See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
20.08.1978
+3725516097
karin.hanga@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–2017   
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhataja (1,00)
01.01.2012–31.12.2013   
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, ekspert. Projekt "Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine"
2010–2014   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Lektor (0,25)
01.01.2009–31.12.2011   
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, ekspert. Projekt "Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide osutamine"
2007–2014   
Estonian Chamber of Disabled People, Tegevjuht (1,00)
2005–2006   
Sotsiaalministeerium, peaspetsialist (sotsiaalvaldkond) (1,00)
01.01.2005–31.12.2008   
Tervise Arengu Instituut. Projekti “Puudega inimene tööturule juhtumipõhise rehabiliteerimise abil” ekspert
1999–2005   
Sotsiaalministeerium, peaspetsialist (töövaldkond) (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2018   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, PhD
2004–2006   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, rakendusliku sotsiaaltöö eriala (magistriõpingud)
1996–2000   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste osakond, haldusjuhtimise eriala (bakalaureuseõpingud)
1993–1996   
Pärnu Ühisgümnaasium
 
 
Lisainfo
Ettekanded:

Hanga, K; DiNitto,D; Wilken, J-P; Leppik,L.(2017).
"Initial Assessment of Rehabilitation Needs of Persons with Disabilities: A Qualitative study about person-centeredness." Poster presentation.
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress.
01.-05.May 2017 Buenos Aires.

Hanga, K;Püüa, K; Urbanik, T. (2017).
"Pilot testing ICF-based Documentation Tools in medical, social, and vocational rehabilitation in Estonia – work in progress." Poster presentation.
14 Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation.
24.- 27. May 2017.Glasgow, UK.

Hanga, K; Narusson, D (2015).
"Initial assessment of rehabilitation needs of persons with disabilities in Estonia: Developing an assessment instrument and testing its applicability". Poster presentation.
13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
06.-09.mai 2015, Helsinki.

Hanga, K (2015). Ettekanne "Ülevaade puudeliikidega seotud problemaatikast, rehabilitatsioonivajaduse hindamismetoodikast ning piloteerimise tulemustest"
Sotsiaalministeerium, Töövõime hindamise metoodika koolitus ekspertarstidele
15.jaanuar, 2015, Tallinn

Hanga, K (2015). Ettekanne: "Ülevaade rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerimisest".
Eesti Puuetega Inimeste Fond, Töövõimereformi seminar.
08.jaanuar 2015, Tallinn.

Hanga, K (2014). Presentation: "Social rehabilitation service and recent developments in Estonia"
Baltic Sea Region Conference "Professional Rehabilitation for people with disabilities - where are we heading to?"
20.nov 2014, Jurmala

Hanga, K (2014). Ettekanne:"10 olulist muudatust, mille toob kaasa töövõimereform"
EPIKoja aastakonverents "Töövõimereform- pead tööle" ettekanne ja paneeldiskussioon.
03.detsember 2014, Tallinn

Hanga, K; Narusson, D; Roosimaa, M (2014). Ettekanne: „Puudega inimeste rehabilitatsioonivajaduse esmane hindamine – ülevaade arendusuuringu tulemustest Eestis".
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Narusson, D; Hanga, K; Medar, M; Saia, K (2014). Ettekanne: „Puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine vaimse tervise valdkonnas“.
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Leppik, L; Medar, M; Narusson, D; Saia, K; Hanga, K (2014). Ettekanne: „Kogukonnatoetus vaimse tervise probleemidega inimestele Tallinnas“.
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Hanga, K (2014). Ettekanne: "Rehabilitatsioonivajaduse hindamine".
Seminar Sotsiaalministeeriumis. 05.veebruar 2014. a

Hanga, K (2013). Ettekanne: "Ülevaade rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamisest".
Projekti „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine“ infoseminar.
12.12.2013. a

Hanga, K (2013). Ettekanne: “Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Activities in Estonia” .
Rahvusvahelise teadus- ja arendusprojekti „Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele“ (Community support, RAAK) seminar 06.mai 2013.a. Toimumiskoht: Tallinn.

