8.10.1968
671 1719
5303 7630
kristi.puusepp@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Õenduse õppetooli juhataja (1,00)
2008–2008   
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla: anestesioloogia- ja intensiivravikliinik, ülemõde (1,00)
2007–2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Lektor (1,00)
2004–2007   
Sihtasutus Pärnu Haigla, SA Pärnu Haigla: kirurgiakliinik, ülemõde (1,00)
2000–2004   
Sihtasutus Pärnu Haigla, SA Pärnu Haigla operatsiooniosakonna juhataja (1,00)
1992–2000   
Sihtasutus Pärnu Haigla, SA Pärnu Haigla: operatsiooni osakond, vanemõde (1,00)
1990–1992   
Sihtasutus Pärnu Haigla, SA Pärnu Haigla: kirurgia osakond, õde (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2007   
Tartu Ülikool, arsti teaduskond, õendusteaduse osakond: terviseteaduse magistri kraad (õendusteadus)
1999–2003   
Tartu Ülikool, arsti teaduskond, õendusteaduse osakond, õe kõrghariduse diplom
1988–1990   
Tartu Meditsiinikool, meditsiiniõde
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
NANDA-NIC-NOC (NNN) töörühma juht
2012−...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekavanõukogu liige
2011−2011   
Õppekavagrupi üleminekuhindamise komisjoni assistent
2010−2010   
„Kvaliteet kõrgkoolidesse“ – Sisemise kvaliteedikindlustamise süsteemi pilootprojektis juhtassessor
2009−2012   
Õenduse riikliku arengustrateegia (2011-2020) koostamise töörühma liige (Eesti Õdede Liit)
2009−2010   
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuete muutmise töörühm (HTM)
2009−2016   
Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe programminõukogu liige
2008−2012   
Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu juhatuse liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Konverents "10 aastat eriõe koolitust". 06.04.2016. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 8 tundi.;
International Conference "Applying nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities". Tallinn Health Care College. 14.-15.10.2015.;
Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents. 04.12.2014. Kaitseväe Peastaap, KVÜÕA. 6 tundi;
Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja ämmaemanduskonverents "Kutse kuvand? Kutse kuvand! Kutse kuvand... 11.11.2014. 8 tundi;
International Conference on Nursing Knowledge, NNN - From concepts to translation. 12.-13.09.2014, Catholic University of Portugal, in Porto.;
Evidence based practice. 27.08.-29.08.2012 . 3 EAP.;
Sõja- ja katastroofimeditsiin. 8.11.2011. Kaitseväe peastaabi meditsiinikeskus ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. 6 täienduspunkti.;
Väljundipõhine õppekava kõrghariduses. 13.10.-31.01.2011. Tartu Ülikool. 6 EAP.;
Riigikaitse seminar tervishoiutöötajatele. 11.04.-13.04.2011. Kaitseministeerium. 21 tundi.;
Õppekavagruppide Üleminekuhindamine. 13.01.-15.01.2011. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur. 21 tundi.;
Sõja- ja katastroofimeditsiini õppeaine vajaduste määratlemine ja sisseviimine ning õppe korraldamine 2010-2012, Kaitseministeerium, Kaitseväe Peastaabi medistiiniosakond, KVÜÕA;
Pereõdede retseptiõiguse väljatöötamise alusete töörühm, SoM,TÜ, Eesti Perearstide Selts 2010-2011 ;
Kõrgkooli sisemise kvaliteedikindlustamise protsess. 16.02-31.05.2010. Tallinna Tehnikaülikool. 104 tundi, 4 EAP.;
NANDA I eestikeelse raamatu väljaandmise korraldamine perioodil 2009-2012;
The creating, structure and using of the electronic system for carrying out practical training in e-learning environment. 23.11-24.11.2009. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. 2 ECTS.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.5. Õendusteadus/õendus; PÕHISUUND: intensiivõendus, kliiniline õendus, terviseõendus
 
 
Lisainfo
Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuuri kaasajastamise meetme projekti: Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks (nr 3.2.0401.14 – 0059) projektijuht 2011-2015
Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuuri kaasajastamise meetme projekti: Simulatsioonikeskus õenduse ja ämmaemandate õppeks" (nr 3.2.0401.10 - 0009) projektijuht 2011-2014
Riikliku programmi "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008-2012" toel "NANDA-I Nursing Diagnosis: Definitions ja Classification 2011-2014" versiooni eestikeelde tõlkimise projekti juhtimine
Vastuvõttev õppejõud Soome õendusala spetsialistidele. 2010.
Vahetusõppejõud. LLP/Erasmus Staff Exchange programme. Tampereen ammattikorkeakolu. 2008.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
3.5.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
2.1.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.6.
2015
3.4.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2013
6.6.
2013
4.1.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.3.
2009
4.2.
2008
1.3.
2007
5.2.
2007
23.04.2019
8.10.1968
671 1719
5303 7630
kristi.puusepp@ttk.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2008–...   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Head of the Nursing Chair (1,00)
2008–2008   
West-Tallinn Central Hospital, Central Hospital of Western Tallinn, chief nurse of Anaesthesiology and Intensive Care Clinic (1,00)
2007–2008   
Tallinn Health Care College, Lecturer (1,00)
2004–2007   
Parnu Hospital, Pärnu Hospital, chief nurse of surgical clinic (1,00)
2000–2004   
Parnu Hospital, Pärnu Hospital, head of operating department (1,00)
1992–2000   
Parnu Hospital, Pärnu Hospital, senior nurse of operating theatre/department (1,00)
1990–1992   
Parnu Hospital, Pärnu Hospital, department of surgery, surgical nurse (1,00)
 
