This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
15.10.1957
6267325
5156606
krista.kodres@artun.ee

Career

Institutions and positions
2003–...   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture, Professor (1,00)
Since 2003 Professor at the Estonian Academy of Arts
1997-2003 extraordinary professor at the Estonian Academy of Arts
1995-1998 vice rector of the Estonian Academy of Arts
1993-1995 academic vice rector of the Estonian Academy of Arts
1991-1993 academic secretary of Estonian Museum of Architecture
1980-1990 State Institute of National Heritage, art historian
01.12.2015–31.12.2019   
Tallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History, Senior Researcher (0,20)
2014–30.11.2015   
Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (0,20)
2007–2013   
Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (0,25)
 
 
Education
1999–1999   
Estonian Academy of Arts, PhD in art history
1987–1992   
Moscow Allunion Institute of Art History, candidate of art history
1975–1980   
University of Tartu, history and art history
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
The portal to excellent women academics(www.academia-net.org)
2018−...   
Austrian Science Fund (FWF), Hertha Firnberg grant expert
2017−...   
Member of the state evaluation committee of students diseertations
2016−...   
member of grant evaluation committee of Finnish Academy
2012−...   
Gdanski Ülikooli akadeemilise kunstiteadusliku väljaande Porta Aurea kollegiumi liige
2010−...   
Acta Universitatis Talliniensis.Chief of the board of Artes series
2009−...   
Member of the international expert committee of Finnish Academy
2009−...   
Doctoral school of Cultural Studies and Arts, member of the board
2007−...   
Annual publication of Estonian History Museum Varia historica, member of editorial board
2006−...   
Director of doctoral studies programm of Institute of Art History
2006−...   
Böckler-Mare-Balticum-Stiftung member of curatorial board
2006−...   
Member of the expert group of the Research Competency Council
2004−...   
Chairwomen of the doctoral council in art history of Estonian Academy of Arts
1998−...   
Editor-in-chief of "History of Estonian Art"
2002-.... "Kunstiteaduslikke Uurimusi/Studies in Art and Architecture", member of the editorial board
2004-.... Latvian Academy of Arts, external expert of the doctoral committee
2003-... Estonian Academy of Arts, head of the MA board for the speciality "Conservation of national heritage"
1999-2002 head of the Estonian Society of Art Historians
1993-1998 Estonian Academy of Arts, vice rector
1991-1993 academic secretary of Estonian Museum of Architecture
2018−2019   
Member of the Evaluation committee of Estonian Research Council
2015−2021   
member of the scientific committee: Herder-Institut für historsiche Ostmitteluropaforschung, Institut der Leibnitz-Gesellschaft, Marburg
2015−2018   
Memeber of scientific advisory board of Eastern European Humanistic Research (Geisteswissenschaftliche Zentrum für Osteuropa=GWZO) in Leipzig
2014−2014   
Member of intenational grant' evaluation committee of Finnish Academy
2014−2014   
Member of the professorship evaluation committee of Leipzig University
2013−2022   
Member of international committe for evaluation of Centre for Research of History and Culture of East- and Middle-Europe in University of Leipzig
2012−2013   
Member of the international initiative "Baroque in the North" (University of Paderborn, Germany)
2011−2011   
Member of international expert committee of Finnish Academy
2008−2015   
Titular member of CIHA
2007−2008   
Expert of the professorship elections in art history of University of Helsinki
2007−2007   
member of the international expert group of the research evaluation in University of Uppsala
2005−2008   
2005-.... "Acta Historiae Artium Balticae", member of international editorial board
2004−2010   
2004-.... state programme "Sacral architecture", head of the subprogramme "Inventory of Estonian Churches"
2000−2004   
2000-2004 Estonian Science Foundation, member of the board of humanities

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Krista Kodres, Grant of the Paul Getty Foundation, Getty Research Institute (GRI)
2014, Krista Kodres, Ervin Pütsep' Prize for the monograph Presenting Oneself. Tallinn' bourgeois and his dwelling in Early modern period. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014
2014, Krista Kodres, The state research award in the field of humanities for the monogrpah "Presenting Oneself. Tallinn' bourgeois and his Dwelling in Early Modern Period"
2013, Krista Kodres, State White Star decoration, 3rd class
2006, Krista Kodres, Böckler-MAre-Balticum-Stiftung award
2005, Krista Kodres, Annual cultural award of Estonian Republic for "History of Estonian Art 1520-1770"
2005, Krista Kodres, Annual award (diploma) of Estonian history writings for "History of Estonian Art 1520-1770"
2002, Krista Kodres, Annual award of the Estonian Cultural Endowment for the elaboration of state architectural policy (collective).
2001, Krista Kodres, Annual award of Estonian Cultural Endowment for the book "Beatiful house, pretty rooms".
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; SPECIFICATION: Art and architecture of Early Modern period, hisotriography of art history, theorie and methodology of art history, Estonian architecture and design in 20th century
 
 
Additional information
candidate of art history

doctor of philosophy
All-union Institute for Art Studies, Moscow, 1992
Estonian Academy of Arts, 1999

