • 01.09.2019−31.08.2020 Kärt Paiste " High resolution investigation of sulfur isotope variability in co-existing pyrite and organic sulfur: discerning environmental information from organic-rich metasediments" Tartu Ülikool

Publikatsioonid