 
Education
2003–2007   
Tartu University, Master of Nursing Science
1999–2003   
Tartu University, Diploma Higher Education, nurse
1988–1990   
Tartu Medical School, nurse
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Member of the Estonian-wide NANDA-NIC-NOC (NNN) Work Group, Head of the Work Group
2012−...   
Member of the Council of Nurses´ and Midwives´Curriculums at the Tartu Health Care College
2011−2011   
Transitional evaluation assessment of study programme groups, assistant
2010−2010   
"Quality to colleges" – Inner quality securement system pilot project - leading assessor
2009−2012   
"’National development strategy for nursing" (2011-2020) – member of the working party (Estonian Nurses Union)
2009−2010   
Curriculums of medicine, veterinary science, pharmaceutical science, dentistry, midwifery, nursing, architecture and civil engineering – member of the working party for the improvement of framework requirements. Republic of Estonia Ministry of Education and Research.
2009−2016   
University of Tartu department of nursing science – member of the programme board for Master studies.
2008−2012   
Estonian Society for Infection Control, Member of the Board
 
 
Additional career information
Conference ’10 years of nursing specialisation training’. 06.04.2016. Tartu Healthcare College (Estonia). 8 hours.;
International Conference "Applying nursing diagnoses in nursing education and practice: perspectives and possibilities". Tallinn Health Care College. 14.-15.10.2015.;
Conference "War and disaster medicine". 04.12.2014. Headquarters of the Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College. 6 hours.;
East Tallinn Central Hospital, Nursing and midwifery conference. Professional image?Professional image! Professional image... 11.11.2014, 8 h.;
International Conference on Nursing Knowledge, NNN - From concepts to translation. 12.-13.09.2014, Catholic University of Portugal, in Porto.;
Evidence based practice. 27.08.-29.08.2012 . 3 ECTS.;
Conference „War and disaster medicine“. 08.11.2011. Medical Centre of the Headquarters of the Estonian Defence Forces and Estonian National Defence College. 6 extra credits.;
„Outcomes-based curriculum in higher education“. 13.10 – 31.01.2011. University of Tartu. 6 ECTS.;
„National defence seminar for healthcare workers“. 11.04 – 13.04.2011. Republic of Estonia Ministry of Defence. 21 hours.;
Transition evaluation of curriculum groups. 13.01 – 15.01.2011. Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education. 21 hours.;
National curriculum of „War and Disaster Medicine“ - needs assessment and the implementation and organisation of the course 2010-2012, Republic of Estonia Ministry of Defence, Medical Centre of the Headquarters of the Estonian Defence Forces, Estonian National Defence College.;
„The base for implementing the rights of general practice nurses to prescribe drugs“ - working party member. Republic of Estonia Ministry of Social Affairs, Estonian General Practitioners’ Union 2010-2011.;
„The process of inner quality reinforcement in colleges“. 16.02 – 31.05.2010. Tallinn University of Technology. 104 hours. 4 ECTS.;
NANDA I „Nursing Diagnoses. Definitions and Classification“ – managing the publication of the official Estonian translation of the book 2009 – 2012. ;
The creating, structure and using of the electronic system for carrying out practical training in e-learning environment. 23.11-24.11.2009. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. 2 ECTS.;

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
3.5.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
2.1.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.6.
2015
3.4.
2014
5.2.
2014
6.6.
2014
6.6.
2013
6.6.
2013
4.1.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
6.3.
2009
4.2.
2008
1.3.
2007
5.2.
2007
23.04.2019
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.; 1.1.4.5-2/24Ametialase õppe tulemuste akrediteerimine tervishoius ja õenduses CrediCare firma poolt 01.10.201130.09.2013Kristi PuuseppTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool0,00 EUR
1.; 1.1.27-5/84Inglisekeelse õpiku "NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2009-2011" tõlkimine eesti keelde ja eestikeelse tõlkeõpiku väljaandmine26.10.200931.12.2011Kristi PuuseppTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool162 000,00 EUR
1.; 1.; 1.1.3.2.0401.14-0059Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks01.06.201431.10.2015Kristi PuuseppTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool380 000,00 EUR
1.; 1.1.3.2.0401.10-0009Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks01.09.201031.12.2014Silja Mets-OjaTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus479 695,65 EUR
1.1.5.3.4.1.1.SFOS 2014-2020.4.01.16-0048Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused01.05.201631.08.2022Ülle ErnitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool720 350,00 EUR
1.1.5.3.4.1.1.SFOS 2014-2020.4.01.16-0047Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) – investeering01.11.201630.04.2018Ülle ErnitsTallinna Tervishoiu Kõrgkool750 000,00 EUR
1.; 1.1.1-16/124Unekvaliteet ja tervis – obstruktiivse uneapnoe eri raskusastmete skriinimine patsientidel20.04.201631.12.2018Kristi Puusepp; Irma Nool; Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool2 600,00 EUR
1.1.7.1.68/59Õed tagasi tervishoidu07.05.201531.12.2015Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool64 000,00 EUR
1.1.7.1.1.8-2/241-1Õed tagasi tervishoidu07.06.201731.12.2017Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool52 000,00 EUR
1.1.7.1.1.8-2/7523Õed tagasi tervishoidu01.06.201631.12.2016Kadri KööpTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool50 014,00 EUR
1.; 1.1.; 1.2.36Õenduse üliõpilaste ja kliinilise õenduse spetsialistide kutsekuvand: Iisraeli ja Eesti õendusüliõpilaste võrdlusuuring12.05.201812.05.2020Anne EhasaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool1 650,00 EUR