This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
4.08.1982
kati.orru@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Associate Professor of Sociology of Sustainability (1,00)
01.01.2011–...   
King's College London, King's Centre for Risk Management, Associate Researcher
13.01.2020–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow of Sociology of Sustainability (1,00)
01.09.2019–12.01.2020   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow of Sociology of Sustainability (0,70)
01.12.2018–31.12.2018   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Research Fellow (0,75)
08.01.2018–30.11.2018   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Research Fellow (1,00)
01.01.2016–30.04.2017   
Umeå University, Department of Psychology, Post-doctoral researcher (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Chief Specialist on Environmental Sociology (0,25)
01.09.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Research Fellow (0,25)
01.03.2014–31.05.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Research Fellow (0,25)
 
 
Education
2006–2011   
King's College London, PhD in Risk Governance
2005–2005   
King’s College London, King’s Centre for Risk Management, visiting scholar
2004–2006   
University of Tartu, Department of Sociology and Social Politics, MA in Sociology
2003–2004   
Oglethorpe University, Atlanta, Georgia Rotary scholar, Rhetorics and Communication
2000–2004   
University of Tartu, Department of Sociology and Social Politics, BA in Sociology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Risk SoS network, Risk Perception & Behaviour Survey of Surveyors, member
2019−...   
Crisis Management Innovation Network Europe, member
2018−...   
Social Sciences faculty-wide Master's curriculum 'Change management in society', member of programme council
2017−...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, member of doctoral theses defence commission
2012−...   
European Sociological Association, Research Network on Risk and Uncertainty, member
2011−...   
Association of Estonian Sociologists, member
2021−2021   
Univesity of Tartu, Social Sciences faculty, member of research strategy building team
2019−2022   
Horizon 2020 project 'Building European Communities’ Resilience and Social Capital', principal investigator, workpackage leader
2017−2019   
Association of Estonian Sociologists, member of board
2013−2017   
COST Action: Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects, member of working group
2003−2005   
Global Water Partnership Public Participation Task Force Manager in Estonia
 
 
Creative work
Opinion pieces for the dailies Postimees, Eesti Päevaleht, in Estonian Public Broadcasting, Radio Kuku.
 
 
Additional information
I have been on maternity leave: 2010-2012; 2013-2014; 2018-2019

Team member in developing the social sciences faculty-wide master's curriculum 'Change Management in Society'
Team member in developing the master's curriculum 'Community Development and Social Wellbeing'

Qualifications

 
 
Honours and awards
2022, Kati Orru, University of Tartu Rector's award for the research and awareness building work during the COVID-19 pandemic
2021, Kati Orru, University of Tartu, Institute of Social Studies, best research in 2021
2016, Kati Orru, Swedish Institute, post-doctorate research stipend, Umeå University, Sweden
2015, Kati Orru, Estonian Science Communication Award, European Social Survey team in Estonia
2006, Kati Orru, State studentship for doctorate studies abroad (UK, King's College London), Estonian Ministry of Education and Science, Archimedes Foundation
2003, Kati Orru, Georgia Rotary Student, Atlanta, USA
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S210 Sociology ; SPECIFICATION: Sociology of sustainability, environmental sociology, risk and crisis sociology, disaster management
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.3.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.3.
2012
2.3.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.3.
2010
2.5.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.1.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
1.1.
2006
1.3.
2006
2.3.
2006
6.6.
2006
2.2.
2005
4.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.7.
2003
1.06.2022
4.08.1982
kati.orru@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor (1,00)
01.01.2011–...   
King's College London, King's Centre for Risk Management, külalisuurija
13.01.2020–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, kestlikkuse sotsioloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2019–12.01.2020   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, kestlikkuse sotsioloogia vanemteadur (0,70)
01.12.2018–31.12.2018   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalpoliitika teadur (0,75)
08.01.2018–30.11.2018   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalpoliitika teadur (1,00)
01.01.2016–30.04.2017   
Umeå Ülikool, Psühholoogia osakond, Järeldoktor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, keskkonnasotsioloogia peaspetsialist (0,25)
01.09.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, teadur (0,25)
01.03.2014–31.05.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, teadur (0,25)
 
 
Haridustee
2006–2011   
King's College London, PhD Riskihalduses
2005–2005   
King’s College London, King’s Centre for Risk Management, külalisuurija riski kommunikatsiooni ja tajumise erialal
2004–2006   
Tartu Ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond, MA sotsioloogiast
2003–2004   
Oglethorpe University, Atlanta, Georgia Rotary stipendiaat, Retoorika ja Kommunikatsiooni erialal
2000–2004   
Tartu Ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond, BA sotsioloogiast
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
Riskitunnetuse ja -käitumise uurijate ühing, liige
2019−...   
Kriisihalduse innovatsioonivõrgustik Euroopas (CMINE), liige
2018−...   
Sotsiaalteaduste valdkonnaülese magistrikava "Muutuste juhtimine ühiskonnas", programminõukogu liige
2017−...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige
2012−...   
Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, Riski ja määramatuse uurimisvõrgustik, liige
2011−...   
Eesti Sotsioloogide Liit, liige
2021−2021   
Univesity of Tartu, Social Sciences faculty, member of research strategy building team
2019−2022   
Horisont 2020 projekti "Building European Communities’ Resilience and Social Capital" vastutav täitja
2017−2019   
Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige
2013−2017   
COST Action: Uuendused kliimahalduses: allikad, mustrid ja mõjud
2003−2005   
Globaalse Veepartnerluse Organisatsiooni (GWP) Avalikkuse kaasamise töörühma juht Eestis
 
 
Loometöö
Artiklid Postimehes, Eesti Päevalehes, ERRis.
 
