24.07.1986
+372 6675738
+372 55682368
kristinakb@ema.edu.ee
Research Assistant and doctoral student at the University of the Arts Helsinki Sibelius Academy (0,5).
Lecturer in the Creative Entrepreneurship module and Cultural Management MA programme at the Estonian Acaemy of Music and Theatre. Doctoral research focuses on the importance of entrepreneurial mindset i leading arts universities.

Career

Institutions and positions
2011–...   
Estonian Academy of Music and Theatre, Lecturer (0,25)
01.01.2010–...   
Tiido & Partners Language agency, translator
13.03.2017–31.08.2019   
Estonian Academy of Music and Theatre, Project manager for project Higher Education Institutions for Societal Engagement (HEISE), Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education (0,50)
01.10.2013–01.10.2014   
Estonian Academy of Music and Theatre, Erasmus LLP international project Managing Art Projects with Societal Impact (on maternity leave) (0,15)
2010–2017   
Estonian Academy of Music and Theatre, Cultural Management Master`s programme coordinator (on maternity leave) (0,60)
01.01.2010–31.12.2011   
TEA Language School French teacher
 
 
Education
2016–...   
Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, research assistant.
2014–...   
Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, doctoral student
2008–2010   
Estonian Academy of Music and Theatre, cultural management
2004–2007   
Tallinn University, French philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...   
Member of EAMT Cultural Management Curricula board
2012−2013   
Head of Cultural Management and Humanities department
2010−2013   
Member of EAMT Rector`s board and study commission
 
 
Creative work
Arts universities in Europe are expected to perform some major changes in their practices and interaction with diverse communities and societal context at large is one of the key transformations. To succeed with this universities should focus on their knowledge management practices and support arts students in a holistic manner through entrepreneurial learning experiences, which brings a new (entrepreneurial) perspective on being and working as an artist. Hence, my doctoral research in the field of arts management focuses on managing higher education in selected European arts universities examining the knowledge management practices and their relation to entrepreneurial mindset. The research looks for novel findings in student-initiated definitions of being entrepreneurial in the arts. It also explores the factors that contribute and critical issues that interfere with it in an academic setting, as well as discussions on artist's career in the 21st century. .
 
 
Additional information
2017 autumn semester. "Entrepreneurial mindset in arts management."
Lecture in Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki.

Entrepreneurial mentor-educator in the Erasmus LLP funded project MAPSI (Managing Arts Projects with Societal Impact) Summer School in Helsinki 25.-20.08.2014.
Entrepreneurial mentor-educator in the Erasmus+ funded project HEISE (Higher Education Institutions for Societal Engagement) winter school in Tallinn 9.-14.01.2017.

Reviewer of the following Cultural Management Master's programme at the Estonian Academy of Music and Theatre:
Martinson, H. 2016. Consuming Art in Art Museums.
Prokofjeva, O. 2016. Estonian Cultural Consumers Viewed from Consumer and Art Manager Perspectives - Focus on Groups of Society.
Känd, H. 2015. International Communication in NUKU theatre and museum.


Supervisor of cultural entrepreneurship module theses at the Estonian Academy of Music and Theatre
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S189 Organizational science ; SPECIFICATION: Cultural and arts management, entrepreneurial mindset and entrepreneurship education, constructivist education, higher education management
 
