This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
25.03.1978

Career

Institutions and positions
01.02.2014–...   
Commission of the European Communities, DG Taxation and Customs, Legal Officer of the Direct Taxation and Fiscal State Aid Infringements Uni (1,00)
2003–...   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Other staff (1,00)
15.05.2012–31.01.2014   
Commission of the European Communities, DG Mobility and Transport, Legal Officer of the Passenger Rights Unit (1,00)
01.01.2008–14.05.2012   
Commission of the European Communities, Member of the Legal Service (1,00)
01.09.2006–31.12.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, contractual lecturer of constitutional review for master students (0,30)
01.02.2006–30.06.2006   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Chair of Constitutional and Administrative Law, contractual lecturer of constitutional review procedure (0,10)
10.01.2005–28.12.2007   
Supreme Court of Estonia, Councillor to the Constitutional Review Chamber (1,00)
01.02.2003–30.06.2004   
University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Chair of Comparative Jurisprudence, Contractual lecturer of consumer law (0,30)
22.08.2002–09.01.2005   
Chancellery of Riigikogu, Adviser to the Committee of Social Affairs (1,00)
01.01.2001–31.12.2001   
Legal Assistant to the Secretariat of the Baltic Labour Law Project at LO-TCO Rättskydd AB
22.10.2000–30.06.2001   
Estonian Trade Union Confederation, National assistant to the Baltic Labour Law Project (0,50)
 
 
Education
2003–...   
University of Tartu, Faculty of Law, doctoral student
2001–2003   
Central European University, Department of Legal Studies, Budapest, L.L.M. in Comparative Constitutional Law with distinction,
2000–2003   
University of Tartu, Faculty of Law, magister iuris in Jurisprudence, cum laude
1996–2000   
University of Tartu, Faculty of Law, baccalaureus artium in Jurisprudence
 
 
Creative work
How to Handle a Double-edged Sword Safely: Protection of the Elements of the Principle of the Social State in the Constitutional Jurisprudence of the Supreme Court of Estonia, Juridica International, 2007, No. 2, pp. 83-93

A Liberal Communitarian Reading of Social and Equality Rights: A Balanced Approach? - Juridica International, 2006, nr.1, pp.85-92

Polish Plumbers, the EU Constitutional Treaty, and the Principle of Welfare State - Juridica International 2005, pp. 126-134
.
26.06.2018
25.03.1978

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.02.2014–...   
Euroopa Komisjon, Maksu- ja tolliküsimuste peadirektoraadi otseste maksude ja maksualase riigiabi õigusosakonna jurist (1,00)
2003–...   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Doktorant (1,00)
15.05.2012–31.01.2014   
Euroopa Komisjon, Transpordi- ja liikuvuse peadirektoraadi reisijate õiguste üksuse jurist (1,00)
01.01.2008–14.05.2012   
Euroopa Komisjon, Õigusteenistuse liige (1,00)
01.09.2006–31.12.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, põhiseaduslikkuse järelevalve magistrikursuse lepinguline õppejõud (0,30)
01.02.2006–30.06.2006   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Riigi-ja haldusõiguse õppetool, põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse lepinguline õppejõud (0,10)
10.01.2005–28.12.2007   
Eesti Vabariigi Riigikohus, Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik (1,00)
01.02.2003–30.06.2004   
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, Võrdleva õigusteaduse õppetool, Tarbijaõiguse lepinguline õppejõud (0,30)
22.08.2002–09.01.2005   
Riigikogu Kantselei, Riigikogu sotsiaalkomisjoni nõunik (1,00)
01.01.2001–31.12.2001   
LO-TCO Rättskydd AB Läänemere tööõiguse projekti sekretariaadi õigusassistent
22.10.2000–30.06.2001   
Eesti Ametiühingute Keskliit, Läänemere tööõiguse projekti Eesti assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2003–...   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktoriõpe
2001–2003   
Kesk-Euroopa Ülikooli õigusteaduskond, L.L.M võrdlevas põhiseadusõiguses
2000–2003   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magister iuris, cum laude
1996–2000   
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad õigusteaduses
 
 
Loometöö
Mõtteid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktika võimalikest arengusuundadest. Sõnavõtt Eesti põhiseadusliku identiteedi kaitseks (Reflections on Possible Developments of the of Constitutional Review Jurisprudence of the Supreme Court of Estonia. A Word in Defence of Estonia’s Constitutional Identity), Juridica, 2009, No. 8, pp. 500-507

E. Kergandberg, K. Saaremäel-Stoilov, et al. Sissejuhatus kohtumenetluse õpetusse. Eesti kohtumenetlusõiguse võrdluspilt (Introduction to Court Procedure. A Comparative Review of Estonian Court Procedure Law). Tallinn: Juura, 2008, 456 p.

Õigusselguse põhimõte riigikohtu praktikas (The Principle of Legal Certainty in the Case-Law of the Supreme Court of Estonia), Õiguskeel nr 1, 2008, available at http://www.just.ee/33691

Katrin Saaremäel-Stoilov, Heinrich Schneider. Viisteist aastat põhiseaduslikkuse järelevalvet Eestis (Fifteen years of Constitutional Review in Estonia). – Riigikogu Toimetised nr 16, 2007, lk 66

Kas kaubanduslik sõnavabadus väärib põhiseaduslikku kaitset? (Does Commercial Free Speech deserve Constitutional Protection?) – Juridica vol. 9, 2002, pp. 593 - 601

Eksitav reklaam eesti, saksa ja Euroopa Ühenduse õiguses (Misleading Advertising in Estonian, German and European Union Law) – Juridica vol 9, 2001, pp. 1025 –1036

Tarbijainformatsioon ja tarbija esindusõiguse tagamine eesti ja Euroopa Ühenduse õiguses. (Consumer Information and Guaranteeing Consumers’ Right to Representation in Estonian and European Union Law) – Juridica vol 6, 2000, pp. 279 – 289

Tarbijainformatsioon eesti ja Euroopa Ühenduse õiguses (Consumer Information in Estonian and European Union Law) - http://www.oigus-selts.ee/Katrin%20Saaremae_tabelis.htm
.
26.06.2018

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 3 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0182740s06Estonian Legal Space in Global Legal Space01.01.200631.12.2011Raul NaritsUniversity of Tartu, Faculty of Law232 418,32 EUR
IUTIUT20-50The Evolution of Human Rights Law and Discourse in the Russian Federation, and its Interaction with Human Rights in Europe and the World01.01.201431.12.2019Lauri MälksooUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law498 000,00 EUR
SFSF0180178As08Enhancing science education in a knowledge-based society for future citizenship - models of teaching and learning towards multidimensional scientific literacy and its international evaluation. 01.01.200831.12.2012Miia RannikmäeUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)105 529,91 EUR