This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
7.11.1952
56 625 998
6324 737
krista.kerge@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.1987–...   
Tallinn University (f. TU of Educational Sciences): senior lecturer, assistant, associate professor, full professor
2009–31.08.2019   
Tallinn University, School of Humanities, Professor (1,00)
01.08.1979–31.12.1987   
Institute of the Estonian Language and Literature, 1979-1987 Institute of Language and Literature, junior researcher (1,00)
 
 
Education
2003–...   
TU, PhD in linguistics
1997–...   
1997 Tartu University, external grand master studies (360 ECTS), MA in the Estonian language
1998–2002   
1998-2002 Tallinn University of Educational Sciences, post-graduate student, doctoral studies
1972–1979   
1979 Tartu (State) University, Philologist, Teacher of the Estonian Language and Literature (equal to MA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
L1-Educational Studies in Languages and Literature. Member of the Editorial Board
2011−...   
Discourse, Context & Media (Elsevier), member of the Editorial Board
2007−...   
Chief editor of the series Proceedings of the Estonian Literacy Education Centre
2006−...   
Tutor of the MA-program for Estonian Language and Literature educational studies
2005−...   
EALTA (European Association for Language Testing and Assessment), member
2005−...   
Manager of the Mothert Tongue Education Centre by IEEL
2003−...   
State board of medical terminology, member
2000−...   
Oma Keel (linguistic magazine), member of the Editorial Board
1979−...   
Estonian Mother Tongue Society, member of the Language Board of the Society
2015−2016   
AILA Europe JRM 2016 orgaizing committee
2015−2017   
ARLE Advisory Board member, chair of the ARLE 2017 biennial conference
2010−2014   
chairman of the Board of Language Planning and Standard by MTS
2009−2011   
The Estonian Higher Education Quality Agency, quality assessment expert (languages nad cultures)
2009−2016   
AILA Europe executive board
2009−2012   
MA-program for Communication studies, manager
2008−2014   
State program "Support for special languages" (2008-2012) managment board member
2008−2009   
Tallinn University board of humantities, member
2008−2009   
CEFR-based proficiency-level descriptions for Estonian (A1, A2, C1) project manager
2008−2008   
EMSE task force for development of the state examination of Estonian
2008−2018   
Manager of the Mother Tongue Information Center, manager of the TU-MSE projects in applied linguistics
2008−2012   
Mamber of the National Curriculum Estonian-programme board
2007−2009   
State PISA 2009 Reasearch Coordination Comission, member
2004−2016   
Estonian Society of Applied Linguistics, member of the Board
2003−2008   
State board of mother tongue and literature teaching, chairwoman
 
 
Creative work
See: Publications.
 
 
Additional information
Additional information via Academia.eu, Research Gate, Wikpedia/Vikipeedia, or Google;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Krista Kerge, State Linguistic Award
2016, Krista Kerge, State Linguistic Award nomination
2014, Krista Kerge, State Order of the White Star (fourth class)
2009, Krista Kerge, State Linguistic Award nomination
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIFICATION: Text and discourse analysis, linguistic varieties, applied linguistics (L1 and L2 teaching and testing; legal language; linguistic norms and communicational behaviour)
 
 
Additional information
PhD
Tallinn University, 2003

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.3.
2020
6.6.
2019
6.7.
2019
6.7.
2018
3.4.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
4.2.
2016
2.5.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
2.1.
2014
4.1.
2014
2.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
1.1.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
4.2.
2008
1.2.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
2.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
2.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
2.2.
1998
6.7.
1998
6.7.
1998
1.1.
1996
1.2.
1996
6.2.
1996
6.3.
1995
1.2.
1994
1.2.
1994
2.2.
1990
1.2.
1978
6.04.2020
7.11.1952
56 625 998
6324 737
krista.kerge@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2020–...   
Tallinn University, Emeriitprofessor (1,00)
01.01.1995–...   
paralleelselt Õigusinstituut, hiljem TÜ , dotsent, õppeülesande täitja (eesti õiguskeel)
01.01.1987–...   
Tallinna Ülikool, ametite järjekorras: vanemõpetaja, lektor, assistent, dotsent, professor
01.09.2019–31.12.2019   
Institute of the Estonian Language, Projektitöö (0,75)
2009–31.08.2019   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Professor (1,00)
01.08.1979–31.12.1987   
Institute of the Estonian Language and Literature, TA Keele ja Kirjanduse Instituut (praegune EKI), nooremteadur, teaduri kutse 1982 (1,00)
 
