See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
10.08.1979
56617610
karmen.lai@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2019–31.12.2022   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Vanemteadur (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Professor (0,50)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Dotsent (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
UNICEF Georgia, lastekaitse spetsialist
01.01.2007–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Lektor (1,00)
21.08.2002–31.12.2006   
Tallinna Ülikool, Administratiivtöötaja (1,00)
01.01.2000–31.12.2002   
Tallinna Laste Tugikeskuse laste varjupaik, sotsiaaltöötaja
 
 
Haridustee
2003–2011   
Tallinna Ülikool, doktoriõpe
2002–2003   
Tallinna Ülikool, magistriõpe
1998–2002   
Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
TLÜ eetikakomitee, esimees
2019−...   
Ajakirja Sotsiaaltöö toimetuskolleegiumi liige
2019−...   
TLÜ eetikakomitee, liige
2019−...   
EASSW 2021 konverentsi korralduskomitee juht, teaduskomitee liige
2018−...   
Laste ja perede uurimisrühma juht
2016−...   
TLÜ ÜTI Sotsiaalkaitse: suuna juht
2016−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste instituut, juhtkogu liige
2016−...   
TLÜ Ühiskonnateaduste instituut, nõukogu liige
2016−...   
ESWRA (European Social Work Research Association), liige
2016−...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut, teaduskolleegiumi liige
2015−...   
TLÜ ÜTI õppekolleegiumi liige
2015−...   
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktoriõppe atesteerimiskomisjoni liige
2013−...   
Sotsiaaltöö doktoriõppe eelkooli õppekava juht
2013−...   
"Samal poolel – lapse poolel" seminaride idee arendaja, korraldus (2 korda aastas; koostöös MTÜ Lastekaitse Liidu, Eesti Advokatuuri, Notarite Kojaga)
2013−...   
Retsensent ajakirjas Children and Youth Services Review, Recognized Reviewer Status (1.1 klassifikatsioon)
2012−...   
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktoriõppe vastuvõtukomisjoni liige
2010−...   
Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe vastuvõtukomisjoni liige
2007−...   
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Koolisotsiaaltöö Ühendus, liige
1998−...   
MTÜ Living for Tomorrow, juhatuse liige
2016−2017   
TLÜ interdistsiplinaarse õppe nõukoda, ÜTI esindaja
2015−2016   
TLÜ ÜTI Sotsiaaltöö BA õppekava kuraator
2013−2014   
Sotsiaalministeeriumi töögrupi „Laste vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine ja kohandamine Eesti oludele“ liige
2008−2010   
MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
2006−2015   
MTÜ Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, liige
1998−1999   
Vanem õde, vanem vend, tugiisik
 
 
Lisainfo

Töö eksperdina erinevates erialastes uurimisprojektides ja töörühmades:
2016-Kohaliku tasandi lastekaitsetöö praktikate tulemuslikkuse tõstmine ja jätkusuutlik arendamine (MTÜ Eesti Abikeskused) riigihange (Sotsiaalministeerium)
2015-Tervise Arengu Instituudi sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu ekspertliige (lastekaitsetöötajate täiendkoolituse arendamine vastavalt uue 2016. aastal jõustunud lastkaitseseadusele, §14)
2014-2015 Sotsiaalministeeriumi töögrupi “Laste vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine ja kohandamine Eesti oludele” liige
2014-2015 Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse uuringu välja töötamine (Tervise Arengu Instituut)
2013-Lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs (AS PricewaterhouseCoopers), riigihange (Sotsiaalministeerium)
2012-Statistikaameti “Laste heaolu mõõtmise kontseptsiooni” töögrupi liige
Konverentsid kuni 2014. aastani:
24.-28.05.2004 7th International Summer School of Social Work, Finland, Rovaniemi; Presentation - Social Welfare and Social Policy in Estonia
09.-13.05-2005 Professional Methods in Social Work – an European Perspective? Germany, Jena; Presentation - Case Management with Unemployed in Estonian Context
29.06-03.07.2005 Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, Childhoods 2005, Norway, Oslo; Presentation - Young People in Estonia: Sexual Knowledge and Sexual Behaviour
28.06-01.07.2006 ICSD (International Consortium for Social Development) conference „Social Policy and Social Work – Action and Interaction in the Context of Social Development“, Poland, Warssaw; Presentation - Well-Being of Children and Families in Estonia: Needs and Resources
13-14.03.2007 Social- and Educational Sciences in Nordic and Baltic Countries, Estonia, Tallinn; Presentation - The Well-Being on Children and Families in Contemporary Estonia
25-27.06.2008 ICSD (International Consortium for Social Development) conference „Social development and social work: European societies in Transition”, Romania, Iaşi’s; Presentation - „Child Welfare in Estonia: New Challenges and Directions in Policy and Practice”
22-23.10.2009 Rehabilitation and Reintegration of War-Affected Children , "Application of Crisis Psychology in Practical Situations: The Case of Georgia", Brussels, Belgium
05.07.2013 Riskilapsed ja -noored, "Ülevaade laste olukorrast Eestis", Tallinn, Eesti
19.03.2014 Õigusalane seminar Samal poolel – lapse poolel, "Lapse heaolu hindamine"; Tallinn, Eesti

