This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
27.01.1970
+3726409103
katrin.niglas@tlu.ee

Career

Institutions and positions
15.05.2011–...   
Tallinn University, Vice-Rector for Research (1,00)
01.09.2010–14.05.2011   
Tallinn University, Institute of Informatics, Professor (0,75)
01.09.2009–31.08.2010   
Tallinn University, Institute of Informatics, Professor (0,10)
2007–2009   
Tallinn University, Institute of Informatics, Associate Professor (1,00)
2004–2007   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Associate Professor (1,00)
01.01.1994–31.12.2004   
lecturer and res. assistant, TPU, Department of Informatics
01.01.1994–31.12.1995   
lecturer, The Estonian National Defence and Public Services Academy
01.01.1989–31.12.1990   
coach-teacher, Sports Club of the October Region of Tallinn OSK
 
 
Education
1998–1999   
University of Cambridge, School of Education, course: Educational Research, degree: MPhil
1997–2004   
Tallinn Pedagogical University, field of study: educational sciences, degree: PhD
1993–1996   
Tallinn Pedagogical University, field of study: educational sciences (didactics of informatics), degree: MA
1988–1993   
Tallinn Pedagogical University, Department of Mathematics and Informatics, Diploma: High school teacher of mathematics and informatics
1982–1988   
Tallinn Secondary School No.49
1977–1982   
Tallinna 2. Keskkool (praegu: Tallinna Reaalkool)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the editorial board for International Journal of Educational Technology in Higher Education - https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
2009−...   
Member of the editorial board for Journal of Mixed Methods Reserach - https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-mixed-methods-research/journal201775
2008−...   
Council member of the Estonian Statistical Society
2007−...   
Member of the editorial board for International Journal of Multiple Research Approaches
2006−...   
Reviewer for Sage Publications
2003−...   
Member of the board of advisors for the Academic Library of Tallinn University.
1999−...   
Member of the postgraduate and new researchers network of EERA (European Educational Research Association)
1998−...   
Member and international correspondent of IASE (International Association for Statistical Education)
2004−2006   
vice-dean, TLU, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
2001−2007   
head of the department, TLU, Department of Informatics
1998−2008   
Representative of TTM (Tallinn Association of Scientists) in Tallinn University

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Katrin Niglas, First prize from the TLU yearly contest for the best publication (category: social sciences); Special prize for the applicability of the research results
2008, Katrin Niglas, Special prize from E-learning Center in the category of Realia
2007, Katrin Niglas, First prize from the TLU yearly contest for the best publication (category: humanities)
2006, Katrin Niglas, SSRE (Swiss Society for Research in Education) prize for young researchers for the best research project presented at the ECER Congress 2006 in Geneva, Switzerland
2004, Katrin Niglas, Letter of thanks from the rector of TPU
2004, Katrin Niglas, Diploma from Estonian Ministry of Education and Research
2004, Katrin Niglas, Letter of Honour and First prize on the contest for the best doctoral dissertation of Tallinn Pedagogical Univesity
2002, Katrin Niglas, Diploma from the national contest for publications in educational sciences
2001, Katrin Niglas, Prize from the faculty of social sciences
1998, Katrin Niglas, Graduated from high school with golden medal
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: the combined use of qualitative and quantitative methods in social and educational research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: teaching statistics and research methods at the univeristy level
 
 
Additional information
doctor philosophiae in pedagogy
Tallinn Pedagogical University, 2004
Language skills: English - very good, Finnish - good, Russian - good
Have taken part in Erasmus exchange program and has been invited speaker on several international events:
2006 course in Tampere Technical Univesity
2007 seminars in University of Olulu
2008 keynote lecture at the annual conference of Finnish doctoral students of educational sciences
2008 keynote lecture at international summer school for doctoral students in Haapsalu
2008 seminars at summerschool for Estonian doctoral students of educational sciences
2008 invited speaker at users day of SPSS Finlande
Have composed a lot of materials to support student learning and actively useing elements of e-learning (vt. www.tlu.ee/~katrin)
Continuing education
2008 Scholarship to work 4,5 months at University of Cambridge
2002 Scholarship from Finnish fund CIMO to study 4 months in the University of Helsinki.
2001 Scholarship from Estonian Academy of Sciences to study 3 weeks in the University of Jyväskylä
1996 Scholarship from OEF to take part in the course "Statistics for Social Sciences" organised by CEU Curriculum Development Centre in Budapest.
1995 Scholarship from CIMO to study four months at the University of Helsinki.

