See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
25.05.1985
(+372) 56 975 142
koidu.saia@tlu.ee
25.05.1985−25.05.2012 Saame, Koidu

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Teaduskoordinaator (1,00)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Lektor. Õppejuht (1,00)
2010–2011   
Kristiine Sotsiaalkeskus, Kristiine Sotsiaalkeskus; Alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuse koordinaator (0,25)
2010–2011   
Kristiine Sotsiaalkeskus, Arendusspetsialist (0,50)
2010–2010   
Kristiine Sotsiaalkeskus, Arendusspetsialist - sotsiaalpedagoog (1,00)
2009–2010   
Kristiine Sotsiaalkeskus, ESF projekt "Programmipõhine nõustamine..." 2009-2012. Projektijuhi assistent (0,10)
2006–2009   
Kristiine Sotsiaalkeskus, Laste päevakeskuse sotsiaalpedagoog (1,00)
2006–2011   
Tallinna Vangla, Üldkasuliku töö talitus, kriminaalhooldusabiline (0,10)
 
 
Haridustee
2008–22.04.2022   
Tallinna Ülikool. Ühiskonnateaduste instituut. Doktoriõpe. Sh 2012-2019 akadeemilisel puhkusel
2006–2008   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, MA
2003–2006   
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, BA
2000–2003   
Tapa Gümnaasium
1991–2000   
Lehtse Põhikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) teaduse ja innovatsiooni mõttekoja TLU üks esindajatest
2020−...   
Tallinna Ülikooli eetika valdkonna töörühma liige
2018−...   
Eesti Kriminoloogia Seltsi asutajaliige ja liige
2009−...   
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, liige
2013−2017   
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Põhja piirkonna juhatuse liige
2011−2015   
Ajakiri Sotsiaaltöö - kolleegiumi liige
2009−2010   
Arengukava "Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014" koostamine. Justiitsministeerium. Ekspert
2008−2009   
Uuring "Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring". Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika ja analüüsi osakond. Ekspert
 
 
Lisainfo
2008. Projekt "Uudse mõjutusvahendi arendusseminarid - rehabilitatsiooniteenus alaealistele õigusrikkujatele". Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium. Elluviija: Kristiine Sotsiaalkeskus. Roll: projektikirjutaja, projektimeeskonna liige
2009. a. Piloteermisprojekt "Programmipõhine lähenemine rehabilitatsiooniteenuse osutamisel". Rahastaja: ESF. Koordinaator: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Piloteerija: Kristiine Sotsiaalkeskus. Roll: piloteerimise koordinaator
2009-2012. Projekt "Programmipõhine nõustamisteenus Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks / taastamiseks". Rahastaja: ESF. Elluviija: Kristiine Sotsiaalkeskus. Roll: projektijuhi assistent
2009-2012. Projekt "Koolist väljalangemise ennetamine õpilase sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu". Rahastaja: ESF. Elluviijad: Kriisinõustamise Keskus Mahena, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Roll: tugiisik
2009-2011. Programmi piloteerimisprojekt "Töölesaamist toetavate rehabilitatsioniprogrammide osutamine". Rahastaja: ESF. Koordinaator: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Pilootasutus: Kristiine Sotsiaalkeskus. Roll: piloteerimise koordinaator
2010-2013. Programmi projekt "Kvaliteedi juhtimise süsteemi EQUASS Assurance piloteerimine ja rakendamine Eestis". Rahastaja: ESF. Koordinaator: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Piloteeriv asutus: Kristiine Sotsiaalkeskus. Roll: piloteerimise ja rakendamise koordinaator (2009-2011)
2010.Saame, Koidu (2010). Sotsiaalteenuste osutamise optimeerimine: mudelid Eesti alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsioonis. Ettekanne Tissa 2010 Pleenumil Tallinnas.
2010. Saame, Koidu. (2010). Tõenduspõhised mudelid Eesti alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsioonis. Posterettekanne 7. Balti Rehabilitatsiooniassotsiatsiooni Kongressil 17.-18.09.2010 Tallinnas