Täiendkoolitused lapse heaolu hindamise valdkonnas:
27.01.2014 Riskis oleva pere toetamine: lapse ja pere heaolu hindamise kontekstis (lastekaitsetöötajatele), Tervise Arengu Instituut
24.03.2014 Riskis oleva pere toetamine: lapse ja pere heaolu hindamise kontekstis (lastekaitsetöötajatele), Tervise Arengu Instituut
12.12.2014 Riskis oleva pere toetamine: lapse ja pere heaolu hindamise kontekstis (lastekaitsetöötajatele), Tervise Arengu Instituut
04.10-11.10.2017 Lapse ja pere heaolu hindamine: parimad praktikad (sotsiaalpedagoogid), Innove

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2022, Karmen Toros, Tallinna Ülikooli üleülikooliline üliõpilaste teadustööde konkurss, juhendatav Karin Streimann võitis doktoritöö sotsiaalteaduste valdkonnas I koha
2021, Karmen Toros, TLÜ üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss, kus juhendatav doktorant Rafaela Lehtme võitis I koha teaduspublikatsioonide kategoorias ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas
2020, Karmen Toros, TLÜ üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss, kus juhendatav Rafaela Lehtme võitis III koha teaduspublikatsioonide kategoorias ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas
2020, Karmen Toros, TLÜ üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss, kus juhendatav doktorant Ingrid Sindi võitis II koha teaduspublikatsioonide kategoorias ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas; artikkel on väitekirjaga seotud.
2017, Karmen Toros, Üliõpilaste teadustööde konkurss (Eesti Teadusagentuur), juhendatav Ere Arbeiter võitis 3. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas, magistritöö teema " Osalusdiskursus: kaasamine lastekaitse hindamispraktikate kontekstis − lastekaitsetöötajate, vanemate ja laste perspektiiv"
2016, Karmen Toros, Üliõpilaste teadustööde konkurss (Sotsiaalministeerium), juhendatav Sirje Pint valiti kümne parima teadustöö hulka, magistritöö teema "Lapse abivajaduse hindamine lastekaitseseaduse kontekstis Jõgevamaa näitel"
2014, Karmen Toros, Aasta koolitustegu: TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi doktoriõppe eelkooli täienduskoolituse algatamine ja korraldamine
2008, Karmen Toros, Eesti Noorsootöö Instituudi noorteteemalise üliõpilastööde konkursi I koht magistritööde kategoorias, juhendatav Helena Uri, magistritöö teemal „Interneti/arvuti kasutamise trendid ning nende võimalikud negatiivsed mõjud lastele ja noortele“
2008, Karmen Toros, EV välisministri tänukiri ja tunnustus tõhusa ja professionaalse abi osutamise eest Gruusiale 2008.a (projekt Psühhosotsiaalse toetuse ja kriisisekkumine: välja töötamine, rakendamine ja hindamine Vene-Gruusia relvakonfliktis kannatanud lastele")
2007, Karmen Toros, TLÜ üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss, juhendatav magistrant võitis III koha
2005, Karmen Toros, SA Archimedes Kristjan Jaagu stipendium (01.07-01.10.2005 õpingud Turu Ülikoolis doktoritöö raames, juhendaja: prof Katja Forssen)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS VALDKOND: S214 Sotsiaalsed muutused, sotsiaaltöö teooria
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Laste heaolu ja sotsiaalpedagoogika
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Laste heaolu, laste- ja perede probleemid, lastekaitse ja perepoliitika
 
