See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
7.09.1964
5072940
katrin.taaker@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2000–2013   
Sisekaitseakadeemia, Lektor (1,00)
01.01.2000–31.12.2010   
TEA Keeleõpetus soome ja eesti keele õpetaja
01.01.1990–31.12.2000   
Tallinna Ehituskool
 
 
Haridustee
1982–1987   
Tallinna Ülikool
 
 
Lisainfo
LAK- õppe konverents TTÜ Kohtla-Järve kolledzis 22.01.2013
ATAKi haldus- ja õiguskeele koolitus 14.03.2013
Soome keele õpetajate seminar TLÜs 15.-16.03.2013
PRIMUS- koolitus TLÜs - Õppimine sotsiaalse tarkvara toel 15.-16.04.2013

PAO atesteerimise ja arenguvestluse infopäev 03.10.2012
LAK- õppe konverents TÜ Narva kolledžis 01.-02.11.2012
LAK- õppe päev keelekeskuses 27.11.2012
Teine eesti keele teaduskonverents TLÜ-s 07.12.2012
2011
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit – Mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse edendamine Euroopas. 02.04.2011
Enesejuhtimise koolitus Tallinna Ülikoolis (20 tundi) 09.05.2011
2010
EMSL –i kevadkool Jüri Gümnaasiumis
Tartu Ülikooli avatud ülikooli loengud "Miks ja milleks psühholoogiline testimine", "Mida usub kaasaja eestlane?"
Konverents "Euroopa toetab – meedia, koostöö, keeleõpe"
2010 V Psühholoogia Aastakonverents

2009 konverents "Creativity in Language Teaching"

2008 inglise keele täiendkoolitus ILS-s

2007 konverents ”Immigrantide õpetus Soome ja Eesti koolis”

2006 Tallinna Ülikooli korraldatud Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi
„Avalik esinemine, kõne ja hääle treening” täiendkoolitus

2006 Tallinna Ülikooli korraldatud Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi
„Kommunikatsiooni põhiküsimus: kuidas oma mõjujõudu kuidas oma mõjujõudu suurendada?” täiendkoolitus


2005 Avatud Meele Instituudi kursus „RASKED KÕNELUSED: läbirääkimiste pidamine tööl ja igapäevaelus”


2002 Kiirlugemiskursus OÜ Kiirlugemiskoolis

2001 Tõnu Lehtsaare kursus „Avalik kõne”Tartu Ülikoolis

1999 täiendõpe Soomes Jyväskylä Ülikooli juures

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Katrin Tääker, Siseministeeriumi tänukiri tubli töö eest eesti keele õpetamisel ERASMUS programmi raames saabunud välistudengitele
 
 
Lisainfo
Magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsioon
Tallinna Ülikool 1987


2008 – 2009 koostöös Integratsiooni Sihtasutusega eesti keele õpetamine projekti "Eesti keele kui teise keele täiendav õpe Sisekaitseakadeemias" raames
2006 – praeguseni eesti keele õpetamine välistudengitele ERASMUS projekti raames
2007 – praeguseni eesti keele õpetamine välismaalastele Tallinna Ülikooli Suveülikoolis
2003 - praeguseni koostöös Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega eesti keele kui ametikeele õpetamine erinevates riigiasutustes üle Eesti
2000 - praeguseni koostöös TEA Keeleõpetusega soome keele õpetamine eestlastele alg- ja kesktasemel, samuti eesti keele õpetamine võõrkeelena inglise ja soome keele baasil

Keeleoskus:

eesti keel - emakeel
inglise keel - kõnes ja kirjas
soome keel - kõnes ja kirjas
vene keel - kõnes ja kirjas

8.05.2018
7.09.1964
5072940
katrin.taaker@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
2000–2013   
Estonian Academy of Security Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2000–31.12.2010   
TEA Language School, teacher of Finnish and Estonian
01.01.1990–31.12.2000   
Tallinn Construction School
 
 
Education
1982–1987   
Tallinn University
 
 
Additional information
LAK- õppe konverents TTÜ Kohtla-Järve kolledzis 22.01.2013
ATAKi haldus- ja õiguskeele koolitus 14.03.2013
Soome keele õpetajate seminar TLÜs 15.-16.03.2013
PRIMUS- koolitus TLÜs - Õppimine sotsiaalse tarkvara toel 15.-16.04.2013

PAO atesteerimise ja arenguvestluse infopäev 03.10.2012
LAK- õppe konverents TÜ Narva kolledžis 01.-02.11.2012
LAK- õppe päev keelekeskuses 27.11.2012
Teine eesti keele teaduskonverents TLÜ-s 07.12.2012
2011
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit – Mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse edendamine Euroopas. 02.04.2011
Enesejuhtimise koolitus Tallinna Ülikoolis (20 tundi) 09.05.2011
2010
EMSL –i kevadkool Jüri Gümnaasiumis
Tartu Ülikooli avatud ülikooli loengud "Miks ja milleks psühholoogiline testimine", "Mida usub kaasaja eestlane?"
Konverents "Euroopa toetab – meedia, koostöö, keeleõpe"
2010 V Annual Conference of Psychology

2009 Conference "Creativity in Language Teaching"

2008 English studies in ILS

2007 Conference "Teaching of immigrants in Finnish and Estonian schools"

2006 Tallinn University Communicative Competencies Development Program "Public presentation, training of speech and voice" continuing education

2006 Tallinn University Communicative Competencies Development Program "Key issue of communication: how to influence people?" continuing education

2005 Course of Open Mind Institute "HARD CONVERSATIONS: negotiations at work and daily life"

2002 Fast reading course in Private Limited Company Fast Reading School

2001 Course "Public Speech" by Tõnis Lehtsaar at Tartu University

1999 continuing education in Jyväskylä University, Finland

Qualifications

Honours & awards
2009, Katrin Tääker, Letter of commendation given by the Ministry of Internal Affairs for good work at teaching Estonian to foreign students in the framework of the Erasmus program
 
 
Additional information
MA in Tallinn University 1987
2008 – 2009 in cooperation with Integration Foundation teaching Estonian in the framework of the project of "Teaching Estonian as the second language at the Academy of Security Sciences"
2006 – current teaching Estonian to foreign students in the framework of ERASMUS project
2007 – current teaching Estonian to foreigners in Tallinna University Summer University
2003 - current in cooperation with ATAK teaching Estonian as a document language in various state agencies throughout Estonia
2000 - current in cooperation with TEA Language School teaching Finnish to Estonians and Estonian to foreigners through English and Finnish

Language skills:

Estonian - native tongue
English - oral and written
Finnish - oral and written
Russian - oral and written
8.05.2018