6199781
krista.loogma@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Vanemteadur (0,50)
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Professor (0,50)
2012–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Vanemteadur (0,50)
2012–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Professor (0,50)
2008–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, haridusuuringute keskuse juhataja (1,00)
2008–2011   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Vanemteadur (1,00)
2003–2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus, instituudi direktor (1,00)
01.01.1991–31.12.2003   
Eesti Tulevikuuuringute Instituut, projektidirektor
01.01.1979–31.12.1991   
Eesti Majandusjuhtide Instituut, teadur (täiskasvanute õppimine) ja juhtimiskonsultant
01.01.1976–31.12.1979   
Kergetööstuse Õppekombinaat, juhtide koolitusosakonna juhataja
01.01.1974–31.12.1976   
ENSV teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, Statistiliste meetodite osakonna teadur
01.01.1970–31.12.1974   
Tallinna Elektrotehnika Tehas, konstrueerimisbüroo insener
 
 
Haridustee
2007–...   
Täiskasvanute koolitaja V (kõrgeima) taseme kutse omistamine (kutsetunnistus 023186)
1999–2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, PhD kasvatusteadustes
1997–1999   
Tallinna Pedagoogikaülikool, MSc kasvatusteadustes
1971–1976   
Tartu Riiklik Ülikool, psühholoogi diplom
1965–1970   
Tallinna Polütehniline Instituut, elektroonikainseneri diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nõukogu liige
2011−...   
Praktikute õppimise uurimise ühendus Euroopas (EAPRIL), liige
2010−...   
Reviewer of the Journal of Vocations and Learning
2009−...   
EV Riigikantselei juures tegutsev Säästva Arengu Komisjon, liige
2008−...   
Õppimise ja õpetamise uurimise ühendus Euroopas (EARLI), huvigrupi "Õppimine ja professionaalne areng" liige
2004−...   
EL Raamprogrammi projektide hindaja (Peer Review programm, COFUND, SSH, ERANET, Horizon 2020 jt)
2003−...   
Euroopa Haridusnõukogude Võrgustik (EUNEC)
2003−...   
Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsioon, VETNET võrgustiku liige, juhatuse liige (2004-2010)
1997−...   
Eesti Haridusfoorum, juhatuse liige, juhatuse esimees (2001-2010)
1991−...   
Eesti Sotsioloogide Liit, liige
2018−2019   
Haridusstrateegia 2035 sidususe ja heaolu teemavaldkonna eksperdirühma kaasjuht
2016−2017   
Soome Akadeemia haridusprojektide hindaja
2012−2016   
Hariduse valdkonnanõukogu juht Tallinna Ülikoolis
2011−2017   
Kutseõpetajate magistriõppekava juht
2010−2012   
Eesti haridusstrateegia 2020 juhtkomisjoni liige
2007−2012   
Põhjamaade võrdlus- ja rahvusvaheliste haridusuuringute võrgustik, liige
2006−2011   
Haridusterminoloogia komisjoni liige
2006−2007   
EK JRC elukestva õppe uurimiskeskuse teaduskomitee liige
1999−2004   
Kutsehariduse Seirekeskuse ekspert
1993−2000   
EVV sotsiaalmajandusnõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Krista Loogma, HTM aukiri "Eesti Haridusfoorumi juhtimise eest"
2006, Krista Loogma, TLÜ aukiri "Teadustulemuste parim rakendaja"
2004, Krista Loogma, Akadeemilise Pedagoogikaseltsi autasu parima kasvatusteadusliku töö eest 2004
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: haridussotsioloogia, haridus ja tööl õppimine
 
 
Lisainfo
Teadustöö põhisuunad: haridusreformid ja haridusmuutused ning nende järelmid, kutse- ja professionaalne haridus, õpetajate ja koolitajate (sh kutseõpetajate) professionaalsus ja professionaalne areng, kvalifikatsioonid ja pädevused, töölõppimine, hariduse seosed tööturuga, keelekümmblusuuringud jt
Akadeemilised visiidid teistesse ülikoolidesse:

*02.04.2008 - 17.05.2008, Griffithi Ülikool, Austraalia (teemad: töökohal õppimine, haridussotsioloogia)
*10.01.2014 – 24.02.204, Lõuna-florida Ülikool (teemad: õpetajaharidus ja haridusuuringud)
*04.04.2016 - 08.04.2016, õppejõuvahetus Jyväskylä Ülikool, Soome Haridusuuirngute keskus
*16.05.2016 - 20.05.2016, õppejõuvahetus Tampere Ülikooli

