This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree

Career

Institutions and positions
2021–...   
Ministry of Education and Research, User support coordinator, IT specialist (1,00)
2020–2021   
Education and Youth Board, User support coordinator, IT specialist (1,00)
2017–2020   
Information Technology Foundation for Education, User support coordinator, IT specialist (1,00)
2015–2017   
Lemeks Grupp, Assistant (1,00)
01.01.2012–30.09.2014   
University of Tartu, Support Units, Department of Information Technology Services, Specialist of Information Technology (1,00)
01.01.2012–30.09.2014   
University of Tartu, Department of Information Technology Services, Specialist of Information Technology (1,00)
19.08.1999–31.12.2011   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Dean's Office, Specialist of Computer Classes (1,00)
19.08.1999–31.12.2011   
University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Medicine, Dean's Office, Head of Computer Classes (1,00)
1995–1999   
University of Tartu, Administrator (1,00)
1987–1994   
University of Tartu, Junior Researcher (1,00)
1984–1987   
University of Tartu, Senior Engineer (1,00)
1981–1984   
University of Tartu, Engineer (1,00)
 
 
Education
1977–1982   
University of Tartu, Faculty of Mathematics, Department of Applied Mathematics
 
 
R&D related managerial and administrative work
1999−2011   
Head of Computer Classes, Faculty of Medicine, University of Tartu
 
 
Creative work
2011-2014 Active learning methods in e-learning, Evaluation and feedback in e-learning, Creating interactive web pages, Useful tools on the web.
2010- Participation in the competition "E-Course Label of Quality".
2009-2010 Research "Make your course more attractive and feedback effective!" .
2008 Creating a distance learning course with WebCT tools, University of Tartu (Tartu, Tartu Ülikool).
 
 
Additional information
2015 Introducing and promoting e-learning for teachers, developing new newsletters, Tartu Folk High School
22.02.2022

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2021–...   
Haridus- ja Teadusministeerium, Kasutajatoe koordinaator, kasutajatoe IT spetsialist (1,00)
2020–2021   
Haridus- ja Noorteamet, Kasutajatoe koordinaator, kasutajatoe IT spetsialist (1,00)
2017–2020   
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Kasutajatoe koordinaator, kasutajatoe IT spetsialist (1,00)
2015–2017   
Lemeks Grupp, IT assistent (1,00)
01.01.2012–30.09.2014   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, infotehnoloogia osakond, infotehnoloogia spetsialist (1,00)
01.01.2012–30.09.2014   
Tartu Ülikool, infotehnoloogia osakond infotehnoloogia spetsialist (1,00)
19.08.1999–31.12.2011   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Arstiteaduskonna dekanaat, arvutispetsialist (1,00)
19.08.1999–31.12.2011   
Tartu Ülikool, Arvutiklasside peaspetsialist (1,00)
1995–1999   
Tartu Ülikool, Administratiivtöötaja (1,00)
1987–1994   
Tartu Ülikool, Nooremteadur (1,00)
1984–1987   
Tartu Ülikool, Vaneminsener (1,00)
1981–1984   
Tartu Ülikool, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
1977–1982   
Tartu Ülikool, Matemaatikateaduskond, rakendusmatemaatika osakond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1999−2011   
TÜ arstiteaduskonna arvutiklasside juhataja
 
 
Loometöö
2011–2014 Aktiivõppemeetodid e-õppes, Hindamine ja tagasiside e-õppes, Interaktiivsete veebilehekülgede loomine, Kasulikud töövahendid veebis.
2010– Osalemine konkursil „E-kursuse kvaliteedimärk“.
2009–2010 Uurimustöö "Tee oma kursus atraktiivseks ja tagasiside efektiivseks!".
2008 Kaugkoolituskursuse loomine WebCT vahenditega (Tartu, Tartu Ülikool).
 
 
Lisainfo
SA Tartu Rahvaülikool õpetajatele e-õppe tutvustamine ja propageerimine, uue uudiskirja väljatöötamine (2015)
22.02.2022