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
6.9.
2021
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
3.1.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
4.1.
2019
6.6.
2019
1.2.
2018
1.2.
2017
2.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
2.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
2.2.
2001
23.12.2021
15.10.1957
6267325
5156606
krista.kodres@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2003–...   
Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, Professor (1,00)
Alates 2003 Eesti Kunstiakadeemia professor
1997-2003 Eesti Kunstiakadeemia erakorraline professor
1995-1998 Eesti Kunstiakadeemia prorektor
1993-1995 Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor
1991-1993 Eesti Arhitektuurimuuseumi teadussekretär
1980-1990 Kultuurimälestiste Riiklik projekteerimise Instituut, kunstiajaloolane
01.12.2015–31.12.2019   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Vanemteadur (0,20)
2014–30.11.2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,20)
2007–2013   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,25)
 
 
Haridustee
1999–1999   
Eesti Kunstiakadeemia, filosoofiadoktor kunstiteaduse alal
1987–1992   
Moskva Üleliiduline Kunstiteaduse Instituut, aspirantuur, kunstiteaduste kandidaat
1975–1980   
Tartu Riiklik Ülikool, ajalugu ja kunstiajalugu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Euroopa naisteadlaste võrgustiku liige(www.academia-net.org)
2018−...   
Austria Teadusfondi Hertha Firnbergi stipendiumi ekspert
2017−...   
EV üliõpilaste teadustööde hindamisnõukogu liige
2016−...   
Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2012−...   
Gdanski Ülikooli akadeemilise kunstiteadusliku väljaande Porta Aurea kollegiumi liige
2010−...   
Acta Universitatis Talliniensis. Artes sarja toimetuskollegiumi esinaine
2009−...   
Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertkomisjoni liige
2009−...   
Eesti ülikoolide Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool, nõukogu liige
2007−...   
Eesti Ajaloomuuseumi aastaraamatu Varia historica toimetuskollegiumi liige
2006−...   
EKA kunstiteaduse doktoriõppekava juht
2006−...   
Böckler-Mare-Balticum-Stiftung kuratooriumi liige
2006−...   
TKN humanitaarteaduste ekspertgrupi liige
2004−...   
Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse doktorinõukogu esinaine
1998−...   
Koguteose "Eesti kunsti ajalugu" peatoimetaja
2002-.... "Kunstiteaduslikke Uurimusi" kolleegiumi liige
2004-.... Läti Kunstiakadeemia doktorinõukogu välisekspert
2003-.... EKA restaureerimiseriala magistrinõukogu esinaine
1999-2002 Eesti Kunstiteadlaste Ühingu esinaine
1993-1998 EKA prorektor ja teadusprorektor
1991-1993 Arhitektuurimuuseumi teadussekretär
2018−2019   
ETAGi hindamisnõukogu liige
2015−2021   
teadusnõukogu liige: Herder-Institut für historsiche Ostmitteluropaforschung, Institut der Leibnitz-Gesellschaft, Marburg
2015−2018   
Ida-Euroopa Humanitaarteaduste Keskus (Geisteswissenschaftliche Zentrum für Osteuropa=GWZO) Leipzigis, teadusnõukogu liige
2014−2014   
Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2014−2014   
Leipzigi Ülikooli professuuri rahvusvahelise hindamisnõukogu liige
2013−2022   
Leipzigi ülikooli juures asuva Kesk- ja Ida-Euroopa ajaloo ja kultuuri uurimiskeskuse (GWZO Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) rahvusvahelise evalveerimiskomisjoni liige
2012−2013   
Rahvusvahelise initsiatiivgrupi "Baroque in the North" liige (Paderborni ülikool, Saksamaa)
2011−2011   
Soome Akadeemia sihtfinantseerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2008−2015   
Ülemaailmse kustiteadlaste ühingu CIHA (Comitè International d'histoire de l'art) liige, Eesti Kunstiteadlaste Ühingu titulaaresindaja
2007−2008   
Helsingi ülikooli kunstiteaduse professuuri konkursi ekspert
2007−2007   
Uppsala ülikooli teaduse evalveerimise rahvusvahelise ekspertgrupi liige
2005−2008   
2005-.... "Acta Historiae Artium Balticae" rahvusvahelise kolleegiumi liige
2004−2010   
2004-.... Riikliku "Pühakodade programmi" "Pühakodade inventeerimisprogrammi" juht
2000−2004   
2000-2004 Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Krista Kodres, Paul Getty Fondi stipendium, Getty Research Institute Los Angeles
2014, Krista Kodres, Ervin Pütsepa mälestusfondi preemia monograafia eest (Esitledes iseend. Tallinnlane ja tema elamu varauusajal. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014)
2014, Krista Kodres, Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste vallas monograafia "Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal" eest
2013, Krista Kodres, EV Valgetähe kolmanda klassi orden
2006, Krista Kodres, Böckler-Mare-Balticum-Stiftung autasu
2005, Krista Kodres, Eesti Vabariigi kultuuri aastapereemia "Eesti kunsti ajalugu 1520-1770" eest
2005, Krista Kodres, Eesti ajalookirjanduse aastapreemia diplom "Eesti kunsti ajalugu 1520-1770" eest
2002, Krista Kodres, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia riigi arhitektuuripoliitika kava väljatöötamise eest (kollektiivis).
2001, Krista Kodres, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia raamatu "Ilus maja, kaunis ruum" eest.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; TÄPSUSTUS: Varauusaegne arhitektuur ja kunst, kunstiajaloo historiograafia, kunstiteaduse teooriad ja metodoloogia, Eesti arhitektuur ja disain 20. sajandil
 