Hanga, K (2013). Ettekanded:
“Töövõimehindamine ja seostumine riiklike sotsiaalteenustega”.
“Planeeritavad muudatused rehabilitatsiooniteenuse korralduses”.
Seminarid Eesti Puuetega Inimeste Kojas 19. aprill ja 08.mai 2013.
Toimumiskoht: Tallinn

Hanga, K (2012). Ettekanne “Puudega inimene töökeskkonnas” .
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) Eesti koordinatsioonikeskuse korraldatud Töötervishoiupäeval, 26.oktoober 2012.
Toimumiskoht: Tallinn

Hanga, K (2012). Ettekanded:
1. ÜRO konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis,
2. Riiklikud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused puudega inimestele,
3. Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ning planeeritavad arengud.
Puuetega inimestele, nende pereliikmetele ja puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele suunatud regionaalseminarid.
Toimumiskoht: 27. september 2012 – Kuressaare, 28.september 2012 – Kärdla, 18. detsember 2012 – Rapla.

Hanga, K (2011). “Rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerimine”. Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine“ Lõpuseminar 07. detsember 2011.a.
Toimumiskoht: Tallinn.

Hanga, K. (2011). “Eelhindamine rehabilitatsiooniteenuse osutamisel”. Rehabilitatsiooniteenuse alane teabepäev EPIKojas. Toimumiskoht: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinn. 31.mai 2012.a.

Hanga, K. (2012). "Riiklikud sotsiaalteenused – rehabilitatsiooniteenus. Rehabilitatsiooni-teenusega seotud arengud”.
Regionaalseminar Pärnumaa puuetega inimeste ühendustele ja puudega inimestele.
Toimumiskoht: Pärnu Keskraamatukogu, 30.mai 2012.

Hanga, K. (2012). “Töötamist toetavad meetmed puuetega inimeste vaatenurgast”.
Taastusravi Konverents 2012 “Töö ja tervis” 25.mai 2012.a

Hanga, K. (2012). “Situation of disabled people in Estonia – services and benefits”.
Vammaispalvelut nyt ja tulevaisuudessa
Toimumiskoht: Tallinn, 24.mai 2012.a.

Hanga, K. (2012).Ettekanne: “Rehabilitatsioon ja rehabilitatsiooniteenusega seotud arengud”
Teabepäev Tartumaa puuetega inimeste ühendustele ja puudega inimestele.
Toimumiskoht: Tartu Puuetega Inimeste Koda, 10.aprill 2012.a.

Hanga, K. (2012). “Riiklikud sotsiaalteenused puudega inimestele – rehabilitatsiooniteenus”.
Puudetemaatiline regionaalseminar Paides.
Toimumiskoht: Järvamaa Keskraamatukogu 27.veebruar 2012. a.

2011, mai - Rahvusvahelisele meditsiiniõdede päevale pühendatud konverents “Tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus”, ettekanne “Puuetega inimestele suunatud tervishoiu teenuste tõhusus ja kättesaadavus“. 12.05.2011.a. Tallinn.

2011, juuni – Rehabilitatsiooniteenuseosutajate infopäev, ettekanne ja töötoa juhtimine “Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooniplaani koostamine”. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

2011, jaanuar – juuni seminarid kroonilise haigusega patsientide teadlikkuse parandamiseks.
Ettekanded: „Puuetega inimestele suunatud riiklikud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused“, „Puude ja töövõimekaotuse määramise kord ja dokumendid“, „Rehabilitatsiooniteenuse korraldus“ .
Seminarid toimusid Tartus, Raplas, Tallinnas, Paides ja Toilas.

2010 – 2011. EPI Koja regionaalseminarid.
Ettekanded: „Hoolekande korraldus puudega inimeste abistamisel“, „Puue ja puude raskusastme taotlemine“, „Riiklikud sotsiaaltoetused puudega inimestele“. Haapsalu, Paide, Rakvere, Jõhvi.

2008, november – Riigiametnike Foorum. Töötuba „Teenus kui rätsepatöö“, ettekanne „Teenuste kujundamine vastavalt puudega inimese vajadustele“. Tartu.

2007, märts. EQUAL programmi lõpukonverents “Puue pole takistus“, osalemine konverentsi paneeldiskussioonis. 07.03.2007. Tallinn.


Läbiviidud loengukursused ja täiendkoolitused Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis:

2015 sügissemeter:
"Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega". Päeva- ja tsükliõpe.