 
Lisainfo
Olen olnud hõivatud vanemlike kohustustega aastatel 2010-2012; 2013-2014; 2018-2019.

Sotsiaalteaduste valdkondliku õppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" arendustiimi liige

Magistrikava "Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu" arendustiimi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2022, Kati Orru, Tartu Ülikooli rektori tänukiri COVID-19 pandeemia-aegse uurimis- ja teavitustöö eest
2021, Kati Orru, TÜ ühiskonnateaduste instituudi parima teadustöö preemia 2021
2016, Kati Orru, Swedish Institute, post-doktorantuuri stipendiaat, Umeå Ülikool, Rootsi
2015, Kati Orru, Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija, ESS uuringu meeskond Eestis
2006, Kati Orru, Riiklik koolitustellimus doktorantuuriks välismaal (Suurbritannias, King's College Londonis), EV Haridus ja teadusministeerium, SA Archimedes
2003, Kati Orru, Georgia Rotary Student proragmmis stipendiaat, Atlanta, USA
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS VALDKOND: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: Kestlikkuse sotsioloogia, keskkonnasotsioloogia, riski- ja kriisisotsioloogia, kriisihaldus

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
1.3.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.3.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.6.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.5.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.3.
2012
2.3.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.3.
2010
2.5.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.1.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
1.1.
2006
1.3.
2006
2.3.
2006
6.6.
2006
2.2.
2005
4.2.
2005
2.3.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.7.
2003
1.06.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 21 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionTotal financing
1.2.3.4.MMVPT20563R (101003966)Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health 01.11.202031.10.2023Hans OrruUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health160 375,00 EUR
SFSF0362483s03Benthic-pelagic interactions and stability of the ecosystem in large shallow lake01.01.200331.12.2007Külli KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences333 714,67 EUR
PRGPRG346Reshaping Estonian energy, mobility and telecommunications systems on the verge of the Second Deep Transition01.01.201931.12.2023Margit KellerUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies898 625,00 EUR
MUUSSHSS11196TEuropean Social Survey (ESS)14.12.201131.08.2015Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy520 000,00 EUR
MUULP2EC14156Evaluation of the impact of climate change and design of adaptation measures for the priority fields of Estonian strategy of adaptation to climate changes15.10.201431.07.2015Siim EspenbergUniversity of Tartu; University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Rakendusuuringute keskus Socialia127 046,00 EUR
MUULLTOM21242Models for efficient use of construction mineral resources13.04.202125.11.2021Alar RosentauUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences29 000,00 EUR
1.1.6.LSVUH22399Interactive tool for assessing crisis vulnerability01.06.202231.07.2023Kati OrruUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies30 500,00 EUR
MUU3.2.1002.11-0002Environmental Health Research Centre 01.11.201331.10.2015Hedi HarziaHealth Board311 809,70 EUR
SFSF0170006s08Effects of natural and man induced pressures on the ecosystems of large lakes01.01.200831.12.2013Külli KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences741 347,62 EUR
MUULSVUH18423Clarifying and analysing the potential annoyance factors caused by the establishment of limestone excavation at Lüganuse 06.09.201805.11.2018Triin VihalemmUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies12 000,00 EUR
MUULMVPT18120 (hange 191813)Elaboration and implementation of methodology to find relationships between ambient air pollution and childhood asthma, and allergic disease in areas affected by oil shale industry27.02.201831.10.2019Hans OrruUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health86 317,70 EUR (Funding in total 100 717,70 EUR)
ETFETF6820Relations of fish community with the ecosystem as a whole and possibilities for collaborative management of the fish resources in Lake Peipsi01.01.200631.12.2009Peeter KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences45 312,97 EUR
1.2.V180230PKKHPeipsi-IJsselmeer project 2018, Bilateral Collaboration between Rijkswaterstaat WVL, The Netherlands and Estonian University of Life Sciences on Management of Inland Waters28.09.201831.12.2020Külli KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences10 000,00 EUR
MUUSP2EC10095Study to support the preparation of the Estonian Health R&D Programme.01.07.201015.12.2010Siim EspenbergUniversity of Tartu; University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu28 760,24 EUR
1.2.3.4.MSVUH19284R Building European Communities' Resilience and Social Capital01.05.201930.04.2022Kati OrruUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies275 500,00 EUR
1.2.3.4.MSVUH21008R (956780)Systems approach of URban enviRonmEnts and heALth01.01.202131.12.2024Kati OrruUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies232 069,68 EUR
MUU8T160025PKLJ (10321)Recreational ice fishing on Lake Peipsi: an in situ assessment of socio-economic motives and amount of catches 01.03.201631.10.2016Külli KangurEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences1 665,60 EUR
MUULSVUH19072Developing Tartu 2024 Monitoring and Evaluation Plans and Indicators for Long-Term Impacts16.01.201930.06.2019Külliki SeppelUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies16 250,00 EUR
1.2.2.1.MSHUH14155The Paradox of Health Care Futures (ERA-NET NORFACE)01.02.201530.08.2018Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies213 960,00 EUR
MUU8-2/T14029PKLJ (IS1309)Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects13.11.201314.11.2017Kati OrruEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences0,00 EUR
1.1.5.1.8-2/T6025PKPKUuring "Tööhõive kalandussektoris"01.01.200630.06.2006Kati OrruEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences18 761,71 EUR