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Koidu Saia, Justiitsministeeriumi kriminoloogia ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkurss. Äramärgitud töö. "Rehabilitatsiooniteenus alaealistele õigusrikkujatele Eestis"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: Kvaliteedijuhtimine hoolekandes, rehabilitatsioon, interdistsiplinaarsed interventsiooni- ja evalvatsioonimudelid, deviantne ja delikventne käitumine, sotsiaaltöö professioon
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS VALDKOND: S215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktori kraad sotsiaaltöö erialal.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
2.3.
2022
2.5.
2022
3.1.
2022
5.2.
2022
2.5.
2021
2.5.
2021
2.5.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
1.2.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.3.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
19.07.2022
25.05.1985
(+372) 56 975 142
koidu.saia@tlu.ee
25.05.1985−25.05.2012 Saame, Koidu
My professional passion is solving complex R&D administrative challenges with creative solutions. I am inspired by „learning by doing“, person-centred and teamwork-focused approaches and follow these principles in my everyday practice as a Research Coordinator at Tallinn University SOGOLAS. Having the aspiration to understand the real, content-related side of the R&D my research activities have been focused on collaboration in interprofessional teams working with children and families at risk. The roots of the research interest are in practice while developing and implementing interprofessional rehabilitation service for juvenile offenders where specialists of various disciplines are closely collaborating in assessing needs, planning and implementing interprofessional interventions.

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Research Coordinator (1,00)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Social Work, Lecturer. Head of Studies (1,00)
2010–2011   
Kristiine Social Center, Kristiine Social Center; Coordinator of juvenile offenders´rehabilitation-team (0,25)
2010–2010   
Kristiine Social Center, Developmental specialist - social pedagogue (1,00)
2009–2010   
Kristiine Social Center, European Social Fund project "Program-based consulting...". 2009-2012. Project coordinator´s assista (0,10)
2006–2009   
Kristiine Social Center, Social pedagogue in children daycentre (1,00)
2006–2011   
Tallinn Prison, Other staff (0,10)
 
 
Education
2008–22.04.2022   
Tallinn University. School of Governance, Law and Society. Doctoral Studies, Incl 2012-2019 in academic leave
2006–2008   
Tallinn University, Institute of Social Work, MA
2003–2006   
Tallinn University, Institute of Social Work, BA
2000–2003   
Tapa Secondary School
1991–2000   
Lehtse Basic School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) EU Research Liaison Officers (EURLO) & UNICA Research think-thank one of the TLU members
2020−...   
Tallinna Ülikooli eetika valdkonna töörühma liige
2018−...   
Eesti Kriminoloogia Seltsi asutajaliige ja liige
2009−...   
Estonian Association of Social Work, member
2013−2017   
Estonian Association of Social Work, member of North-Estonian Board
2011−2015   
Social Work journal - panel member
2009−2010   
Governmental Strategy "Fighting Against Violence 2010-2014". Ministry of Justice. Role: expert
2008−2009   
Study "Rehabilitation Service - Providing and Organization". Ministry of Social Affairs. Role: expert
 
 
Additional information
2008. Project "The Rehabilitation Service for Juvenile Offenders - Developmental Seminars". Financed by Estonian Ministy of Education and Research. Implemented by Kristiine Social Centre. Role: project-writer, member of project team
2009. Pilot Project "Program-Based Approach in Rehabilitation". Financed by ESF. Coordinator: Astangu Rehabilitation Centre. Pilot institution: Kristiine Social Centre. Role: pilotation coordinator
2009-2012. Project "Program-Based Counselling Service for Labour Market Risk-Groups in Harjumaa". Financed by ESF. Role: project manager´s assistant
2009-2012. Project "Preventing Dropping Out from School by Means of Increasing Social Coping". Financed by ESF. Implemented by Mahena and Estonian Open Society Institute. Role: supportive person
2009-2011. Piloting project "Providing rehabilitation programs to support employment". Financed by ESF. Coordinator: Astangu Rehabilitation Centre. Piloting institution: Kristiine Social Centre. Role: pilotation coordinator
2010-2013. Project: "Implementing Quality Management System EQUASS Assurance in Estonia". Coordinator: Astangu Rehabilitation Centre. Piloting institution: Kristiine Social Centre. Role: pilotation and implementation coordinator (2009-2011)
2010. Saame, Koidu (2010). Optimizing The Delivery Of Social Services: Models In Estonian Juvenile Offender Rehabilitation. Presentation in TiSSa Plenum 2010 (Tallinn).
2010. Saame, Koidu. (2010). Evidence-based models in Estonian juvenile offender rehabilitation. Poster presentation in BAR 2010: 7th Congress of Baltic Associaton for Rehabilitation. September 17-18, 2010 in Tallinn

Qualifications

 
 
