21.02.1971
6199773
tammjarv@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool, Lektor (1,00)
2005–2006   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool, Assistent
01.01.2005–31.12.2006   
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool; Kutseaasta keskus; Mentorkoolitus kutsekoolidele
01.01.2005–31.12.2006   
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool; Kutseaasta keskus; Nooremkutseõpetajate tugiprogrammi juht
01.01.2003–31.12.2005   
Tallinna Pedagoogikaülikooli Kutsehariduskeskus; täiendkoolituse lektor
01.01.2002–31.12.2002   
Hansapank; kindlustusnõustaja
01.01.2002–31.12.2005   
Tallinna Pedagoogikaülikool; Kutseõppedidaktika õppejõud (assistent, praktika peametoodik)
01.01.1999–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool; Töö- ja kutseõpetuse osakond; assistent
01.01.1997–31.12.1998   
OÜ Moetex: konstruktor
01.01.1996–31.12.1997   
Tallinna Tehnikakool; kutseõpetaja
01.01.1991–31.12.1994   
Tootmiskoondis "Lembitu"; naiste ülerõivaste rätsep
 
 
Haridustee
2006–...   
Tampereen Yliopisto, Kasvatustieteiden Tiedekunta
1999–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool
1994–1995   
Tallinna Tehnikakool
1992–1996   
Tallinna Pedagoogikaülikool
1989–1991   
Kutsekeskkool nr.4
1978–1989   
Kehra Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...   
“ECVET” – kutsehariduse ainepunkti väljatöötamine
2007−...   
Elektroonilise Kutsekoolide õpetajate “kuukiri” - käimalükkaja ja kaastoimetaja
2006−...   
Hariduse kutsenõukogu töörühma liige
2005−...   
Kutseaasta ekspertgrupi liige
2008−2008   
Eksprdina, Portugalis, Lissabonis toimunud -PLA (Peer Learning Activity) Validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers.
2008−2008   
REDEL projekti raames õppematerjalide koostamise konkursil osalemine. Õppekeskkonnas IVA valmis kursus "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse".
2008−2008   
Konverentsi teesid Juubelikonverentsi "20 aastat kutsepedagoogilist koolitust Eestis"
2008−2008   
Konverentsi "20 aastat kutsepedagoogilist koolitust Eestis" sõnavõtt teemal "Kutsepedagoogiline praktika".
2007−2007   
Kirjastusele "Ilo" Iina Kalbri poolt koostatud tööraamatu “Toitumisõpetus”- retsenseerimine
2007−2007   
Kirjaliku ettepaneku ja arvamusete koostamine Euroopa kutsehariduse ainepunkti rakendusvõimaluste ja -viiside suhtes Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroopa kutsehariduse ainepunkti juurutamiseks - EKÜ poolne kaasautor
2007−2007   
INNOVE poolt korraldatud “Õpipoisikoolituse” hetkeseisu ja edasiseid arenguid tutvustav seminar (26.02.07) - osaleja
2007−2007   
Koolitusseminari ”Üld ja eriainete integratsioon” (22.02.07) ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine
2007−2007   
OKKA -Säätiö konverentsi "Ammatilliset opettajapäivät 14.- 16.09.2007" raames sõnavõtt teemal "Virolainen ammattikasvatustutkimus"
2007−2007   
Kirjaliku ettepaneku ja arvamuste koostamine Euroopa kutsehariduse ainepunkti rakendusvõimaluste ja -viiside suhtes Haridus- ja Teadusministeeriumile Euroopa kutsehariduse ainepunkti juurutamiseks
2007−2007   
"Üld ja eriainete integratsioon" II koolitusseminari ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine
2007−2007   
Koolitajana Tartu Kutsehariduskeskuses Andragoogi kvalifikatsioonikursuse raames mooduli "Praktiliste oskuste kujundamine ja praktikaõppe meetodid"
2007−2007   
Retsensent Kirjastus ILO poolt Kalbri, Iina tööraamatule "Toitumisõpetus".
2007−2007   
PLA on VET partnership in schools and companies. The role of teachers and trainers – Austria (04. - 09.03.07) - eksperdina
2007−2007   
Kutsekoolide õpetajate infolisti koostamine Kutsekoolide õpetajate internetipõhise kuukirja tarvis
2007−2007   
“VÕTA” süsteemi väljatöötamine (28.03.07 Tartus)
2007−2007   
CLOE klastrikonverents (24.04. 2007 Tartus) - Tartu Teaduspargi poolt korraldatud - osalejana
2007−2007   
Tartu Kutsehariduskeskuses Andragoogi kvalifikatsioonikursuse raames mooduli ”Praktiliste oskuste kujundamine ja praktikaõppe meetodid” koolitus(apr. - mai 2007) - koolitajana
2007−2007   
Kutsekoolide üldharidusainete õpetajate ainenõukogude liikmete ümarlaud REKK-is (30.04. 2007 )- osalejana ja EKÜ poolse sõnavõtjana
2007−2007   
Kutsehariduseteemaline teabepäev REKK-is (16.05.2007) - osalejana
2007−2007   
ETKA Andras täiskasvanuhariduse eelfoorum “Elukvaliteet elukestvast õppest” (14.06.2007 Rakveres) - osaleja
2007−2007   
5th European Forum State of the Art - Continuing Engineering Education (CEE) and Continuing Professional Development (CPD) - Callanging the Future.- osaleja
2007−2007   
Eksperdina - Austrias toimunud, PLA (Peer Learning Activity) on VET partnership in schools and companies. The role of teachers and trainers.