2013 kevadsemester:
"Puuetega inimeste rehabilitatsioon"

2012 sügissemester:
Rehabilitatsiooni teooriad, meetodid ja korraldus”;
“Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega” (kaaslektor Tiia Tamm).

2012 kevadsemester:
"Puuetega inimeste rehabilitatsioon" (magistriõpe);
"Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ja praktiline arendustegevus" (täiendkoolitus)

2011 sügissemester:
"Rehabilitatsiooni teooriad, meetodid ja korraldus",
"Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ja praktiline arendustegevus" (täiendkoolitus)

Kevadsemester 2009, sügissemester ja kevadsemester 2010:
"Rehabilitatsioon, puuded ja erivajadused" (Tallinn, Kuressaare)Läbiviidud täiendkoolitused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele (läbiviimine Eesti Puuetega Inimeste Kojas):

01.märts – 30. juuni 2013,
“Puude-temaatiline täiendkoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele” Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Loengud: “Puuetega inimeste hoolekande korraldus Eestis”, “Rehabilitatsioon ja rehabilitatsiooniteenus”, “Planeeritavad muudatused seoses töövõimetuskindlustuse reformiga”. Roll: projektijuht ja lektor.

01.veebruar 2011 - 30.juuni 2012
"Täiendkoolitusprogramm sotsiaal- ja haridustöötajatele puuetega inimeste paremaks kaasamiseks ühiskonda". Loengud ja õppekäigud.
01.jaanuar 2009 – 31.mai 2010. „Puuded ja erivajadused – koolitus kohalikele omavalitsustele“ .
01. september - 31. detsember 2009. "Puuded ja erivajadused – koolitus õpetajatele ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.”
01. oktoober 2007 – 30. mai 2008. a. "Puuded ja erivajadused - koolitus õpetajatele ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.“
01. veebruar - 30. juuni 2007. a „Omavalitsuse kaasamine puudepoliitikasse. Koolitus kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele“.Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
2.5.
2014
3.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.3.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
2.5.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
2.5.
2009
6.6.
2008
6.7.
2008
5.10.2021
20.08.1978
+3725516097
karin.hanga@gmail.com

Career

Institutions and positions
2015–2017   
Astangu Vocational Rehabilitation Center, Head of the Rehabilitation Competence Center (1,00)
01.01.2012–31.12.2013   
Astangu Vocational Rehabilitation Center, expert
2010–2014   
Tallinn University, Institute of Social Work, Lecturer (0,25)
01.01.2009–31.12.2011   
Astangu Vocational Rehabilitation Center, expert
2007–2014   
Estonian Chamber of Disabled People, Managing director (1,00)
2005–2006   
Ministry of Social Affairs, chief specialist (1,00)
01.01.2005–31.12.2008   
National Institute for Health Development, expert
1999–2005   
Ministry of Social Affairs, chief specialist (1,00)
 
 
Education
2011–2018   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Phd-studies
2004–2006   
Tallinn University, Institute of Social Work, master's degree
1996–2000   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, bachelor's degree
1993–1996   
Pärnu Ühisgümnaasium
 
 
Additional information
Ettekanded:

Hanga, K; DiNitto,D; Wilken, J-P; Leppik,L.(2017).
"Initial Assessment of Rehabilitation Needs of Persons with Disabilities: A Qualitative study about person-centeredness." Poster presentation.
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress.
01.-05.May 2017 Buenos Aires.

Hanga, K;Püüa, K; Urbanik, T. (2017).
"Pilot testing ICF-based Documentation Tools in medical, social, and vocational rehabilitation in Estonia – work in progress." Poster presentation.
14 Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation.
24.- 27. May 2017.Glasgow, UK.

Hanga, K; Narusson, D (2015).
"Initial assessment of rehabilitation needs of persons with disabilities in Estonia: Developing an assessment instrument and testing its applicability". Poster presentation.
13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
06.-09.mai 2015, Helsinki.

Hanga, K (2015). Ettekanne "Ülevaade puudeliikidega seotud problemaatikast, rehabilitatsioonivajaduse hindamismetoodikast ning piloteerimise tulemustest"
Sotsiaalministeerium, Töövõime hindamise metoodika koolitus ekspertarstidele
15.jaanuar, 2015, Tallinn

Hanga, K (2015). Ettekanne: "Ülevaade rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerimisest".
Eesti Puuetega Inimeste Fond, Töövõimereformi seminar.
08.jaanuar 2015, Tallinn.