 
Additional information
12.10.2017. Helsinki. Presentation at the Hollo Symposium: Back to Senses – Exploring Future Directions of Arts Education:"Music students in Estonia and Finland reflecting on the relationship between arts education, challenges and changes in contemporary society."
17.03.2017 Poster presentation at the Sibelius Academy Research Days 2017: Becoming Entrepreneurial Arts University.
06.07.2016 Presentation at the JURE 2016 conference "Education in a Dynamic World: Facing the Future": "Understanding and managing the needs of contemporary arts students: the case of higher education in music in Estonia and Finland"
07.07.2015 Presentation at the research session of MAPSI conference "Insights and Tools for Managing Arts Projects with Societal Impact" (Estonian Academy of Music and Theatre): "An Arts Festival as Experience Perceived through Visual Images An Arts Manager’s Perspective"
16.07.2013 Presentation at the research session of Pori Jazz for Professionals conference (Turku University): "Reaching Joint Values in a Multicultural Society through Shared Cultural Experiences – an Integration Model"
06.11.2013 Presentation at the 4th Annual ENCATC research session (Antwerpen university): "Higher Education in the Arts and Cultural Management Field in Europe - Effects of the Bologna Process and Possible Developments Towards the Joint Higher Education Area"
Inspirational speaker at the discussion forum of the Strategy of Integration and Social Cohesion of Estonia (28.05.2013).

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
2.4.
2016
2.4.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
5.2.
2015
1.2.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2010
3.2.
2010
26.06.2018
24.07.1986
+372 6675738
+372 55682368
kristinakb@ema.edu.ee
Kultuuriettevõtluse mooduli ning Kultuurikorralduse magistriprogrammi õppejõud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias.
Sibeliuse Akadeemia doktorant ja teadustöö assistent. Doktoritöö keskendub ettevõtliku mõtteviisi olulisusele loovülikoolide juhtimises.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Lektor (0,25)
01.01.2010–...   
Tiido & Partnerid Keeleagentuur, tõlk
13.03.2017–31.08.2019   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Projektijuht projektile "Kõrgharidusinstitutsioonid ühiskondlikuks kaasamiseks (HEISE), Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education" (0,50)
01.10.2013–01.10.2014   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, ERASMUS LLP rahvusvaheline projekt Sotsiaalse mõjuga kultuuriprojektide juhtimine (lapsehoolduspuhku (0,15)
2010–2017   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kultuurikorralduse magistriprogrammi koordinaator (lapsehoolduspuhkusel) (0,60)
01.01.2010–31.12.2011   
TEA Keeleõpe, prantsuse keele õpetaja
 
 
Haridustee
2016–...   
Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, teadustöö assistent.
2014–...   
Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, doktorant
2008–2010   
Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, kultuurikorraldus
2004–2007   
Tallinna Ülikool, prantsuse filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...   
EMTA Kultuurikorralduse õppekava nõukogu liige
2012−2013   
Kultuurikorralduse ja humanitaarainete osakonna juhataja
2010−2013   
EMTA Rektori nõukogu ja õppekomisjoni liige
 
 
Loometöö
Kunstiükoolidelt Euroopas oodatakse tõsiseid muutusi nende tegevuspraktikates ning suhetes erinevate kogukondadega ning ühiskonnaga üldiselt. Selleks, et need muutused oleks edukad, peaksid ülikoolid keskenduma teadmusjuhtimise praktikatele ning toetama tudengeid terviklikus arengus ettevõtlike õpikogemuste kaudu, mis annavad neile uue vaatepunkti kunstikuks olemisest. Seetõttu keskendub minu doktoriuurimus kultuurikorralduse valdkonnas kõrghariduse juhtimisele valitud Euroopa kunstiülikoollides, analüüsides teadmusjuhtimise praktiakaid ning nende suhestumist ettevõtliku mõtteviisiga. Uurimus otsib ka uusi tudengitepoolseid arusaamu loomevaldkonnas ettevõtlikuks olemisest. Samuti vaatleb uurimus loomevaldkonna akadeemilise kõrghariduse kitsaskohti ning õnnestumisi, mis vormivad 21. sajandi kunstiku karjääri..
 
 
Lisainfo
2017 sügissemester "Ettevõtlik mõtteviis kultuurikorralduses". Loeng Sibelius Academy, University of the Arts Helsinkis.

Ettevõtlikkusõppe mentor Erasmus LLP rahastatud teadus-ja arendusprojektis MAPSI Helsingis, suveülikooli raames 25.-30.08.2014 ning Erasmus + rahastatud teadus-ja arendusprojektis HEISE Tallinnas, talveülikooli raames 9.-14.01.2017.