 
Lisainfo
Tallinna Ülikooli tervise valdkonna hinnatuim õppejõud 2013/2014. õppeaastal
2014-2015 Järeldoktori juhendamine, HUMERA: Antonina Rudska (Ukraina); Parenting styles, sense of community and their relations to youth and adolescent well-being: a cross-cultural study

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Juhendatud järeldoktorid

  • 01.09.2014−01.06.2015 Antonina Rudska "Parenting styles, sense of community and their relations to youth and adolescent well-being: A cross-cultural study" Taras Shevchenko University of Kiev

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
2.5.
2022
2.5.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.1.
2022
5.2.
2022
5.2.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
3.4.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2010
3.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
20.06.2022
10.08.1979
56617610
karmen.lai@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2019–31.12.2022   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Senior Researcher (0,50)
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Professor (0,50)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Associate Professor of Child Protection (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
UNICEF Georgia, child protective specialist
01.01.2007–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Social Work, Lecturer (1,00)
21.08.2002–31.12.2006   
Tallinn University, Administrator (1,00)
01.01.2000–31.12.2002   
Shelter for Children at Risk, social worker
 
 
Education
2003–2011   
Tallinn University, Doctoral studies
2002–2003   
Tallinn University, Master studies
1998–2002   
Tallinn University, Bachelor studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Ethics Committee at Tallinn University
2019−...   
Member of the editorial board of Social Work journal
2019−...   
Ethics Committee at Tallinn University
2019−...   
Local host and the member of the scientific committee of the European Association of Schools of Social Work Conference in 2021
2018−...   
Principal investigator of the Children and Family Research Group: https://www.tlu.ee/en/yti/children-and-family-research-group
2016−...   
Head of the study field: Social Protection
2016−...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, steering committee, member
2016−...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, council, member
2016−...   
ESWRA (European Social Work Research Association), member
2016−...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Member of the Research Collegium
2015−...   
Member of the Study Council, School of Governance, Law and Society
2015−...   
Member of the admission committee for Ph.D studies in social work, Tallinn University
2013−...   
Head of the Preparatory Course for Social Work Doctorate Studies
2013−...   
Series of seminars “On the Same Side - on Child’s Side”; developer (2 a year; in collaboration with the Estonian Union for Child Welfare, Estonian Bar Association, Chamber of Notaries)
2013−...   
Reviewer of the Journal of Children and Youth Services Review, Recognized Reviewer Status
2012−...   
Member of the Ph.D Study Program in Social Work, Tallinn University
2010−...   
Memeber of the admission committeefor master studies in social pedagogics and child protection, Tallinn University
2007−...   
NGO Society of School Social Work in Tallinn and Harjumaa, member
1998−...   
NGO Living for Tomorrow, member of board
2016−2017   
Tallinn University, Interdisciplinary studies council, member
2015−2016   
Curator of Social Work BA Curriculum
2013−2014   
Member of the working group in the Ministry of Social Affairs: "Assessment tools of children with mental health"
2008−2010   
NGO Crisis Consulting and Self-Determination Centre MAHENA
2006−2015   
NGO, Estonian Social Work Association, memeber
1998−1999   
Support person for the child at risk family
 
 
Additional information

Being a specialist expert:
2016- Increasing efficiency and sustainability of the child protection work in the local level (NGO Eesti Abikeskused), public procurement (Ministry of Social Affairs)
2015- Expert of the Council of Education for the National Institute for Health Development (development of the continuing education for child protective workers according to the new Child Protection Act entered into force in January 1, 20164, §14)
2014-2015 Expert of the working group in the Ministry of Social Affairs: “Assessment tools of children with mental health”
2014-2015 Research on training needs for child protective workers (National Institute for Health Development)
2013 Analysis of a new child protection system (AS PricewaterhouseCoopers), public procurement (Ministry of Social Affairs)
2012- Expert of the working group in the Statistics Estonia: “Concept of the measurement of child well-being”
Conferences up to 2014:
24.-28.05.2004 7th International Summer School of Social Work, Finland, Rovaniemi; Presentation - Social Welfare and Social Policy in Estonia
09.-13.05-2005 Professional Methods in Social Work – an European Perspective? Germany, Jena; Presentation - Case Management with Unemployed in Estonian Context
29.06-03.07.2005 Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, Childhoods 2005, Norway, Oslo; Presentation - Young People in Estonia: Sexual Knowledge and Sexual Behaviour
28.06-01.07.2006 ICSD (International Consortium for Social Development) conference „Social Policy and Social Work – Action and Interaction in the Context of Social Development“, Poland, Warssaw; Presentation - Well-Being of Children and Families in Estonia: Needs and Resources
13-14.03.2007 Social- and Educational Sciences in Nordic and Baltic Countries, Estonia, Tallinn; Presentation - The Well-Being on Children and Families in Contemporary Estonia
25-27.06.2008 ICSD (International Consortium for Social Development) conference „Social development and social work: European societies in Transition”, Romania, Iaşi; Presentation - „Child Welfare in Estonia: New Challenges and Directions in Policy and Practice”
05.06.2013 Children and Youth at Risk, Tallinn, Estonia - "Overview of the Children's Situation in Estonia"
19.03.2014 Seminar On the Same Side - on Child's Side, "Assessment of Child Well-Being", Tallinn, Estonia

