17.02.1989
6276111
+37258281229
kerli.kirsimaa@seit.ee
Kerli on 2014.aastal omanadanud magistrikraadi Wageningen Ülikoolist Hollandist keskkonnakorralduse erialal. 2011.aastal omandas Kerli bakalaureuse kraadi maastikuarhitektuuri erialal TTÜ Tartu Kolledžist. Alates 2015.aasta veebruarist töötab Kerli SEI Tallinnas ning on spetsialiseerunud energia-ja kliima alastele projektidele.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
16.02.2015–...   
SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Nooremteadur (1,00)
2014–2014   
Globaalne Andmete Kogumise Firma, Turundus uurija (0,80)
2013–2013   
Rotterdami Linnavalitsus, Praktikant (1,00)
2010–2010   
Tartu Vallavalitsus, Praktikant (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2014   
MSc, Keskkonnakorraldus, Wageningen Ülikool, Holland
2008–2011   
Bakalaureus 2008-2011 Maastikuarhitektuur
2004–2007   
Jõgeva Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
SEI Tallinn, Nooremekspert
 
 
Loometöö
Tillie, N., Kirsimaa, K., Van de Dobbelsteen, A., Sijmons, D. (2014). Linnapõllumajandus Rotterdamis:
elamiskõlbliku ja madala süsinikusisaldusega ning säästva fosforiringlusega linna potentsiaal, lk. 137 Why We Need Small Cows: Ways to Design for Urban Agriculture, toimetanud Rob Roggema ja Greg Keeffe (2014).
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Projektid SEI Tallinnas:
▪ ICLEI / EL-Kanada linnapoliitika alane koostöö projekt
▪ Lühiajalise kliimamõjuga õhusaasteained, Keskkonnainvesteeringute Keskus
▪ HERON: "Tulevikku-suunatud sotsiaal-majanduslik uuring, energiatõhusus EL riikides" (Horizon2020)
▪ ENFRA: "Kliimaga kohanemise strateegia energia - ja infrastruktuuri vallas"
▪ Sooline võrdõiguslikkus biomajanduses metsanduse ja põllumajanduse näitel
▪ ENLARGE, energiasäästlikkus Euroopa parimate juhtumite näitel ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Kerli Kirsimaa, - Annelinna Ideekonkurss, 5 äramärgitud töö hulgas -Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting), Holland, Preemia viimaks läbi magistritöö alast uurimustööd Maltal -Puurmani Vallavalitsuse õppepreemia kõrgeima keskmise hinde eest -Tallinna Tehnikaülikooli eduka üliõpilase preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS ERIALA: S240 Linna ja maa planeerimine; PÕHISUUND: Maakasutuse planeerimine
 
 
Lisainfo
Valdavad arvutiprogrammid:
Microsoft Office Applications (väga hea), Photoshop (väga hea), MapInfo (hea), STAN (väga hea), AutoCad(hea), Microstation (hea), CorelDraw (algtase),ArcGis (algtase), SketchUp (algtase),
LEAP (hea)
8.07.2018
17.02.1989
6276111
+37258281229
kerli.kirsimaa@seit.ee
Internationally oriented young researcher and expert in energy sector and climate change.

Having graduated her MSc at University of Wageningen, the Netherlands, Kerli joined SEI Tallinn with her thorough interest towards climate change, sustainability and governance in general. Previously Kerli graduated her BSc in Landscape Architecture at Tallinn University of Technology.

She has participated in various projects and workshops both international and national.

Career

Institution(s) and position(s)
16.02.2015–...   
Stockholm Environment Institute Tallinn Center, Junior Researcher (1,00)
2014–2014   
Global Data Collection Company, Rotterdam, The Netherlands, Marketing researcher (0,80)
2013–2013   
The Municipakity of Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands, Junior researcher (1,00)
2010–2010   
Tartu Township, Intern (1,00)
 
 
Education
2011–2014   
MSc, Environmental Management, Wageningen University, The Netherlands
2008–2011   
BSc Landscape Architecture, Tallinn University of Technology
2004–2007   
High School Diploma
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Junior researcher
 
 
Creative work
Tillie, N., Kirsimaa, K., Van de Dobbelsteen, A., Sijmons, D. (2014). Urban Agriculture in Rotterdam:
potentials for a liveable, low-carbon city and sustainable phosphorus flows, p. 137 in Why We Need Small Cows: Ways to Design for Urban Agriculture, Edited by Rob Roggema and Greg Keeffe (2014).
 
 
Additional career information
Projects involved with during the occupation in SEI Tallinn:
▪ ICLEI / EU-Canada Municipal Cooperation on Urban Policy
▪ SLCP: Short-Lived Climate Pollutants, Estonian Environmental Investment Centre
▪ HERON: "Forward-looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries" (Horizon2020)
▪ ENFRA: "Estonian Climate Adaptation Strategy for Infrastructure and Energy"
▪ Gender equality within Estonian bio-economy related sectors
▪ ENLARGE, Energies for Local Administrations to Renovate Governance in Europe;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Kerli Kirsimaa, -Among one of the 5 highlighted works, besides 3 winners, presented for Annelinn (neighborhood in Tartu, Estonia) urban vision contest (2014) -Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting), Netherland s. Granted financial support to carry out fieldwork for master thesis in Malta -Successful Student Grant Highest average mark within Puurmani county council -Tallinn University of Technology, Development Fund, successful student grant
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS SPECIALITY: S240 Town and country planning ; SPECIALITY: Spatial Planning
 
 
Additional information
Computers Programs:
Microsoft Office Applications (very good), Photoshop (very good), MapInfo (very good), STAN (very good), AutoCad(good), Microstation (good), CorelDraw (basic),ArcGis (basic), SketchUp (basic),
LEAP (good)
8.07.2018
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
EMP2401501ENFRA - Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutusega kohanemise strateegia01.01.201531.08.2015Valdur LahtveeSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus185 780,00 EUR
MUU521602 (727124)Horizon 2020 ENLARGE - Energies for Local Administrations: Renovate Governance in Europe01.09.201631.08.2018Kaja PetersonSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus60 675,00 EUR
MUU261501 (649690)Horizon 2020 HERON Edasivaatav energiatõhususe sotsio-ökonoomiline uuring Euroopa Liidu liikmesriikides 01.05.201531.10.2017Kaja PetersonSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus105 000,00 EUR
1.2.5.9591703Nordic Green to Scale for countries. Unlocking the potential of climate solutions in the Baltics, Poland and Ukraine. Technical analysis01.07.201701.05.2018Lauri TammisteSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus70 000,00 EUR
1.2.5.521702RDI2CluB Maamajanduse TA ja IKT süsteemid biomajanduse klastrite ja innovatsiooniökosüsteemide arendamiseks25.05.201731.08.2020Kaja PetersonSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus113 142,50 EUR
MUU2541601Sooline palgalõhe Eesti biomajandusega seotud sektorites: metsandus ja põllumajandus01.07.201628.02.2017Kerli KirsimaaSA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus8 600,00 EUR