Oponeeringud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse magistriprogrammis:
Martinson, H. 2016. Kunsti tarbimine kunstimuuseumides.
Prokofjeva, O. 2016. Eesti kultuuritarbijad nähtuna tarbija ja kultuurikorraldaja perspektiivist - ühiskonnagruppide fookus,
Känd, H. 2015. Sisekommunikatsioon NUKU teatris ja muuseumis.

Juhendatud kultuuriettevõtluse mooduli lõputööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias:
Järve, A. 2014. Rahvusvaheliste suhete loomine muusika erialal kõrgkoolides läbi Erasmus vahetusüliõpilasprogrammi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna näitel.
Murand, J. 2014. Kuidas toetab Eesti riik muusikaeksporti ansambel Cantilena näitel.
Kalluste, K. 2013. Kontserdisarja "Lugusid naistest" juhtumi analüüs läbi kultuuriturunduse teooria.
Lehto, P. 2013. Kontserdisarja "Improtest" külastajate uuring.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S189 Organisatsiooniteadus ; TÄPSUSTUS: Kultuurikorraldus, ettevõtlik mõtteviis ja ettevõtlusõpe, konstruktivistlik haridus, kõrghariduse juhtimine
 
 
Lisainfo
12.10.2017. Helsinki. Ettekanne Hollo Sümpoosiumil: "Tagasi meelte juurde - uurides kunstihariduse tulevikusuundi: "Muusikatudengid Eestis ja Soomes mõtestamas suhteid kunstihariduse ja tänapäeva ühiskonna muutuste ning kriiside vahel."
17.03.2017 Poster-ettekanne Sibeliuse akadeemia Teaduspäevadel 2017: "Saades ettevõtlikuks kunstiülikooliks".
06.07.2016 Ettekanne JURE 2016 konverentsil "Education in a Dynamic World: Facing the Future": "Tänapäeva kunstitudengite vajaduste mõistmine ja juhtimine: muusikaalase kõrghariduse juhtum Eestis ja Soomes."
07.07.2015 Ettekanne MAPSI konverentsil "Insights and Tools for Managing Arts Projects with Societal Impact" (Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia): "An Arts Festival as Experience Perceived through Visual Images An Arts Manager’s Perspective"
16.07.2013 Ettekanne Pori Jazz for Professionals konverentsi uurimissessiooni raames (Turku ülikool): "Ühiste väärtuse leidmine multikultuurses ühiskonnas läbi jagatud kultuurikogemuste - integratsioonimudeli näide"
06.11.2013 Ettekanne neljandal ENCATCi konverentsi uurimisessioonile (Antwerpeni ülikool): "Kultuurikorralduse alane kõrgharidus Euroopas - Bologna protsessi mõju ning võimalikud arengud ühise kõrgharidusmaastiku poole"
Inspiratsioonikõneleja 28.05.2013 toimunud "Lõimuv Eesti 2020" arengukava arutelupäeval.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
2.4.
2016
2.4.
2016
2.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
5.2.
2015
1.2.
2014
2.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2010
3.2.
2010
26.06.2018
  • Found 17 results
PublicationAuthorsYearSource titleClassificationFileInstitutions
Entrepreneurial Education in Arts Universities – Facilitating the Change of Entrepreneurial Mindset Ranczakowska, Anna Maria; Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina; Kiitsak-Prikk, Kaari2017Entrepreneurship in Culture and Creative Industries: Perspectives from Companies and Regions3.1.Estonian Academy of Music and Theatre
Growing individuals - contemporary entrepreneurial education at the Estonian Academy of Music and Theatre.Ranczakowska, Anna; Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina; Kiitsak-Prikk, Kaari2017Professional Musician: between art, education and management3.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Learning through and about arts management: a personal story of growthKuznetsova-Bogdanovits, Kristina2017Making sense of arts management. Research, cases and practices.3.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Managing Art Projects with Societal Impact: Study Book for Students, Stakeholders and ResearchersAnttonen, Riikka; Ateca-Amestoy, Victoria; Holopainen, Kaisa; Johansson, Tanja; Jyrämä, Annukka; Karkkunen, Anne; Kiitsak-Prikk, Kaari; Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina; Luonila, Mervi; Kõlar, Juko-Mart; Plaza, Beatriz; Pulk, Kätlin; Pusa, Tiina; Ranczakowska-Ljutjul, Anna; Sassi, Marge; Stiller, Ira; Äyväri, Anne20162.4.Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Academy of Music and Theatre