Completed projects

Dissertations under supervision

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
2.5.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
1.3.
2004
2.3.
2004
2.3.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
2.1.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
1.07.2021
27.01.1970
+3726409103
katrin.niglas@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.05.2011–...   
Tallinna Ülikool, teadusprorektor (1,00)
01.09.2010–14.05.2011   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Professor (0,75)
01.09.2009–31.08.2010   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Professor (0,10)
2007–2009   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Dotsent (1,00)
2004–2007   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Informaatika osakond, Dotsent (1,00)
01.01.1994–31.12.2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, informaatika õppetool, assistent/lektor.
01.01.1994–31.12.1995   
Eesti Riigikaitse Akadeemia, tunnitasuline arvutiõpetuse õpetaja.
01.01.1989–31.12.1990   
Tallinna Okt. raj. Laste ja Noorte Spordikool, treener-õpetaja
 
 
Haridustee
1998–1999   
Cambridge University, School of Education, kursus: Educational Research, Teaduslik kraad: MPhil (kasvatusteadustes)
1997–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Teaduslik kraad: PhD (kasvatusteadustes)
1993–1996   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Teaduslik kraad: MA (kasvatusteadused – informaatika didaktika)
1988–1993   
Tallinna Pedagoogikaülikool, matemaatika-loodusteaduskond, Eriala: keskkooli matemaatika ja informaatika õpetaja
1982–1988   
Tallinna 49. Keskkool (praegu Tallinna Arte Gümnaasium)
1977–1982   
Tallinna 2. Keskkool (praegu: Tallinna Reaalkool)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Rahvusvahelise ajakirja International Journal of Educational Technology in Higher Education toimetuskolleegiumi liige
2009−...   
Rahvusvahelise ajakirja Journal of Mixed Methods Reserach toimetuskolleegiumi liige
2008−...   
Eesti Statistikaseltsi nõukogu liige
2007−...   
Rahvusvahelise ajakirja International Journal of Multiple Research Approaches toimetuskolleegiumi liige
2006−...   
Retsensent rahvusvahelisele kirjastusele Sage Publications
2003−...   
TLÜ Akadeemilise Raamatukogu komplekteerimist nõustava komisjoni liige
1999−...   
Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni (EERA) noorte teadlaste töörühma liige
1998−...   
Rahvusvahelise Statistikahariduse Assotsiatsioon (IASE), korrespondent Eestis
2004−2006   
Tallinna Ülikool, matemaatika-loodusteaduskonna prodekaan
2001−2007   
Tallinna Ülikool, informaatika osakonna juhataja
1998−2008   
Tallinna Teadlaste Maja volinik TLÜs

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Katrin Niglas, Aukiri ja preemia 2010. aasta TLÜ parima sotsiaalteadusliku artikli eest; Lisapreemia teaduse rakendatavuse eest
2008, Katrin Niglas, E-õppe arenduskeskuse eripreemia Realia valdkonnas
2007, Katrin Niglas, Aukiri ja preemia 2006. aasta TLÜ parima humantiaarteadustealase artikli eest.
2006, Katrin Niglas, SSRE (Šveitsi Haridusuuringute Ühingu) preemia parima noorteadlase poolt konverentsil ECEER esitatud teadusporjekti eest
2004, Katrin Niglas, TPÜ rektori tänukiri pikaajalise ja tulemusliku töö eest
2004, Katrin Niglas, Haridus- ja teadusministeerumi diplom Eesti üliõpilaste teadustööde 2004.a riiklikul konkursil sotsiaalteaduste valdkonnas
2004, Katrin Niglas, TPÜ rektori aukiri ja esimese koha preemia üliõpilaste teadustööde konkursil doktoritööde kategoorias
2002, Katrin Niglas, Diplom kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil võõrkeeles publitseeritud teadustööde kategoorias
2001, Katrin Niglas, TPÜ sotsiaalteaduskonna preemia
1998, Katrin Niglas, Kuldmedal keskkooli kiitusega lõpetamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutmine sotsiaal- ja kasvatusteadustes
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Statistika ja uurimismeetodite õpetamine kõrgkooli tasemel
 