 
Lisainfo
kunstiteaduse kandidaat

filosoofiadoktor
Üleliiduline Kunstiteaduste Instituut Moskvas, 1992
Eesti Kunstiakadeemia, 1999

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
6.9.
2021
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
3.1.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
4.1.
2019
6.6.
2019
1.2.
2018
1.2.
2017
2.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.6.
2017
6.7.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
4.2.
2006
2.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
2.2.
2001
23.12.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 22 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUA6033UKKStyle and Meaning: Disciplinary Conversions in Estonian Art History01.01.202131.12.2022Krista KodresEstonian Academy of Arts70 000,00 EUR
ETFETF grant"Eesti kunsti ajaloo" 6-köitelise väljaande koostamine01.01.199831.12.2002Krista KodresEstonian Academy of Arts0,00 EUR
MUUS03-15/0199L"Eesti kunsti ajaloo" 6/II (1970-91) üldtoimetamine01.01.201501.09.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture1 188,00 EUR
MUUS02-14/0696"Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" (3. köide) artiklite üldtoimetamine20.08.201401.12.2014Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture880,00 EUR
MUUS03-15/0200L"Eesti kunsti ajalugu" 6/II (1970-91) väljaandmine01.01.201501.09.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture235,00 EUR
MUUS02-15/0527L"Eesti kunsti ajalugu" kd 6/II, 1969-1991 jaoks tehtav uurimistöö ja teksti kirjutamine01.06.201501.10.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture2 065,00 EUR
MUUEKA VHistory of Estonian Art, research on period 1900-194001.08.200831.12.2010Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture4 672,00 EUR
MUUEKA IIIEesti kunsti ajalugu perioodil 1770-1840 uurimistöö01.01.2009Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture943,00 EUR
MUUEKA VI-1History of Estonian art, period 1940-1991 research01.05.201230.06.2013Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture12 400,00 EUR
MUUS02-14/0932LIllustratsioonid "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" köitele01.12.201401.03.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture997,50 EUR
MUUS03-14/0350Lillustratsioonid "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840" köitele01.12.201401.03.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture997,00 EUR
SFSF0130019s08Christianization, Colonization and Cultural Exchange: The Historical Origins of the European Identity of Estonia (13th–17th centuries) 01.01.200831.12.2013Anu MändTallinn University, Institute of History429 446,84 EUR
MUUP195/924 (1.2.0401-09-0071)Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK). Nelja kõrgkooli doktoriõppe kvaliteedi parandamine.01.09.200931.12.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts89 668,04 EUR
ETFETF6900Art, Cult, and Patronage in Late-Medieval and Early Modern Estonia: Continuity and Change01.01.200631.12.2009Anu MändTallinn University, Institute of History51 630,40 EUR
PUT; PUT_OPPUT788Historicizing art: Knowledge production in art history in Estonia amidst changing ideologies and disciplinary developments01.01.201531.12.2018Krista KodresEstonian Academy of Arts178 400,00 EUR
MUUS03-14/0345LKunstiteaduse instituudi õppereis Viin-Brno01.04.201501.06.2015Andres KurgEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture3 725,00 EUR
MUUS02-14/0930LKunstiteaduse Instituudi õppereis Viin-Brno01.04.201501.06.2015Andres KurgEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture2 000,00 EUR
IUTIUT18-8The Making of Livonia: Actors, Institutions and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region01.01.201431.12.2019Anu MändTallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History960 000,00 EUR
SFSF0042478s03Familiar and Foreign: Problems of Identity in Estonian Earlier Art Amidst International Artistic Styles01.01.200331.12.2007Kersti MarkusTallinn University, Institute of History171 474,95 EUR
MUUS03-15/0201Lpildistamine ja fototöötlus "Eesti kunsti ajalugu 1770-1840", 3. kd illustratsioonide tarvis01.04.201501.10.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture3 645,00 EUR
MUUTAJ (S03-10/0062, S03-13/0288)Compilation of Tallinn Architecture Guide01.01.200931.10.2014Triin Tõrs-OjariEstonian Academy of Arts17 890,00 EUR
MUUS02-15/0526LÜle-Eesti objektide pildistamine "Eesti kunsti ajaloo" III köite illustreerimise tarvis01.06.201501.10.2015Krista KodresEstonian Academy of Arts; Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture500,00 EUR