In-service training in the context of child protection assessment:
27.01.2014 Family at-risk: Assessment of child and family well-being (child protective workers), National Institute for Health Development
24.03.2014 Family at-risk: Assessment of child and family well-being (child protective workers), National Institute for Health Development
12.12.2014 Family at-risk: Assessment of child and family well-being (child protective workers), National Institute for Health Development
04.10-11.10.2017 Assessment of child and family well-being: Best practices (social pedagogies), Innove

Courses for the bachelor and master students:
Methods in Child Protection, Field Placement in Child Protection, Comparative Child Protection, Social Work with Children and Young People, Welfare of Children and Families in Estonia, Basics of Child Protection, Social Work with Children and Families at Risk, Assessment of Child's Well-BeingQualifications

 
 
Honours & awards
2022, Karmen Toros, TLU competition of scientific research of students, doctoral student Karin Streimann won the first place in the category of doctoral dissertation of social sciences
2021, Karmen Toros, TLÜ competition of scientific research of students; supervised doctoral student Rafaela Lehtme won the first place with an international research article: Lehtme & Toros (2020).
2020, Karmen Toros, TLU competition of scientific research of students, master student won the third place with an international research article
2020, Karmen Toros, TLU competition of scientific research of students; doctoral student won the second place with an international research article
2017, Karmen Toros, Estonian National Contest for University Students (Estonian Research Council), supervised student (Ere Arbeiter) was rewarded with the 3. place in the domain of Social Sciences and Culture
2016, Karmen Toros, Research Contest for Students (Ministry of Social Affairs), supervised master student (Sirje Pint) was awarded as one of the best Thesis among top 10 with the theme Assessment of Children’s Needs in the Context of the Child Protection Act: The Example of Jõgeva County
2014, Karmen Toros, Reward: Initiation and coordination of the Pre-Doctoral School in Social Work Institute
2008, Karmen Toros, Competition of scientific research of students, master student won the first place
2008, Karmen Toros, Thank-you letter and acknowledgement from the Foreign Secretary for effective and professional work in Georgia in 2008 (project "The Psychosocial Support and Crisis Intervention (PSCI) Program" for traumatized children in the armed conflict in Georgia in the Caucasus region)
2007, Karmen Toros, Competition of scientific research of students, master student won the third place
2005, Karmen Toros, SA Archimedes Kristjan Jaagu grant (studies related to doctoral dissertation in University of Turku, 01.07-01.10.2005, supervisor: prof Katja Forssen)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S214 Social changes, theory of social work
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: Child well-being and social pedagogy
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
 
 
Additional information
Tallinna Ülikooli tervise valdkonna hinnatuim õppejõud 2013/2014. õppeaastal
2014-2015 Supervision of the postdoctoral researcher from Ukraine, HUMERA (Antonina Rudska; Parenting styles, sense of community and their relations to youth and adolescent well-being: a cross-cultural study)

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Supervision of postdoctoral researchers

  • 01.09.2014−01.06.2015    Antonina Rudska  "Parenting styles, sense of community and their relations to youth and adolescent well-being: A cross-cultural study" (Taras Shevchenko University of Kiev)

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
2.5.
2022
2.5.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.1.
2022
5.2.
2022
5.2.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
3.4.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
6.3.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
2.3.
2011
3.2.
2010
3.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
5.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
20.06.2022