 
Lisainfo
doctor philosophiae kasvatusteaduste erialal
Tallinna Pedagoogikaülikool, 2004
Keelteoskus: inglise keel - väga hea, soome keel - hea, vene keel - hea
Osalenud mitmeid kordi Erasmus vahetuses ning on olnud kutsustud lektor mitmetel rahvusvahelistel üritustel:
2006 Loengukursus Tampere Tehnikaülikoolis
2007 seminarid Olulu Ülikoolis
2008 esinemine võtmesõnavõtuga Soome kasvatusteaduste doktorantide aastakonverentsil
2008 esinemine võtmesõnavõtuga rahvusvahelises doktorantide suvekoolis Haapsalus
2008 seminarid Eesti kasvatusteaduste doktorantide suvekoolis
2008 kutsutud esineja SPSS Finlande kasutajapäeval Helsingis
Loonud hulgaliselt õppematerjale ning kasutan aktiivselt e-õppe elemente (vt. www.tlu.ee/~katrin)
Täiendkoolitus ja stažeerimine
2008 kevadsemestril stažeerisin Cambridge Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas
2002 sügissemestril stažeerisin CIMO stipendiaadina Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas
2001 stažeerisin TA välisvahetuse fondi stipendiaadina Jyväskylä Ülikoolis
1996 osalesin Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) õppeprogrammide koostamise keskuse (CRC) korraldatud kursustel “Statistics for Social Sciences”.
1995 sügissemestril õppisin CIMO stipendiaadina Helsingi Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas
1990-1993 Tallinna Pedagoogikaülikool, psühholoogia õppetool, psühholoogia lisaeriala.
1988-1989 Tallinna Pedagoogikaülikool, ühiskondlike erialade teaduskond,
käsitööringi juhendaja eriala.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2016
2.5.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
1.3.
2004
2.3.
2004
2.3.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.5.
2004
6.2.
2004
2.1.
2002
2.2.
2002
1.2.
2001
1.07.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 22 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
EKKMEKKM11-246 Eesti õppijakeele tekstide hindamine Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete alusel01.01.201131.12.2011Marju IlvesTallinn University1 550,00 EUR
RITA4TRU16122 (RITA4/003)Open science in Estonia and Europe: possibilities and potential from the viewpoint of different target groups 01.09.201620.12.2017Katrin NiglasTallinn University, Open University ; Tallinn University, Academic Library23 270,00 EUR
SFSF0132493s03The analysis, modeling and control of the development of the Estonian linguistic environment01.01.200331.12.2007Martin EhalaTallinn University, Faculty of Philology143 673,38 EUR
ETFETF7663The framework for supporting and analysing self-directed learning in augmented learning environment01.01.200831.12.2010Peeter NormakTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences; Tallinn University, Institute of Informatics; Tallinn University, Institute of Informatics41 307,38 EUR
MUUÕA, 18407 (2006 - 4529/001 - ELE ELEB11)G&G - Grandparents and Grandsons26.02.200725.06.2008Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics23 346,29 EUR
SFSF0130159s08E-learning systems with distributed architecture, their interoperability and models of application01.01.200831.12.2013Peeter NormakTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences; Tallinn University, Institute of Informatics484 173,35 EUR
MUUTA,12606 (06-03-02-04)ICOTS-7, Working Cooperatively in Statistics Education; Salvador (Bahia), Brasil and Workshops and Mixed Methods Conference, Cambridge UK30.06.200612.07.2006Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics1 725,61 EUR
MUURU,15706 (06-03-02-13)Systematic production of visual representations04.10.200628.02.2007Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics595,21 EUR
MUUF/2818 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7. 05. 2012 )Preparatory allowance for IUT application "Regulations in education and the dynamics of boundaries in lifelong learning process: activation, maintenance, bridging, crossing and dissolution"01.05.201231.12.2012Ellu SaarTallinn University, Institute of International and Social Studies10 000,00 EUR
ETFETF6148The Cmbined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Social Science and Educational Research01.01.200531.12.2007Katrin NiglasTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences22 857,82 EUR
MUUTA/5110 (No 10-03-02-04)Participation and presentation in the conference Mixed Methods Conference in Baltimore, US02.07.201013.07.2010Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics1 725,61 EUR
MUUTAU15034 (669074)Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research01.07.201530.06.2020Timo Tobias LeyTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences2 396 363,00 EUR
MUUMAR9613 (540332-LLP-1-2013-1-AT-ERASMUS-EIGF)Professionals in Doctoral Education: Supporting skills development to better contribute to an European knowledge society01.10.201330.09.2016Kadri SirgTallinn University12 987,00 EUR
MUUF/814 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr.11 14.04.2014 )Preparatory Allowance for Horizon 2020, Widening and Participation. Era Chair programm project "Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research"19.02.201431.10.2014Katrin NiglasTallinn University, Institute of Educational Sciences7 000,00 EUR
MUUÕA,13806 (06-0302-11)Equipment of Tallinn University IMKE laboratory21.08.200630.11.2006Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics6 687,08 EUR
MUUÕA,13906 (06-03-02-10)Supplementation of Tallinn University multimedia laboratory21.08.200630.11.2006Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics5 049,02 EUR
MUUÕA/3111 (Nr 11-03-02-02)Visiting Cambridge University and 7th Mixed Methods International Conference21.06.201102.07.2011Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics1 400,00 EUR
MUUÕA,03805 (161-05-1.0101-0169)New Media Curriculum and Research Team01.02.200530.06.2008Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics166 170,29 EUR
MUUÕA,06105 (587)Web-based Interactive Study Environment "Krihvel"01.09.200501.09.2006Katrin NiglasTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics13 806,83 EUR
SFSF0132492s03Pedagogical foundations and implementation models for constructivist web-based environments in Estonian higher education context01.01.200331.12.2005Peeter NormakTallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences69 152,40 EUR
IUTIUT18-2Teachers' professionality and professionalism in changing context01.01.201431.12.2019Ivor GoodsonTallinn University, School of Educational Sciences498 000,00 EUR
MUUTP/8713Using Computers for Research in Schoolwork - Creating a Study Set18.04.201131.05.2013Terje VäljatagaTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics30 232,77 EUR