Teenistuskäik

Haridustee
2000–2006   
Tartu Ülikooli Usuteaduskond, BA ja religiooniõpetuse õpetaja
1988–2000   
Tallinna Ühisgümnaasium (Tallinna 20.Keskkool)

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia
8.05.2018

Career

Education
2000–2006   
University of Tartu, Faculty of Theology. BA in Theology. Qualification of Religious Education Teacher for Public Schools

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology
8.05.2018