Erasmus academic visit to University of Rostock, 2017

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.2.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.3.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
3.2.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2001
3.3.
2001
3.2.
2000
1.3.
1999
3.5.
1999
6.3.
1999
2.2.
1998
2.5.
1998
2.5.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
6.6.
1998
3.2.
1996
5.2.
0
30.01.2020
6199781
krista.loogma@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Senior Researcher (0,50)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Professor (0,50)
2012–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, senior researcher (0,50)
2012–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Professor (0,50)
2008–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Head of the Centre of Educational Research (1,00)
2008–2011   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Senior Researcher (1,00)
2003–2008   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Centre of Educational Research of Tallinn University, Director of the Institute (1,00)
01.01.1991–31.12.2003   
Estonian Institute for Futures Studies, project director
01.01.1979–31.12.1991   
Estonian Management Institute, researcher (adult education) and management consultant
01.01.1976–31.12.1979   
Training Centre of Ministry of Light Industry, Head of the Department of Managers Training
01.01.1974–31.12.1976   
Institute of Cybernetics, Academy of Sciences of Estonian SSR, Researcher in the Department of Statistical Methods
01.01.1970–31.12.1974   
Tallinn Factory of Electronic Engineering, Engineer in the Product Development Department
 
 
Education
2007–...   
The attribution of the qualification of adult educator/ andragogue at the fifth (the highest) level (certificate No 023186)
1999–2004   
Tallinn Pedagogical University, PhD in educational sciences
1997–1999   
Tallinn Pedagogical University, MSc in Educational Sciences
1971–1976   
Tartu State University, diploma in psychology
1965–1970   
Tallinn Technical University, Diploma in Electronic Engineering
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Member of the Council of School of education, Tallinn University
2011−...   
European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)
2010−...   
Reviewer of the Journal of Vocations and Learning
2009−...   
The Covernment Office´ Commission of Sustainable Development, member
2008−...   
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), member of special interest group "Learning and Professional Development"
2004−...   
Evaluator of EC Framework Programme projects (Peer Review Program, COFUND, SSH, ERANET, Horizon 2020 and others)
2003−...   
European Network of Education Councils (EUNEC)
2003−...   
European Education Research Association, VETNET network, member of the board (2004-2010)
1997−...   
Estonian Education Forum, Member and Chairwomen of the Board (2001-2010)
1991−...   
Estonian Association of Sociologists, member
2018−2019   
Co-head of the expert group (Wellbeing and Cohesion) of National Education Strategy 2035
2016−2017   
Evaluator of applications for the Academy of Finland, review panel of Education
2012−2016   
The Chairperson of the Council for Academic Field of Education at Tallinn University
2011−2017   
Conductor of the masters´ programme for Vocational Teachers
2010−2012   
The Member of the Comission for the Long Term Education Strategy of Estonia
2007−2012   
Nordic Network on Comparative and International Education, member
2006−2011   
Member of the Commitee for Dictionary of Education Terminology
2006−2007   
Scientific Committee of the Centre for Research on Lifelong Learning at the JRC, member
1999−2004   
Expert of VET and Labour Market Observatory
1993−2000   
Covernment´ Committee of Socio-economic Problems (by the Ministry of Social Affairs), member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Krista Loogma, Award of the Ministry of Education and Research "For developing of Estonian Education Forum"
2006, Krista Loogma, Award of TU "Best Introducer of Research Results"
2004, Krista Loogma, Award of the Academic Pedagogical Society for the best educational research work 2004
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S280 Adult education, permanent education
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: sociology of education, education and learning at work
 
 
Additional information
The main research topics: reforms and changes and their implications in education, vocational & professional education, teachers´ and trainers´ professionalism and professional development, qualifications and competences development, work-related learning, incl practical training, education and labour market and other.
Academic visits to other universities:

*April, 02 - May, 17, 2008, academic visit in Griffith University, Australia (topics: Work related learning, Education Sociology)
*January, 10 – February, 24, 2014, academic visit in South Florida University (topics: Teacher Education and Educational Research)
*04.04.2016 - 08.04.2016, staff mobility for teaching, University of Jyväskylä, Finnish Institute of Educational Research
*16.05.2016 - 20.05.2016, staff mobility for teaching, University of Tampere
Erasmus academic visit to University of Rostock, 2017

