See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
21.02.1971
6199773
tammjarv@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool, Lektor (1,00)
2005–2006   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool, Assistent
01.01.2005–31.12.2006   
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool; Kutseaasta keskus; Mentorkoolitus kutsekoolidele
01.01.2005–31.12.2006   
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool; Kutseaasta keskus; Nooremkutseõpetajate tugiprogrammi juht
01.01.2003–31.12.2005   
Tallinna Pedagoogikaülikooli Kutsehariduskeskus; täiendkoolituse lektor
01.01.2002–31.12.2002   
Hansapank; kindlustusnõustaja
01.01.2002–31.12.2005   
Tallinna Pedagoogikaülikool; Kutseõppedidaktika õppejõud (assistent, praktika peametoodik)
01.01.1999–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool; Töö- ja kutseõpetuse osakond; assistent
01.01.1997–31.12.1998   
OÜ Moetex: konstruktor
01.01.1996–31.12.1997   
Tallinna Tehnikakool; kutseõpetaja
01.01.1991–31.12.1994   
Tootmiskoondis "Lembitu"; naiste ülerõivaste rätsep
 
 
Haridustee
2006–...   
Tampereen Yliopisto, Kasvatustieteiden Tiedekunta
1999–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool
1994–1995   
Tallinna Tehnikakool
1992–1996   
Tallinna Pedagoogikaülikool
1989–1991   
Kutsekeskkool nr.4
1978–1989   
Kehra Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
“ECVET” – kutsehariduse ainepunkti väljatöötamine
2007−...   
Elektroonilise Kutsekoolide õpetajate “kuukiri” - käimalükkaja ja kaastoimetaja
2006−...   
Hariduse kutsenõukogu töörühma liige
2005−...   
Kutseaasta ekspertgrupi liige
2008−2008   
Eksprdina, Portugalis, Lissabonis toimunud -PLA (Peer Learning Activity) Validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers.
2008−2008   
REDEL projekti raames õppematerjalide koostamise konkursil osalemine. Õppekeskkonnas IVA valmis kursus "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse".
2008−2008   
Konverentsi teesid Juubelikonverentsi "20 aastat kutsepedagoogilist koolitust Eestis"
2008−2008   
Konverentsi "20 aastat kutsepedagoogilist koolitust Eestis" sõnavõtt teemal "Kutsepedagoogiline praktika".
2007−2007   
Kirjastusele "Ilo" Iina Kalbri poolt koostatud tööraamatu “Toitumisõpetus”- retsenseerimine
2007−2007   
Kirjaliku ettepaneku ja arvamusete koostamine Euroopa kutsehariduse ainepunkti rakendusvõimaluste ja -viiside suhtes Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroopa kutsehariduse ainepunkti juurutamiseks - EKÜ poolne kaasautor
2007−2007   
INNOVE poolt korraldatud “Õpipoisikoolituse” hetkeseisu ja edasiseid arenguid tutvustav seminar (26.02.07) - osaleja
2007−2007   
Koolitusseminari ”Üld ja eriainete integratsioon” (22.02.07) ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine
2007−2007   
OKKA -Säätiö konverentsi "Ammatilliset opettajapäivät 14.- 16.09.2007" raames sõnavõtt teemal "Virolainen ammattikasvatustutkimus"
2007−2007   
Kirjaliku ettepaneku ja arvamuste koostamine Euroopa kutsehariduse ainepunkti rakendusvõimaluste ja -viiside suhtes Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroopa kutsehariduse ainepunkti juurutamiseks
2007−2007   
"Üld ja eriainete integratsioon" II koolitusseminari ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine
2007−2007   
Koolitajana Tartu Kutsehariduskeskuses Andragoogi kvalifikatsioonikursuse raames mooduli "Praktiliste oskuste kujundamine ja praktikaõppe meetodid"
2007−2007   
Retsensent Kirjastus ILO poolt Kalbri, Iina tööraamatule "Toitumisõpetus".
2007−2007   
PLA on VET partnership in schools and companies. The role of teachers and trainers – Austria (04. - 09.03.07) - eksperdina
2007−2007   
Kutsekoolide õpetajate infolisti koostamine Kutsekoolide õpetajate internetipõhise kuukirja tarvis
2007−2007   
“VÕTA” süsteemi väljatöötamine (28.03.07 Tartus)
2007−2007   
CLOE klastrikonverents (24.04. 2007 Tartus) - Tartu Teaduspargi poolt korraldatud - osalejana
2007−2007   
Tartu Kutsehariduskeskuses Andragoogi kvalifikatsioonikursuse raames mooduli ”Praktiliste oskuste kujundamine ja praktikaõppe meetodid” koolitus(apr. - mai 2007) - koolitajana
2007−2007   
Kutsekoolide üldharidusainete õpetajate ainenõukogude liikmete ümarlaud REKK-is (30.04. 2007 )- osalejana ja EKÜ poolse sõnavõtjana
2007−2007   
Kutsehariduseteemaline teabepäev REKK-is (16.05.2007) - osalejana
2007−2007   
ETKA Andras täiskasvanuhariduse eelfoorum “Elukvaliteet elukestvast õppest” (14.06.2007 Rakveres) - osaleja
2007−2007   
5th European Forum State of the Art - Continuing Engineering Education (CEE) and Continuing Professional Development (CPD) - Callanging the Future.- osaleja