2006−2006   
Magistritöö oponent (TLÜ, P.-R. Kristmann "Eelkutseõppe rakendamise vajaduste ja võimaluste arvestamine üldhariduskoolis")
2006−2006   
Magistritöö oponent(TLÜ, A.Ilp "Kutsekooli õpilaste kodune taust ja hinnangud kutsekooli õpikeskkonnale Tallinna Polütehnikumi Raadiku erialaosakonna näitel")
2006−2006   
“LÜKKA” projekti ekspertide arutelu - eksperdina (25.09.06)
2006−2006   
II Kutsehariduse konverents - osaleja (29.09.06)
2006−2006   
Tallinna Tööstushariduse keskuses toimunud “Kutsehariduse foorum sotsiaalsetele partneritele” (12.10.06) - osalejana
2006−2006   
24.10.06 Tööturuameti ja Elukestva õppe arendamise sihtasutuse INNOVE projektis “Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine” (24.10.2006) – töörüham liige
2006−2006   
Maalehe(23.11.2006) kutseõpetuse teemalise lisalehe artikli ” Standard aitab õpetajal end hinnata” kaasautor
2006−2006   
Politseiameti “Mõtteklubi” töös osalemine; teemal: “Juhendamine politseiõppes” (08.11.06) – arutelus osaleja
2006−2007   
Tallinna Ülikooli Õpetajahariduse kolleegiumi liige
2006−2006   
Oponent Ilp, A. magistritööle "Kutsekooli õpilaste kodune taust ja hinnangud kutsekooli õpilaskeskkonnale Tallinna Polütehnikumi Raadiku erialaosakonna näitel", TLÜ
2006−2006   
Oponent Kristmann, P.-R. magistritööle "Eekutseõppe rakendamise vajaduste ja võimaluste arvestamine üldhariduskoolis", TLÜ
2006−2006   
MTÜ Eesti Kutseõpetajate Ühingu kevadseminar - organiseerija
2006−2007   
TLÜ "Haridusjuhtimise" magistriõppe vastuvõtukomisjoni liige
2006−2007   
Tööturuameti ja Elukestva õppe arendamise sihtasutuse INNOVE projektis "Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine" - töörühma liige
2006−2008   
Lektorina Politseiameti koolitustel "Integreeritud õppe juhendajate koolitus".
2006−2008   
Lektorina TLÜ Avatud ülikooli õppekava "Töökohapõhise õppe juhendajate koolitus".
2005−2006   
SA INNOVE "Õpipoisi" projekti assessoritöö
2005−2005   
Kutseaastaks vajalike õppekavade "Mentor kutsekoolis" ja "Nooremkutseõpetaja" töörühma liige; Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöö
2005−2005   
Magistritöö oponent (TLÜ; M.Maasik "Didaktilised põhimõtted ja töövihik teooria- ja praktikaõppe seose realiseerimiseks kokaõppes (Mooduli "Supid ja puljongid" õpetamise näitel)"
2005−2006   
Kutseõpetaja kutsestandardi töörühma liige
2005−2006   
"Kutseõpetaja kutsestandardi" töörühma liige
2005−2006   
"Õpipoisi" projekti raames asutusi ja ettevõtteid hindav assessor
2005−2006   
Nooremkutseõpetajate kutseaasta tugirühma juht
2005−2007   
OKKA Säätiö 2007 a. konverentsi "Suomalais - Virolaiset ammatilliset opettajapäivät 2007" Eestipoolne korraldaja
2004−2004   
TTÜ, TPÜ, TTK, TTHK ja Inscape Koolituse koostööprojekt "Eeluuring tehnika- ja tehnoloogia valdkonna kutseõpetajate täiendõppesüsteemi väljatöötamiseks", tegevus: "kutseõpetajate täiendkoolitus välisriikides" (Taani, Soome, Saksamaa ja Leedu näitel)
2004−2004   
Magistritöö oponent (TPÜ, E. Hindpere "Kutseharidussüsteemi varustatus õppematerjalidega: probleemid ja lahendused")
2003−2003   
REKK-i Kutsepedagoogika kursuse töörühma liige (kvalifikatsiooninõuete kutsepedagoogika kursuste sisu)
2000−2002   
Osalemine The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers projektis "Kutseõpetajate koolitus Eestis"
 
 
Lisainfo
MTÜ Eesti Kutseõpetajate Ühingu asutajaliige ja juhatuse liige alates aastast 2004;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Töökeskkonnas väljaõppe põhimõtted ning didaktilis - psühholoogilised ja sotsiaalsed tingimused
8.05.2018
  • Leitud 4 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Kutsepedagoogiline praktikaTammjärv, Katrin2008Konverentsi teesid3.5.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool
Kutsepedagoogiline koolitus Tallinna ÜlikoolisLiivik, Reeli; Paju, Heidi; Sirk, Meidi; Tammjärv, Katrin2007Kutsepedagoogiline koolitus Tallinna Ülikoolis6.7.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool;
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut;
Tallinna Ülikool
Standard aitab õpetajal end hinnataTammjärv, Katrin; Ennu, Olavi2006Maaleht6.6.Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool
Abinõude rakendamine tööandjate nõuete rahuldamiseks õmblejate kutsekoolitamise käigus : magistritööTammjärv, Katrin20036.7.