 
Haridustee
2003–...   
TLÜ, PhD eesti keele alal
1997–...   
TÜ, MA eesti keele alal
1998–2002   
TPÜ, doktoriõpe
1972–1979   
TÜ, filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
1960–1971   
Tallinna Reaalkool (2. keskkool)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Scopus/Elsevier ajakirja L1-Educational Studies in Languages and Literature toimetuskolleegiumi liige
2011−...   
Elsevier ajakirja Discourse, Context & Media toimetuskolleegiumi liige
2007−...   
Emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetiste peaoimetaja
2006−...   
Eesti keele ja kirjanduse magistriõppekava juht
2005−...   
EALTE (European Association for Language Testing and Assessment) liige
2005−...   
Emakeeleõpetuse Infokeskuse tegevjuht
2003−...   
Riigi meditsiiniterminoloogia komisjoni liige
2000−...   
Ajakirja OK toimetuskolleegiumi liige
1999−...   
Rahvusvahelise Õpikute ja Haridusmeedia Ühingu (International Association for Research of Textbooks and Educational Media) liige
1980−...   
Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni, al. 1995 Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, 2010-2014 toimkonna vanem
1979−...   
Emakeele Seltsi liige
2015−2016   
AILA Europe JRM 2016 korraldustoimkonna liige
2015−2017   
International Association for Research in L1 Education (ARLE), Advisory Board'i ehk nõukogu liige, 2017 konverentsi peakorraldaja
2011−2018   
Riikliku terminoloogiaprogrammi stipendiumikomisjoni liige
2010−2014   
Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem
2009−2011   
Eesti Kõrhariduse Kvaliteediagenduuri üleminekuhindamise ekspert (keeled ja kultuurid)
2009−2016   
AILA Europe esinduskogu tegevliige
2009−2012   
Kommunikatsiooni magistriõppekava juht
2008−2014   
Riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008-2012)“ juhtkomitee liige
2008−2009   
TLÜ humanitaarteaduste valdkonnanõukogu, liige
2008−2009   
Eesti keele CEF-põhiste oskustasemekirjelduste (A1, A2, C1) projektijuht
2008−2008   
HTM eesti keele riigieksami õigusaktide arendamise nõuandva töörühma liige
2008−2018   
Emakeeleõpetuse Infokeskuse juht, TLÜ-HTM rakenduskeeleteaduslike projektide juht
2008−2012   
Riiklike õppekavade (PRÕK ja GRÕK) ettevalmistava eesti keele ainekavatöörühma liige
2007−2009   
HTM PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 uuringut koordineeriva komisjoni liige
2005−2007   
ERÜ "Euroopa keeleõppe raamdokumendi" korrastustoimkonna liige
2004−2016   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige
2003−2008   
Üleriigilise eesti keele (kui emakeele) ja kirjanduse ainenõukogu liige, al. 2005 esimees
1996−2000   
Vabariigi Valitsuse õigusterminoloogiakomisjoni liige
1995−2009   
Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna toimkonna liige, varasema samanimelise eraahinna toimkonna liige; arvatud välja auhinna nominendi staatuse tõttu
 
 
Loometöö
Vt publikatsioonid.
 
 
Lisainfo
Lisainfo Vikipeediast ja Google'ist;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Krista Kerge, Riiklik Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind
2019, Krista Kerge, Tallinna Ülikooli sajandi vilistlane (2003 doktoriõpe)
2018, Krista Kerge, TLÜ tänukiri
2018, Krista Kerge, Haridusministri tänukiri
2018, Krista Kerge, Aasta Õpetaja elutööpreemia nominent
2017, Krista Kerge, Haridusministri tänukiri
2016, Krista Kerge, TLÜ tänukiri
2016, Krista Kerge, Riikliku Wiedemanni-keeleauhinna nominent
2014, Krista Kerge, Valgetähe IV klassi teenetemärk rakenduslingvistika edendamise eest
2011, Krista Kerge, Haridusministri tänukiri
2009, Krista Kerge, Riikliku Wiedemanni-keeleauhinna nominent
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: Teksti ja diskursuse analüüs, keele variatiivsus, rakenduslingvistika (L1 and L2 õpetamine ja testimine; õigus- ja halduskeel; keelenormid ja kõnekäitumine)
 
