krimarie@utkk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–...   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Digiteerimisjuht (1,00)
01.10.2016–...   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Kogude digiteerija (0,80)
 
 
Haridustee
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, kirjandusteadus (MA)
01.09.2013–15.06.2015   
Tallinna Ülikool, eesti filoloogia (BA)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Kri Marie Vaik, Ene Silla stipendium (Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria
19.08.2019
krimarie@utkk.ee

Career

Institutions and positions
2018–...   
Under and Tuglas Literature Centre, Head of Digitization (1,00)
01.10.2016–...   
Under and Tuglas Literature Centre, Technical staff (0,80)
 
 
Education
01.09.2016–...   
Tallinn University, Literary Studies (MA)
01.09.2013–15.06.2015   
Tallinn University, Estonian Philology (BA)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Kri Marie Vaik, Enne Silla scholarship (Estonian Students' Fund in USA)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory
19.08.2019