Managing Art Projects with Societal Impact: Study Book for Students, Stakeholders and Researchers.Kiitsak-Prikk, Kaari; Pulk, Kätlin; Ateca-Amestoy, Victoria; Holopainen, Kaisa; Johansson, Tanja; Jyrämä, Annukka; Karkkunen, Anne; Kõlar, Juko-Mart; Luonila, Mervi; Plaza, Beatriz; Pulk, Kätlin; Pusa, Tiina; Ranczakowska-Ljutjuk, Anna; Sassi, Marge; Stiller, Ira; Äyväri, Anne20162.4.Estonian Academy of Music and Theatre;
Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School);
Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Managing Art Projects with Societal Impact in a NutshellAnttonen, Riikka; Ateca-Amestoy, Victoria; Holopainen, Kaisa; Johansson, Tanja; Jyrämä, Annukka; Karkkunen, Anne; Kiitsak-Prikk, Kaari; Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina; Luonila, Mervi; Kõlar, Juko-Mart; Plaza, Beatriz; Pulk, Kätlin; Pusa, Tiina; Ranczakowska-Ljutjul, Anna; Sassi, Marge; Stiller, Ira; Äyväri, Anne20162.5.Estonian Business School (SA Estonian Business School)
Reflections on Entrepreneurial Education in 5 European Arts Universities: Facilitating the Individual into the Societal.Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina20165.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Understanding and managing the needs of contemporary arts students: the case of higher education in music in Estonia and FinlandKuznetsova-Bogdanovits, Kristina20165.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Kuidas toetada ettevõtlikkust looverialadel?Kuznetsova-Bogdanovits, Kristina2016Sirp. Eesti Kultuurileht.6.6.Estonian Academy of Music and Theatre
An Arts Festival as Experience Perceived through Visual Images. An Arts Manager’s PerspectiveKuznetsova-Bogdanovitš, Kristina20155.2.Estonian Academy of Music and Theatre;
Estonian Academy of Music and Theatre;
Estonian Academy of Music and Theatre
Experiential Learning Theory applied to the Degree Profiles of the Arts and Cultural Management Programmes in EuropeKuznetsova-Bogdanovits, Kristina2014ENCATC Journal of Cultural Management and Policy1.2.
Cultural Managers as Intercultural LeadersKuznetsova-Bogdanovitsh, Kristina20142.1.Estonian Academy of Music and Theatre
Basis and possibilities of Effective culture marketing - Tallinn2011 case studyKuznetsova-Bogdanovits, Kristina2014Effects of the European Capital of Culture year on Tallinn's cultural life3.2.Estonian Academy of Music and Theatre;
Estonian Academy of Music and Theatre
European Capital of Culture as substansive and formal integration tool2014Culture! Capital. Change? Effects of the European Capital of Culture year on Tallinn's cultural life.3.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Public Cultural Organization Into Foundation: Consequences to the Social Impact, Estonian case.Kiitsak-Prikk, Kaari; Kuznetsova-Bogdanovitš, Kristina20145.2.Estonian Academy of Music and Theatre;
Estonian Academy of Music and Theatre
Improvisation and Innovation2010Managing the Arts II3.2.Estonian Academy of Music and Theatre
Innovation in Theatre and Dance2010Managing the Arts II3.2.Estonian Academy of Music and Theatre