 
Lisainfo
PhD
Tallinna Ülikool, 2003

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.3.
2020
6.6.
2019
6.7.
2019
6.7.
2018
3.4.
2017
4.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
4.2.
2016
2.5.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
2.1.
2014
4.1.
2014
6.6.
2014
2.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
4.1.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
2.2.
2008
2.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
4.2.
2008
1.2.
2007
4.1.
2007
4.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
3.4.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.3.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
2.2.
2003
2.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
2.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.3.
2002
3.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
2.2.
1999
3.2.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
2.2.
1998
6.3.
1998
6.7.
1998
6.7.
1998
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
1.1.
1996
1.2.
1996
6.2.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1995
1.2.
1994
1.2.
1994
2.2.
1990
1.2.
1978
6.04.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 23 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUURU33208 (Nr. 10.1-8-1/1691)Describing the level of lknowledge in Estonian according to the requirements of EC (A1 for newcomers).09.12.200831.12.2009Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture9 586,75 EUR
MUURU, 22507 (2006-2810/001-001 So2 61 OBGE)ADORE: Teaching Struggling Adolecent Readers. A Comparative Study of Good Pracices in European Countries ADORE01.10.200601.09.2008Anne UusenTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Õpetajahariduse osakond11 899,71 EUR
MUUTÕA16208Organising the international ARLE 2017 conference and Supporting Mother Tongue Education Centre 19.12.201631.12.2017Krista KergeTallinn University, School of Humanities20 082,00 EUR
EKKMEKKM14-365Eesti emakeelehariduse edendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse raames01.01.201431.12.2018Krista KergeTallinn University, School of Humanities5 000,00 EUR
EKRMEKRM05-57Eesti emakeeleõpetuse infokeskus ja andmebaasid01.01.200531.12.2006Krista KergeTallinn University14 060,56 EUR
EKKMEKKM10-213Eesti emakeeleõpetuse ja -teadlikkuse arendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse raames01.01.201031.12.2012Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture18 135,52 EUR
MUUTA29708 (Nr 10.1-8.1/670)Description of the level A2 and C1 proficiency in Estonian24.04.200815.12.2008Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture31 955,82 EUR
1.1.7.1.TRU18052A Expert opinions of the results of modernizing subject matter competences and educational objectives 27.04.201805.05.2018Kristi Vinter-NemvaltsTallinn University, School of Educational Sciences4 236,00 EUR
MUUTRU18052A (Töövõtuleping)Eksperthinnangud ainevaldkonnapädevuse ja õppe- ja kasvatuseesmärkide nüüdisajastamise tulemuste kohta 27.04.201808.05.2018Kristi Vinter-NemvaltsTallinn University, School of Educational Sciences4 236,00 EUR
MUUTRU1814ELINET – European Literacy Policy Network01.02.201431.03.2016Anne UusenTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences24 290,00 EUR
EKRMEKRM04-15Emakeele Seltsi keeletoimkonna kui kõrgeima keelekorraldusliku otsustuskogu tegevuse korraldamine01.01.200431.12.2004Tiit-Rein ViitsoEmakeele Selts3 195,58 EUR
EKKMEKKM13-278Emakeeleteadlikkuse arendamine Emakeeleõpetuse Infokeskuse kaudu01.01.201331.12.2013Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture6 000,00 EUR
MUUÕA/10914 (Lepingu nr 10.1-8.1/14/848)Supporting Mother Tongue Education Centre05.09.201430.09.2015Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture20 000,00 EUR
MUUTKA18035 (5.1-4/18/290 )Supporting Mother Tongue Education Centre 01.01.201831.12.2018Krista KergeTallinn University, School of Humanities18 480,00 EUR
MUUTÕA15155 Supporting Mother Tongue Education Centre 14.12.201515.03.2017Krista KergeTallinn University, School of Humanities28 920,00 EUR
EKRMEKRM08-107Emakeeleõpetuse infokeskus ja andmebaasid01.01.200831.12.2008Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture10 864,98 EUR
MUUEK1/S10003, R1102, ÕA7012Development of Mother Tongue Teaching Centre (MTTC)16.04.201030.03.2013Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture58 707,91 EUR
EKKMEKKM14-333ERÜ osalemine AILA-Europe töös ning iga-aastase rakenduslingvistika kevadkonverentsi korraldamine01.01.201431.12.2018Külli KuuskEstonian Association for Applied Linguistics10 000,00 EUR
ETFETF8605MODELLING AND ASSESSMENT OF WRITING NATURALNESS01.01.201131.12.2014Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture48 000,00 EUR
MUUÕA32808 (Nr 10.1-8.1/1534)Editing and publishing Proceedings of the Mother Tongue Information Center No 2 and 3 (2008) in honour of Nikolai Remmel and Johannes Valgma; study on reading habits of the Estonian L1-students; organizing 2009 state L1-olympics in mother tongue27.11.200815.06.2009Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture22 369,08 EUR
ETFETF6742ASSESSING AND MODELLING OF SPEAKING NATURALNESS01.01.200631.12.2009Hille PajupuuInstitute of the Estonian Language38 570,95 EUR
MUUF/1014 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 11 14.04.2014 )Compilating, editing and publishing the working paper No 16 (2014) of Tallinn University Institute of Estonian Language and Culture01.04.201431.12.2014Krista KergeTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture2 200,00 EUR
MUURU/3409 (Nr 10.1-8.1/524)Study on L1 students’ functional levels of literacy; editing and publishing Proceedings of the Mother Tongue Information Center No 4 (2009) in honour of Viivi Rukki; MTIC developing28.05.200930.03.2010Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture15 977,91 EUR