Hanga, K (2014). Presentation: "Social rehabilitation service and recent developments in Estonia"
Baltic Sea Region Conference "Professional Rehabilitation for people with disabilities - where are we heading to?"
20.nov 2014, Jurmala

Hanga, K (2014). Ettekanne:"10 olulist muudatust, mille toob kaasa töövõimereform"
EPIKoja aastakonverents "Töövõimereform- pead tööle" ettekanne ja paneeldiskussioon.
03.detsember 2014, Tallinn

Hanga, K; Narusson, D; Roosimaa, M (2014). Ettekanne: „Puudega inimeste rehabilitatsioonivajaduse esmane hindamine – ülevaade arendusuuringu tulemustest Eestis".
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Narusson, D; Hanga, K; Medar, M; Saia, K (2014). Ettekanne: „Puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine vaimse tervise valdkonnas“.
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Leppik, L; Medar, M; Narusson, D; Saia, K; Hanga, K (2014). Ettekanne: „Kogukonnatoetus vaimse tervise probleemidega inimestele Tallinnas“.
Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents, 25.-26.aprill 2014.

Hanga, K (2014). Ettekanne: "Rehabilitatsioonivajaduse hindamine".
Seminar Sotsiaalministeeriumis. 05.veebruar 2014. a

Hanga, K (2013). Ettekanne: "Ülevaade rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamisest".
Projekti „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine“ infoseminar.
12.12.2013. a

Hanga, K (2013). Ettekanne: “Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Activities in Estonia” .
Rahvusvahelise teadus- ja arendusprojekti „Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele“ (Community support, RAAK) seminar 06.mai 2013.a. Toimumiskoht: Tallinn.

Hanga, K (2013). Ettekanded:
“Töövõimehindamine ja seostumine riiklike sotsiaalteenustega”.
“Planeeritavad muudatused rehabilitatsiooniteenuse korralduses”.
Seminarid Eesti Puuetega Inimeste Kojas 19. aprill ja 08.mai 2013.
Toimumiskoht: Tallinn

Hanga, K (2012). Ettekanne “Puudega inimene töökeskkonnas” .
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) Eesti koordinatsioonikeskuse korraldatud Töötervishoiupäeval, 26.oktoober 2012.
Toimumiskoht: Tallinn

Hanga, K (2012). Ettekanded:
1. ÜRO konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis,
2. Riiklikud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused puudega inimestele,
3. Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ning planeeritavad arengud.
Puuetega inimestele, nende pereliikmetele ja puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele suunatud regionaalseminarid.
Toimumiskoht: 27. september 2012 – Kuressaare, 28.september 2012 – Kärdla, 18. detsember 2012 – Rapla.

Hanga, K (2011). “Rehabilitatsioonivajaduse hindamise piloteerimine”. Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine“ Lõpuseminar 07. detsember 2011.a.
Toimumiskoht: Tallinn.

Hanga, K. (2011). “Eelhindamine rehabilitatsiooniteenuse osutamisel”. Rehabilitatsiooniteenuse alane teabepäev EPIKojas. Toimumiskoht: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinn. 31.mai 2012.a.

Hanga, K. (2012). "Riiklikud sotsiaalteenused – rehabilitatsiooniteenus. Rehabilitatsiooni-teenusega seotud arengud”.
Regionaalseminar Pärnumaa puuetega inimeste ühendustele ja puudega inimestele.
Toimumiskoht: Pärnu Keskraamatukogu, 30.mai 2012.

Hanga, K. (2012). “Töötamist toetavad meetmed puuetega inimeste vaatenurgast”.
Taastusravi Konverents 2012 “Töö ja tervis” 25.mai 2012.a

Hanga, K. (2012). “Situation of disabled people in Estonia – services and benefits”.
Vammaispalvelut nyt ja tulevaisuudessa
Toimumiskoht: Tallinn, 24.mai 2012.a.

Hanga, K. (2012).Ettekanne: “Rehabilitatsioon ja rehabilitatsiooniteenusega seotud arengud”
Teabepäev Tartumaa puuetega inimeste ühendustele ja puudega inimestele.
Toimumiskoht: Tartu Puuetega Inimeste Koda, 10.aprill 2012.a.