Honours and awards
2009, Koidu Saia, Ministry of Justice. The Competition in Student Research. Marked research. "Rehabilitation Service for Juvenile Offenders in Estonia"
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: Quality management in social welfare, rehabilitation, interdiciplinary interventional and evaluational models, deviant and deliquent behaviour, social work profession
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S215 Social problems and welfare, national insurance
 
 
Additional information
Filosoofiadoktori kraad sotsiaaltöö erialal.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
2.3.
2022
2.5.
2022
3.1.
2022
5.2.
2022
2.5.
2021
2.5.
2021
2.5.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
1.1.
2020
1.2.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.4.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
1.2.
2017
5.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.3.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
19.07.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Projektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine
MUUTKA9214"Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele"01.07.201431.12.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut181 192,50 EUR
MUUTRU15013 (3-3/3257)Arendusuuring „Kogukonnapõhine toetus üksielavate eakate toimetuleku tagamiseks ja institutsionaalse hoolduse ennetamiseks“12.01.201512.12.2015Taimi TulvaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut24 000,00 EUR
1.1.9. TRU18070A Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine 25.05.201831.12.2019Karmen TorosTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut40 140,00 EUR
1.1.8.1.TF4816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16)Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine. 01.01.201731.03.2017Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut3 600,00 EUR
1.1.8.1.TF2821 (Rahastatud TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku OTSUSEGA nr 7.1-17/5 7.05.2021 )II maailmasõjajärgse (1944-1949) Eesti rahvastiku andmetaristu väljaarendamine 01.05.202131.12.2022Luule SakkeusTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus13 000,00 EUR (Rahastamine 26 100,00 EUR)
MUUTRU17060A Kesktasemehindamine Eestis: Euroopa rahastus kõige tõrjutumatele 15.05.201731.05.2018Marju MedarTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut1 500,00 EUR
MUUAU/6812 (SIA/Raak: 2011-3-05INT )Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele01.04.201231.12.2013Marju MedarTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut24 348,00 EUR
MUUTÕA18036 (Sponsorship Agreement #82)Pere kaasamine lastekaitse hindamistes: konverents, konsultatsioonid ja intensiivseminar 18.05.201825.05.2018Karmen TorosTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut8 139,04 EUR
1.2.1.3.TRU20155 Pädev lastekaitsetöötaja: lapse osalusõiguse edendamine abivajava lapse hindamisel 01.11.202031.10.2022Karmen TorosTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut48 795,00 EUR
MUUTKA17145 (HMN 23.10.2017. a koosoleku otsus nr 4 )Rahvusvahelise konverentsi “Europe in Hard Times: What’s To Be Done?” korraldamine 01.01.201828.02.2018Indrek GraubergTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut3 000,00 EUR
1.1.6.TAU22011ARiskilaste õigeaegse tuvastamise ja tulemusliku abistamise süsteemi täiustamiseks: kinnise lasteasutuse teenuse laste eluteede õppetunnid (KlaTee) 202130.11.202112.12.2022Karmen TorosTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut36 168,00 EUR
1.1.5.TAU22027 Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine eriala arendamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ning motivatsiooni hoidmise abil 01.01.202231.12.2024Karmen TorosTallinna Ülikool59 950,00 EUR (Rahastamine 520 040,00 EUR)
MUUTRU15095AUuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel10.08.201530.11.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut32 934,00 EUR
KLATEEKLATEE1Uuring riskilaste õigeagse tuvastamise ja tulemusliku abistamise süsteemi täiustamiseks: kinnise lasteasutuse teenuse laste eluteede õppetunnid01.01.202231.08.2022Karl HaljasmetsHaap Consulting OÜ92 280,00 EUR
1.1.8.1.TF2521 (Rahastatud TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku OTSUSEGA nr 7.1-17/5 7.05.2021 )ÕPPESTECH-METH Õppimine ja õpetamine ülikoolis. Uute tehnoloogiate ja meetodite integreerimine ülikooli õppes. 01.06.202131.12.2022Larissa JõgiTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut15 000,00 EUR (Rahastamine 22 000,00 EUR)
1.1.8.1.TF5416 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Õppimine ja õpetamine TLÜ üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates õppes01.12.201610.12.2019Larissa JõgiTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut2 641,00 EUR
1.2.3.4.TKA17073 Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas 01.12.201731.05.2021Zsolt BugarszkiTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut198 062,50 EUR
1.1.8.1.TF2216 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Ühiskonna ja avatud valitsemise fookusvaldkonna teadusarendusvõrgustik 01.05.201631.01.2017Koidu SaiaTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut8 400,00 EUR