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.2.
2019
2.5.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.2.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
2.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.3.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.5.
2008
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2004
3.2.
2004
2.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2003
3.2.
2001
3.3.
2001
3.2.
2000
1.3.
1999
3.5.
1999
6.3.
1999
2.2.
1998
2.5.
1998
2.5.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
6.6.
1998
3.2.
1996
5.2.
0
30.01.2020
  • Leitud 31 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUURU,03705 (ISTE05433)2002-2004 eksaminandide riigieksamitulemuste ja üldpädevuste vahelised seosed18.05.200505.12.2005Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus10 855,90 EUR
MUUÕA,06805 (05-05-18-01)E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides01.07.200530.06.2008Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus45 159,97 EUR
MUU; 1.1.5.TÕA16010 EETA - „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ 01.12.201531.12.2020Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool, Avatud Akadeemia247 228,25 EUR
MUUÕA,07105 (F10-05-72)eTTCampus01.03.200531.12.2006Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond23 229,01 EUR
MUURU,11106 (PL/05/B/F/PP/174021)Euroopa Haridustehnoloogiate ja Kutsehariduse Moodulõppekavade Andmepank01.12.200530.11.2007Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus20 647,81 EUR
ETFETF9095Fundamentaalne haridusmuutus: kutseõpetajad kui kesksed toimijad kutseharidusreformides01.01.201231.12.2014Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut34 200,00 EUR
MUUAU, 21607 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu.01.05.200715.10.2007Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus5 537,62 EUR
SFSF0130018s09Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon01.01.200931.12.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut122 694,53 EUR
EKKMEKKM09-110Haridussõnastik01.01.200931.12.2010Margit LangemetsEesti Rakenduslingvistika Ühing24 810,50 EUR
MUUAU/10209Haridusuuendus kui sotsiaalne innovatsioon: Haridusmuutuste uurimine15.10.200931.12.2009Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut1 553,05 EUR
MUUF/2818 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7. 05. 2012 )IUT taotluse "Regulations in education and the dynamics of boundaries in lifelong learning process: activation, maintenance, bridging, crossing and dissolution" ettevalmistustoetus01.05.201231.12.2012Ellu SaarTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut10 000,00 EUR
MUUÕA/13612 (HZ-2012_1a-29649)Kas me kõik oleme erililsed? - Kuidas rahuldada kõigi laste haridusvajadusi klassiruumis?06.08.201206.02.2014Ene Varik-MaasikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut9 650,00 EUR
MUUAU26308 (Nr 10-10/1714)Keelekümblusprogrammi hindamise mõju teadusuuring18.12.200731.12.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut44 538,30 EUR
MUURU,10206 (AGREEMENT n0 2005 (NL/05/B/F/PP/157527))Kutsehariduse kvaliteedi parandamine kvaliteedisüsteemide tõhususe suurendamise läbi Euroopas01.10.200530.09.2007Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus19 298,12 EUR
MUUTA/3509 (Contract No. 2008/S 131-173840)Kutseõpetajate muutuvad rollid ja pädevused01.02.200931.12.2009Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus5 000,00 EUR
MUUÕA,05305 (14-11/1352)Kutseõpetajate väljaõppe ja täiendkoolituse süsteemi arendamine01.10.200530.06.2008Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool15 971,52 EUR
MUURU/11111Kutseõppe väljundite kvaliteedile orienteeritud hindamine tervishoiu sektoris01.10.201130.09.2012Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut24 204,00 EUR
MUUTA/6409 (Nr 2008-3596/001-001)Loovust toetav õppimine ja võrgustamine toetamas innovatsiooni Euroopas01.12.200830.11.2011Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus37 405,00 EUR
MUUTA,03005 (2004-DE/04/B/F/PP-146169)Mitteformaalse õppimise kvaliteedi parandamine õpipartnerluse vahendite ja instrumentide kaasamise teel01.10.200430.09.2006Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus14 068,55 EUR
MUURU,09106 (10-10/1050)OECD õpetajauuring01.01.200615.06.2009Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus78 930,76 EUR
MUUTT/7512Pädevuskaardistuse uuendusliku metodoloogia koostamine ja testimine, millega on võimalik spaa-ettevõtte tööprotsesse muuta02.05.201211.06.2012Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut9 600,00 EUR
MUUTA,00504 (2003 - 3611/001 - 001 LE2-51OREF)QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses01.10.200330.09.2006Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus52 721,74 EUR
MUUTA27208 (Teadusprorektori korraldus nr 93, 4.detsember 2007)Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal01.02.200831.12.2008Krista LoogmaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Keskus10 225,86 EUR
1.2.2.1.16.2.MTK/37-16 (T/37-16)Refining HE apprenticeships with enterprises in Europe01.11.201730.09.2019Katrin MännikTallinna Ülikool80 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1415 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ haridusuuenduse tippkeskus 01.05.201531.12.2020Timo Tobias LeyTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut138 000,00 EUR