2007−2007   
Eksperdina - Austrias toimunud, PLA (Peer Learning Activity) on VET partnership in schools and companies. The role of teachers and trainers.
2006−2006   
Magistritöö oponent (TLÜ, P.-R. Kristmann "Eelkutseõppe rakendamise vajaduste ja võimaluste arvestamine üldhariduskoolis")
2006−2006   
Magistritöö oponent(TLÜ, A.Ilp "Kutsekooli õpilaste kodune taust ja hinnangud kutsekooli õpikeskkonnale Tallinna Polütehnikumi Raadiku erialaosakonna näitel")
2006−2006   
“LÜKKA” projekti ekspertide arutelu - eksperdina (25.09.06)
2006−2006   
II Kutsehariduse konverents - osaleja (29.09.06)
2006−2006   
Tallinna Tööstushariduse keskuses toimunud “Kutsehariduse foorum sotsiaalsetele partneritele” (12.10.06) - osalejana
2006−2006   
24.10.06 Tööturuameti ja Elukestva õppe arendamise sihtasutuse INNOVE projektis “Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine” (24.10.2006) – töörüham liige
2006−2006   
Maalehe(23.11.2006) kutseõpetuse teemalise lisalehe artikli ” Standard aitab õpetajal end hinnata” kaasautor
2006−2006   
Politseiameti “Mõtteklubi” töös osalemine; teemal: “Juhendamine politseiõppes” (08.11.06) – arutelus osaleja
2006−2007   
Tallinna Ülikooli Õpetajahariduse kolleegiumi liige
2006−2006   
Oponent Ilp, A. magistritööle "Kutsekooli õpilaste kodune taust ja hinnangud kutsekooli õpilaskeskkonnale Tallinna Polütehnikumi Raadiku erialaosakonna näitel", TLÜ
2006−2006   
Oponent Kristmann, P.-R. magistritööle "Eekutseõppe rakendamise vajaduste ja võimaluste arvestamine üldhariduskoolis", TLÜ
2006−2006   
MTÜ Eesti Kutseõpetajate Ühingu kevadseminar - organiseerija
2006−2007   
TLÜ "Haridusjuhtimise" magistriõppe vastuvõtukomisjoni liige
2006−2007   
Tööturuameti ja Elukestva õppe arendamise sihtasutuse INNOVE projektis "Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine" - töörühma liige
2006−2008   
Lektorina Politseiameti koolitustel "Integreeritud õppe juhendajate koolitus".
2006−2008   
Lektorina TLÜ Avatud ülikooli õppekava "Töökohapõhise õppe juhendajate koolitus".
2005−2006   
SA INNOVE "Õpipoisi" projekti assessoritöö
2005−2005   
Kutseaastaks vajalike õppekavade "Mentor kutsekoolis" ja "Nooremkutseõpetaja" töörühma liige; Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöö
2005−2005   
Magistritöö oponent (TLÜ; M.Maasik "Didaktilised põhimõtted ja töövihik teooria- ja praktikaõppe seose realiseerimiseks kokaõppes (Mooduli "Supid ja puljongid" õpetamise näitel)"
2005−2006   
Kutseõpetaja kutsestandardi töörühma liige
2005−2006   
"Kutseõpetaja kutsestandardi" töörühma liige
2005−2006   
"Õpipoisi" projekti raames asutusi ja ettevõtteid hindav assessor
2005−2006   
Nooremkutseõpetajate kutseaasta tugirühma juht
2005−2007   
OKKA Säätiö 2007 a. konverentsi "Suomalais - Virolaiset ammatilliset opettajapäivät 2007" Eestipoolne korraldaja
2004−2004   
TTÜ, TPÜ, TTK, TTHK ja Inscape Koolituse koostööprojekt "Eeluuring tehnika- ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetajate täiendõppesüsteemi väljatöötamiseks", tegevus: "kutseõpetajate täiendkoolitus välisriikides" (Taani, Soome, Saksamaa ja Leedu näitel)
2004−2004   
Magistritöö oponent (TPÜ, E. Hindpere "Kutseharidussüsteemi varustatus õppematerjalidega: probleemid ja lahendused")
2003−2003   
REKK-i Kutsepedagoogika kursuse töörühma liige (kvalifikatsiooninõuete kutsepedagoogika kursuste sisu)
2000−2002   
Osalemine The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers projektis "Kutseõpetajate koolitus Eestis"
 
 
Lisainfo
MTÜ Eesti Kutseõpetajate Ühingu asutajaliige ja juhatuse liige alates aastast 2004

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Töökeskkonnas väljaõppe põhimõtted ning didaktilis - psühholoogilised ja sotsiaalsed tingimused

Publikatsioonid

13.09.2021

Otsi publikatsiooni

  • {{item.Name}}
 kuni 
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 4 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Kutsepedagoogiline praktikaTammjärv, Katrin2008Konverentsi teesid3.5.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool
Kutsepedagoogiline koolitus Tallinna ÜlikoolisLiivik, Reeli; Paju, Heidi; Sirk, Meidi; Tammjärv, Katrin2007Kutsepedagoogiline koolitus Tallinna Ülikoolis6.7.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool;
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut;
Tallinna Ülikool
Standard aitab õpetajal end hinnataTammjärv, Katrin; Ennu, Olavi2006Maaleht6.6.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool
Abinõude rakendamine tööandjate nõuete rahuldamiseks õmblejate kutsekoolitamise käigus : magistritööTammjärv, Katrin20036.7.