Hanga, K. (2012). “Riiklikud sotsiaalteenused puudega inimestele – rehabilitatsiooniteenus”.
Puudetemaatiline regionaalseminar Paides.
Toimumiskoht: Järvamaa Keskraamatukogu 27.veebruar 2012. a.

2011, mai - Rahvusvahelisele meditsiiniõdede päevale pühendatud konverents “Tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus”, ettekanne “Puuetega inimestele suunatud tervishoiu teenuste tõhusus ja kättesaadavus“. 12.05.2011.a. Tallinn.

2011, juuni – Rehabilitatsiooniteenuseosutajate infopäev, ettekanne ja töötoa juhtimine “Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooniplaani koostamine”. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

2011, jaanuar – juuni seminarid kroonilise haigusega patsientide teadlikkuse parandamiseks.
Ettekanded: „Puuetega inimestele suunatud riiklikud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused“, „Puude ja töövõimekaotuse määramise kord ja dokumendid“, „Rehabilitatsiooniteenuse korraldus“ .
Seminarid toimusid Tartus, Raplas, Tallinnas, Paides ja Toilas.

2010 – 2011. EPI Koja regionaalseminarid.
Ettekanded: „Hoolekande korraldus puudega inimeste abistamisel“, „Puue ja puude raskusastme taotlemine“, „Riiklikud sotsiaaltoetused puudega inimestele“. Haapsalu, Paide, Rakvere, Jõhvi.

2008, november – Riigiametnike Foorum. Töötuba „Teenus kui rätsepatöö“, ettekanne „Teenuste kujundamine vastavalt puudega inimese vajadustele“. Tartu.

2007, märts. EQUAL programmi lõpukonverents “Puue pole takistus“, osalemine konverentsi paneeldiskussioonis. 07.03.2007. Tallinn.


Läbiviidud loengukursused ja täiendkoolitused Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis:

2015 sügissemeter:
"Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega". Päeva- ja tsükliõpe.

2013 kevadsemester:
"Puuetega inimeste rehabilitatsioon"

2012 sügissemester:
Rehabilitatsiooni teooriad, meetodid ja korraldus”;
“Sotsiaaltöö erivajadusega inimestega” (kaaslektor Tiia Tamm).

2012 kevadsemester:
"Puuetega inimeste rehabilitatsioon" (magistriõpe);
"Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ja praktiline arendustegevus" (täiendkoolitus)

2011 sügissemester:
"Rehabilitatsiooni teooriad, meetodid ja korraldus",
"Rehabilitatsiooniteenuse korraldus ja praktiline arendustegevus" (täiendkoolitus)

Kevadsemester 2009, sügissemester ja kevadsemester 2010:
"Rehabilitatsioon, puuded ja erivajadused" (Tallinn, Kuressaare)Läbiviidud täiendkoolitused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele (läbiviimine Eesti Puuetega Inimeste Kojas):

01.märts – 30. juuni 2013,
“Puude-temaatiline täiendkoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele” Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Loengud: “Puuetega inimeste hoolekande korraldus Eestis”, “Rehabilitatsioon ja rehabilitatsiooniteenus”, “Planeeritavad muudatused seoses töövõimetuskindlustuse reformiga”. Roll: projektijuht ja lektor.

01.veebruar 2011 - 30.juuni 2012
"Täiendkoolitusprogramm sotsiaal- ja haridustöötajatele puuetega inimeste paremaks kaasamiseks ühiskonda". Loengud ja õppekäigud.
01.jaanuar 2009 – 31.mai 2010. „Puuded ja erivajadused – koolitus kohalikele omavalitsustele“ .
01. september - 31. detsember 2009. "Puuded ja erivajadused – koolitus õpetajatele ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.”
01. oktoober 2007 – 30. mai 2008. a. "Puuded ja erivajadused - koolitus õpetajatele ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.“
01. veebruar - 30. juuni 2007. a „Omavalitsuse kaasamine puudepoliitikasse. Koolitus kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele“.Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S215 Social problems and welfare, national insurance

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
2.5.
2014
3.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.3.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
2.5.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
2.5.
2009
6.6.
2008
6.7.
2008
5.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUAU/6812 (SIA/Raak: 2011-3-05INT )Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele01.04.201231.12.2013Marju MedarTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut24 348,00 EUR